Sala: 1.20D

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N

Ćwiczenia, tydzień Algorytmy i struktury danych, ŁUKAWSKA Barbara dr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID14

Wykład, tydzień Programowanie procesorów sygnałowych, ZAWARCZYŃSKI Łukasz mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED12

Ćwiczenia, nieparzyste Niezawod.zasilania energią elektryczną, Banasik Kornelia mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Ćwiczenia, parzyste Gospodarka skojarzona, Banasik Kornelia mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11W
T

projekt, tydzień Projekt zespołowy, SŁOŃ Grzegorz dr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID13

projekt, tydzień Projekt zespołowy, SŁOŃ Grzegorz dr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID11


Ćwiczenia, tydzień Elektroenergetyka, Banasik Kornelia mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED11Ś
R

Ćwiczenia, tydzień Elektroenergetyka, Banasik Kornelia mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED12

Wykład, tydzień Podstawy grafiki komputerowej, CHODOREK Agnieszka dr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T 3TD11

Wykład, tydzień Techniki audiowizyjne, KACZMAREK Tomasz dr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T 3TD11
C
Z
W

Wykład, tydzień Przesyłanie energii elektrycznej, Paduszyński Kamil mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11

Wykład, tydzień Modelowanie i symulacja komputerowa, WCIŚLIK Mirosław prof. dr hab. inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11

Wykład, tydzień Cyfrowe sieci teletransmisyjne, CHODOREK Agnieszka dr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T 3TD11

Wykład, tydzień Telekomunikacja optyczna, KACZMAREK Tomasz dr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T 3TD11

Ćwiczenia, tydzień Metody probablistyczne i statystyka, Kubuś Łukasz mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID13


P
T

Wykład, tydzień Eksploatacja urządzeń i instalacji, KARYŚ Sławomir dr hab inż.prof. PŚK, 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Ćwiczenia, tydzień TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, KARYŚ Sławomir dr hab inż.prof. PŚK, 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

Wykład, nieparzyste Wybrane zagadnienia routingu, CHODOREK Agnieszka dr inż., 1.20D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 2/1 E 2ED25

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18