Sala: 1.20D

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
N

Ćwiczenia, tydzień Język angielski specjalistyczny, Janowska Agnieszka mgr, 1.20D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED22

Ćwiczenia, tydzień Język angielski specjalistyczny, Janowska Agnieszka mgr, 1.20D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED21

Ćwiczenia, tydzień Język angielski specjalistyczny, Janowska Agnieszka mgr, 1.20D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED25

Lektorat, parzysty Język angielski, Janowska Agnieszka mgr, 1.20D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 3/2

Ćwiczenia, tydzień Algorytmy i struktury danych, ŁUKAWSKA Barbara dr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID15

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8 PODSTAWY NORMALIZACJI, GRABAS Bogusław dr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N


W
T

Ćwiczenia, tydzień Język obcy II, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 1.20D, 2.30D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E

projekt, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, AUGUSTYN Jerzy dr hab.inż.,prof. PŒk, 1.20D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 2/1 I L01_a
2ID21A


Ćwiczenia, tydzień Metody probablistyczne i statystyka, Kubuœ Łukasz mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID15

Ćwiczenia, tydzień Metody probablistyczne i statystyka, Kubuœ Łukasz mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID12Œ
R

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Instalacje elektryczne, PAWLAK AGNIESZKA mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED11

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 FIZYKA 2, SUCHAŃSKA Małgorzata dr hab.,prof PŒK, 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED12

projekt, tydzień Instalacje elektryczne, PAWLAK AGNIESZKA mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED11

Ćwiczenia, tydzień Teoria obwodów 2, BUGAJSKA Aneta dr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED11

Ćwiczenia, tydzień Teoria obwodów 2, BUGAJSKA Aneta dr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED12C
Z
W
A
R
T
E
K

Ćwiczenia, tydzień Algorytmy i struktury danych, ŁUKAWSKA Barbara dr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID12

Ćwiczenia, nieparzysty Zakłócenia w układach elektroenerget., PAWLAK AGNIESZKA mgr inż., 1.20D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED22

Ćwiczenia, tydzień Język obcy II, CIOSEK Hanna mgr, PLIŻGA Dorota mgr, 1.20D, 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I

Ćwiczenia, parzysty Podstawy elektrotechniki, BUGAJSKA Aneta dr inż., 1.20D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED25

Wykład, tydzień Teoria sterowania i systemów 1, STEFAŃSKI Tadeusz dr hab.inż.,prof PŒk, 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12
Wykład, parzysty Teoria sterowania, STEFAŃSKI Tadeusz dr hab.inż.,prof PŒk, 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E


P
T

projekt, tydzień Zastosowanie odnawialnych Ÿródeł energii, Psuj Krzysztof mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N L02_a
3ND11B

Ćwiczenia, tydzień Metody probablistyczne i statystyka, Kubuœ Łukasz mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID17

Ćwiczenia, tydzień Metody probablistyczne i statystyka, Kubuœ Łukasz mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID14

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17