Wykładowca: KOPACZ Agnieszka mgr

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 20:50
P
N


Ćwiczenia, tydzień Język angielski specjalistyczny, KOPACZ Agnieszka mgr, PLIŻGA Dorota mgr, 1.05D, 1.10D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 IW
T

Laboratorium, parzyste JĘZYK OBCY SPECJALISTYCZNY, KOPACZ Agnieszka mgr, 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, KOPACZ Agnieszka mgr, 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L02_a
201OZB

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, KOPACZ Agnieszka mgr, 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 L02_a
101OZB


Œ
R

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, KOPACZ Agnieszka mgr, 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK
L05_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, KOPACZ Agnieszka mgr, 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK
L04_b

Wykład, parzyste PSYCH. UCZENIA SIĘ i PODNOSZ.KOMPETENCJI, KOPACZ Agnieszka mgr, 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ


C
Z
W

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, KOPACZ Agnieszka mgr, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK
L03_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, KOPACZ Agnieszka mgr, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK
L04_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, KOPACZ Agnieszka mgr, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ


P
T


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18