Sala: 1.08B

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Zintegrowane systemy projektowania, ŁASKI Paweł dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 32PFP

Wykład, parzysty Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201I

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 Mechanika lotu, DZIOPA Zbigniew dr hab.inż. prof. PŒk, 1.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M UTI

Wykład, Tyg. 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 TWORZYWA SZTUCZNE I MATERIAŁY KOMPOZYTOW, OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101I

Wykład, parzysty Sieci komunikac. w ukł. automat. przem., MIĘSIKOWSKA Marzena dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 31AP

Wykład, parzysty Bezpieczeństwo systemów sterowania, TAKOSOGLU Jakub dr, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSBW
T

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Theory of machines, ŻÓRAWSKI W.Dr hab.inż.Prof.PŒk, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201I

Wykład, parzysty BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, JAŒKIEWICZ Marek Dr hab.inż, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201I

Wykład, tydzień Roboty mobilne, DZIOPA Zbigniew dr hab.inż. prof. PŒk, 1.08B, 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 32SOM


Wykład, parzysty Modelowanie i budowa maszyn, KUNDERA Czesław prof.dr hab.inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Wykład, Tyd. 5 TWORZYWA SZTUCZNE I MATERIAŁY KOMPOZYTOW, OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IŒ
R

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Bezp. pracy z urz. laserow. i plazm., MUCHA Zygmunt dr hab. prof.PŒk, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Wykład, parzysty Bezp. w eksp. urz. mech. i inst. inż., MUCHA Zygmunt dr hab. prof.PŒk, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Wykład, tydzień MECHANIKA OGÓLNA, RADZISZEWSKI Leszek dr hab.inż.prof.PŒk, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101I

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Zagrożenia promieniowaniem przenikliwym, BOLANOWSKI Kazimierz dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Wykład, parzysty MECHANIKA PŁYNÓW, PASTUSZKO Robert dr hab. inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I

Wykład, tydzień ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA SAMOCHOD., ZAWADZKI Andrzej dr inż., 1.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 11TS

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Technologie szybkiego prototypowania, KUNDERA Czesław prof.dr hab.inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 32PFP

Wykład, parzysty TECHNOLOGIE ZAAWANSOWANE, KUNDERA Czesław prof.dr hab.inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW


C
Z
W

Wykład, tydzień Metodyka prac służb BHP, WRÓBEL-KNYSAK Anna dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201I

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE, STAMIROWSKI Jerzy dr hab. inż. prof.PŒk, 1.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A

Wykład, parzysty AUTOMATYZACJA TECHNIK WYTWARZANIA, STAMIROWSKI Jerzy dr hab. inż. prof.PŒk, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 31AP

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Podstawy inżynierii odwrotnej, BOCHNIA Jerzy dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31IWP, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 32PFP

Wykład, parzysty PROGRAMOWANIE W JĘZYKU C ++, STAMIROWSKI Jerzy dr hab. inż. prof.PŒk, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 202A

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 SERWIS POJAZDÓW, KURP Piotr dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS

Wykład, parzysty PODSTAWY MARKETINGU, LIPCZUK V. prof., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31IWP, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 32PFP

Tyd. 13 STAMIROWSKI Jerzy dr hab. inż. prof.PŒk, 1.08B
rezerwacja w dniu 01.06.2017


P
T

Wykład, parzysty Bezpieczeństwo transportu wewnętrznego, GRABAS Bogusław dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Wykład, nieparzysty KOMPUTEROWY ZAPIS KONSTRUKCJI, MOLASY Robert dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M
Grupa wyrównawcza

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 KOMPUTEROWY ZAPIS KONSTRUKCJI, MOLASY Robert dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T

Wykład, parzysty Nowoczesne powłoki w silnikach spalinow., ANTOSZEWSKI Bogdan prof. dr hab.inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Ratownictwo techniczne i medyczne, MOLASY Robert dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Wykład, parzysty SYSTEMY CZASU RZECZYWISTEGO, KEKEZ Michał dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 31AP

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17