Sala: 2.18 ENERG

Pe³ny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
³
E
K

Laboratorium, nieparzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, Sajkiewicz Bart³omiej mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L03_a
L03_b

Laboratorium, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, Sajkiewicz Bart³omiej mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L06_a
L06_b

Laboratorium, tydzieñ KOMPUTEROWE OBLICZENIA GEODEZYJNE, KRAWCZYK Karol mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L06_a
103GKB

Laboratorium, parzyste KOMPUTEROWE OBLICZENIA GEODEZYJNE, KRAWCZYK Karol mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L06_a
103GKB

Laboratorium, nieparzyste GEOMATICS AND VOCABULARY, CIENCIA£A Agnieszka dr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L04_a
L04_b

Laboratorium, nieparzyste KARTOGRAFIA I WIZUALIZACJE TEMATYCZNE, GIL Marcin mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L05_a

Laboratorium, Tyg. 6, 10, 12, 14 KOMPUTEROWE OBLICZENIA GEODEZYJNE, BLISTAN Peter dr hab. in¿., GIL Marcin mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L02_a

Laboratorium, nieparzyste KARTOGRAFIA I WIZUALIZACJE TEMATYCZNE, GIL Marcin mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L05_a
po uzgodnieniu z prowadzacym zajecia od 17.10 do 19.00

Laboratorium, Tyg. 6, 10, 12, 14 KOMPUTEROWE OBLICZENIA GEODEZYJNE, BLISTAN Peter dr hab. in¿., GIL Marcin mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L02_a
po uzgodnieniu z prowadzacym zajecia od 17.10 do 19.00

projekt, parzyste GEOMATICS AND VOCABULARY, CIENCIA£A Agnieszka dr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L04_a
L04_b
W
T

projekt, nieparzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, G£OWIENKA EWA dr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L01_a
L01_b

projekt, nieparzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, G£OWIENKA EWA dr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L05_a
L05_b

projekt, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, G£OWIENKA EWA dr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L02_a
L02_b

projekt, nieparzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, G£OWIENKA EWA dr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L06_a
L06_b

projekt, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, G£OWIENKA EWA dr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L04_a
L04_b

projekt, nieparzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, G£OWIENKA EWA dr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L07_a
L07_b

projekt, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, G£OWIENKA EWA dr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L03_a
L03_b

Laboratorium, nieparzyste WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, SEMANIAK Piotr mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L04_a
L04_b

Laboratorium, parzyste WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, SEMANIAK Piotr mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L03_a
L03_b

projekt, nieparzyste WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, SEMANIAK Piotr mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L04_a
L04_b

projekt, parzyste WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, SEMANIAK Piotr mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L03_a
L03_b

Œ
R

Laboratorium, nieparzyste ZASTOSOWANIE GIS w IN¯. ŒRODOWISKA, GIL Marcin mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW

Laboratorium, parzyste ZASTOSOWANIE GIS w IN¯. ŒRODOWISKA, GIL Marcin mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222WŒ

Laboratorium, tydzieñ KOMPUTEROWE OBLICZENIA GEODEZYJNE, FRONT D¥BROWSKA Teresa mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L03_a
102GKB

Laboratorium, nieparzyste KOMPUTEROWE OBLICZENIA GEODEZYJNE, FRONT D¥BROWSKA Teresa mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L05_a
103GKA

Laboratorium, parzyste KOMPUTEROWE OBLICZENIA GEODEZYJNE, FRONT D¥BROWSKA Teresa mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L03_a
102GKB

Laboratorium, tydzieñ KOMPUTEROWE OBLICZENIA GEODEZYJNE, FRONT D¥BROWSKA Teresa mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L05_a
103GKA

projekt, nieparzyste WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, SEMANIAK Piotr mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L05_a
L05_b

projekt, parzyste WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, SEMANIAK Piotr mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L06_a
L06_b


Laboratorium, nieparzyste WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, SEMANIAK Piotr mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L05_a
L05_b

Laboratorium, parzyste WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, SEMANIAK Piotr mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L06_a
L06_b

C
Z
W

Laboratorium, tydzieñ GEODEZYJNY MONITORING BUDOWLI, GRANEK Grzegorz mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L03_a
L03_b

Laboratorium, tydzieñ GEODEZJA 4, PIETRUSZKA Krzysztof dr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L02_a
201GKB

Laboratorium, tydzieñ GEODEZJA 4, PIETRUSZKA Krzysztof dr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L01_a
201GKA

Laboratorium, Tyg. 2, 4-5, 8, 11, 14-15 KOMPUTEROWE OBLICZENIA GEODEZYJNE, BLISTAN Peter dr hab. in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L04_a
102GKA

Laboratorium, Tyg. 6, 9, 12-13 KOMPUTEROWE OBLICZENIA GEODEZYJNE, BLISTAN Peter dr hab. in¿., FR¥CKIEWICZ Pawe³ mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L04_a


P
T

Laboratorium, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SOBURA Szymon mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L05_a
L05_b

Laboratorium, Tyg. 2, 4-5, 8, 11, 14-15 KOMPUTEROWE OBLICZENIA GEODEZYJNE, BLISTAN Peter dr hab. in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L01_a
101GKA

Laboratorium, Tyg. 2, 4-5, 8, 11, 14-15 KOMPUTEROWE OBLICZENIA GEODEZYJNE, BLISTAN Peter dr hab. in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L02_a
101GKB
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18