Sala: 2.02HA

Pe³ny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N


projekt, nieparzyste TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH 2, KOSTRZEWA Paulina mgr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L10_a
305KBB

projekt, parzyste DIAGNOSTYKA I UTRZYMANIE BUDOWLI, KRONER Andrzej dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L01_a
301TBA

projekt, nieparzyste TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH 2, KOSTRZEWA Paulina mgr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L09_a
305KBAW
T


projekt, nieparzyste INSTALACJE BUDOWLANE, B¥BA Katarzyna mgr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L03_a
203BUA

projekt, parzyste INSTALACJE BUDOWLANE, B¥BA Katarzyna mgr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L04_a
203BUB
Œ
R

projekt, nieparzyste INSTALACJE BUDOWLANE, SITARSKI Micha³ mgr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L08_a
205BUB

projekt, parzyste INSTALACJE BUDOWLANE, SITARSKI Micha³ mgr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L07_a
205BUA

projekt, tydzieñ WYBRANE ZAGADNIENIA ROBÓT BUDOWLANYCH, STÊPIEÑ Anna dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L04_a
302TBB

projekt, nieparzyste TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH 2, STÊPIEÑ Anna dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L04_a
302TBB


projekt, tydzieñ WYBRANE ZAGADNIENIA ROBÓT BUDOWLANYCH, STÊPIEÑ Anna dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L01_a
301TBA


C
Z
W

projekt, nieparzyste TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH 2, STÊPIEÑ Anna dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L06_a
303BDB

projekt, parzyste TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH 2, STÊPIEÑ Anna dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L01_a
301TBA

projekt, tydzieñ WYBRANE ZAGADNIENIA ROBÓT BUDOWLANYCH, STÊPIEÑ Anna dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L02_a
301TBB

projekt, nieparzyste INSTALACJE BUDOWLANE, LISOWSKA Justyna dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L05_a
204BUA

projekt, parzyste INSTALACJE BUDOWLANE, LISOWSKA Justyna dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L06_a
204BUB

projekt, tydzieñ WYBRANE ZAGADNIENIA ROBÓT BUDOWLANYCH, STÊPIEÑ Anna dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L03_a
302TBA


P
T

projekt, parzyste TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH 2, STÊPIEÑ Anna dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L07_a
304BDA

projekt, nieparzyste TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH 2, STÊPIEÑ Anna dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L02_a
301TBB

projekt, parzyste TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH 2, STÊPIEÑ Anna dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L03_a
302TBA

projekt, parzyste TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH 2, STÊPIEÑ Anna dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L05_a
303BDA
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18