Sala: 1.10D

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
N

Wykład, tydzień Układy cyfrowe 1, GORZAŁCZANY Marian prof. dr hab. inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Ćwiczenia, tydzień Język angielski specjalistyczny, KOPACZ Agnieszka mgr, PLIŻGA Dorota mgr, 1.10D, 2.21DH, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I 1ID21, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I 1ID22

Wykład, tydzień Podstawy automatyki, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N

Wykład, tydzień Przedmioty humanistyczne 2, TUSZYŃSKI Ludomir dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E

Ćwiczenia, parzysty Teoria pola elektromagnetycznego, BUGAJSKA Aneta dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

tydzień Zagad.bezpiecz.ekspl.urządz.elektryczn., Mieczkowski Grzegorz mgr inż., 1.10D


W
T

Wykład, tydzień BAZY DANYCH, SITEK Paweł dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED12

Wykład, tydzień Elektroenergetyka zakładów przemysłowych, CHOJNACKI Andrzej dr hab inż., 1.10D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED21, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED22

Wykład, tydzień Algorytmy grafiki komputerowej, ŁUKAWSKA Barbara dr inż., 1.10D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I 1ID23

Ćwiczenia, tydzień Algorytmy i struktury danych, ŁUKAWSKA Barbara dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID16

Ćwiczenia, tydzień Algorytmy i struktury danych, ŁUKAWSKA Barbara dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID13Ś
R
O
D
A

Wykład, tydzień Maszyny elektryczne, GAWĘCKI Zbigniew dr inż, 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N

Wykład, nieparzysty Telecommmunications in the XXI century, MARCINIAK Marian dr hab.,prof.PŚk, 1.10D, Erasmus WEAiI

Ćwiczenia, tydzień Algorytmy i struktury danych, ŁUKAWSKA Barbara dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID14

Wykład, nieparzysty Podstawy maszyn elektrycznych, GAWĘCKI Zbigniew dr inż, 1.10D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED25

tydzień Zagad.bezpiecz.ekspl.urządz.elektryczn., Mieczkowski Grzegorz mgr inż., 1.10D
Ćwiczenia, parzysty Telecommmunications in the XXI century, MARCINIAK Marian dr hab.,prof.PŚk, 1.10D, Erasmus WEAiI


Ćwiczenia, parzysty Zakłócenia w układach elektroenerget., PAWLAK AGNIESZKA mgr inż., 1.10D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED21
C
Z
W

Ćwiczenia, tydzień Metody probablistyczne i statystyka, Kubuś Łukasz mgr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID13

Wykład, nieparzysty Elektrotechnika 2, WŁODARCZYK Maciej dr hab.inż.,prof PŚk, 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N

Wykład, parzysty Aparaty elektryczne, RÓŻOWICZ Sebastian dr inż., 1.10D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED21, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED22

Ćwiczenia, parzysty Eksploatacja urządzeń i instalacji, KARYŚ Sławomir dr hab inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Ćwiczenia, tydzień Badania operacyjne w informatyce, Kubuś Łukasz mgr inż., 1.10D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I 1ID21

Ćwiczenia, tydzień Badania operacyjne w informatyce, Kubuś Łukasz mgr inż., 1.10D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I 1ID22P
T

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Podstawy elektroniki 1, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED12

Ćwiczenia, parzysty Podstawy elektroniki 1, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED11

Wykład, tydzień Współczesne procesowy graficzne, DENIZIAK Roman Stanisław dr hab.inż,prof PŚK, 1.10D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I 1ID23

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Informatyka 2, SŁOŃ Grzegorz dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED12


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17