Grupa: Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E L01_a

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
N

Wykład, tydzień Podstawy elektroniki 1, WIRASZKA Dorota dr inż., 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED12

Laboratorium, tydzień Metrologia 2, GINTER MARIUSZ dr inż., 5.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E L01_a
1ED11A


Wykład, tydzień Przedmioty humanistyczne 2, TUSZYŃSKI Ludomir dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E
W
T

Laboratorium, parzysty FIZYKA 2, KĘCZKOWSKA Justyna dr inż., 2.21D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E L01_a
1ED11A

Ćwiczenia, tydzień Elektroenergetyka, KaŸmierczyk Agata dr inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED11

projekt, parzysty Elektroenergetyka, KaŸmierczyk Agata dr inż., 2.24DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E L01_a
1ED11A

Wykład, tydzień Elektroenergetyka, FILIPIAK Sylwester dr hab.inż., 2.30D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED12Œ
RĆwiczenia, tydzień Teoria obwodów 2, BUGAJSKA Aneta dr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED11


Wykład, Tyg. 2, 4 Wstęp do ochrony własn. intelektualnej, OSSOWSKA Katarzyna dr, 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N


C
Z
W
A
R
T
E
K

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Informatyka 2, KACZMAREK Tomasz dr inż., 116DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E L01_a
1ED11A

Wykład, tydzień MATEMATYKA 2, DUDKIEWICZ Jadwiga dr, 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED12

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 FIZYKA 2, SUCHAŃSKA Małgorzata dr hab.,prof PŒK, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED11

Wykład, tydzień Teoria obwodów 2, WŁODARCZYK Maciej dr hab.inż.,prof PŒk, 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED12

Wykład, parzysty Historia techniki i wynalazków, OSSOWSKA Katarzyna dr, 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8 PODSTAWY NORMALIZACJI, GRABAS Bogusław dr inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED12
Wykład, parzysty FIZYKA 2, SUCHAŃSKA Małgorzata dr hab.,prof PŒK, 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E

P
T

Ćwiczenia, parzysty Podstawy elektroniki 1, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED11

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 2, PAWIŃSKA Anna Dr, 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED11

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Informatyka 2, SŁOŃ Grzegorz dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED12

Wykład, tydzień Metrologia 2, KUŒMIERZ Józef dr hab.inż.,prof. PŒk, 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED12

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17