Wykładowca: GÓRSKA Katarzyna dr inż.

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 20:50
P
N
W
T

Wykład, tydzień PRAWODASTWO BUDOWL.WODNE I W OCHR.ŒRODOW, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI

projekt, nieparzyste OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŒRODOWISKO, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.07HA, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221SI


Œ
R

Wykład, nieparzyste GOSPODARKA WODNO-ŒCIEKOWA 1, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Wykład, parzyste WARUNKI WYKONAWSTWA I ODBIORU URZ. TECHN, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW

projekt, nieparzyste GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

projekt, parzyste GOSPODARKA WODNO-ŒCIEKOWA 1, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.07HA, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ


C
Z
W
A
R
T
E
K

projekt, nieparzyste GOSPODARKA WODNO-ŒCIEKOWA 1, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI
Wykład, parzyste GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒP
T

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18