Sala: 103CL

Pe³ny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 20:50
P
NLaboratorium, Tyg. 1-15 Diagnostyka maszyn i urz¹dzeñ, WOŒ Piotr dr in¿., 103CL, 113HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 12EMUP


W
T

projekt, nieparzyste LOGISTYKA PRZEMYS£OWA, GONTARSKI Dariusz dr in¿., 103CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 12LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 13LiS
L02_c

projekt, nieparzyste LOGISTYKA PRZEMYS£OWA, GONTARSKI Dariusz dr in¿., 103CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 13LiS
L03_c

projekt, parzyste Bezp. w eksp. urz. mech. i inst. in¿., KURP Piotr dr in¿., 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT


Seminarium, tydzieñ SEMINARIUM DYPLOMOWE, ZOWCZAK W³odzimierz dr hab. in¿., prof. PŒk, 103CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 22TLP


Œ
R
O
D
A

Laboratorium, parzyste Elementy pomiarowe automatyki, CABAJ Marek mgr in¿., 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L04

Laboratorium, nieparzyste Bezp. pracy z urz. laserow. i plazm., MULCZYK K. mgr, 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

projekt, parzyste Bezp. pracy z urz. laserow. i plazm., DANIELEWSKI Hubert mgr in¿., 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT
C
Z
W

Laboratorium, parzyste Elementy pomiarowe automatyki, CABAJ Marek mgr in¿., 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L03_b

Laboratorium, nieparzyste Elementy pomiarowe automatyki, CABAJ Marek mgr in¿., 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A
L01_b

Laboratorium, parzyste Elementy pomiarowe automatyki, CABAJ Marek mgr in¿., 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L02_b

projekt, Tyg. 1-15 AUTOMATYZACJA TECHNIK WYTWARZANIA, DZIECHCIARZ Stanis³aw dr in¿., 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L04_bP
T


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18