Sala: 1.08 ENERG

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

tydzień 1.08 ENERG

Wykład, nieparzyste MATEMATYKA 3, STĘPIEŃ Marcin dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ

Wykład, parzyste MATERIAŁOZNAWSTWO, Œwiercz Przemysław dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ

Ćwiczenia, nieparzyste PODSTAWY INŻYNIERII ŒRODOWISKA, WIDŁAK Małgorzata dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK

Ćwiczenia, parzyste MATEMATYKA 2, ŁABĘDZKI PAWEŁ dr inż., 1.08 ENERG
Rezerwacja 28.05.2018 r.

Wykład, nieparzyste MIERNICTWO CIEPLNO-PRZEPŁYWOWE, BĽK Łukasz dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 201IŒ

Wykład, parzyste HYDROLOGIA, BĽK Łukasz dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 201IŒ
Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 2, ŁABĘDZKI PAWEŁ dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GKW
T
O
R
E
K

Wykład, nieparzyste INFRASTRUKTURA PODZIEMNA MIAST, KUBICKA Urszula dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 201IŒ

Wykład, nieparzyste TECHNIKI BEZWYKOPOWE, KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inż., ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 201IŒ

Wykład, parzyste SYSTEMY CHŁODNICZE, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inż.prof.PŒk, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW

Wykład, nieparzyste PRINCIPLES OF WASTE MENAGMENT, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Wykład, parzyste ZAGROŻENIA ŒRODOWISKA, OZIMINA Ewa dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Wykład, nieparzyste KOTŁOWNIE WODNE NISKOTEMPERATUROWE, ORMAN Łukasz dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

Ćwiczenia, Tyg. 6-13 FIZYKA, WOLAK WOJCIECH mgr, 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK
grupa poscigowa


Rezerwacja, Tyd. 8 1.08 ENERG
Uwaga ! Wtorek 24 kwietnia 2018 r. - jednorazowa rezerwacja. Kontakt - Pawel SMIGLARSKI tel. wew. 340 lub 606-219-369
Œ
R
O
D
A

Wykład, parzyste WODOCIĽGI 2, LISOWSKA Justyna dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 201IŒ

Wykład, Tyg. 5, 9 INSTALACJE Z POMPAMI CIEPŁA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 201OZ

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 9 INSTALACJE Z POMPAMI CIEPŁA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 201OZ

Wykład, parzyste MECHANIKA PŁYNÓW, SZELĽG Bartosz dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Wykład, tydzień MATEMATYKA 2, DUDKIEWICZ Jadwiga dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK
grupa poscigowa

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 2, DUDKIEWICZ Jadwiga dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK
grupa poscigowa

Rezerwacja, 18:00-20:00, Tyd. 8 1.08 ENERG
Uwaga ! Sroda 16 maja 2018 r. - jednorazowa rezerwacja. Kontakt - Pawel SMIGLARSKI tel. wew. 340 lub 606-219-369


Laboratorium, Tyd. 8 TECHNIKI POMIAROWE W GEODEZJI, PUKANSKA Katarina dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L04_aWykład, 16:30-18:00, tydzień MATEMATYKA, DUDKIEWICZ Jadwiga dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 303PI
grupa poscigowa z Matematyki 1, termin uzgodniony z prowadzacym zajecia


C
Z
W

Wykład, nieparzyste URZĽDZENIA I INSTALACJE GRZEWCZE, CIENCIAŁA Krzysztof dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW

Wykład, parzyste INSTALACJE CO I WENTYLACJI, CIENCIAŁA Krzysztof dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI

Wykład, nieparzyste INSTALACJE Z POMPAMI CIEPŁA, POROWSKI Rafał dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

Wykład, parzyste GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Wykład, parzyste INSTALACJE GOSPODARKI ODPADAMI, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Wykład, tydzień INSTALACJE FOTOTERMICZNE iFOTOWOLTAICZNE, KUNICKI, POROWSKI Rafał dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 201OZ
P
T

Wykład, nieparzyste MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŒĆ MAT., BACHARZ Magdalena dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Wykład, parzyste PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŒk, 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Wykład, tydzień OCZYSZCZANIE WODY 1, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 201IŒ

Wykład, parzyste PODSTAWY SYSTEMU OZE, PURGAŁ Paweł prof. dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Wykład, Tyg. 5, 9 TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18