Sala: 1.14 ENERG

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N

Wykład, tydzień BEZWYKOPOWA BUDOWA SIECI, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, tydzień PODSTAWY PRAWA, CIENCIAŁA Agnieszka dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK

Wykład, parzyste OCHRONA WŁASNOŒCI INTELEKTUALNEJ, KOTULSKA Magdalena dr, 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

Wykład, nieparzyste GOSPODARKA ODPADAMI, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Wykład, nieparzyste BEZPIECZEŃSTWO PRACY I ERGONOMIA, Frankowski Mirosław mgr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK

Wykład, parzyste HISTORIA TECHNIKI I WYNALAZKU, OSSOWSKA Katarzyna dr, 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK


W
T
O
R
E
K

Wykład, tydzień FIZYKA 2, OKNIŃSKI Andrzej prof.dr hab., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK

Wykład, nieparzyste MATERIAŁY INSTALACYJNE, OZIMINA Ewa dr, 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

Wykład, parzyste PODSTAWY INŻYNIERII ŒRODOWISKA, OZIMINA Ewa dr, 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK

Wykład, nieparzyste MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŒÆ MATERIAŁÓW 1, TR„MPCZYŃSKI Wiesław prof.dr hab.inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ

Wykład, parzyste APPLICATIONS of TRENCHLESS TECHNIQUES, KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI

Wykład, nieparzyste HYDRAULIKA 1, SZEL„G Bartosz dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ

Wykład, parzyste TECHNIKI OCHRONY ATMOSFERY, D„BEK Lidia dr hab.prof.PŒk, 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

Æwiczenia, nieparzyste PODSTAWY GEODEZYJNEJ OBŁ. INWESTYCJI, GRZYBAŁA Jacek mgr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK


Wykład, parzyste KARTOGRAFIA I WIZUALIZACJE TEMATYCZNE, SZEWCZYK Jacek prof. dr hab. inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK


Œ
R
O
D
A

Wykład, nieparzyste OCZYSZCZANIE ŒCIEKÓW 2, BARTKIEWICZ Lidia dr inż., DAŃCZUK Magdalena dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI

Wykład, parzyste ODNAWIALNE RÓDŁA ENERGII, ZENDER-ŒWIERCZ Ewa dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

Wykład, tydzień OGRZEWNICTWO, ZENDER-ŒWIERCZ Ewa dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 201OZ

Æwiczenia, nieparzyste MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŒÆ MAT., BACHARZ Magdalena dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ


Rezerwacja, 18:00-20:00, Tyd. 8 1.14 ENERG
Uwaga ! Sroda 16 maja 2018 r. - jednorazowa rezerwacja. Kontakt - Pawel SMIGLARSKI tel. wew. 340 lub 606-219-369
Wykład, parzyste PSYCH. UCZENIA SIÊ i PODNOSZ.KOMPETENCJI, KOPACZ Agnieszka mgr, 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZC
Z
W

Wykład, tydzień ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, HAJDUKIEWICZ Maciej dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 303PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L07_a

Wykład, nieparzyste BAT, DAŃCZUK Magdalena dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW

Wykład, parzyste GEODEZJA 4, PIETRUSZKA Krzysztof dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK

Wykład, tydzień KANALIZACJA 1, PARKA Anna dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 201IŒ

Wykład, tydzień HISTORIA BUDOWY MIAST, SZOT- RADZISZEWSKA Elżbieta dr hab., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 101BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 102BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 103BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 104BU

Wykład, nieparzyste PODSTAWY GEODEZYJNEJ OBŁ. INWESTYCJI, PIETRUSZKA Krzysztof dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK


P
T

Wykład, tydzień RACHUNEK WYRÓW. I MODELE STAT. W GEOMAT., WOLSKI Bogdan prof. dr hab. inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK

Wykład, nieparzyste AUTOMATYKA I SYSTEMY SCADA, GORYCA Zbigniew prof. dr hab. inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222WŒ

Wykład, parzyste GEODEZYJNY MONITORING BUDOWLI, WOLSKI Bogdan prof. dr hab. inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 303PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L07_a

projekt, nieparzyste KANALIZACJA 1, B„BA Katarzyna mgr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 L02_a
201IuB

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18