Sala: 2.15 ENERG

Pe³ny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
³
E
K


Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, ZABRZESKA G¥SIOREK Barbara mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L08_a
304KNB

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, ZABRZESKA G¥SIOREK Barbara mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L09_a
305KNA

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, ZABRZESKA G¥SIOREK Barbara mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L10_a
305KNB

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, ZABRZESKA G¥SIOREK Barbara mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L07_a
304KNA

projekt, parzysty ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, ZABRZESKA G¥SIOREK Barbara mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L08_a
304KNB
projekt, parzysty ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, ZABRZESKA G¥SIOREK Barbara mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L09_a
305KNA

projekt, parzysty ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, ZABRZESKA G¥SIOREK Barbara mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L10_a
305KNB

projekt, parzysty ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, ZABRZESKA G¥SIOREK Barbara mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L07_a
304KNA


W
T
O
R
E
K

Laboratorium, tydzieñ GEODEZYJNY MONITORING BUDOWLI, GRANEK Grzegorz mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L02_a
301PIB

Laboratorium, tydzieñ GEODEZYJNY MONITORING BUDOWLI, GRANEK Grzegorz mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L04_a
302PIB

Laboratorium, tydzieñ GEODEZYJNY MONITORING BUDOWLI, GRANEK Grzegorz mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L05_a
303KNA

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 KARTOGRAFIA I WIZUALIZACJE TEMATYCZNE, SZEWCZYK Jacek prof. dr hab. in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L05_a
203GKA

Laboratorium, tydzieñ SYSTEMY INFORMACJI O TERENIE, MALARSKA Izabela mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L01_a
301PIA

Laboratorium, tydzieñ SYSTEMY INFORMACJI O TERENIE, MALARSKA Izabela mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L02_a
301PIB

Laboratorium, tydzieñ SYSTEMY INFORMACJI O TERENIE, MALARSKA Izabela mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L05_a
303KNA
projekt, parzysty KARTOGRAFIA I WIZUALIZACJE TEMATYCZNE, SZEWCZYK Jacek prof. dr hab. in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L05_a
203GKA
Œ
R

Laboratorium, tydzieñ GEODEZYJNY MONITORING BUDOWLI, GRANEK Grzegorz mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L03_a
302PIA

Laboratorium, tydzieñ GEODEZYJNY MONITORING BUDOWLI, BOREK Kamil mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L06_a
304KNA

Laboratorium, tydzieñ GEODEZYJNY MONITORING BUDOWLI, BOREK Kamil mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L08_a
304KNB


Laboratorium, tydzieñ SYSTEMY INFORMACJI O TERENIE, MALARSKA Izabela mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L04_a
302PIB

Laboratorium, tydzieñ SYSTEMY INFORMACJI O TERENIE, MALARSKA Izabela mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L03_a
302PIA

Laboratorium, tydzieñ SYSTEMY INFORMACJI O TERENIE, MALARSKA Izabela mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L06_a
303KNB

C
Z
W
A
R
T
E
K


Laboratorium, tydzieñ GEODEZJA 4, PIETRUSZKA Krzysztof dr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L01_a
201GKA

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 KARTOGRAFIA I WIZUALIZACJE TEMATYCZNE, SZEWCZYK Jacek prof. dr hab. in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L07_a
204GKA


Laboratorium, tydzieñ SYSTEMY INFORMACJI O TERENIE, KULESZA £ukasz dr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L07_a
304KNA

Laboratorium, tydzieñ SYSTEMY INFORMACJI O TERENIE, KULESZA £ukasz dr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L08_a
304KNB
projekt, parzysty KARTOGRAFIA I WIZUALIZACJE TEMATYCZNE, SZEWCZYK Jacek prof. dr hab. in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L07_a
204GKA
P
I
¹
T
E
K

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, G£OWIENKA EWA dr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L04_a
302PIB

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, G£OWIENKA EWA dr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L03_a
302PIA

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, G£OWIENKA EWA dr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L02_a
301PIB

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, G£OWIENKA EWA dr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L01_a
301PIA
projekt, parzysty ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, G£OWIENKA EWA dr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L04_a
302PIB

projekt, parzysty ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, G£OWIENKA EWA dr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L03_a
302PIA

projekt, parzysty ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, G£OWIENKA EWA dr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L02_a
301PIB

projekt, parzysty ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, G£OWIENKA EWA dr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L01_a
301PIA
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17