Sala: 4.15B

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Wykład, parzysty Podst. układów mechatron. w uzbrojeniu, KRZYSZTOFIK IZABELA dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 35UTI

Wykład, Tyg. 1-15 Badania symulacyjne broni i amunicji, KORUBA Zbigniew prof.dr hab.inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 35UTI

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 BUDOWA I STEROW. BRONIĄ PREC. RAŻENIA, KORUBA Zbigniew prof.dr hab.inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 35UTI

Wykład, Tyg. 1-16 Systemy mechatroniczne w uzbrojeniu, PAWLIKOWSKI Rafał dr inż., STEFAŃSKI Konrad dr inż., 4.15B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M UTI

Ćwiczenia, parzysty MECHANIKA OŚR. CIĄGŁYCH I MECH.CIAŁA ST., NEIMITZ Andrzej prof.dr hab.inż., 4.15B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M
grupa wyrównawcza
W
T
O
R
E
K

Wykład, Tyg. 1-16 Budowa i sterowanie bezzałogowymi aparatami latającymi, KORUBA Zbigniew prof.dr hab.inż., 4.15B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M UTI

Ćwiczenia, parzysty Bezpieczeństwo obiektów publicznych, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 INFRASTRUKTURA TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, SENDEK MATYSIAK Ewelina dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 INFRASTRUKTURA TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, SENDEK MATYSIAK Ewelina dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS
Tyd. 15 KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., 4.15B
rezerwacja 20.06.2017

Ćwiczenia, parzysty BUDOWA I STEROW. BRONIĄ PREC. RAŻENIA, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 35UTI

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Projektowanie amunicji i zapalników, TUŚNIO Janusz dr hab. inż., 4.15B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M UTIŚ
R
O
D
A

Wykład, tydzień Systemy bezpieczeństwa, MIĘSIKOWSKA Marzena dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101I

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, PAWLIKOWSKI Rafał dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Wykład, parzysty BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, DZIOPA Zbigniew dr hab.inż. prof. PŚk, 1.10B, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 35UTI

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Pomiary w obiektach mobilnych, GAPIŃSKI Daniel dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 32SOM


Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, DZIOPA Zbigniew dr hab.inż. prof. PŚk, 3.14B, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 35UTI
C
Z
W

Wykład, parzysty Podstawy budowy broni, GAPIŃSKI Daniel dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 35UTI

Ćwiczenia, parzysty Podstawy budowy broni, GAPIŃSKI Daniel dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 35UTI

Wykład, parzysty Bezpieczeństwo obiektów publicznych, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Wykład, Tyg. 5-12 KOMPUTEROWY ZAPIS KONSTRUKCJI, MOLASY Robert dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T
Grupa wyrównawczaP
I
ą
T
E
K

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Balistyka końcowa, RADZISZEWSKI Leszek dr hab.inż.prof.PŚk, 4.15B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M UTI

projekt, parzysty Balistyka końcowa, RADZISZEWSKI Leszek dr hab.inż.prof.PŚk, 4.15B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M UTI

Wykład, 12:00-15:45, Tyg. 5, 7, 9, 11, 13, 15 PRZEWOZY MIĘDZYNARODOWE TRANSPORTEM SAM., Poliak Milos Prof., 4.15B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 12LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 13LiS


Wykład, 08:00-11:45, Tyg. 5, 7, 9, 11, 13, 15 PRZEWOZY MIĘDZYNARODOWE TRANSPORTEM SAM., Poliak Milos Prof., 4.15B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 11TS


Wykład, Tyg. 6, 8, 10, 12, 14 POJAZDY SAMOCHODOWE, JURECKI Rafał dr inż., 4.15B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T
Uzupeenienie efektów ksztaecenia
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17