Sala: 1.05D

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

nieparzysty ŁUKAWSKA Barbara dr inż., 1.05D
rez 29.05

Wykład, tydzień MATEMATYKA 2, STĘPIEŃ Marcin dr, 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N

projekt, tydzień Symulacja komputerowa, KUŁAKOWSKI Andrzej dr inż., TUSZYŃSKI Ludomir dr inż., 1.05D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 2/1 I L04_a
2ID22B

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Teoria pola elektromagnetycznego, BUGAJSKA Aneta dr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED11

projekt, tydzień Symulacja komputerowa, KUŁAKOWSKI Andrzej dr inż., TUSZYŃSKI Ludomir dr inż., 1.05D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 2/1 I L03_a
2ID22A


Ćwiczenia, parzysty Zakłócenia w układach elektroenerget., PAWLAK AGNIESZKA mgr inż., 1.05D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED25


W
T

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Systemy inteligentne 1, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I 2ID13

Ćwiczenia, parzysty Systemy inteligentne 1, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I 2ID15

Ćwiczenia, tydzień Podstawy procesów konwersji energii, STĘPIEŃ Jan prof dr hab. inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED11

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, STĘPIEŃ Jan prof dr hab. inż., 1.05D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 2/1 E L01_a
2ED21A

Wykład, tydzień Systemy rozpoznawania mowy i obrazów, BARAN Remigiusz dr inż., 1.05D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 2/1 I 2ID22

projekt, tydzień Techniki audiowizyjne, MARCINIAK Marian dr hab.,prof.PŒk, 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T L01_a
3TD12A


Œ
R

Wykład, tydzień Stacje elektroenergetyczne, CHOJNACKI Andrzej dr hab inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Ćwiczenia, tydzień Modelowanie i analiza procesów biznesow., SITEK Paweł dr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID12

Wykład, tydzień Telekomunikacja optyczna, KACZMAREK Tomasz dr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T

Wykład, tydzień Techniki audiowizyjne, MARCINIAK Marian dr hab.,prof.PŒk, 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 TC
Z
W

Wykład, tydzień Systemy i sieci telekomunikacyjne, BELKA Radosław dr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 T

Wykład, tydzień Napęd i automatyka napędu elektrycznego, KAPŁON Andrzej dr hab.inż ,prof PŒk, 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, KARYŒ Sławomir dr hab inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N

Ćwiczenia, parzysty Gospodarka energetyczna, FILIPIAK Sylwester dr hab.inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N
P
T

tydzień Strzelczyk Franciszek Prof. dr hab. inż., 1.05D
rez. 27.06

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Teoria sterowania i systemów 1, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Systemy inteligentne 1, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I 2ID14

Ćwiczenia, parzysty Systemy inteligentne 1, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I 2ID11

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17