Wykładowca: KILIAŃSKA Katarzyna mgr

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 20:50
P
N

W
T

Œ
R

Tyd. 8 KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 1.06C
Rezerwacja sali 1.06C dnia 25 kwietnia 2018 r., godz. 8.00-11.40

Tyd. 8 KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 1.06C
Rezerwacja sali 1.06C dnia 25 kwietnia 2018 r., godz. 8.00-11.40
C
Z
W

Æwiczenia, nieparzyste PODSTAWY ZARZ„DZANIA, KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Æwiczenia, nieparzyste ZARZ„DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301

Æwiczenia, nieparzyste ZARZ„DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302P
T

Æwiczenia, nieparzyste ZARZ„DZANIE STRATEGICZNE, KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 1.06C, Stacjonarne II stopnia WZiMK 1/1 Z 103

Æwiczenia, nieparzyste KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Æwiczenia, parzyste ZARZ„DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI, KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301

Æwiczenia, nieparzyste KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

Æwiczenia, parzyste ZARZ„DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI, KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

projekt, parzyste ZARZ„DZANIE STRATEGICZNE, KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 4.18C, Stacjonarne II stopnia WZiMK 1/1 Z L05_a
101AUtworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18