Sala: 2.21DH

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
N

Ćwiczenia, tydzień Język angielski specjalistyczny, KOPACZ Agnieszka mgr, PLIŻGA Dorota mgr, 1.10D, 2.21DH, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I 1ID21, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I 1ID22

Ćwiczenia, tydzień Język angielski specjalistyczny, PLIŻGA Dorota mgr, 2.21DH, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I


tydzień KUŁAKOWSKI Andrzej dr inż., 2.21DH

Ćwiczenia, 17:10-20:00, tydzień LENARCIK Andrzej dr, 2.21DH
rezerwacja

W
T

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Aparaty elektryczne, RÓŻOWICZ Sebastian dr inż., 2.21DH, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED21, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED22

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Podstawy automatyki, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N

Ćwiczenia, parzysty Niezawod.zasilania energią elektryczną, Kaźmierczyk Agata dr inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Ćwiczenia, tydzień Elektroenergetyka, Kaźmierczyk Agata dr inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED11

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Techniki bardzo wysokiej częstotliwości, KACZMAREK Tomasz dr inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 T 2TD11
Ś
R

Ćwiczenia, tydzień Algorytmy i struktury danych, ŁUKAWSKA Barbara dr inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID11
Wykład, tydzień Symulacja komputerowa, KUŁAKOWSKI Andrzej dr inż., 2.21DH, Stacjonarne II stopnia WEAiI 2/1 I 2ID22

Ćwiczenia, 17:10-20:00, tydzień LENARCIK Andrzej dr, 2.21DH
rezerwacja

C
Z
W

Ćwiczenia, tydzień Metody probablistyczne i statystyka, Kubuś Łukasz mgr inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID11

Ćwiczenia, tydzień Metody probablistyczne i statystyka, Kubuś Łukasz mgr inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID16

Wykład, tydzień Maszyny elektryczne 1, GAWĘCKI Zbigniew dr inż, NADOLSKI Roman prof.dr hab.inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E


Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8 PODSTAWY NORMALIZACJI, GRABAS Bogusław dr inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED12


P
T

projekt, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, ŁUKAWSKI Grzegorz dr inż., 2.21DH, Stacjonarne II stopnia WEAiI 2/1 I L02_a
2ID21BUtworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17