Sala: 2.17 ENERG

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Ćwiczenia, nieparzyste PODSTAWY INŻYNIERII ŒRODOWISKA, WIDŁAK Małgorzata dr, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK

projekt, nieparzyste BUDOWNICTWO OGÓLNE, ZABOREK Radosław mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L01_a
101GKA

projekt, nieparzyste THE CONWERSION OF BIOMASS TO ENERGY, WONIAK Magdalena dr, 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

Ćwiczenia, parzyste WSTĘP DO KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCH., FRONT DĽBROWSKA Teresa mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK
Ćwiczenia, parzyste MATEMATYKA 2, SĘKALSKI Maciej dr, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Ćwiczenia, parzyste MATEMATYKA 3, STĘPIEŃ Marcin dr, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ
W
T
O
R
E
K

projekt, nieparzyste ODNOWA SIECI 1, BĽBA Katarzyna mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY GEODEZYJNEJ OBŁ. INWESTYCJI, GRZYBAŁA Jacek mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK

Ćwiczenia, nieparzyste NEW TECHNIQUES AND MATERIALS IN ..., KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, tydzień INSTALACJE FOTOTERMICZNE iFOTOWOLTAICZNE, PASZKIEWICZ Michał mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L01_a
201OZAĆwiczenia, parzyste HYDROLOGIA, BĽK Łukasz dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 201IŒ


Wykład, parzyste HYDROGEOLOGIA 1, LUDYNIA Agata dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ
Œ
R

projekt, nieparzyste INSTALACJE Z POMPAMI CIEPŁA, FAŁDZIŃSKA WIOLETTA mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

projekt, parzyste ODNOWA SIECI 1, SITARSKI Michał mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

projekt, tydzień OCZYSZCZANIE ŒCIEKÓW 2, BARTKIEWICZ Lidia dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW
L01_b

projekt, tydzień INSTALACJE Z POMPAMI CIEPŁA, FAŁDZIŃSKA WIOLETTA mgr inż., SŁOWAK Anna mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L02_a
201OZBC
Z
W
A
R
T
E
K

projekt, nieparzyste SIECI I INSTALACJE GAZOWE, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW
L01_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, KOPACZ Agnieszka mgr, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK
L03_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, KOPACZ Agnieszka mgr, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK
L04_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, KOPACZ Agnieszka mgr, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ

Laboratorium, Tyg. 2, 4-5, 8, 11, 14-15 TECHNIKI POMIAROWE W GEODEZJI, PUKANSKA Katarina dr hab. inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L01_a
101GKA


Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY SYSTEMU OZE, SŁOWAK Anna mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ


P
T

Laboratorium, Tyg. 2, 4-5, 11, 14-15 TECHNIKI POMIAROWE W GEODEZJI, PUKANSKA Katarina dr hab. inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L05_a
102GKB

Laboratorium, Tyg. 2, 4-5, 11, 14-15 TECHNIKI POMIAROWE W GEODEZJI, PUKANSKA Katarina dr hab. inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L03_a
102GKA

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18