Sala: 1.06C

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Wykład, nieparzyste BADANIA OPERACYJNE, SKÓRA Monika dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, parzyste MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH, WÓJCIK Stanisław dr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Ćwiczenia, nieparzyste ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE, WALCZYK Anna dr, 1.06C, Stacjonarne II stopnia WZiMK 1/1 Z 102

Ćwiczenia, parzyste MECHANIKA, WÓJCIK Stanisław dr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Ćwiczenia, nieparzyste LOGISTYKA DYSTRYBUCJI, JAWORSKA Beata mgr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301

Wykład, nieparzyste FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW, BANASIK Tomasz dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, nieparzyste LOGIKA, MACIEJEWSKA BEATA dr hab., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101
Wykład, parzyste ANALIZA MATEMATYCZNA II, PŁOSKI Arkadiusz prof.dr hab., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101

Ćwiczenia, parzyste ANALIZA MATEMATYCZNA II, PŁOSKI Arkadiusz prof.dr hab., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101

Ćwiczenia, parzyste LOGIKA, MACIEJEWSKA BEATA dr hab., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101


W
T
O
R
E
K

Wykład, nieparzyste OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, JAWORSKA Beata mgr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, Tyd. 15 DATABASE SOLUTIONS, NOWAKOWSKA Marzena dr hab., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201
Odrabianie zajec za godziny rektorskie

Ćwiczenia, nieparzyste BADANIA OPERACYJNE, SKÓRA Monika dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201

Wykład, nieparzyste WPROWADZENIE DO UCZENIA MASZYNOWEGO, LUCIŃSKA Małgorzata dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D 301

Laboratorium, nieparzyste NEGOCJACJE, SZTORC Małgorzata dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z L01_a
201A

Laboratorium, Tyg. 1-12 NEGOCJACJE, SZTORC Małgorzata dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L03_a
302A
Ćwiczenia, parzyste PRAWO GOSPODARCZE, WOJCIESZAK Łukasz dr hab.prof. PŚK, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101


Tyd. 16 1.06C
Rezerwacja dnia 26.06 (pt) - dr A.Piotrowska-PiNtek


Ś
R
O
D
A

Tyd. 8 KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 1.06C
Rezerwacja sali 1.06C dnia 25 kwietnia 2018 r., godz. 8.00-11.40

Ćwiczenia, nieparzyste PODSTAWY AUTOMATYZACJI, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301

Ćwiczenia, nieparzyste LOGISTYKA, PAWELEC Artur mgr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301

Wykład, nieparzyste ASPEKTY PRAWNE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH, WOJCIESZAK Łukasz dr hab.prof. PŚK, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201Rezerwacja, Tyd. 15 RYBACZEWSKA-BŁAŻEJOWSKA M. dr inż., 1.06C
Rezerwacja jednorazowa w dniu 20.06.2018 r.

Tyd. 8 KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 1.06C
Rezerwacja sali 1.06C dnia 25 kwietnia 2018 r., godz. 8.00-11.40

C
Z
W
A
R
T
E
K

Ćwiczenia, parzyste LOGISTYKA ZAOPATRZENIA, SOKAŁA Małgorzata dr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 ANALIZA MATEMATYCZNA II, MACIEJEWSKA BEATA dr hab., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101

Ćwiczenia, parzyste LOGISTYKA ZAOPATRZENIA, SOKAŁA Małgorzata dr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Seminarium, parzyste SEMINARIUM I PRACA DYPLOMOWA, STADNICKI Jerzy prof.dr hab. inż., 1.06C, Stacjonarne II stopnia WZiMK 2/1 Z 202

Ćwiczenia, nieparzyste MATEMATYKA FINANSOWA, GRYSA Krzysztof prof. dr hab., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Ćwiczenia, parzyste FINANSE, Żyła Anna dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 MATERIAŁOZNAWSTWO, MAKRENEK Medard dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY NAUKI O MATERIAŁACH, MAKRENEK Medard dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101
Wykład, Tyd. 7 ANALIZA MATEMATYCZNA II, MACIEJEWSKA BEATA dr hab., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102
Zmiana jednorazowa w dniu 19.04.2018 r.
P
T

Ćwiczenia, nieparzyste ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE, KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 1.06C, Stacjonarne II stopnia WZiMK 1/1 Z 103

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201

Ćwiczenia, parzyste ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI, KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 SYSTEM POŚREDNICTWA FINANSOWEGO, BANASIK Tomasz dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 301

Ćwiczenia, Tyd. 6 FINANSE I BANKOWOŚĆ, BOCHNACKA Dorota mgr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18