Wykładowca: KMIECIK-SOŁTYSIAK Urszula mgr

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 20:50
P
N




W
T

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 METROLOGIA, KMIECIK-SOŁTYSIAK Urszula mgr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 202

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 METROLOGIA, KMIECIK-SOŁTYSIAK Urszula mgr, 4.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Laboratorium, tydzień Metrologia II, KMIECIK-SOŁTYSIAK Urszula mgr, 110HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L01_a
201AA

Laboratorium, tydzień Metrologia II, KMIECIK-SOŁTYSIAK Urszula mgr, 110HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L04_a
202AB


Œ
R




C
Z
W

Laboratorium, tydzień Metrologia II, KMIECIK-SOŁTYSIAK Urszula mgr, 110HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L03_a
202AA


Laboratorium, tydzień Metrologia II, KMIECIK-SOŁTYSIAK Urszula mgr, 110HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M L01_a
201MA


P
T


Laboratorium, tydzień Metrologia II, KMIECIK-SOŁTYSIAK Urszula mgr, 110HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M L02_a
201MB



Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17