Sala: 2.20 ENERG

Pe≥ny ekran Indeks Pomoc Znajdü
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A

E
K

Wyk≥ad, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TWORZYWA SZTUCZNE W INĮYNIERII ĆROD., KUBICKA Urszula dr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 302SI

Wyk≥ad, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ODNAWIALNE ŹR”D£A ENERGII, ZENDER-ĆWIERCZ Ewa dr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 122OW

Wyk≥ad, parzysty TECHNIKA CIEPLNA, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inŅ.prof.PĆk, 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 122OW

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GEOMATICS AND VOCABULARY, NOWAK Joanna mgr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 3/2 L10_a
305KNB

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GOSPODARKA WODNO-ĆCIEKOWA 1, MUSZY—SKA Joanna mgr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 L01_a
121SIA

projekt, Tyg. 1-19 BACHARZ Magdalena dr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
grupa poscigowa z mechaniki i wytrzymalosci materialow 2∆wiczenia, parzysty MECHANIKA I WYTRZYMA£OĆ∆ MATERIA£”W 1, TEODORCZYK Micha≥ dr inŅ, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ


projekt, parzysty GEOTECHNIKA, WALASZCZYK £ukasz dr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS
L01_b
W
T

Laboratorium, tydzieŮ J ZYK OBCY 3, KOPACZ Agnieszka mgr, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS

∆wiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 PODSTAWY INĮYNIERII ĆRODOWISKA, WID£AK Ma≥gorzata dr, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 1/2 101GK

∆wiczenia, parzysty PODSTAWY GEODEZYJNEJ OB£. INWESTYCJI, GRZYBA£A Jacek mgr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 2/2 203GK

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 JÍzyk angielski specjalistyczny, WOJNIAK Marta mgr, 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 121SI
SiIS

Laboratorium, parzysty JÍzyk angielski specjalistyczny, PLIĮGA Dorota mgr, 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 121SI
WuiO

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 INSTALACJE SANITARNE, LICHOSIK Dominika mgr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 L02_a
121SIB

projekt, parzysty ODNOWA SIECI 1, LICHOSIK Dominika mgr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 L02_a
121SIB

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 INSTALACJE GOSPODARKI ODPADAMI, LATOSI—SKA Jolanta dr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 L01_a
121SIAĆ
R
O
D
A

∆wiczenia, parzysty BEZWYKOPOWA BUDOWA SIECI, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 121SI

Wyk≥ad, parzysty INSTALACJE CWU, TYBURCZYK Anna dr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 122OW

∆wiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 FIZYKA, WOLAK WOJCIECH mgr, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I 101IS

∆wiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 OCZYSZCZANIE WODY 1, MUSZY—SKA Joanna mgr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS

Laboratorium, parzysty WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, ZABOREK Rados≥aw mgr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 3/2 L01_a
303KNA

Wyk≥ad, parzysty WARUNKI WYKONAWSTWA I ODBIORU URZ. TECHN, G”RSKA Katarzyna dr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 301ZW

C
Z
W
A
R
T
E
K

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GEOTECHNIKA, WALASZCZYK £ukasz dr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L03_b

∆wiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ZARZ•DZANIE ĆRODOWISKIEM, BEZAK-MAZUR ElŅbieta Halina prof.dr hab., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 L03_a
122OWA

Laboratorium, 11:40-13:55, tydzieŮ SEMINARIUM DYPLOMOWE, BEZAK-MAZUR ElŅbieta Halina prof.dr hab., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 224SO
∆wiczenia, parzysty OCZYSZCZANIE WODY 1, MUSZY—SKA Joanna mgr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS

Wyk≥ad, parzysty OCENY ODDZIA£YWANIA NA ĆRODOWISKO, BEZAK-MAZUR ElŅbieta Halina prof.dr hab., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 224SO


P
I
Ļ
T
E
K

projekt, parzysty GEOTECHNIKA, WALASZCZYK £ukasz dr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L02_b

∆wiczenia, parzysty ZARZ•DZANIE ĆRODOWISKIEM, BEZAK-MAZUR ElŅbieta Halina prof.dr hab., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 L04_a
122OWB

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 RUROCI•GI TWORZYWOWE, KUBICKA Urszula dr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 L01_a
121SIA

projekt, parzysty MODERNIZACJA INSTALACJI, LICHOSIK Dominika mgr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 L01_a
121SIA

∆wiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MATEMATYKA 2, S KALSKI Maciej dr, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZprojekt, parzysty SYSTEMY CH£ODNICZE, STOKOWIEC Katarzyna mgr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 122OW

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17