Sala: 1.14D

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N

Wykład, tydzień Modelowanie i analiza procesów biznesow., Poczęta Katarzyna dr inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID12, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID13

Wykład, nieparzyste Technika mikroprocesorowa 1, BARAN Remigiusz dr inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E

Wykład, tydzień Układy cyfrowe 1, GORZAŁCZANY Marian prof. dr hab. inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Wykład, tydzień Metrologia 2, KUŒMIERZ Józef dr hab.inż.,prof. PŒk, 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E

Wykład, tydzień Elektroenergetyka, FILIPIAK Sylwester dr hab.inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E


W
T
O
R
E
K

Wykład, tydzień Programowanie komputerów 1, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Wykład, tydzień Badania operacyjne w informatyce, JASTRIEBOW Aleksander prof.dr hab.inż., 1.14D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I 1ID21, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I 1ID22

Wykład, nieparzyste Gospodarka skojarzona, Strzelczyk Franciszek Prof. dr hab. inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Wykład, tydzień Zaawansowane przetwarzanie obrazów, Michno Tomasz mgr inż., 1.14D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I 1ID23

nieparzyste AUGUSTYN Jerzy dr hab.inż.,prof. PŒk, 1.14D
rezerwacja


Wykład, parzyste Pomiary elektryczne wielkoœci nieelektr., AUGUSTYN Jerzy dr hab.inż.,prof. PŒk, 1.14D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E


Œ
R

Wykład, tydzień Programowanie systemów rozproszonych, BEDLA Mariusz dr inż., PADUCH Paweł dr inż., 1.14D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I 1ID21, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I 1ID22

Wykład, tydzień Podstawy robotyki i mechanizacji, SZCZEŒNIAK Zbigniew dr hab.inż.,prof. PŒk, 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED12

Wykład, tydzień Sieci i zabezpieczenia, Paduszyński Kamil mgr inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Wykład, tydzień Algorytmy grafiki komputerowej, ŁUKAWSKA Barbara dr inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID14, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID15C
Z
W

Wykład, nieparzyste Elektromechaniczne systemy napędowe, STASZAK Jan dr hab. inż., 1.14D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 2/1 E 2ED21, Stacjonarne II stopnia WEAiI 2/1 E 2ED22, Stacjonarne II stopnia WEAiI 2/1 E 2ED25

Wykład, tydzień Teoria obwodów 2, WŁODARCZYK Maciej dr hab.inż.,prof PŒk, 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E

Wykład, tydzień Współczesne procesowy graficzne, DENIZIAK Roman Stanisław dr hab.inż,prof PŒK, Michno Tomasz mgr inż., 1.14D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I 1ID23

Wykład, tydzień Informatyczne systemy zarzšdzania, SITEK Paweł dr inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID12, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID13P
T

Wykład, tydzień Architektura procesów graficznych, DENIZIAK Roman Stanisław dr hab.inż,prof PŒK, 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID14, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID15Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18