Wykładowca: KOTOWSKA-JELONEK Marianna dr hab. prof.PŒk

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N

Wykład, Tyg. 1-10 RACHUNKOWOŒÆ ZARZ„DCZA, KOTOWSKA-JELONEK Marianna dr hab. prof.PŒk, 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202


Wykład, Tyg. 1-10 PODSTAWY RACHUNKOWOŒCI, KOTOWSKA-JELONEK Marianna dr hab. prof.PŒk, 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102


W
T

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, PRACA DYPLOMOWA, KOTOWSKA-JELONEK Marianna dr hab. prof.PŒk, 2.32C, Stacjonarne II stopnia WZiMK 2/2 E 201, Stacjonarne II stopnia WZiMK 2/2 E 202, Stacjonarne II stopnia WZiMK 2/2 E 203

Wykład, nieparzyste METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH, KOTOWSKA-JELONEK Marianna dr hab. prof.PŒk, 1.15C, Stacjonarne II stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne II stopnia WZiMK 1/2 E 102Œ
R

C
Z
W

P
T


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18