Grupa: Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 126BM

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MATERIAŁY KOMPOZYTOWE W MOSTOWNICTWIE, ŚWIT Grzegorz dr hab.inż.prof.PŚk., 1.04A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 126BM

Wykład, parzysty FUNDAMENTOWANIE 2, SOKOŁOWSKI Kazimierz dr inż., Aula Gł 1, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 126BM

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 KATASTROFY I AWARIE MOSTÓW, KOSSAKOWSKI Paweł dr hab.inż., 1.05A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 126BM

Wykład, parzysty ESTETYKA MOSTÓW, KOSSAKOWSKI Paweł dr hab.inż., 1.05A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 126BM

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ODWODNIENIE MOSTÓW, WCIŚLIK Wiktor mgr inż., Aula Gł 1, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 126BM

Laboratorium, tydzień METODY KOMPUTEROWE W MOSTOWNICTWIE, KOSSAKOWSKI Paweł dr hab.inż., 2.19HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 L11_a
126BMAW
T
O
R
E
K

projekt, nieparzysty TEORIA SPRĘŻYSTOŚCI I PLASTYCZNOŚCI, SZCZECINA Michał mgr inż., 5.06A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 L11_a
126BMA

Laboratorium, tydzień Język angielski, KRYCZKA Anna mgr, 5.06A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 123BD, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 126BM
8 tygodni

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 HYDRAULICZNE PODST. PROJ. MOSTÓW I PRZEP, BĄK Łukasz dr inż., 1.08HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 L11_a
126BMA


projekt, tydzień MOSTY BETONOWE, SŁAWSKI Łukasz mgr inż., 5.06A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 L11_a
126BMA


Ćwiczenia, parzysty MOSTY BETONOWE, WCIŚLIK Wiktor mgr inż., 5.32A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 126BM


Wykład, parzysty BUDOWLE PODZIEMNE, WCIŚLIK Wiktor mgr inż., Aula Gł 1, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 126BM
Ś
R

Wykład, Tyg. 1-17 TEORIA SPRĘŻYSTOŚCI I PLASTYCZNOŚCI, PAWLAK Urszula dr inż., 117B, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 121TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 122TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 123BD, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 124KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 125KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 126BM

Wykład, Tyg. 18-20 TEORIA SPRĘŻYSTOŚCI I PLASTYCZNOŚCI, PAWLAK Urszula dr inż., 1.08A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 121TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 122TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 123BD, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 124KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 125KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 126BM

Wykład, tydzień MATEMATYKA STOSOWANA, CICHOŃ Czesław prof.zw.dr hab.inż., 1.03A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 121TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 122TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 123BD, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 124KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 125KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 126BM

C
Z
W
A
R
T
E
K

Wykład, tydzień PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA I AUTOPREZENTACJA, KALETA-WITUSIAK Małgorzata d, 1.03A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 121AU, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 122AU, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 121TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 122TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 123BD, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 124KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 125KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 126BM

projekt, nieparzysty WYBRANE ZAGADNIENIA TECHNOL. BET. MOST., KŁAK Adam mgr inż., 1.14HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 L11_a
126BMA

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 SOME ASPECTS OF CONCRETE STRUCTURE, RACZKIEWICZ WIOLETTA dr inż., 18A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 L11_a
126BMA

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA STOSOWANA, ZABOJSZCZA Paweł mgr inż., 4.08A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 123BD, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 126BM
Wykład, parzysty WYBRANE ZAGADNIENIA TECHNOL. BET. MOST., WAWRZEŃCZYK Jerzy dr hab.inż. prof. PŚk., 1.04A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 126BM

P
T

projekt, tydzień FUNDAMENTOWANIE 2, SOKOŁOWSKI Kazimierz dr inż., 17A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 L11_a
126BMA

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 HYDRAULICZNE PODST. PROJ. MOSTÓW I PRZEP, GÓRSKI Jarosław dr inż., 1.04A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 126BM

Wykład, parzysty MOSTY BETONOWE, WCIŚLIK Wiktor mgr inż., Aula Gł 1, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 126BM

Wykład, parzysty SOME ASPECTS OF CONCRETE STRUCTURE, WÓJCICKI Artur dr inż., Aula Gł 1, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 124KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 125KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 L11_a

projekt, nieparzysty BUDOWLE PODZIEMNE, WCIŚLIK Wiktor mgr inż., 17A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 L11_a
126BMA
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17