Sala: 1.18D

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
N

Wykład, tydzień Podstawy elektroniki 1, WIRASZKA Dorota dr inż., 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E

Wykład, tydzień Fundamentals of Electronics, WIRASZKA Dorota dr inż., 1.18D, Erazmus WEAiI, Stacjonarne II stopnia WEAiI 2/1 I


Wykład, tydzień Programowanie usług sieciowych, WIKAREK Jarosław dr inż., 1.18D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I 1ID21, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I 1ID22W
T

Wykład, nieparzyste Zakłócenia w układach elektroenerget., ZAWADZKI Andrzej dr inż., 1.18D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E

Wykład, parzyste Instalacje elektryczne, ZAWADZKI Andrzej dr inż., 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED11

Wykład, tydzień Symulacja komputerowa, KUŁAKOWSKI Andrzej dr inż., 1.18D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 2/1 I

Seminarium, parzyste Seminarium doktoranckie, WCIŒLIK Mirosław prof. dr hab. inż., 1.18D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 4/3


Wykład, tydzień Inżynieria systemów informacyjnych, WIECZOREK KAROL mgr inż., 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID12, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID13

Wykład, tydzień Modelowanie i analiza systemów informat., Ovsyak Volodymir prof. dr hab. inż., 1.18D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I

Œ
R

Wykład, tydzień Metody optymalizacji w elektroen.przem., FILIPIAK Sylwester dr hab.inż., 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11


Wykład, tydzień Podstawy projektowania, GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŒk, 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N

Wykład, tydzień Teoria pola elektromagnetycznego, WŁODARCZYK Maciej dr hab.inż.,prof PŒk, 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12
C
Z
W

Wykład, tydzień Technologie obiektowe, BEDLA Mariusz dr inż., 1.18D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I 1ID21, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I 1ID22

Wykład, parzyste Teoria sterowania, STEFAŃSKI Tadeusz dr hab.inż.,prof PŒk, 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E


Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, AUGUSTYN Jerzy dr hab.inż.,prof. PŒk, 1.18D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 2/1 I L05_a
2ID23A

Wykład, 15:20-18:15, tydzień Zagad.bezpiecz.ekspl.urzšdz.elektryczn., Mieczkowski Grzegorz mgr inż., 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E


P
T

Wykład, tydzień Algorytmy grafiki komputerowej, ŁUKAWSKI Grzegorz dr inż., 1.18D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I 1ID23

Wykład, tydzień MATEMATYKA 2, DUDKIEWICZ Jadwiga dr, 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E

Wykład, parzyste Projektow.aplikacji internetowych 2, BEDLA Mariusz dr inż., 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID12, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID13

Tyg. 4, 18 Badania operacyjne w informatyce, JASTRIEBOW Aleksander prof.dr hab.inż., 1.18D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I 1ID21
rezerwacja 23.03; 10.07.

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18