Wykładowca: BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab.

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 20:50
P
NÆwiczenia, Tyd. 7 ZARZ„DZANIE ŒRODOWISKIEM, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 2.16 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
rezerwacja na 10.04.2017


W
T

Æwiczenia, parzysty ZARZ„DZANIE ŒRODOWISKIEM, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L02_a
121SIB


Æwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ZARZ„DZANIE ŒRODOWISKIEM, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
121SIA


Œ
R

C
Z
W
A
R
T
E
K

Æwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ZARZ„DZANIE ŒRODOWISKIEM, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L03_a
122OWA

Laboratorium, 11:40-13:55, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224SOWykład, parzysty OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŒRODOWISKO, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224SO
P
I
č
T
E
K

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ZARZ„DZANIE ŒRODOWISKIEM, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Æwiczenia, parzysty ZARZ„DZANIE ŒRODOWISKIEM, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L04_a
122OWB

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17