Sala: 3.20 ENERG

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Wykład, tydzień KUNICKI, 3.20 ENERG
REZERWACJA 23.04.2018 r.

projekt, tydzień GOSPODARKA WOD-ŒCIEK.W ZAKŁAD.PRZEMYSŁ., DAŃCZUK Magdalena dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW
L01_b

projekt, nieparzyste INSTALACJE GOSPODARKI ODPADAMI, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Ćwiczenia, nieparzyste PODSTAWY BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO I O, MRUGAŁA Justyna dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY INŻYNIERII ŒRODOWISKA, WIDŁAK Małgorzata dr, 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK

projekt, parzyste SPECJALE PROC. W TECH. WODY I SCIEKÓW, MUSZYŃSKA Joanna mgr inż., WONIAK Magdalena dr, 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒW
T

Ćwiczenia, parzyste BEZWYKOPOWA BUDOWA SIECI, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Laboratorium, nieparzyste JĘZYK OBCY SPECJALISTYCZNY, WOJNIAK Marta mgr, 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Laboratorium, parzyste JĘZYK OBCY SPECJALISTYCZNY, KOPACZ Agnieszka mgr, 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, WOJNIAK Marta mgr, 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L01_a
201OZA

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, KOPACZ Agnieszka mgr, 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 L02_a
101OZB

Wykład, tydzień KUNICKI, 3.20 ENERG
REZERWACJA 24.04.2018 r.


Œ
R
O
D
A

projekt, parzyste WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, ZENDER-ŒWIERCZ Ewa dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L02_a
201OZB

projekt, parzyste MODERNIZACJA INSTALACJI, NOGAJ STANISŁAW mgr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, PLIŻGA Dorota mgr, 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK
L03_b

projekt, nieparzyste ZARZĽDZANIE ŒRODOWISKIEM, STOIŃSKA Renata mgr, 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Wykład, tydzień KUNICKI, 3.20 ENERG
REZERWACJA 25.04.2018 r.

Laboratorium, parzyste JĘZYK OBCY SPECJALISTYCZNY, PLIŻGA Dorota mgr, 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒC
Z
W

Wykład, Tyg. 5, 9, 13 INSTALACJE Z POMPAMI CIEPŁA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 201OZ

Wykład, parzyste BUDOWNICTWO AUTONOMICZNE, POROWSKI Rafał dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224OZ

projekt, nieparzyste REFRIGENERATION AND AIR CONDITIONING DEV, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW

projekt, parzyste TECHNIKA CIEPLNA, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW

projekt, nieparzyste OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŒRODOWISKO, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224OZ

projekt, parzyste OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŒRODOWISKO, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW

projekt, tydzień INSTALACJE FOTOTERMICZNE iFOTOWOLTAICZNE, PASZKIEWICZ Michał mgr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L02_a
201OZB


P
I
š
T
E
K

Wykład, tydzień METEOROLOGIA KLIMATOLOGIA I OCHR.POWIET., DĽBEK Lidia dr hab.prof.PŒk, 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ

Ćwiczenia, nieparzyste KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Ćwiczenia, nieparzyste KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

Wykład, tydzień KUNICKI, 3.20 ENERG
REZERWACJA 20.04.2018 r. REZERWACJA 27.04.2018 r.
Wykład, parzyste PODST. PRAWNE W ENERGETYCE ODNAWIALNEJ, PURGAŁ Paweł prof. dr hab. inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18