Sala: 103CL

Pe³ny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 20:50
P
N

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 LOGISTYKA PRZEMYS£OWA, RADEK Norbert dr hab. in¿.PrPœ, 103CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T L06_a
13LiSB

projekt, parzysty PRACA PRZEJŒCIOWA, RADEK Norbert dr hab. in¿.PrPœ, 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T L03_a
32TSA

projekt, parzysty LOGISTYKA PRZEMYS£OWA, RADEK Norbert dr hab. in¿.PrPœ, 103CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T L05_a
13LiSA

projekt, parzysty LOGISTYKA PRZEMYS£OWA, RADEK Norbert dr hab. in¿.PrPœ, 103CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T L03_a
12LiSA


W
T

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 IN¯YNIERIA POWIERZCHNI, MULCZYK K. Mgr in¿., 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W L03_a
L03_b

Laboratorium, parzysty Elementy pomiarowe automatyki, CABAJ Marek mgr in¿., 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 31AP
AP L03
Œ
R
O
D
A

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Bezp. w eksp. urz. mech. i inst. in¿., MUCHA Zygmunt dr hab. prof.PŒk, 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

projekt, parzysty Bezp. pracy z urz. laserow. i plazm., MUCHA Zygmunt dr hab. prof.PŒk, 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT
Æwiczenia, parzysty Bezp. w eksp. urz. mech. i inst. in¿., MUCHA Zygmunt dr hab. prof.PŒk, 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT
C
Z
W

P
T

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Bezp. pracy z urz. laserow. i plazm., MULCZYK K. Mgr in¿., 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17