Sala: 1.07B

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
N

Wykład, Tyg. 1-8 METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH II, ROKACH Igor dr hab.prof.PŚk, 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD

Wykład, parzyste TWORZYWA SZTUCZNE W INŻYNIERII ŚROD., OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IB

Wykład, tydzień BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, STAŃCZYK Tomasz prof. dr hab.inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS

Wykład, Tyg. 4, 6, 8, 10, 12 MECHANIKA RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, ZUSKA Andrzej dr inż., 1.07B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T
Uzupeenienie efektów ksztaecenia

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


W
T

Wykład, Tyg. 1-6, 8-15 SAMOCHODOWE SILNIKI SPALINOWE, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T

Wykład, nieparzyste Sieci komunikac. w ukł. automat. przem., MIĘSIKOWSKA Marzena dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A

Wykład, parzyste PRZYRZĄDY I UCHWYTY OBRÓBKOWE, BOCHNIA Jerzy dr inż., 1.07B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 13KWW

Wykład, tydzień MECHANIKA RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, STAŃCZYK Tomasz prof. dr hab.inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T

Wykład, tydzień POJAZDY SAMOCHODOWE, JURECKI Rafał dr hab.inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T

Wykład, tydzień ORGAN. I ZARZ. PRZEDS. TRANSP.-SPEDYC., ŚRENIAWSKA Elżbieta mgr, 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS

Wykład, Tyg. 3-12 ORGAN. I ZARZ. PRZEDS. TRANSP.-SPEDYC., ŚRENIAWSKA Elżbieta mgr, 1.07B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T
Uzupeenienie efektów ksztaecenia


Ś
R

Wykład, Tyg. 1-6, 8-15 BADANIA SILNIKÓW SAMOCHODOWYCH, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS

Wykład, parzyste Theory of machines, KURP Piotr dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

Wykład, Tyg. 9, 15 BADANIA SILNIKÓW SAMOCHODOWYCH, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS
Zaj#cia w dniu 09.05.2018

Wykład, nieparzyste Budowa i eksploatacja napędów maszyn, GAPIŃSKI Daniel dr inż., 1.07B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 12EMUP

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 OCHRONA ŚRODOWISKA W TRANSPORCIE, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T

Wykład, tydzień PODSTAWY AUTOMATYKI, PŁONECKI Leszek dr hab.inż.prof.PŚk, 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T

Wykład, Tyd. 8 SAMOCHODOWE SILNIKI SPALINOWE, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T
Zaj#cia w dniu 25.04.2018

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


C
Z
W
A
R
T
E
K

Wykład, nieparzyste Bezpieczeństwo transportu wewnętrznego, GRABAS Bogusław dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT


Wykład, parzyste KOMPUTEROWY ZAPIS KONSTRUKCJI, MOLASY Robert dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 KOMPUTEROWY ZAPIS KONSTRUKCJI, MOLASY Robert dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201MWykład, Tyd. 14 OCHRONA ŚRODOWISKA W TRANSPORCIE, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T
odrabianie zaj#a - godziny rektorskieP
T

Wykład, parzyste SKUTKI ZAGROŻEŃ CHEMICZNYCH, MADEJ Monika dr hab. inż.,prof.PŚk, 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IB

Wykład, nieparzyste Mechanika techniczna II, RADZISZEWSKI Leszek dr hab.inż.prof.PŚk, 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T

Wykład, parzyste Selected Prob. of Control Theory and Ap., FARANA Radim prof. dr hab. inż., 1.07B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 A 201A

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18