Sala: 3.19 ENERG

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Ćwiczenia, nieparzyste PODSTAWY METROLOGII, GORYCKI Łukasz mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY METROLOGII, GORYCKI Łukasz mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK

Wykład, nieparzyste RUROCIĽGI TWORZYWOWE, KUBICKA Urszula dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, nieparzyste BUDOWNICTWO OGÓLNE, ZABOREK Radosław mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L04_a
102GKB

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 2, ŁABĘDZKI PAWEŁ dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK
projekt, parzyste WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, ZENDER-ŒWIERCZ Ewa dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L01_a
201OZA

W
T
O
R
E
K

projekt, tydzień ODNOWA SIECI 1, SITARSKI Michał mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Ćwiczenia, nieparzyste WSTĘP DO KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCH., FRONT DĽBROWSKA Teresa mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK

Ćwiczenia, parzyste WSTĘP DO KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCH., FRONT DĽBROWSKA Teresa mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK

Ćwiczenia, nieparzyste PODSTAWY METROLOGII, GORYCKI Łukasz mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, PLIŻGA Dorota mgr, 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 L01_a
101OZA

projekt, parzyste RUROCIĽGI TWORZYWOWE, KUBICKA Urszula dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI
Œ
R
O
D
A

Ćwiczenia, nieparzyste TECHNIKI OCHRONY ATMOSFERY, SAŁATA Aleksandra mgr inż, 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

projekt, tydzień INSTALACJE CWU, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW

projekt, tydzień GOSPODARKA WOD-ŒCIEK.W ZAKŁAD.PRZEMYSŁ., DAŃCZUK Magdalena dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI
L03_b

projekt, tydzień OCZYSZCZANIE ŒCIEKÓW 2, BARTKIEWICZ Lidia dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI
L03_bprojekt, parzyste TECHNIKA CIEPLNA, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ


C
Z
W

projekt, parzyste KANALIZACJA 1, BĽBA Katarzyna mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 L01_a
201IuA

Ćwiczenia, parzyste RUROCIĽGI TWORZYWOWE, KUBICKA Urszula dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, PLIŻGA Dorota mgr, 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK
L05_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, PLIŻGA Dorota mgr, 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 L01_a
201IuA

Laboratorium, Tyg. 8, 10, 12, 14 GEODEZJA 4, PIETRUSZKA Krzysztof dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L04_a


P
T

projekt, nieparzyste ODNAWIALNE RÓDŁA ENERGII, PAWELEC Artur mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

projekt, tydzień WODOCIĽGI 2, PARKA Anna dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 L01_a
201IuA

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18