Sala: 2.15 ENERG

Pe³ny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
³
E
K

Laboratorium, nieparzyste GEODEZYJNY MONITORING BUDOWLI, BOREK Kamil mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L07_a
L01_b

Laboratorium, nieparzyste ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, Sajkiewicz Bart³omiej mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L04_a
L04_b

projekt, nieparzyste ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, Sajkiewicz Bart³omiej mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L01_a
L01_b

Laboratorium, Tyg. 6, 10, 12, 14 KOMPUTEROWE OBLICZENIA GEODEZYJNE, BLISTAN Peter dr hab. in¿., FR¥CKIEWICZ Pawe³ mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L01_a

Laboratorium, Tyg. 6, 10, 12, 14 KOMPUTEROWE OBLICZENIA GEODEZYJNE, BLISTAN Peter dr hab. in¿., FR¥CKIEWICZ Pawe³ mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L01_a
po uzgodnieniu z prowadzacym zajecia od 17.10 do 19.00
projekt, parzyste ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, Sajkiewicz Bart³omiej mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L04_a
L04_b

Laboratorium, parzyste ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, Sajkiewicz Bart³omiej mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L01_a
L01_b
W
T
O
R
E
K

projekt, nieparzyste ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, Sajkiewicz Bart³omiej mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L03_a
L03_b

Laboratorium, nieparzyste TELEDETEKCJA I FOTOINTERPRETACJA, ZABRZESKA G¥SIOREK Barbara mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L02_a
202GKA

Laboratorium, parzyste TELEDETEKCJA I FOTOINTERPRETACJA, ZABRZESKA G¥SIOREK Barbara mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L05_a
203GKA

Laboratorium, nieparzyste TELEDETEKCJA I FOTOINTERPRETACJA, ZABRZESKA G¥SIOREK Barbara mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L06_a
203GKB

Laboratorium, parzyste TELEDETEKCJA I FOTOINTERPRETACJA, ZABRZESKA G¥SIOREK Barbara mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L01_a
202GKB

Laboratorium, nieparzyste ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, ZABRZESKA G¥SIOREK Barbara mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L05_a
L05_b

Laboratorium, nieparzyste ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, ZABRZESKA G¥SIOREK Barbara mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L06_a
L06_b


projekt, parzyste ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, ZABRZESKA G¥SIOREK Barbara mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L05_a
L05_b

projekt, parzyste ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, ZABRZESKA G¥SIOREK Barbara mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L06_a
L06_b


Œ
R
O
D
A

Laboratorium, tydzieñ GEODEZYJNY MONITORING BUDOWLI, BOREK Kamil mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L02_a
L02_b

Laboratorium, tydzieñ GEODEZYJNY MONITORING BUDOWLI, GRANEK Grzegorz mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L04_a
L04_b

Laboratorium, nieparzyste GEOMATICS AND VOCABULARY, CIENCIA£A Agnieszka dr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L01_a
L01_b

Laboratorium, 13:30-15:45, tydzieñ SEMINARIUM DYPLOMOWE, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.in¿.prof.PŒk, 2.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW

projekt, parzyste GEOMATICS AND VOCABULARY, CIENCIA£A Agnieszka dr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L01_a
L01_b

C
Z
W
A
R
T
E
K

Laboratorium, nieparzyste TELEDETEKCJA I FOTOINTERPRETACJA, SOBURA Szymon mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L04_a
201GKA

Laboratorium, parzyste TELEDETEKCJA I FOTOINTERPRETACJA, SOBURA Szymon mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L03_a
201GKB

Laboratorium, nieparzyste ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, SOBURA Szymon mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L02_a
L02_b

Laboratorium, nieparzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SOBURA Szymon mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L02_a
L02_b

Laboratorium, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SOBURA Szymon mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L07_a
L07_b

Laboratorium, nieparzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SOBURA Szymon mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L04_a
L04_b

Laboratorium, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SOBURA Szymon mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L01_a
L01_b

Laboratorium, tydzieñ SYSTEMY INFORMACJI O TERENIE, KULESZA £ukasz dr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L04_a
L04_b

Laboratorium, nieparzyste SYSTEMY INFORMACJI O TERENIE, KULESZA £ukasz dr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L05_a
L05_b

Laboratorium, parzyste SYSTEMY INFORMACJI O TERENIE, KULESZA £ukasz dr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L06_a
L06_b


projekt, parzyste ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, SOBURA Szymon mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L02_a
L02_b


P
I
¹
T
E
K

Laboratorium, tydzieñ GEODEZYJNY MONITORING BUDOWLI, GRANEK Grzegorz mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L06_a
L06_b

Laboratorium, nieparzyste ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, Sajkiewicz Bart³omiej mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L03_a
L03_b

Laboratorium, tydzieñ GEODEZYJNY MONITORING BUDOWLI, GRANEK Grzegorz mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L01_a

Laboratorium, nieparzyste ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, SOBURA Szymon mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L07_a
L07_bprojekt, parzyste ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, SOBURA Szymon mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L07_a
L07_b

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18