Sala: 1.09 ENERG

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N

Wykład, tydzień SPECJALE PROC. W TECH. WODY I SCIEKÓW, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., WONIAK Magdalena dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Wykład, tydzień INSTALACJE CIEPLNO-PRZEPŁYWOWE, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inż.prof.PŒk, 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

Wykład, tydzień USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI
W
T

Wykład, Tyg. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 OCHRONA WŁASNOŒCI INTEL. - 4 GODZ. W SEM, OSSOWSKA Katarzyna dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ
termin zajec do ustalenia z prowadzacym

Wykład, tydzień PRAWODASTWO BUDOWL.WODNE I W OCHR.ŒRODOW, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI

Wykład, nieparzyste WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, ZENDER-ŒWIERCZ Ewa dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI

Wykład, parzyste TECHNIKA CIEPLNA, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inż.prof.PŒk, 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

projekt, parzyste OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŒRODOWISKO, MUSZYŃSKA Joanna mgr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222WŒ

Wykład, tydzień FIZYKA, JAGODZIŃSKI Paweł dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ


Œ
R

Wykład, parzyste PLANOWANIE GOSP. ODPADAMI W GMINIE, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW

Wykład, nieparzyste GOSPODARKA WODNO-ŒCIEKOWA 1, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Wykład, parzyste WARUNKI WYKONAWSTWA I ODBIORU URZ. TECHN, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW

Laboratorium, Tyd. 8 TECHNIKI POMIAROWE W GEODEZJI, PUKANSKA Katarina dr hab. inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L06_a

Wykład, tydzień MECHANIKA PŁYNÓW, SZEL„G Bartosz dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 9 TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Rezerwacja, 18:00-20:00, Tyd. 8 1.09 ENERG
Uwaga ! Sroda 16 maja 2018 r. - jednorazowa rezerwacja. Kontakt - Pawel SMIGLARSKI tel. wew. 340 lub 606-219-369

C
Z
W
A
R
T
E
K

Æwiczenia, tydzień RACHUNEK WYRÓW. I MODELE STAT. W GEOMAT., FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK

Wykład, nieparzyste INSTALACJE SANITARNE 2, LISOWSKA Justyna dr inż., ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI

Wykład, parzyste SIECI I INSTALACJE GAZOWE, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI

Æwiczenia, nieparzyste OGRZEWNICTWO, STARZOMSKA Mariola mgr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 201OZ

Wykład, Tyg. 5, 9, 13 TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Wykład, parzyste BUDOWNICTWO PASYWNE I AUTONOMICZNE, POROWSKI Rafał dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 201OZ
P
I
č
T
E
K

Wykład, nieparzyste KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, RADOWICZ Joanna dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

Wykład, parzyste WODA DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

Wykład, nieparzyste BIOLOGIA ŒRODOWISKOWA, PARKA Barbara dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Wykład, parzyste ZARZ„DZANIE ŒRODOWISKIEM, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

Æwiczenia, nieparzyste MATEMATYKA, PAWIŃSKA Anna dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 303PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L07_a
grupa poscigowa z Matematyki 1, termin uzgodniony z prowadzacym zajecia

Æwiczenia, nieparzyste HYDROGEOLOGIA 2, NARTOWSKA Edyta dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 201IŒ

Wykład, parzyste OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŒRODOWISKO, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224OZ

Wykład, parzyste HYDROGEOLOGIA 2, NARTOWSKA Edyta dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 201IŒ
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18