Sala: 3.15 ENERG

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

projekt, tydzień USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW
L01_b

projekt, tydzień USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI
L03_b

Laboratorium, nieparzyste GEOMATICS AND VOCABULARY, CIENCIAŁA Agnieszka dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L03_a
L03_b

projekt, parzyste SYSTEMY CHŁODNICZE, KOTRYS_DZIAŁAK DAGMARA mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW

projekt, parzyste GEOMATICS AND VOCABULARY, CIENCIAŁA Agnieszka dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L03_a
L03_b
W
T
O
R
E
K

projekt, tydzień USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI
L02_b

Ćwiczenia, nieparzyste PODSTAWY GEODEZYJNEJ OBŁ. INWESTYCJI, GRZYBAŁA Jacek mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, KOPACZ Agnieszka mgr, 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L02_a
201OZB

projekt, nieparzyste OGRZEWNICTWO, SMOK Krzysztof mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L02_a
201OZB

projekt, parzyste PRINCIPLES OF WASTE MENAGMENT, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

projekt, nieparzyste TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, ORMAN Łukasz dr hab. inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 L02_a
101OZBprojekt, parzyste OPERATY DO DOCHODZEŃ WODNOPRAWNYCH, BARTKIEWICZ Lidia dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Œ
R

projekt, nieparzyste SIECI I INSTALACJE GAZOWE, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI
L02_b

projekt, parzyste MODERNIZACJA INSTALACJI, NOGAJ STANISŁAW mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, KOPACZ Agnieszka mgr, 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK
L05_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, KOPACZ Agnieszka mgr, 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK
L04_b

projekt, tydzień WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, KOTRYS_DZIAŁAK DAGMARA mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW
L01_bC
Z
W
A
R
T
E
K

projekt, tydzień WODOCIĽGI 2, PARKA Anna dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 L02_a
201IuB

projekt, tydzień GOSPODARKA WOD-ŒCIEK.W ZAKŁAD.PRZEMYSŁ., DAŃCZUK Magdalena dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI
L02_b

Laboratorium, nieparzyste GEOMATICS AND VOCABULARY, Sajkiewicz Bartłomiej mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L07_a
L07_b

projekt, nieparzyste GEOMATICS AND VOCABULARY, Sajkiewicz Bartłomiej mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L06_a
L06_b

projekt, parzyste GEOMATICS AND VOCABULARY, Sajkiewicz Bartłomiej mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L07_a
L07_b

Laboratorium, parzyste GEOMATICS AND VOCABULARY, Sajkiewicz Bartłomiej mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L06_a
L06_b


P
T

projekt, nieparzyste TECHNIKI OCHRONY ATMOSFERY, SAŁATA Aleksandra mgr inż, 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW

projekt, parzyste METEOROLOGIA KLIMATOLOGIA I OCHR.POWIET., SAŁATA Aleksandra mgr inż, 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 L02_a
101IuB

projekt, parzyste ZARZĽDZANIE ŒRODOWISKIEM, STOIŃSKA Renata mgr, 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18