Sala: 3.15 ENERG

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

projekt, tydzień OCZYSZCZANIE ŒCIEKÓW 2, BARTKIEWICZ Lidia dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 L03_a
302SIA

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GEOMATICS AND VOCABULARY, CIENCIAŁA Agnieszka dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L01_a
301PIA

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MODERNIZACJA INSTALACJI, LICHOSIK Dominika mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L02_a
121SIB

Seminarium, Tyg. 1-19 PASZKIEWICZ Michał mgr inż., 3.15 ENERG

projekt, parzysty TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT INSTALAC, WTOREK Donata mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224SO
L04_b

W
T
O
R
E
K

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, WOJNIAK Marta mgr, 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 201IS

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY I, WOJNIAK Marta mgr, 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 I 101IS, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 O 103OZ

projekt, nieparzysty BUDOWNICTWO OGÓLNE, STARZOMSKA Mariola mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L01_a
101GKA

projekt, parzysty GOSPODARKA WOD-ŒCIEK.W ZAKŁAD.PRZEMYSŁ., DAŃCZUK Magdalena dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 L03_a
302SIA

Ćwiczenia, tydzień RACHUNEK WYRÓW. I MODELE STAT. W GEOMAT., NOWAK Joanna mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 204GK

Laboratorium, tydzień GEODEZJA 4, ŒMIGIELSKI Mateusz mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L05_a
203GKA

Laboratorium, tydzień GEODEZJA 2, SEMANIAK ALEKSANDRA mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L04_a
102GKBprojekt, parzysty BUDOWNICTWO OGÓLNE, ZABOREK Radosław mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L06_a
103GKB


Œ
R
O
D
A

Laboratorium, parzysty TECHNIKI BEZWYKOPOWE, KUBICKA Urszula dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 202IS
L03_b

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, PARZYCH Piotr prof. dr hab. inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L08_a
304KNA

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, KOPACZ Agnieszka mgr, 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L01_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L02_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L03_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L04_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L05_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L06_a
103GKB

Laboratorium, tydzień GEODEZJA 4, ŒMIGIELSKI Mateusz mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L04_a
202GKB

Laboratorium, tydzień GEODEZJA 2, SEMANIAK ALEKSANDRA mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L03_a
102GKA

Laboratorium, tydzień GEODEZJA 2, SEMANIAK ALEKSANDRA mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L05_a
103GKAprojekt, parzysty WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, PARZYCH Piotr prof. dr hab. inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L08_a
301PIB


C
Z
W
A
R
T
E
K

Ćwiczenia, tydzień GOSPODARKA NIERUCHOMOSCIAMI, MIELNIK Jerzy mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 303KN

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, KOPACZ Agnieszka mgr, 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L01_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L02_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L03_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L04_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L05_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L06_a
103GKA

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GEOMATICS AND VOCABULARY, CIENCIAŁA Agnieszka dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L03_a
302PIA

Laboratorium, tydzień GEODEZJA 4, PIETRUSZKA Krzysztof dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L08_a
201GKB


projekt, parzysty BUDOWNICTWO OGÓLNE, ZABOREK Radosław mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L04_a
102GKB
projekt, parzysty GEOMATICS AND VOCABULARY, CIENCIAŁA Agnieszka dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L03_a
302PIA

P
I
š
T
E
K

projekt, tydzień ODNOWA SIECI 1, LICHOSIK Dominika mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
121SIA

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GEOMATICS AND VOCABULARY, KULESZA Łukasz dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L06_a
303KNB

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 KOTŁOWNIE WODNE NISKOTEMPERATUROWE, TYBURCZYK Anna dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L03_a
122OWA

projekt, parzysty GEOMATICS AND VOCABULARY, KULESZA Łukasz dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L07_a
304KNA

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GEOMATICS AND VOCABULARY, KULESZA Łukasz dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L05_a
303KNA

projekt, parzysty GEOMATICS AND VOCABULARY, KULESZA Łukasz dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L06_a
303KNB


projekt, parzysty GEOMATICS AND VOCABULARY, KULESZA Łukasz dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L05_a
303KNA

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17