Grupa: Stacjonarne I stopnia

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 HISTORIA GOSPODARCZA, OSSOWSKA Katarzyna dr, 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Ćwiczenia, nieparzyste PODSTAWY METROLOGII, GORYCKI Łukasz mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK

Ćwiczenia, nieparzyste FIZYKA, JAGODZIŃSKI Paweł dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ

Ćwiczenia, nieparzyste PODSTAWY INŻYNIERII ŒRODOWISKA, WIDŁAK Małgorzata dr, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK

Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK
202GKB

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 2, ŁABĘDZKI PAWEŁ dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 2, LENARCIK Andrzej dr, 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY METROLOGII, GORYCKI Łukasz mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 DIAGNOSTYKA MASZYN, RADEK Norbert dr hab. inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Wykład, nieparzyste PROGRAMOWANIE BAZ DANYCH W ŒROD. RAD C++, KOCZUBIEJ Sławomir dr inż., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, nieparzyste DIAGNOSTYKA I UTRZYMANIE BUDOWLI, KRONER Andrzej dr inż., 1.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 301TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 302TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 305KB

Wykład, nieparzyste ZARZĽDZANIE PRODUKCJĽ I USŁUGAMI, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202

Wykład, nieparzyste HISTORIA ARCHITEKTURY POWSZECHNEJ 2, DOROZ-TUREK Małgorzata dr inż, 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 102AU

Wykład, nieparzyste Metody komputerowe w mechatronice, STASZAK Jan dr hab. inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Wykład, nieparzyste MATEMATYKA 2, SĘKALSKI Maciej dr, 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Wykład, nieparzyste MATEMATYKA 3, STĘPIEŃ Marcin dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ

Wykład, nieparzyste TWORZYWA SZTUCZNE I MATERIAŁY KOMPOZYTOW, OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inż., 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M

Wykład, nieparzyste Technika mikroprocesorowa 1, BARAN Remigiusz dr inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E

Wykład, Tyg. 1-10 FINANSE I BANKOWOŒĆ, BEDNARCZYK Jan dr hab. prof.PŒk, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Wykład, tydzień MAKROEKONOMIA, WITCZAK-ROSZKOWSKA Danuta dr, Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Wykład, tydzień Napęd elektryczny i automatyka napędu, KAPŁON Andrzej dr hab.inż ,prof PŒk, 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED12

Wykład, tydzień PODSTAWY PRAWA, CIENCIAŁA Agnieszka dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK

Wykład, tydzień Podstawy elektroniki 1, WIRASZKA Dorota dr inż., 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E

Wykład, tydzień Audyt energetyczny, STOBIECKI Andrzej dr inż., 2.24DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Wykład, tydzień Systemy inteligentne 1, GORZAŁCZANY Marian prof. dr hab. inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I

Wykład, tydzień OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE, MIKO Edward dr hab.inż.prof.PŒk, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW

Wykład, Tyg. 2, 4 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻ., LIS Zbigniew dr inż., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Wykład, parzyste GEOMATICS AND VOCABULARY, FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr inż., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 303PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L07_a

Wykład, parzyste TRWAŁOŒĆ I NIEZAWODNOŒĆ, RADEK Norbert dr hab. inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T

Wykład, parzyste OCHRONA WŁASNOŒCI INTELEKTUALNEJ, JAWORSKA Beata mgr inż., Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202

Wykład, parzyste Projektowanie produktu, GRABA Marcin dr inż., 1.09B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Wykład, parzyste Drgania mechaniczne - zagr. i profilak., RADZISZEWSKI Leszek dr hab.inż.prof.PŒk, 3.22B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

Wykład, parzyste MATERIAŁOZNAWSTWO, Œwiercz Przemysław dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ

Wykład, parzyste OCENA JAKOŒCI BETONÓW KONSTRUKCYJNYCH, OWSIAK Zdzisława prof.dr hab.inż., 1.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 301TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 302TB

Wykład, parzyste TWORZYWA SZTUCZNE W INŻYNIERII ŒROD., OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IB

Wykład, parzyste BUDOWNICTWO OGÓLNE 1, FARYNIAK Leszek dr hab.inż. prof. PŒk., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 102AU

Wykład, Tyg. 7, 9 WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW, BOJCZUK Dariusz dr hab.inż.prof.PŒk, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201
Zmiana jednorazowa w dniach: 16.04.2018 r. i 07.05.2018 r.

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 PODSTAWY RACHUNKOWOŒCI, MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101

Ćwiczenia, nieparzyste LOGISTYKA, PAWELEC Artur mgr inż., 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Ćwiczenia, nieparzyste FIZYKA II, WĘDRYCHOWSKA-PAJEK Małgorzata mgr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101

Ćwiczenia, nieparzyste HISTORIA ARCHITEKTURY POWSZECHNEJ 2, DOROZ-TUREK Małgorzata dr inż, 5.32A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 102AU

Ćwiczenia, nieparzyste MECHANIKA PŁYNÓW, PIASECKA Magdalena dr hab.inż.,prof. PŒk, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M

Ćwiczenia, nieparzyste LOGISTYKA DYSTRYBUCJI, JAWORSKA Beata mgr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301

Ćwiczenia, nieparzyste PODSTAWY INŻYNIERII ŒRODOWISKA, WIDŁAK Małgorzata dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK

Ćwiczenia, tydzień GOSPODARKA NIERUCHOMOSCIAMI, MIELNIK Jerzy mgr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L07_a

Ćwiczenia, tydzień Projektowanie produktu, GRABA Marcin dr inż., 1.09B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 201IŒ, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 201OZ
101IuB

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 8, 10, 12 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW, BOCHNACKA Dorota mgr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 PODSTAWY RACHUNKOWOŒCI, MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Ćwiczenia, parzyste FIZYKA II, WĘDRYCHOWSKA-PAJEK Małgorzata mgr, 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101

Ćwiczenia, parzyste MATEMATYKA 2, SĘKALSKI Maciej dr, 4.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 102AU

Ćwiczenia, parzyste HISTORIA ARCHITEKTURY POWSZECHNEJ 2, DOROZ-TUREK Małgorzata dr inż, 5.32A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 101AU

Ćwiczenia, parzyste MATEMATYKA 3, STĘPIEŃ Marcin dr, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ

Ćwiczenia, parzyste Gospodarka elektroenergetyczna, STĘPIEŃ Jan prof dr hab. inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY INŻYNIERII ŒRODOWISKA, WIDŁAK Małgorzata dr, 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 ŁADUNKOZNAWSTWO, TUŒNIO Janusz dr hab. inż., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Wykład, nieparzyste GOSPODARKA ODPADAMI, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Wykład, nieparzyste Gospodarka skojarzona, Strzelczyk Franciszek Prof. dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Wykład, nieparzyste AKADEMICKIE DOBRE WYCHOWANIE, Maj-Malinowska Barbara mgr, 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 32SiC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Wykład, nieparzyste OCHRONA WŁASNOŒCI INTELEKTUALNEJ, JAWORSKA Beata mgr inż., Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Wykład, nieparzyste MIERNICTWO CIEPLNO-PRZEPŁYWOWE, BĽK Łukasz dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 201IŒ

Wykład, nieparzyste FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW, BANASIK Tomasz dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, nieparzyste MECHANIKA BUDOWLI 1, RADOŃ Urszula dr hab. inż.prof.PŒk, 1.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 102AU

Wykład, tydzień MAKROEKONOMIA, WITCZAK-ROSZKOWSKA Danuta dr, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Wykład, tydzień TEORIA SYGNAŁÓW I SYSTEMÓW, JANECKI Dariusz dr hab.inż.prof.PŒk, 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A

Wykład, tydzień Metrologia 2, KUŒMIERZ Józef dr hab.inż.,prof. PŒk, 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E

Wykład, tydzień MATERIAŁOZNAWSTWO, PACIOREK Zdzisław dr inż., 2.30D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

Wykład, tydzień Wprowadzenie do komunik. człow.-komputer, KUŁAKOWSKI Andrzej dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I

Wykład, tydzień HYDROTECHNIKA, GÓRSKI Jarosław dr inż., 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 ŁADUNKOZNAWSTWO, TUŒNIO Janusz dr hab. inż., 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Wykład, parzyste BEZPIECZEŃSTWO DANYCH W SYSTEMACH KOMP., SENDER Zbigniew dr inż., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, parzyste HYDROLOGIA, BĽK Łukasz dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 201IŒ

Wykład, parzyste GEOMETRIA WYKREŒLNA 2, DOBOSZ Piotr dr inż., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 102AU

Wykład, parzyste PROJ. ARCH. I OSADNICTWA WIEJSKIEGO, HECIAK Jakub dr inż. arch., KAMIONKA Lucjan dr hab. inż. arch, prof.PŒK, SZOT- RADZISZEWSKA Elżbieta dr hab., 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU

Wykład, parzyste PODSTAWY PREFABRYKACJI, MOLENDOWSKA Agnieszka dr inż., 1.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 301TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 302TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 303BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 304BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 305KB

Wykład, parzyste MECHANIKA BUDOWLI, RADOŃ Urszula dr hab. inż.prof.PŒk, 1.03A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 203BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 204BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 205BU

Wykład, Tyd. 14 DATABASE SOLUTIONS, NOWAKOWSKA Marzena dr hab., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201
Odrabianie zajec za godziny rektorskie

Wykład, nieparzyste TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, Strzelczyk Franciszek Prof. dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

Wykład, nieparzyste PROTOTYPOWANIE NOWYCH WYROBÓW, SZMIDT Artur dr inż., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Wykład, nieparzyste OCHRONA WŁASNOŒCI INTELEKTUALNEJ, OSSOWSKA Katarzyna dr, Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N

Wykład, nieparzyste LOGIKA, MACIEJEWSKA BEATA dr hab., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101

Wykład, nieparzyste TEORIA I ZASADY PROJ. ARCH-URBAN 4, PIOTROWICZ Dariusz dr inż.arch., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU

Wykład, nieparzyste BEZPIECZEŃSTWO PRACY I ERGONOMIA, Frankowski Mirosław mgr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK

Wykład, Tyg. 1-10 PODSTAWY RACHUNKOWOŒCI, KOTOWSKA-JELONEK Marianna dr hab. prof.PŒk, 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Wykład, Tyg. 1-10 SYSTEM POŒREDNICTWA FINANSOWEGO, SOBOL Marzena dr, Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 302

Wykład, tydzień SYSTEMY INFORMACJI O TERENIE, FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr inż., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 303PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L07_a

Wykład, tydzień Elektroenergetyka, FILIPIAK Sylwester dr hab.inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E

Wykład, tydzień TECHNOLOGIA BUDOWY DRÓG, BUCZYŃSKI Przemysław dr inż., 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 303BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 304BD

Wykład, parzyste HISTORIA TECHNIKI I WYNALAZKU, OSSOWSKA Katarzyna dr, 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK

Wykład, parzyste INŻYNIERIA JAKOŒCI, MAKIEŁA Włodzimierz dr hab.inż. prof. PŒK, 2.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Wykład, parzyste PLANOWANIE PRZESTRZENNE I URBANISTYKA, HAJDOROWICZ Artur mgr inż. arch., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU

Wykład, parzyste Podstawy elektroniki i elektrotechniki, MYCZUDA Zynowij prof.dr hab.inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Wykład, parzyste BEZPIECZEŃSTWO PRACY I ERGONOMIA, Frankowski Mirosław mgr inż., 117B, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 101BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 102BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 103BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 104BU

Wykład, Tyd. 7 L-BAZY DANYCH, NOWAKOWSKA Marzena dr hab., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201
Zmiana jednorazowa

Wykład, Tyd. 8 WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW, BOJCZUK Dariusz dr hab.inż.prof.PŒk, 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201
Zmiana jednorazowa w dniu 23.04.2018 r.

Laboratorium, nieparzyste KARTOGRAFIA I WIZUALIZACJE TEMATYCZNE, GIL Marcin mgr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L05_a
po uzgodnieniu z prowadzacym zajecia od 17.10 do 19.00

Laboratorium, Tyg. 6, 10, 12, 14 KOMPUTEROWE OBLICZENIA GEODEZYJNE, BLISTAN Peter dr hab. inż., FRĽCKIEWICZ Paweł mgr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L01_a
po uzgodnieniu z prowadzacym zajecia od 17.10 do 19.00

Laboratorium, Tyg. 6, 10, 12, 14 KOMPUTEROWE OBLICZENIA GEODEZYJNE, BLISTAN Peter dr hab. inż., GIL Marcin mgr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L02_a
po uzgodnieniu z prowadzacym zajecia od 17.10 do 19.00


Laboratorium, nieparzyste MATERIAŁOZNAWSTWO, Bańkowski Damian mgr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T
L03_b

Laboratorium, nieparzyste NAPĘDY I STEROW. HYDRAULICZNE I PNEUMAT., WOŒ Piotr dr inż., 103HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L04_a
202AB

Laboratorium, nieparzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, Sajkiewicz Bartłomiej mgr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L03_a
L03_b

Laboratorium, nieparzyste RYSUNEK TECHNICZNY, WDOWIK Sylwia mgr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L03_a
102AUA

Laboratorium, Tyg. 1-12 NEGOCJACJE, SZTORC Małgorzata dr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L02_a
301B

Laboratorium, Tyg. 1-12 RACHUNKOWOŒĆ KOMPUTEROWA, SZYMCZYK Bartłomiej mgr, 2.04C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z L02_a
201B

Laboratorium, tydzień Programowanie obiektowe (Java), LASOTA Maciej mgr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L06_a
2ID13B

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, WIERUS Andrzej mgr, 5.27B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L01_a
201TA

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, KARNAT Joanna mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L02_a
201TB

Laboratorium, tydzień Architektura systemów komputerowych 1, WIŒNIEWSKI Mariusz dr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L03_a
1ID12A

Laboratorium, tydzień Jakoœć energii elektrycznej, Banasik Kornelia mgr inż., 2.23DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11
3ND11A

Laboratorium, tydzień Metrologia II, ZMARZŁY Paweł dr inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M
L02_b

Laboratorium, tydzień Programowanie procesorów sygnałowych, ZAWARCZYŃSKI Łukasz mgr inż., 5.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L03_a
3ED12A

Laboratorium, parzyste NAPĘDY I STEROW. HYDRAULICZNE I PNEUMAT., WOŒ Piotr dr inż., 103HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L03_a
202AA

Laboratorium, parzyste FIZYKA II, WĘDRYCHOWSKA-PAJEK Małgorzata mgr, 5.21C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L01_a
101A

Laboratorium, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, Sajkiewicz Bartłomiej mgr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L06_a
L06_b

Laboratorium, parzyste MECHANIKA PŁYNÓW, PIASECKA Magdalena dr hab.inż.,prof. PŒk, 1.20HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M
L03_b

Laboratorium, parzyste FIZYKA 2, JAGODZIŃSKI Paweł dr inż., 5.18C, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L03_a
102GKA

Laboratorium, parzyste KOMPUTEROWY ZAPIS KONSTRUKCJI, PAŁA Tadeusz mgr inż., 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T
L03_b

Laboratorium, Tyg. 3-14 L-BAZY DANYCH, BĘBEN Karolina mgr inż., 3.09C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L L04_a
202B

projekt, nieparzyste PODSTAWY LOGISTYKI, KOZUBEK Paweł dr inż., 4.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L01_a
101A

projekt, nieparzyste KONSTRUKCJE BETONOWE 2, TWORZEWSKA Justyna mgr inż., 4.17aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L07_a
304BDA

projekt, nieparzyste BUDOWNICTWO OGÓLNE, ZABOREK Radosław mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L01_a
101GKA

projekt, nieparzyste PRACA PRZEJŒCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W L01_a
31PFPA

projekt, nieparzyste PODSTAWY PROJEKTOWANIA ARCH., BISKUP Kamil mgr inż., 18A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L05_a
103BUA

projekt, nieparzyste KONSTRUKCJE SPAWANE, SZWED Bartłomiej mgr inż., 2HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

projekt, nieparzyste Algorytmy i struktury danych, Kaczmarski Daniel mgr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID13

projekt, nieparzyste KONSTRUKCJE METALOWE 2, MALEC Maciej dr inż., 2.15HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L06_a
303BDB

projekt, nieparzyste KONSTRUKCJE DREWNIANE, WDOWIK Sylwia mgr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L03_a
203BUA

projekt, tydzień Projektowanie urzšdzeń elektronicznych, SZCZEŒNIAK Zbigniew dr hab.inż.,prof. PŒk, 4.17D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T L01_a
3TD11A

projekt, tydzień FIZYKA BUDOWLI, TELEJKO MAREK dr inż., 2.07A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 L02_a
201AUB

projekt, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 ZARZĽDZANIE STRATEGICZNE, WALCZYK Anna dr, 4.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L02_a
301B

projekt, parzyste BUDOWNICTWO OGÓLNE, ZABOREK Radosław mgr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L05_a
103GKA

projekt, parzyste WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, ZENDER-ŒWIERCZ Ewa dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L01_a
201OZA

projekt, parzyste PODSTAWY PROJEKTOWANIA ARCH., JURUŒ JAGODA mgr inż. arch., 18A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L06_a
103BUB

projekt, parzyste GEOTECHNIKA DROGOWA, MACIEJEWSKI Krzysztof mgr inż., 2.09A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L05_a
303BDA

projekt, parzyste PRACA PRZEJŒCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M L04_a
32SiCB

projekt, parzyste PRACA PRZEJŒCIOWA, WARIANEK Michał mgr inż., ŁAGOWSKI Piotr dr inż., Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M L03_a
32SiCA

projekt, parzyste Podstawy projektowania, JANUS GAŁKIEWICZ Urszula mgr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N

projekt, parzyste DIAGNOSTYKA I UTRZYMANIE BUDOWLI, WDOWIAK Agnieszka mgr in–., 5.37A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L09_a
305KBA

projekt, parzyste Algorytmy i struktury danych, Kaczmarski Daniel mgr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID12

projekt, parzyste KONSTRUKCJE METALOWE 2, MALEC Maciej dr inż., 2.15HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L07_a
304BDA

projekt, parzyste KONSTRUKCJE DREWNIANE, WDOWIK Sylwia mgr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 L01_a
201AUA

projekt, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11 PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, PAŁA Robert mgr inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L01_a

projekt, Tyg. 10-15 METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH II, ROKACH Igor dr hab.prof.PŒk, 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD

projekt, nieparzyste MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH, WÓJCIK Stanisław dr inż., 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L01_a
201A

projekt, nieparzyste PODSTAWY LOGISTYKI, KOZUBEK Paweł dr inż., 4.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L03_a
102A

projekt, nieparzyste BUDOWNICTWO OGÓLNE, ZABOREK Radosław mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L04_a
102GKB

projekt, nieparzyste ROZWÓJ WYROBÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 4.30C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L02_a
301B

projekt, nieparzyste Bezpieczeństwo maszyn i urzšdzeń, SIKORA Krzysztof dr inż., 4.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

projekt, nieparzyste PODSTAWY PROJEKTOWANIA ARCH., BISKUP Kamil mgr inż., 18A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L04_a
102BUB

projekt, nieparzyste GEOTECHNIKA DROGOWA, MACIEJEWSKI Krzysztof mgr inż., 2.09A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L07_a
304BDA

projekt, nieparzyste TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH 2, KOSTRZEWA Paulina mgr inż., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L10_a
305KBB

projekt, tydzień EKONOMIKA I KOSZTORYSOWANIE, MARCZEWSKA Julia dr inż, 2.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L09_a
305KBA

projekt, tydzień EKONOMIKA I KOSZTORYSOWANIE, MOLENDOWSKA Agnieszka dr inż., 2.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L02_a
301TBB

projekt, tydzień Audyt energetyczny, STOBIECKI Andrzej dr inż., 2.24DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

projekt, parzyste ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, Sajkiewicz Bartłomiej mgr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L04_a
L04_b

projekt, parzyste DIAGNOSTYKA I UTRZYMANIE BUDOWLI, KRONER Andrzej dr inż., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L01_a
301TBA

projekt, parzyste BUDOWNICTWO OGÓLNE, ZABOREK Radosław mgr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L02_a
101GKB

projekt, parzyste GEOMATICS AND VOCABULARY, CIENCIAŁA Agnieszka dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L03_a
L03_b

projekt, parzyste PODSTAWY PROJEKTOWANIA ARCH., BISKUP Kamil mgr inż., 18A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L03_a
102BUA

projekt, parzyste TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH, KOZUBEK Paweł dr inż., 2.31C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L03_a
302A

projekt, parzyste DIAGNOSTYKA I UTRZYMANIE BUDOWLI, WDOWIAK Agnieszka mgr in–., 5.37A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L10_a
305KBB

projekt, parzyste PROJEKTOWANIE PROCESÓW, WÓJCIK Stanisław dr inż., 4.30C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L01_a
301A

projekt, parzyste TECHNOLOGIA BUDOWY DRÓG, WOLKA Paweł mgr inż., 2.09A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L07_a
304BDA

projekt, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11 PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, PAŁA Robert mgr inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L02_a

projekt, Tyg. 3-12 Rysunek techniczny maszynowy, LIS Zbigniew dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M
L03_b

projekt, nieparzyste ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, Sajkiewicz Bartłomiej mgr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L01_a
L01_b

projekt, nieparzyste PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, LIS Zbigniew dr inż., 2.12CHC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

projekt, nieparzyste PRACA PRZEJŒCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T L04_a
32TSB

projekt, nieparzyste TECHNOLOGIA BUDOWY DRÓG, MACIEJEWSKI Krzysztof mgr inż., 2.09A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L05_a
303BDA

projekt, nieparzyste TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH 2, KOSTRZEWA Paulina mgr inż., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L09_a
305KBA

projekt, tydzień Układy elektroniczne automatyki 2, SZCZEŒNIAK Zbigniew dr hab.inż.,prof. PŒk, 4.17D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L03_a
3ED12A

projekt, tydzień FIZYKA BUDOWLI, TELEJKO MAREK dr inż., 2.07A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 L01_a
201AUA

projekt, tydzień INSTALACJE Z POMPAMI CIEPŁA, FAŁDZIŃSKA WIOLETTA mgr inż., SŁOWAK Anna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L01_a
201OZA

projekt, parzyste PODSTAWY LOGISTYKI, KOZUBEK Paweł dr inż., 1.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L02_a
101B

projekt, parzyste GEOMATICS AND VOCABULARY, CIENCIAŁA Agnieszka dr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L04_a
L04_b

projekt, parzyste Projekt. spec. II - projekt. urzšdzeń, GRABA Marcin dr inż., 1.09B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

projekt, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 RACHUNKOWOŒĆ ZARZĽDCZA, KOZUBEK Paweł dr inż., 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L02_a
201B

Ćwiczenia, nieparzyste Eksploatacja urzšdzeń i instalacji, Stawczyk Paweł mgr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Ćwiczenia, Tyg. 1-10 MAKROEKONOMIA, ANDRUSZKO Lubow dr inż., 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Ćwiczenia, tydzień SYSTEMY TRANSPORTOWE, SZUMSKA Emilia mgr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T

Ćwiczenia, parzyste MECHANIKA PŁYNÓW, Stawczyk Paweł mgr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

Ćwiczenia, parzyste LOGIKA, MACIEJEWSKA BEATA dr hab., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101

Wykład, tydzień Grupa powtarzajšca - Konstrukcje betonowe 1, WÓJCICKI Artur dr inż., 17A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 301TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 302TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 303BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 304BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 305KB

Wykład, Tyd. 13 Elementy pomiarowe automatyki, Pohrebennyk Volodomyr Prof., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A


projekt, nieparzyste KONSTRUKCJE BETONOWE 2, TWORZEWSKA Justyna mgr inż., 4.17aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L06_a
303BDB

projekt, nieparzyste HYDROLOGIA, BĽK Łukasz dr inż., 1.07HA, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 L02_a
201IuB

projekt, nieparzyste BUDOWNICTWO OGÓLNE 3, STĘPIEŃ Piotr mgr inż., 5.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 L02_a
201AUB

projekt, nieparzyste Algorytmy grafiki komputerowej, PAWIŃSKI Grzegorz Mgr inż., 3.24D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID14

projekt, nieparzyste KONSTRUKCJE METALOWE 2, MALEC Maciej dr inż., 2.15HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L05_a
303BDA

projekt, tydzień Zaaw. zagadn. w proj. form przemysłowych, GRABA Marcin dr inż., 1.09B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

projekt, parzyste BUDOWNICTWO OGÓLNE 3, STĘPIEŃ Piotr mgr inż., 5.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 L01_a
201AUA

Ćwiczenia, nieparzyste WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, ZENDER-ŒWIERCZ Ewa dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 201OZ

Ćwiczenia, nieparzyste TEORIA MASZYN I MECHANIZMÓW, KANIOWSKI Robert dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M

Ćwiczenia, nieparzyste FIZYKA II, JAGODZIŃSKI Paweł dr inż., 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101

Ćwiczenia, nieparzyste BADANIA OPERACYJNE, SKÓRA Monika dr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Ćwiczenia, nieparzyste LOGISTYKA DYSTRYBUCJI, JAWORSKA Beata mgr inż., 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Ćwiczenia, tydzień Algorytmy i struktury danych, ŁUKAWSKA Barbara dr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID14

Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 204BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 205BU

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 2, ŁABĘDZKI PAWEŁ dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 8, 10, 12 FINANSE, BOCHNACKA Dorota mgr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 HISTORIA GOSPODARCZA, OSSOWSKA Katarzyna dr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101

Ćwiczenia, parzyste MECHANIKA, WÓJCIK Stanisław dr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Ćwiczenia, parzyste FIZYKA II, WĘDRYCHOWSKA-PAJEK Małgorzata mgr, 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Ćwiczenia, parzyste MATEMATYKA 2, SĘKALSKI Maciej dr, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Laboratorium, nieparzyste Wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie, GRABAS Bogusław dr inż., 106CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Laboratorium, nieparzyste ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, Sajkiewicz Bartłomiej mgr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L04_a
L04_b

Laboratorium, nieparzyste GEOMATICS AND VOCABULARY, CIENCIAŁA Agnieszka dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L03_a
L03_b

Laboratorium, nieparzyste Metaloznawstwo I, DEPCZYŃSKI Wojciech dr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M
L02_b

Laboratorium, nieparzyste MECHANIKA PŁYNÓW, GÓRSKI Jarosław dr inż., 1.07HA, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 L02_a
101OZB

Laboratorium, nieparzyste TECHNIKI INFORMACYJNE, SZANIEC Waldemar dr inż., 2.02A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L02_a
101BUB

Laboratorium, nieparzyste INŻYNIERIA ELEKTRYCZNA, Stawczyk Paweł mgr inż., 1.28DH, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 L02_a
101IuB

Laboratorium, nieparzyste Bazy danych 2, WIKAREK Jarosław dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L04_a
2ID12B

Laboratorium, nieparzyste GEOMETRIA WYKREŒLNA I RYS.TECHN.2, WDOWIK Sylwia mgr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L01_a
101BUA

Laboratorium, Tyg. 1-12 NEGOCJACJE, SZTORC Małgorzata dr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L01_a
301A

Laboratorium, Tyg. 1-12 NEGOCJACJE, GĽSIOROWSKA-MĽCZNIK Edyta dr, 2.32C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L03_a
302A

Laboratorium, Tyg. 1-12 RACHUNKOWOŒĆ KOMPUTEROWA, SZYMCZYK Bartłomiej mgr, 2.04C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z L01_a
201A

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, KACPERCZYK Nina mgr, 4.29A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 103BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 104BU
L05_b

Laboratorium, tydzień Programowanie obiektowe (Java), Krechowicz Adam dr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L05_a
2ID13A

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, KRYCZKA Anna mgr, 5.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 103BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 104BU
L04_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, WIERUS Andrzej mgr, 5.27B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, KARNAT Joanna mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 2, SUSŁO-WILCZYŃSKA Mirosława mgr, 4.17aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI

Laboratorium, tydzień OCENA JAKOŒCI BETONÓW KONSTRUKCYJNYCH, CZAPIK Przemysław dr inż., 5.30A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L03_a
302TBA

Laboratorium, tydzień Sieci komputerowe, PŁAZA Mirosław dr inż., CISCO, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L07_a
2ID14A

Laboratorium, tydzień Wprowadzenie do komunik. człow.-komputer, KUŁAKOWSKI Andrzej dr inż., 2.22DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L03_a
3ID12A

Laboratorium, tydzień Wprowadzenie do komunik. człow.-komputer, TUSZYŃSKI Ludomir dr inż., 4.22D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L06_a
3ID13B

Laboratorium, tydzień Metrologia 2, GINTER MARIUSZ dr inż., 5.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E L01_a
1ED11A

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, Grzyb Marta Mgr inż., KRZYSZTOFIK IZABELA dr hab.inż., 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M
L01_b

Laboratorium, tydzień Systemy operacyjne 2, Kaczmarski Daniel mgr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L02_a
2ID11B

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, LISOWSKA-GIERCZAK Elżbieta mgr, 4.29aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 103BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 104BU
L06_b

Laboratorium, parzyste BAZY DANYCH TYPU BIG DATA, KAMIŃSKI Sebastian mgr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L02_a
301B

Laboratorium, parzyste METROLOGIA, ZMARZŁY Paweł dr inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L01_a
301A

Laboratorium, parzyste MECHANIKA PŁYNÓW, GÓRSKI Jarosław dr inż., 1.07HA, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 L01_a
101OZA

Laboratorium, parzyste KOMPUTEROWE OBLICZENIA GEODEZYJNE, KRAWCZYK Karol mgr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L06_a
103GKB

Laboratorium, parzyste MASZYNY TECHNOL. DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ, THOMAS Piotr dr inż., 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW

Laboratorium, parzyste TECHNIKI INFORMACYJNE, SZANIEC Waldemar dr inż., 2.02A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L01_a
101BUA

Laboratorium, parzyste Bazy danych 2, WIKAREK Jarosław dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L08_a
2ID14B

Laboratorium, parzyste GEOMETRIA WYKREŒLNA I RYS.TECHN.2, WDOWIK Sylwia mgr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L02_a
101BUB

Laboratorium, Tyg. 3, 5, 9, 13, 15 E-PODSTAWY INFORMATYKI, PAJĘCKI Michał mgr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E L03_a
102A

Laboratorium, Tyg. 3-14 L-PODSTAWY INFORMATYKI, STĽPÓR Paweł dr inż., 3.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L04_a
102B

Laboratorium, Tyg. 3-14 Z - BAZY DANYCH, BĘBEN Karolina mgr inż., 3.09C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z L02_a
201B

Ćwiczenia, nieparzyste PODSTAWY BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO I O, MRUGAŁA Justyna dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK

Ćwiczenia, nieparzyste LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA, DANIELEWSKI Hubert mgr inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS

Ćwiczenia, nieparzyste Niezawod.zasilania energiš elektrycznš, Banasik Kornelia mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Ćwiczenia, Tyg. 1-10 MAKROEKONOMIA, ANDRUSZKO Lubow dr inż., 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA, WIJAS Małgorzata mgr inż. arch., 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T

Ćwiczenia, tydzień RACHUNEK KOSZTÓW DLA INŻYNIERÓW, MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr, 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 3, SĘKALSKI Maciej dr, 4.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 102BU

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 3, SKÓRA Monika dr, 5.32A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 103BU

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 2, ŁABĘDZKI PAWEŁ dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK

Ćwiczenia, tydzień Podstawy procesów konwersji energii, Psuj Krzysztof mgr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED11

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 ZARZĽDZANIE PRODUKCJĽ I USŁUGAMI, JAWORSKA Beata mgr inż., 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202

Ćwiczenia, parzyste ANALIZA MATEMATYCZNA II, PŁOSKI Arkadiusz prof.dr hab., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101

Ćwiczenia, parzyste WSTĘP DO KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCH., FRONT DĽBROWSKA Teresa mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK

Ćwiczenia, parzyste Sieci i zabezpieczenia, Nowak Katarzyna M mgr. inż.., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Ćwiczenia, parzyste Gospodarka skojarzona, Banasik Kornelia mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Laboratorium, nieparzyste KARTOGRAFIA I WIZUALIZACJE TEMATYCZNE, GIL Marcin mgr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L05_a

Laboratorium, nieparzyste MODELOWANIE DYNAMIKI PROCESÓW I SYMULAC., WIECZORKOWSKI Krzysztof mgr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L02_a
201AB

Laboratorium, nieparzyste WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW 2, ORDYSIŃSKI Grzegorz mgr inż., 1.12HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L08_a
205BUB zaj#cia od 12.03.2018

Laboratorium, Tyg. 1-6 GRAFIKA INŻYNIERSKA, TUŒNIO Janusz dr hab. inż., 2.31C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L01_a
101A

Laboratorium, Tyg. 1-15 SYSTEMY CZASU RZECZYWISTEGO, KEKEZ Michał dr inż., 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L0_4

Laboratorium, tydzień Programowanie grafiki komputerowej, PAWIŃSKI Grzegorz Mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L07_a
3ID14A

Laboratorium, tydzień Architektura systemów komputerowych 1, WIECZOREK KAROL mgr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L02_a
1ID11B

Laboratorium, tydzień RACHUNKOWOŒĆ KOMPUTEROWA, MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr, 2.04C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L02_a
201B

Laboratorium, 15:35-17:10, tydzień INFORMATYCZNE PODSTAWY PROJEKTOWANIA 2, PIEKOSZEWSKI Robert mgr, 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L02_a
201OZB

Laboratorium, parzyste BAZY DANYCH TYPU BIG DATA, KAMIŃSKI Sebastian mgr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L01_a
301A

Laboratorium, parzyste BADANIA OPERACYJNE, SKÓRA Monika dr, 2.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L02_a
201B

Laboratorium, parzyste MODELOWANIE DYNAMIKI PROCESÓW I SYMULAC., WIECZORKOWSKI Krzysztof mgr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L01_a
201AA

Laboratorium, parzyste WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW 2, ORDYSIŃSKI Grzegorz mgr inż., 1.12HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L04_a
203BUB

Laboratorium, Tyg. 6, 10, 12, 14 KOMPUTEROWE OBLICZENIA GEODEZYJNE, BLISTAN Peter dr hab. inż., GIL Marcin mgr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L02_a

Laboratorium, Tyg. 6, 10, 12, 14 KOMPUTEROWE OBLICZENIA GEODEZYJNE, BLISTAN Peter dr hab. inż., FRĽCKIEWICZ Paweł mgr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L01_a

Laboratorium, Tyg. 6-13 KOMPUTEROWY ZAPIS KONSTRUKCJI, DZIOBA Ihor dr hab., prof. PŒk, 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T
grupa wyrównawcza

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


Wykład, nieparzyste PRAWO GOSPODARCZE, KOTULSKA Magdalena dr, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101

Wykład, nieparzyste BADANIA OPERACYJNE, SKÓRA Monika dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, nieparzyste MECHANIKA PŁYNÓW, PIASECKA Magdalena dr hab.inż.,prof. PŒk, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Wykład, nieparzyste WYBRANE ZAGADN.Z MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Œwiercz Przemysław dr inż., 1.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 301TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 302TB

Wykład, nieparzyste Bezpieczeństwo systemów sterowania, TAKOSOGLU Jakub dr, 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

Wykład, nieparzyste PROJEKTOWANIE PROCESÓW, WÓJCIK Stanisław dr inż., 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Wykład, Tyg. 1-8 METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH II, ROKACH Igor dr hab.prof.PŒk, 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD

Wykład, tydzień FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW, SOBOL Marzena dr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202

Wykład, tydzień Niezawod.zasilania energiš elektrycznš, CHOJNACKI Andrzej dr hab inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Wykład, tydzień Podstawy procesów konwersji energii, STĘPIEŃ Jan prof dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED11

Wykład, tydzień ZASTOSOWANIE SUROWCÓW SKALNYCH I MINER., SALWA Sylwester dr, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/2 301GI
Instytut Geologiczny Zgoda 21

Wykład, tydzień Modelowanie i analiza procesów biznesow., Poczęta Katarzyna dr inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID12, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID13

Wykład, tydzień MATEMATYKA, MIGUS Piotr dr, 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 BAZY DANYCH TYPU BIG DATA, KAMIŃSKI Sebastian mgr inż., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D 301

Wykład, parzyste PODSTAWY MOSTOWNICTWA, ŒWIT Grzegorz dr hab.inż.prof.PŒk., 1.03A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 301TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 302TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 303BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 304BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 305KB

Wykład, parzyste MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH, WÓJCIK Stanisław dr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, parzyste Z - PODSTAWY INFORMATYKI, STĽPÓR Paweł dr inż., 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Wykład, parzyste RACHUNEK KOSZTÓW DLA INŻYNIERÓW, MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Wykład, parzyste HISTORIA TECHNIKI I WYNALAZKU, OSSOWSKA Katarzyna dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Wykład, parzyste Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

Wykład, parzyste TWORZYWA SZTUCZNE, Œwiercz Przemysław dr inż., 1.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 101BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 102BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 103BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 104BU

Wykład, parzyste KATASTER FISKALNY - ZAŁOŻENIA USTAWOWE, SENATOR AGNIESZKA mgr inż., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L07_a

Laboratorium, nieparzyste FIZYKA II, WĘDRYCHOWSKA-PAJEK Małgorzata mgr, 5.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L02_a
101B

Laboratorium, nieparzyste Miernictwo cyfrowe, KUŒMIERZ Józef dr hab.inż.,prof. PŒk, 5.07D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L02_a
1ID11B

Laboratorium, nieparzyste TWORZYWA SZTUCZNE, BRACKA Anna mgr inż., 5.30A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L08_a
104BUB

Laboratorium, nieparzyste GEOTECHNIKA, KURPIAS-WARIANEK Katarzyna dr inż., 4.24A, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 L02_a
201IuB

Laboratorium, nieparzyste MECHANIKA PŁYNÓW, PIASECKA Magdalena dr hab.inż.,prof. PŒk, 1.20HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

Laboratorium, nieparzyste SPEDYCJA, DANIELEWSKI Hubert mgr inż., 106CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY NAUKI O MATERIAŁACH, CIEŒLIK Michał mgr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L03_a
102A

Laboratorium, nieparzyste TECHNIKI INFORMACYJNE, SZANIEC Waldemar dr inż., 2.02A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L06_a
103BUB

Laboratorium, nieparzyste PROJEKTOWANIE PROCESÓW, WÓJCIK Stanisław dr inż., 4.30C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L02_a
301B

Laboratorium, Tyg. 1-9 METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH II, ROKACH Igor dr hab.prof.PŒk, 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD

Laboratorium, Tyg. 1-12 NEGOCJACJE, SZTORC Małgorzata dr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L01_a
301A

Laboratorium, Tyg. 1-12 NEGOCJACJE, GĽSIOROWSKA-MĽCZNIK Edyta dr, 2.32C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L04_a
302B

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, KACPERCZYK Nina mgr, 4.29A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 101BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 102BU
L02_b

Laboratorium, tydzień Techniki komputerowe w projektowaniu, PAWLIKOWSKI Rafał dr, 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, KRYCZKA Anna mgr, 5.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 101BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 102BU
L01_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, WIERUS Andrzej mgr, 5.27B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 202A

Laboratorium, tydzień Informatyczne systemy zarzšdzania, WIKAREK Jarosław dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L05_a
3ID13A

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, KARNAT Joanna mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 202A

Laboratorium, tydzień Wprowadzenie do komunik. człow.-komputer, KUŁAKOWSKI Andrzej dr inż., 2.22DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L02_a
3ID11B

Laboratorium, tydzień PODSTAWY METROLOGII, GINTER MARIUSZ dr inż., 5.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11
2ND11A

Laboratorium, tydzień KOMPUTEROWE OBLICZENIA GEODEZYJNE, KRAWCZYK Karol mgr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L06_a
103GKB

Laboratorium, tydzień TELEDETEKCJA I FOTOINTERPRETACJA, SALWA Sylwester dr, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/2 301GI
Instytut Geologiczny Zgoda 21

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, LISOWSKA-GIERCZAK Elżbieta mgr, 4.29aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 101BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 102BU
L03_b

Laboratorium, parzyste PODSTAWY AUTOMATYKI, WOŒ Piotr dr inż., 4.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M
L03_b

Laboratorium, parzyste BAZY DANYCH TYPU BIG DATA, KAMIŃSKI Sebastian mgr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L02_a
301B

Laboratorium, parzyste Miernictwo cyfrowe, KUŒMIERZ Józef dr hab.inż.,prof. PŒk, 5.07D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L01_a
1ID11A

Laboratorium, parzyste TWORZYWA SZTUCZNE, BRACKA Anna mgr inż., 5.30A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L07_a
104BUA

Laboratorium, parzyste BADANIA OPERACYJNE, SKÓRA Monika dr, 2.04C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L01_a
201A

Laboratorium, parzyste GEOTECHNIKA, KURPIAS-WARIANEK Katarzyna dr inż., 4.24A, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 L01_a
201IuA

Laboratorium, parzyste MECHANIKA PŁYNÓW, PIASECKA Magdalena dr hab.inż.,prof. PŒk, 1.20HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M
L01_b

Laboratorium, parzyste MATERIAŁOZNAWSTWO, DEPCZYŃSKI Wojciech dr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T
L01_b

Laboratorium, parzyste FIZYKA 2, JAGODZIŃSKI Paweł dr inż., 5.18C, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L02_a
101GKB

Laboratorium, parzyste TECHNIKI INFORMACYJNE, SZANIEC Waldemar dr inż., 2.02A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L05_a
103BUA

Laboratorium, Tyg. 3-14 L-BAZY DANYCH, BĘBEN Karolina mgr inż., 3.09C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L L02_a
201B

Wykład, nieparzyste Podstawy konstrukcji maszyn III, GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŒk, 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 32SiC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Wykład, nieparzyste Projektowanie urzšdzeń elektronicznych, SZCZEŒNIAK Zbigniew dr hab.inż.,prof. PŒk, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T 3TD11

Wykład, nieparzyste FIZYKA BUDOWLI, TELEJKO MAREK dr inż., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 201AU

Wykład, nieparzyste PODSTAWY BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO I O, LINEK Małgorzata dr inż., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK

Wykład, Tyg. 1-10 RACHUNKOWOŒĆ ZARZĽDCZA, KOTOWSKA-JELONEK Marianna dr hab. prof.PŒk, 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202

Wykład, tydzień SPECJALNE TECHNOLOGIE W DROGOWNICTWIE, MRUGAŁA Justyna dr inż., 1.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 203BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 204BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 205BU

Wykład, tydzień FINANSE, BEDNARCZYK Jan dr hab. prof.PŒk, Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Wykład, tydzień BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, STAŃCZYK Tomasz prof. dr hab.inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS

Wykład, tydzień Napęd i automatyka napędu elektrycznego, KAPŁON Andrzej dr hab.inż ,prof PŒk, 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Wykład, tydzień Maszyny elektryczne, STASZAK Jan dr hab. inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

Wykład, tydzień Programowanie procesorów sygnałowych, ZAWARCZYŃSKI Łukasz mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED12

Wykład, tydzień Układy cyfrowe 1, GORZAŁCZANY Marian prof. dr hab. inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Wykład, tydzień MATEMATYKA, MIGUS Piotr dr, 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

Wykład, tydzień Metody probablistyczne i statystyka, JASTRIEBOW Aleksander prof.dr hab.inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I

Wykład, parzyste WSTĘP DO KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCH., FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr inż., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK

Wykład, parzyste Wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie, GRABAS Bogusław dr inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Wykład, parzyste GRAFIKA INŻYNIERSKA, TUŒNIO Janusz dr hab. inż., Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Wykład, parzyste ANALIZA MATEMATYCZNA II, PŁOSKI Arkadiusz prof.dr hab., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101

Wykład, parzyste PODSTAWY METODOLOGII BADAŃ NAUKOWYCH, GIERULSKI Wacław dr hab.inż. prof.PŒK, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Wykład, parzyste TELEDETEKCJA I FOTOINTERPRETACJA, SALWA Sylwester dr, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/2 301GI
Instytut Geologiczny ul.Zgoda 21

Wykład, parzyste Metrologia II, ADAMCZAK Stanisław prof.dr hab.inż., STĘPIEŃ Krzysztof dr hab. inż., 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 202A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T

Wykład, parzyste BUDOWNICTWO OGÓLNE 3, FARYNIAK Leszek dr hab.inż. prof. PŒk., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 201AU

Wykład, Tyg. 8, 10, 13 Elementy pomiarowe automatyki, Pohrebennyk Volodomyr Prof., 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
Zaj#cia: 23.04.2018, 14.05.2018

Wykład, Tyg. 13, 15 Metrologia II, ADAMCZAK Stanisław prof.dr hab.inż., STĘPIEŃ Krzysztof dr hab. inż., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 202A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T
UWAGA ! 4 czerwca 2018 (13 tydzien zajec) i 18 czerwca 2018 (15 tydzien zajec).

Laboratorium, nieparzyste GEOMATICS AND VOCABULARY, CIENCIAŁA Agnieszka dr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L04_a
L04_b

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY AUTOMATYKI, BRACHA Gabriel mgr inż., 106CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L02_a
201TB

Laboratorium, nieparzyste Bazy danych 2, WIKAREK Jarosław dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L07_a
2ID14A

Laboratorium, tydzień Programowanie obiektowe (Java), Krechowicz Adam dr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L04_a
2ID12B

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, WIERUS Andrzej mgr, 5.27B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, KARNAT Joanna mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 4, SUSŁO-WILCZYŃSKA Mirosława mgr, 4.17aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/2 301GI

Laboratorium, tydzień Sieci komputerowe, PŁAZA Mirosław dr inż., CISCO, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L02_a
2ID11B

Laboratorium, tydzień Architektura systemów komputerowych 1, WIECZOREK KAROL mgr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L04_a
1ID12B

Laboratorium, tydzień PROGRAMOWANIE W JĘZYKU C ++, BORKOWSKI Krzysztof mgr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L01_a
201AA

Laboratorium, parzyste ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, Sajkiewicz Bartłomiej mgr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L01_a
L01_b

Laboratorium, parzyste METROLOGIA, ZMARZŁY Paweł dr inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z L01_a
201A

Laboratorium, parzyste BAZY DANYCH TYPU BIG DATA, KAMIŃSKI Sebastian mgr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L01_a
301A

Laboratorium, parzyste KARTOGRAFIA I WIZUALIZACJE TEMATYCZNE, GIL Marcin mgr inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L06_a
203GKB

Laboratorium, parzyste Metaloznawstwo I, DEPCZYŃSKI Wojciech dr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M
L03_b

Laboratorium, parzyste NEGOCJACJE, SZTORC Małgorzata dr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z L02_a
201B

Laboratorium, parzyste PODSTAWY ELEKTRONIKI, SZCZEŒNIAK Adam dr inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L02_a
201TB

Laboratorium, parzyste Bazy danych 2, WIKAREK Jarosław dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L05_a
2ID13A

Laboratorium, parzyste Programowanie w języku C 1, Kaczmarski Daniel mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L08_a
1ID14B

Laboratorium, Tyg. 3-14 Z - PODSTAWY INFORMATYKI, KOCZUBIEJ Sławomir dr inż., 3.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L03_a
102A

Laboratorium, Tyg. 3-14 L-BAZY DANYCH, SZCZEPAŃSKA Maria dr, 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L L01_a
201A

Laboratorium, Tyg. 3-14 L-BAZY DANYCH, BĘBEN Karolina mgr inż., 3.09C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L L03_a
202A

Wykład, nieparzyste Grupa powtarzajšca - Matematyka 1, STĘPIEŃ Marcin dr, 1.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 101BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 102BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 103BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 104BU


Rezerwacja, nieparzyste JĘZYK OBCY 1, LISOWSKA-GIERCZAK Elżbieta mgr, 4.29A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2
21.05.2018

Rezerwacja, nieparzyste KARTOGRAFIA GEOL. i GEOLOG-INŻYNIERSKA, WIATRAK Małgorzata dr, 4.20A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI
21.05, 2018

Rezerwacja, parzyste GEOMORFOLOGIA I GEOL. CZWARTORZĘDU, WIATRAK Małgorzata dr, 4.20A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI
28. 05, 2018


Seminarium, tydzień SEMINARIUM I PRACA DYPLOMOWA, BEDNARCZYK Jan dr hab. prof.PŒk, SOBOL Marzena dr, 4.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 302

projekt, tydzień Projekt zespołowy, SŁOŃ Grzegorz dr inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID12

projekt, parzyste PROTOTYPOWANIE NOWYCH WYROBÓW, SZMIDT Artur dr inż., 2.12C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L03_a
302ALaboratorium, 08:00-10:35, tydzień Rysunek odręczny, WIJAS Małgorzata mgr inż. arch., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W


Laboratorium, 13:30-15:45, tydzień RYSUNEK ODRĘCZNY I MALARSTWO, BOJAROWICZ Agnieszka mgr inż. arch., 3.21A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 L02_a
201AUB
projekt, 10:00-13:00, tydzień PROJ. ARCH. I OSADNICTWA WIEJSKIEGO, HECIAK Jakub dr inż. arch., 3.27A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU
L01_b

projekt, 10:00-13:00, tydzień PROJ. ARCH. I OSADNICTWA WIEJSKIEGO, BANACHOWSKA Edyta mgr inż. arch., 3.27A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU
L03_b

Rezerwacja, Tyd. 13 ROZWÓJ WYROBÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 4.30C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L01_a
odrabianie zaj#a, rezerwacaja jednorazowa w dniu 4 czerwca
Wykład, parzyste Podstawy elektroniki I, MYCZUDA Zynowij prof.dr hab.inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A

Wykład, Tyg. 8, 10, 13 Elementy pomiarowe automatyki, Pohrebennyk Volodomyr Prof., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A
Zaj#cia: 23.04.2018, 14.05.2018


W
T
O
R
E
K

Wykład, nieparzyste Bezp. pracy z urz. laserow. i plazm., MUCHA Zygmunt dr hab. prof.PŒk, 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Wykład, nieparzyste MECHANIKA PŁYNÓW, Strzelczyk Franciszek Prof. dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

Wykład, nieparzyste PODSTAWY DYNAMIKI I STATECZNOŒĆ BUD., OBARA PAULINA dr inż., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 305KB

Wykład, nieparzyste PODSTAWY HURTOWNI DANYCH, DETKA Marcin dr inż., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D 301

Wykład, nieparzyste INFRASTRUKTURA PODZIEMNA MIAST, KUBICKA Urszula dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 201IŒ

Wykład, nieparzyste OCHRONA WŁASNOŒCI INTELEKTUALNEJ, JAWORSKA Beata mgr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, nieparzyste WSPOM. KOMPUT. PROJEK. PROC. OBR. PLAST., MIŁEK Tomasz dr inż., 102HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW

Wykład, nieparzyste BADANIA OPERACYJNE, SKÓRA Monika dr, Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Wykład, Tyg. 1-6, 8-15 SAMOCHODOWE SILNIKI SPALINOWE, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T

Wykład, Tyg. 1-10 PODSTAWY MARKETINGU, GRZEGORZEWSKA-RAMOCKA Ewa dr hab.prof. PŒk, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Wykład, Tyg. 1-10, 14-15 WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW, BOJCZUK Dariusz dr hab.inż.prof.PŒk, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Wykład, tydzień Stacje elektroenergetyczne, CHOJNACKI Andrzej dr hab inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Wykład, tydzień PETROLOGIA, TRELA Wiesław dr hab., Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI
Instytut Geologiczny ul Zgoda 21

Wykład, tydzień Gospodarka elektroenergetyczna, STĘPIEŃ Jan prof dr hab. inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11

Wykład, tydzień WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, SENATOR AGNIESZKA mgr inż., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 303PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L07_a

Wykład, tydzień Programowanie komputerów 1, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Wykład, tydzień FIZYKA 2, OKNIŃSKI Andrzej prof.dr hab., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK

Wykład, parzyste ZARZĽDZANIE BAZAMI DANYCH - SQL, DETKA Marcin dr inż., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, parzyste MECHANIKA TEORETYCZNA, OBARA PAULINA dr inż., 1.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 101BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 102BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 103BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 104BU

Wykład, parzyste AKADEMICKIE DOBRE WYCHOWANIE, Maj-Malinowska Barbara mgr, 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Wykład, parzyste GEOTECHNIKA DROGOWA, BUCZYŃSKI Przemysław dr inż., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 303BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 304BD

Wykład, Tyg. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 OCHRONA WŁASNOŒCI INTEL. - 4 GODZ. W SEM, OSSOWSKA Katarzyna dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ
termin zajec do ustalenia z prowadzacym

Wykład, Tyd. 15 DATABASE SOLUTIONS, NOWAKOWSKA Marzena dr hab., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201
Odrabianie zajec za godziny rektorskie

projekt, nieparzyste FIZYKA BUDOWLI, STARZOMSKA Mariola mgr inż., 2.07A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L03_a
203BUA

projekt, nieparzyste ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, Sajkiewicz Bartłomiej mgr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L03_a
L03_b

projekt, nieparzyste INŻYNIERIA JAKOŒCI, GOGOLEWSKI Damian Dr inż., 110aHB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

projekt, nieparzyste MECHANIKA BUDOWLI, NOWAK Katarzyna mgr inż., 4.17aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L04_a
203BUB

projekt, nieparzyste BUDOWNICTWO OGÓLNE, ZABOREK Radosław mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L03_a
102GKA

projekt, nieparzyste WSPOM. KOMPUT. PROJEK. PROC. OBR. PLAST., MIŁEK Tomasz dr inż., 1.16B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW

projekt, nieparzyste Podstawy robotyki i mechanizacji, SZCZEŒNIAK Zbigniew dr hab.inż.,prof. PŒk, 4.17D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L03_a
3ED12A

projekt, nieparzyste PODSTAWY PROJEKTOWANIA ARCH., MOCHOCKA Sylwia mgr inż. arch., 5.37A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L07_a
104BUA

projekt, nieparzyste KONSTRUKCJE SPRĘŻONE, ŒLUSARCZYK Jacek dr inż., 18A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L10_a
305KBB

projekt, nieparzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, GŁOWIENKA EWA dr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L01_a
L01_b

projekt, nieparzyste TECHNOLOGIA ROBÓT BETONOWYCH, KŁAK Adam mgr inż., 1.14HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L08_a
205BUB

projekt, nieparzyste Elektroenergetyka, Banasik Kornelia mgr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E L03_a
1ED12A

projekt, nieparzyste PODSTAWY PREFABRYKACJI, PIASTA Wojciech dr hab.inż. prof. PŒk., 17A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L02_a
301TBB

projekt, tydzień EKONOMIKA I KOSZTORYSOWANIE, MOLENDOWSKA Agnieszka dr inż., 2.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L03_a
302TBA

projekt, tydzień PROJEKTOWANIE ARCH. BUD., BANACHOWSKA Edyta mgr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU
L01_b

projekt, tydzień Projekt zespołowy, SŁOŃ Grzegorz dr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID11

projekt, parzyste MECHANIKA BUDOWLI, NOWAK Katarzyna mgr inż., 4.17aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L08_a
205BUB

projekt, parzyste HYDROLOGIA, BĽK Łukasz dr inż., 1.07HA, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 L01_a
201IuA

projekt, parzyste Bezp. w eksp. urz. mech. i inst. inż., KURP Piotr dr inż., 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

projekt, parzyste Elektroenergetyka, Banasik Kornelia mgr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E L01_a
1ED11A

projekt, parzyste MECHANIKA BUDOWLI, PAWLAK Urszula dr inż., 4.29A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L05_a
204BUA

projekt, parzyste PODSTAWY PREFABRYKACJI, PIASTA Wojciech dr hab.inż. prof. PŒk., 17A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L01_a
301TBA

projekt, parzyste Architektura procesów graficznych, Michno Tomasz mgr inż., 3.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID14

projekt, parzyste Bezpieczeństwo systemów sterowania, TAKOSOGLU Jakub dr, 103HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

projekt, Tyg. 2-11 Rysunek techniczny maszynowy, KURDZIEL Jerzy dr inż., LIS Zbigniew dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M
L04_b

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7 GEODEZJA 4, GIL Marcin mgr inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L04_a
202GKB

Laboratorium, tydzień KARTOWANIE GEOLOGICZNE, TRELA Wiesław dr hab., Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI
Instytut Geologiczny ul. Zgoda 21

Laboratorium, 11:40-14:15, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 TWORZYWA SZTUCZNE I MATERIAŁY KOMPOZYTOW, MADEJ Monika dr hab. inż.,prof.PŒk, 1.21HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M
L02_b

Laboratorium, 11:40-14:15, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inż., 101HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

Laboratorium, parzyste GEODEZJA 4, GIL Marcin mgr inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L06_a
203GKA

Laboratorium, 11:40-14:15, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11 TWORZYWA SZTUCZNE I MATERIAŁY KOMPOZYTOW, MADEJ Monika dr hab. inż.,prof.PŒk, 1.21HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IB

projekt, Tyg. 1, 9 RACHUNKOWOŒĆ ZARZĽDCZA, SZYMCZYK Bartłomiej mgr, 4.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L04_a
202B

projekt, nieparzyste PROTOTYPOWANIE NOWYCH WYROBÓW, SZMIDT Artur dr inż., 2.12C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L01_a
301A

projekt, nieparzyste TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, ORMAN Łukasz dr hab. inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 L02_a
101OZB

projekt, nieparzyste WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, SEMANIAK Piotr mgr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L02_a
L02_b

projekt, tydzień PLANOWANIE PRZESTRZENNE I URBANISTYKA, HAJDOROWICZ Artur mgr inż. arch., 5.02A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU
L03_b

projekt, Tyg. 2, 15 ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĽDZANIA, FILATOVA Darya dr hab.inż.prof.PŒk., 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L04_a
302B

projekt, parzyste PROTOTYPOWANIE NOWYCH WYROBÓW, SZMIDT Artur dr inż., 2.12C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L02_a
301B

projekt, parzyste ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, ZABRZESKA GĽSIOREK Barbara mgr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L05_a
L05_b

projekt, parzyste ZARZĽDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, WIŒNIEWSKI Mateusz dr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D 301

projekt, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, GŁOWIENKA EWA dr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L03_a
L03_b

projekt, parzyste PRACA PRZEJŒCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A L03_a
302AA

projekt, parzyste PRACA PRZEJŒCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A L04_a
302AB

projekt, parzyste RACHUNKOWOŒĆ ZARZĽDCZA, Konat-Staniek Magdalena mgr, 4.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L03_a
202A

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 RACHUNKOWOŒĆ KORPORACYJNA, PIĽTEK Edyta dr, 4.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L04_a
302B

projekt, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 RACHUNKOWOŒĆ KORPORACYJNA, PIĽTEK Edyta dr, 2.31C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L02_a
301B

projekt, parzyste ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, ZABRZESKA GĽSIOREK Barbara mgr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L06_a
L06_b

projekt, nieparzyste Architektura systemów komputerowych 1, WIŒNIEWSKI Mariusz dr inż., 3.22D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I
grupa wyrownawcza

projekt, nieparzyste WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, SEMANIAK Piotr mgr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L04_a
L04_b

projekt, parzyste Architektura systemów komputerowych 1, WIECZOREK KAROL mgr inż., 3.24D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I
grupa wyrownawcza

projekt, parzyste WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, SEMANIAK Piotr mgr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L03_a
L03_b

projekt, nieparzyste MECHANIKA TEORETYCZNA, NOWAK Katarzyna mgr inż., 4.17aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L05_a
103BUA

projekt, nieparzyste DIAGNOSTYKA I UTRZYMANIE BUDOWLI, KRONER Andrzej dr inż., 4.29aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L03_a
302TBA

projekt, nieparzyste PODSTAWY PROJEKTOWANIA ARCH., MOCHOCKA Sylwia mgr inż. arch., 5.37A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L08_a
104BUB

projekt, nieparzyste TECHNOLOGIA ROBÓT BETONOWYCH, KŁAK Adam mgr inż., 1.14HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L03_a
203BUA

projekt, nieparzyste KONSTRUKCJE DREWNIANE, WDOWIK Sylwia mgr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 L02_a
201AUB

projekt, tydzień EKONOMIKA I KOSZTORYSOWANIE, MOLENDOWSKA Agnieszka dr inż., 2.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L01_a
301TBA

projekt, tydzień PROJEKTOWANIE ARCH. BUD., BANACHOWSKA Edyta mgr inż. arch., 3.27A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU
L02_b

projekt, tydzień PROJEKTOWANIE ARCH. BUD., BISKUP Kamil mgr inż., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU
L03_b

projekt, tydzień Projekt zespołowy, SŁOŃ Grzegorz dr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID13

projekt, parzyste MECHANIKA BUDOWLI, NOWAK Katarzyna mgr inż., 4.17aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L03_a
203BUA

projekt, parzyste DIAGNOSTYKA I UTRZYMANIE BUDOWLI, WDOWIAK Agnieszka mgr in–., 4.29aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L02_a
301TBB

projekt, parzyste TECHNOLOGIA ROBÓT BETONOWYCH, KŁAK Adam mgr inż., 1.14HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L05_a
204BUA

projekt, parzyste PRACA PRZEJŒCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A L02_a
301AB

projekt, parzyste PRACA PRZEJŒCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A L01_a
301AA

projekt, parzyste MECHANIKA BUDOWLI, PAWLAK Urszula dr inż., 4.29A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L06_a
204BUB

projekt, parzyste OGRZEWNICTWO, SMOK Krzysztof mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L01_a
201OZA

projekt, Tyg. 3-12 Rysunek techniczny maszynowy, PAŁA Robert mgr inż., 5.27B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M
L05

Wykład, nieparzyste TEORIA I ZASADY PROJ. ARCH.-URB., SERUGA Wacław prof. dr hab. inż. arch., 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 201AU

Wykład, nieparzyste PROJEKTOWANIE WSTĘPNE URBANISTYCZNE, WEHLE-STRZELECKA Stanisława prof.dr hab.arch., 1.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 102AU

Wykład, nieparzyste Bezpieczeństwo maszyn i urzšdzeń, DINDORF Ryszard prof.dr hab.inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

Wykład, nieparzyste ZARZĽDZANIE USŁUGAMI, MIŁEK Dorota dr, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Wykład, nieparzyste TECHNIKI BEZWYKOPOWE, KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inż., ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 201IŒ

Wykład, nieparzyste Sieci komunikac. w ukł. automat. przem., MIĘSIKOWSKA Marzena dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A

Wykład, Tyg. 1-7 STOPY METALI NIEŻELAZNYCH, DZIADOŃ Andrzej prof.dr hab.inż., 102HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Wykład, Tyg. 1-12 D-PODSTAWY INFORMATYKI, LACHOWSKI Jan dr, 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101

Wykład, tydzień WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, ZENDER-ŒWIERCZ Ewa dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 201OZ

Wykład, tydzień ANALIZA MATEMATYCZNA II, HOŻEJOWSKI Leszek dr, Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Wykład, tydzień Sterowniki PLC w ukł.sterow. masz. elek., LUDWINEK Krzysztof dr hab.inż., 2.27DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Wykład, tydzień Architektura systemów komputerowych 1, WIŒNIEWSKI Mariusz dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I

Wykład, tydzień Jakoœć energii elektrycznej, CHOJNACKI Andrzej dr hab inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Wykład, tydzień SAMOCHODOWE SILNIKI SPALINOWE II, ŁAGOWSKI Piotr dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 32SiC

Wykład, tydzień MATERIAŁOZNAWSTWO, BOLANOWSKI Kazimierz dr inż., 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

Wykład, tydzień PODSTAWY PROJEKTOWANIA DRÓG, CHOMICZ-KOWALSKA Anna dr inż., 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 303BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 304BD

Wykład, parzyste Technologie szybkiego prototypowania, KUNDERA Czesław prof.dr hab.inż., 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Wykład, parzyste KONSTRUKCJE DREWNIANE, RUDZIŃSKI Lech dr hab.inż. prof. PŒk., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 201AU

Wykład, parzyste PODSTAWY INŻYNIERII ŒRODOWISKA, OZIMINA Ewa dr, 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK

Wykład, parzyste AUTOMATYZACJA TECHNIK WYTWARZANIA, STAMIROWSKI Jerzy dr hab. inż. prof.PŒk, 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A

Wykład, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, GŁOWIENKA EWA dr inż., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 303PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L07_a

Wykład, parzyste PODSTAWY PROJEKTOWANIA ARCH., DOROZ-TUREK Małgorzata dr inż, 1.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 101BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 102BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 103BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 104BU

Wykład, parzyste Instalacje elektryczne, ZAWADZKI Andrzej dr inż., 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED11

Wykład, parzyste Programowanie komputerów 1, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Wykład, Tyg. 2, 4, 6-7, 10-11, 14-15 ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĽDZANIA, FILATOVA Darya dr hab.inż.prof.PŒk., Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

projekt, nieparzyste BUDOWNICTWO I FIZYKA BUDOWLI, STARZOMSKA Mariola mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 L01_a
101OZA

projekt, nieparzyste MECHANIKA TEORETYCZNA, NOWAK Katarzyna mgr inż., 4.17aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L08_a
104BUB

projekt, nieparzyste KONSTRUKCJE STALOWE, PIOTROWSKI Rafał dr inż., 2.15HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU
L01_b

projekt, nieparzyste INSTALACJE BUDOWLANE, BĽBA Katarzyna mgr inż., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L03_a
203BUA

projekt, nieparzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, GŁOWIENKA EWA dr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L05_a
L05_b

projekt, nieparzyste PODSTAWY PREFABRYKACJI, KNAP Monika mgr inż., 17A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L03_a
302TBA

projekt, nieparzyste Elektroenergetyka, Banasik Kornelia mgr inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E L02_a
1ED11B

projekt, nieparzyste Bazy danych 2, SITEK Paweł dr inż., 4.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L04_a
2ID12B

projekt, nieparzyste KONSTRUKCJE BETONOWE 2, TWORZEWSKA Justyna mgr inż., 5.37A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L10_a
305KBB

projekt, nieparzyste KONSTRUKCJE DREWNIANE, WDOWIK Sylwia mgr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L04_a
203BUB

projekt, tydzień Sterowniki PLC w ukł.sterow. masz. elek., LUDWINEK Krzysztof dr hab.inż., 2.27DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L01_a
3ED11A

projekt, tydzień EKONOMIKA I KOSZTORYSOWANIE, MOLENDOWSKA Agnieszka dr inż., 2.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L04_a
302TBB

projekt, tydzień Techniki audiowizyjne, KACZMAREK Tomasz dr inż., 116HD, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T L01_a
3TD11A

projekt, parzyste BUDOWNICTWO I FIZYKA BUDOWLI, STARZOMSKA Mariola mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 L02_a
101OZB

projekt, parzyste MECHANIKA TEORETYCZNA, NOWAK Katarzyna mgr inż., 4.17aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L06_a
103BUB

projekt, parzyste BUDOWNICTWO OGÓLNE, ZABOREK Radosław mgr inż., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L06_a
103GKB

projekt, parzyste TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, ORMAN Łukasz dr hab. inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 L01_a
101OZA

projekt, parzyste INSTALACJE BUDOWLANE, BĽBA Katarzyna mgr inż., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L04_a
203BUB

projekt, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, GŁOWIENKA EWA dr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L02_a
L02_b

projekt, parzyste Bazy danych 2, SITEK Paweł dr inż., 4.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L03_a
2ID12A

projekt, parzyste KONSTRUKCJE BETONOWE 2, TWORZEWSKA Justyna mgr inż., 5.37A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L09_a
305KBA

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 SYSTEM POŒREDNICTWA FINANSOWEGO, BANASIK Tomasz dr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 302

Ćwiczenia, Tyg. 1-10 ANALIZA MATEMATYCZNA II, HOŻEJOWSKI Leszek dr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101

Ćwiczenia, tydzień Mechanika ogólna I, PIASECKA Magdalena dr hab.inż.,prof. PŒk, 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 3, SKÓRA Monika dr, 5.32A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 104BU

Ćwiczenia, tydzień Elektroenergetyka, Banasik Kornelia mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED11

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 8, 10 FINANSE I BANKOWOŒĆ, BOCHNACKA Dorota mgr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 ZARZĽDZANIE PRODUKCJĽ I USŁUGAMI, JAWORSKA Beata mgr inż., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 MATERIAŁOZNAWSTWO, MAKRENEK Medard dr, 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Ćwiczenia, parzyste EKOLOGISTYKA, STADNICKI Jerzy prof.dr hab. inż., 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Ćwiczenia, Tyd. 12 FINANSE, Żyła Anna dr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202
UWAGA! 29 maja 2018 r. realizacja przelozonych zajec z 25.06.2018 r. (tj. pn. wg. planu czw. a dot. 12 tyg. zajec).

Wykład, Tyg. 1, 3, 5 MAKROEKONOMIA, OKSANYCH Oleksander prof. dr hab. inż., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Wykład, nieparzyste ZARZĽDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, WIŒNIEWSKI Mateusz dr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D 301

Wykład, nieparzyste Rynek usług logistycznych, PAWEŁCZYK Marek dr hab.inż. prof. PŒk, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Wykład, tydzień TECHNIKI WYTWARZANIA II, KUNDERA Czesław prof.dr hab.inż., 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M

Wykład, tydzień Systemy operacyjne 2, CHROBOT Arkadiusz dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I

Wykład, tydzień ORGAN. I ZARZ. PRZEDS. TRANSP.-SPEDYC., ŒRENIAWSKA Elżbieta mgr, 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS

Wykład, tydzień FIZYKA, JAGODZIŃSKI Paweł dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8 PODSTAWY NORMALIZACJI, GRABAS Bogusław dr inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

Wykład, parzyste PRAWO GOSPODARCZE, WOJCIESZAK Łukasz dr hab.prof. PŒK, Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Wykład, parzyste PODSTAWY NAUKI O MATERIAŁACH, MAKRENEK Medard dr, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Wykład, parzyste KARTOGRAFIA I WIZUALIZACJE TEMATYCZNE, SZEWCZYK Jacek prof. dr hab. inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK

Wykład, parzyste PODSTAWY ZARZĽDZANIA, KOT Janusz dr hab. prof.PŒk, Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Wykład, Tyd. 7 BAZY DANYCH, NOWAKOWSKA Marzena dr hab., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202
Zmiana jednorazowa

Wykład, Tyg. 8, 10, 13 Elementy pomiarowe automatyki, Pohrebennyk Volodomyr Prof., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A
Zaj#cia: 24.04.2018, 15.05.2018

Laboratorium, nieparzyste WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, PIASTA Zdzisław dr, 2.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D L02_a
101B

Laboratorium, nieparzyste ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, ZABRZESKA GĽSIOREK Barbara mgr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L06_a
L06_b

Laboratorium, nieparzyste WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, SEMANIAK Piotr mgr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L04_a
L04_b

Laboratorium, tydzień Technika wysokich napięć 2, PAWLAK Agnieszka mgr inż., 1.31DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L01_a, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N L01_a
2ED11A

Laboratorium, parzyste WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, PIASTA Zdzisław dr, 2.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D L01_a
101A

Laboratorium, parzyste WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, SEMANIAK Piotr mgr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L03_a
L03_b

Laboratorium, Tyg. 4, 6, 8, 10, 12, 14 E-PODSTAWY INFORMATYKI, KRZESIMOWSKI Damian dr inż., 3.09C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E L01_a
101A


Laboratorium, nieparzyste KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻ., KURDZIEL Jerzy dr inż., 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L01_a
301A

Laboratorium, nieparzyste CHEMIA, MUSZYŃSKA Joanna mgr inż., 5.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L07_a
104BUA

Laboratorium, nieparzyste DIAGNOSTYKA MASZYN, DANIELEWSKI Hubert mgr inż., Studencka1, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

Laboratorium, nieparzyste STALE KONSTRUKCYJNE, BOLANOWSKI Kazimierz dr inż., 112HB, 5.28B, 5.36B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Laboratorium, nieparzyste Informatyka 2, KACZMAREK Tomasz dr inż., 116HD, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E L03_a
1ED12A

Laboratorium, nieparzyste WYBRANE ZAGADN.Z MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, SKOWERA Karol mgr inż., 2.14HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L04_a
302TBB

Laboratorium, Tyg. 1-5 NEGOCJACJE, SZTORC Małgorzata dr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L02_a
301B

Laboratorium, tydzień D-PODSTAWY INFORMATYKI, LACHOWSKI Jan dr, 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D L01_a
101A

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, PAWLIKOWSKI Rafał dr, 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T
L02_b

Laboratorium, tydzień RACHUNKOWOŒĆ KOMPUTEROWA, MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr, 2.04C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L01_a
201A

Laboratorium, tydzień Informatyczne systemy zarzšdzania, WIKAREK Jarosław dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L04_a
3ID12B

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, KARNAT Joanna mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

Laboratorium, tydzień D-PODSTAWY INFORMATYKI, KRZESIMOWSKI Damian dr inż., 3.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D L02_a
101B

Laboratorium, tydzień MECHANIKA GRUNTÓW, LUDYNIA Agata dr inż., 4.24A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L07_a
205BUA

Laboratorium, tydzień Podstawy programowania 2, Ciopiński Leszek mgr inż., 3.26D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L07_a
1ID14A

Laboratorium, tydzień Architektura systemów komputerowych 1, WIECZOREK KAROL mgr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L05_a
1ID13A

Laboratorium, parzyste KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻ., KURDZIEL Jerzy dr inż., 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L03_a
302A

Laboratorium, parzyste Miernictwo cyfrowe, KUŒMIERZ Józef dr hab.inż.,prof. PŒk, 5.07D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L03_a
1ID12A

Laboratorium, parzyste PODSTAWY AUTOMATYZACJI, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L02_a
301B

Laboratorium, parzyste FIZYKA 2, KĘCZKOWSKA Justyna dr inż., 2.21D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E L03_a
1ED12A

Laboratorium, parzyste Komp. wspom. proc. technologicznych II, MAJ Piotr mgr inż., 104HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW

Laboratorium, parzyste MATERIAŁOZNAWSTWO, Bańkowski Damian mgr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A
L05_c

Laboratorium, parzyste WYBRANE ZAGADN.Z MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, SKOWERA Karol mgr inż., 2.14HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L03_a
302TBA

Laboratorium, Tyg. 3-14 E-BAZY DANYCH, SZCZEPAŃSKA Maria dr, 3.08C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L02_a
201B

Laboratorium, Tyg. 6-12 NEGOCJACJE, GĽSIOROWSKA-MĽCZNIK Edyta dr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L02_a
301B

Ćwiczenia, nieparzyste WSTĘP DO KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCH., FRONT DĽBROWSKA Teresa mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK

Ćwiczenia, nieparzyste WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW, RĘBOSZ-KURDEK Anna dr inż., 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Ćwiczenia, nieparzyste PODSTAWY GEODEZYJNEJ OBŁ. INWESTYCJI, GRZYBAŁA Jacek mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK

Ćwiczenia, nieparzyste BADANIA OPERACYJNE, SKÓRA Monika dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201

Ćwiczenia, nieparzyste PODSTAWY AUTOMATYKI, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA, MIGUS Piotr dr, 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IB

Ćwiczenia, tydzień Mechanika ogólna I, PIASECKA Magdalena dr hab.inż.,prof. PŒk, 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M

Ćwiczenia, tydzień ARCHITEKTURA WSPÓŁCZESNA, GIL-MASTALERCZYK Joanna dr inż, 3.27A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU

Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Ćwiczenia, tydzień Język obcy II, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I

Ćwiczenia, tydzień Modelowanie i analiza procesów biznesow., Poczęta Katarzyna dr inż., 2.22DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID13

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 METROLOGIA, GOGOLEWSKI Damian Dr inż., 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Ćwiczenia, parzyste WSTĘP DO KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCH., FRONT DĽBROWSKA Teresa mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK

Ćwiczenia, parzyste WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW, RĘBOSZ-KURDEK Anna dr inż., 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY GEODEZYJNEJ OBŁ. INWESTYCJI, GRZYBAŁA Jacek mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK

Ćwiczenia, parzyste ZARZĽDZANIE USŁUGAMI, MIŁEK Dorota dr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Ćwiczenia, parzyste MECHANIKA GRUNTÓW, KURPIAS-WARIANEK Katarzyna dr inż., 5.32A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 203BU

Ćwiczenia, parzyste SERWIS POJAZDÓW, TOFIL Szymon mgr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS

Ćwiczenia, Tyd. 12 FINANSE, BOCHNACKA Dorota mgr, 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Wykład, nieparzyste FIZYKA II, OKNIŃSKI Andrzej prof.dr hab., Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Wykład, nieparzyste WSPÓŁCZESNE SYSTEMY KOMPUTEROWE, KOCZUBIEJ Sławomir dr inż., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101

Wykład, nieparzyste WPROWADZENIE DO UCZENIA MASZYNOWEGO, LUCIŃSKA Małgorzata dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D 301

Wykład, nieparzyste ZARZĽDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI, SZTORC Małgorzata dr, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Wykład, nieparzyste Bezpieczeństwo instalacji przemysłowych, DINDORF Ryszard prof.dr hab.inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

Wykład, nieparzyste INFRASTRUKTURA TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, FRANKOWSKI Jerzy dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS

Wykład, nieparzyste Zagrożenia promieniowaniem przenikliwym, BOLANOWSKI Kazimierz dr inż., 5.12B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Wykład, nieparzyste MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW 1, TRĽMPCZYŃSKI Wiesław prof.dr hab.inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ

Wykład, nieparzyste Gospodarka skojarzona, Strzelczyk Franciszek Prof. dr hab. inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Wykład, nieparzyste SYSTEMY CZASU RZECZYWISTEGO, KEKEZ Michał dr inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A

Wykład, Tyg. 1-10 MATEMATYKA FINANSOWA, MACIĽG Artur dr hab. prof. PŒk, Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Wykład, Tyg. 1-10, 14-18 WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW, BOJCZUK Dariusz dr hab.inż.prof.PŒk, 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Wykład, tydzień GEOTECHNIKA, KOZŁOWSKI Tomasz prof. dr hab.inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 201IŒ

Wykład, tydzień Gospodarka energetyczna, FILIPIAK Sylwester dr hab.inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

Wykład, tydzień MECHANIKA RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, STAŃCZYK Tomasz prof. dr hab.inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T

Wykład, tydzień Miernictwo cyfrowe, AUGUSTYN Jerzy dr hab.inż.,prof. PŒk, KUŒMIERZ Józef dr hab.inż.,prof. PŒk, Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I

Wykład, tydzień Sterowniki PLC, WCIŒLIK Mirosław prof. dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED12

Wykład, tydzień Teoria sterowania i systemów 1, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Wykład, parzyste EKOLOGISTYKA, STADNICKI Jerzy prof.dr hab. inż., Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Wykład, parzyste Podstawy inżynierii odwrotnej, BOCHNIA Jerzy dr inż., 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Wykład, parzyste TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN, KUNDERA Czesław prof.dr hab.inż., 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M

Wykład, parzyste FIZYKA II, JAGODZIŃSKI Paweł dr inż., 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101

Wykład, parzyste Zarzšdzanie w przedsięb.energetycznych, CHOJNACKI Andrzej dr hab inż., 2.23DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Wykład, parzyste KONSTRUKCJE STALOWE, KOWAL Zbigniew prof zw.dr hab, 2.15HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU

Wykład, parzyste Towaroznawstwo materiałów niemetalowych, BOROWIECKA-JAMROZEK Joanna dr inż., CHATYS RAFAŁ dr hab inż., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Wykład, parzyste Historia sztuki, architektury i wzornic., DOROZ-TUREK Małgorzata dr inż, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

Wykład, parzyste HYDROGEOLOGIA 1, LUDYNIA Agata dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ

Wykład, Tyg. 3, 5, 7, 9 PODSTAWY NORMALIZACJI, GRABAS Bogusław dr inż., 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M

Wykład, Tyg. 8, 10 Elementy pomiarowe automatyki, Pohrebennyk Volodomyr Prof., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
Zaj#cia: 24.04.2018, 15.05.2018

projekt, nieparzyste GEOTECHNIKA, KOZŁOWSKI Tomasz prof. dr hab.inż., 4.24A, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 L01_a
201IuA

projekt, nieparzyste KONSTRUKCJE STALOWE, PIOTROWSKI Rafał dr inż., 2.15HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU
L03_b

projekt, nieparzyste Grafika komputerowa, LIS Zbigniew dr inż., 2.12CHC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

projekt, nieparzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, GŁOWIENKA EWA dr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L06_a
L06_b

projekt, nieparzyste KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 2, TWORZEWSKA Justyna mgr inż., 5.37A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU
L01_b

projekt, nieparzyste PRACA PRZEJŒCIOWA, GRABAS Bogusław dr inż., Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I L06_a
33BPTB

projekt, nieparzyste PRACA PRZEJŒCIOWA, MUCHA Zygmunt dr hab. prof.PŒk, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I L05_a
33BPTA

projekt, nieparzyste Projekt zespołowy, SŁOŃ Grzegorz dr inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID13

projekt, nieparzyste OGRZEWNICTWO, SMOK Krzysztof mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L02_a
201OZB

projekt, tydzień Instalacje elektryczne, PAWLAK Agnieszka mgr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L01_a
2ED11A

projekt, tydzień Podstawy konstrukcji maszyn III, PAŁA Tadeusz mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW

projekt, tydzień INSTALACJE FOTOTERMICZNE iFOTOWOLTAICZNE, PASZKIEWICZ Michał mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L01_a
201OZA

projekt, parzyste TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN, KOZIOR Tomasz mgr inż., 107HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M
L03_b

projekt, parzyste KONSTRUKCJE STALOWE, PIOTROWSKI Rafał dr inż., 2.15HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU
L02_b

projekt, parzyste MECHANIKA TEORETYCZNA, NOWAK Katarzyna mgr inż., 5.02A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L03_a
102BUA

projekt, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, GŁOWIENKA EWA dr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L04_a
L04_b

projekt, parzyste PRACA PRZEJŒCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M L06_a
33CADB

projekt, parzyste PRACA PRZEJŒCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M L05_a
33CADA

projekt, parzyste WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, SEMANIAK Piotr mgr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L01_a
L01_b

projekt, parzyste Projekt zespołowy, SŁOŃ Grzegorz dr inż., 5.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID11

Ćwiczenia, nieparzyste PRAWO GOSPODARCZE, WOJCIESZAK Łukasz dr hab.prof. PŒK, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Ćwiczenia, nieparzyste PODSTAWY GEODEZYJNEJ OBŁ. INWESTYCJI, GRZYBAŁA Jacek mgr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK

Ćwiczenia, tydzień Algorytmy i struktury danych, ŁUKAWSKA Barbara dr inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID11

Ćwiczenia, tydzień ARCHITEKTURA WSPÓŁCZESNA, GIL-MASTALERCZYK Joanna dr inż, 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU

Ćwiczenia, tydzień Teoria obwodów 2, BUGAJSKA Aneta dr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED11

Ćwiczenia, tydzień Metody probablistyczne i statystyka, Poczęta Katarzyna dr inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID12

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 8, 10 FINANSE I BANKOWOŒĆ, BOCHNACKA Dorota mgr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101

Ćwiczenia, parzyste EKOLOGISTYKA, STADNICKI Jerzy prof.dr hab. inż., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301

Ćwiczenia, Tyg. 6-13 FIZYKA, WOLAK WOJCIECH mgr, 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK
grupa poscigowa

Ćwiczenia, Tyg. 13-14 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW, BOCHNACKA Dorota mgr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, nieparzyste NEGOCJACJE, WIŒNIEWSKI Mateusz dr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, tydzień Inżynieria systemów informacyjnych, WIECZOREK KAROL mgr inż., 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID12, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID13

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8 PODSTAWY NORMALIZACJI, GRABAS Bogusław dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N

Wykład, Tyg. 4, 6 ZARZĽDZANIE PRODUKCJĽ I USŁUGAMI, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202

Wykład, Tyg. 8, 13 Elementy pomiarowe automatyki, Pohrebennyk Volodomyr Prof., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
Zaj#cia: 24.04.2018, 15.05.2018


Ćwiczenia, nieparzyste ROBOTY PRZEMYSŁOWE, PIETRALA Dawid mgr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A

Ćwiczenia, nieparzyste PODSTAWY BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO I O, CHOLEWIŃSKA Małgorzata mgr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK

Ćwiczenia, Tyg. 1-10 ANALIZA MATEMATYCZNA II, HOŻEJOWSKI Leszek dr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA, MIGUS Piotr dr, 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M

Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 202A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M

Ćwiczenia, tydzień Język obcy II, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I

Ćwiczenia, tydzień Modelowanie i analiza procesów biznesow., Poczęta Katarzyna dr inż., 2.22DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID11

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 METROLOGIA, GOGOLEWSKI Damian Dr inż., 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D 301

Ćwiczenia, parzyste Podstawy konstrukcji maszyn III, LIS Zbigniew dr inż., MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Ćwiczenia, parzyste HYDROLOGIA, BĽK Łukasz dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 201IŒ

Ćwiczenia, parzyste MECHANIKA PŁYNÓW, PIASECKA Magdalena dr hab.inż.,prof. PŒk, 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Ćwiczenia, parzyste Podstawy elektroniki 1, Piekoszewski Jakub dr inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED11

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO I O, CHOLEWIŃSKA Małgorzata mgr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK

Ćwiczenia, Tyd. 15 PRAWO GOSPODARCZE, WOJCIESZAK Łukasz dr hab.prof. PŒK, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101
Odrabianie zajec za godziny rektorskie

Laboratorium, nieparzyste MATERIAŁOZNAWSTWO, BRACKA Anna mgr inż., 2.14HA, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 L02_a
101IuB

Laboratorium, nieparzyste FIZYKA 2, WOLAK WOJCIECH mgr, 5.18C, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L04_a
102GKB

Laboratorium, nieparzyste CHEMIA, MUSZYŃSKA Joanna mgr inż., 5.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L08_a
104BUB

Laboratorium, nieparzyste Komp. wspom. proc. technologicznych II, MAJ Piotr mgr inż., 104HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD

Laboratorium, nieparzyste DIAGNOSTYKA MASZYN, DANIELEWSKI Hubert mgr inż., Studencka1, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Laboratorium, nieparzyste Bezpieczeństwo transportu samoch. II, SZUMSKA Emilia mgr inż., 12MDšbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Laboratorium, nieparzyste GEOLOGIA ZŁÓŻ, RUSIN Anna mgr inż., 4.20A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/2 301GI

Laboratorium, nieparzyste GEOMETRIA WYKREŒLNA I RYS.TECHN.2, GRZMIL Wioletta dr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L04_a
102BUB

Laboratorium, Tyg. 1-15 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, SZMIDT Piotr, 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M
L0_5

Laboratorium, tydzień PETROLOGIA, TRELA Wiesław dr hab., Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI
Instytut Geologiczny ul Zgoda 21

Laboratorium, tydzień PROGRAMOWANIE BAZ DANYCH W ŒROD. RAD C++, KOCZUBIEJ Sławomir dr inż., 3.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L01_a
201A

Laboratorium, tydzień METODYKA PRACY RZECZOZNAWCY SAMOCHODOW., GRABSKI Paweł mgr inż., SENDEK MATYSIAK Ewelina dr inż., 10MDšbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS

Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI II, JĘZYK EKONOMIA, 2.31C, 5.28C, 5.29C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Laboratorium, tydzień Informatyczne systemy zarzšdzania, WIKAREK Jarosław dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L03_a
3ID12A

Laboratorium, tydzień TECHNIKI WYTWARZANIA II, BŁASIAK Sławomir dr hab. inż., 107HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M
L03_b

Laboratorium, tydzień KOMPUTEROWE TECHN. PROJ. KONSTR. MET., BIJAK Roman dr inż., 2.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L09_a
305KBA

Laboratorium, tydzień OCENA JAKOŒCI BETONÓW KONSTRUKCYJNYCH, CZAPIK Przemysław dr inż., 5.30A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L04_a
302TBB

Laboratorium, tydzień Wprowadzenie do komunik. człow.-komputer, KUŁAKOWSKI Andrzej dr inż., 5.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L04_a
3ID12B

Laboratorium, tydzień RACHUNKOWOŒĆ KOMPUTEROWA, MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr, 2.04C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L04_a
202B

Laboratorium, tydzień Metrologia II, ZMARZŁY Paweł dr inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M
L01_b

Laboratorium, tydzień KOMPUTEROWY ZAPIS KONSTRUKCJI, PAŁA Robert mgr inż., 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M
L02_b

Laboratorium, tydzień MECHANIKA GRUNTÓW, LUDYNIA Agata dr inż., 4.24A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L06_a
204BUB

Laboratorium, tydzień BIOLOGIA ŒRODOWISKOWA, STOIŃSKA Renata mgr, 2.08HA, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 L02_a
101OZB

Laboratorium, parzyste WPROWADZENIE DO UCZENIA MASZYNOWEGO, LUCIŃSKA Małgorzata dr, 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L02_a
301B

Laboratorium, parzyste TECHNIKI BEZWYKOPOWE, KUBICKA Urszula dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 L02_a
201IuB

Laboratorium, parzyste Podstawy robotyki i mechanizacji, SZCZEŒNIAK Zbigniew dr hab.inż.,prof. PŒk, 4.17D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L03_a
3ED12A

Laboratorium, parzyste MATERIAŁOZNAWSTWO, BRACKA Anna mgr inż., 2.14HA, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 L01_a
101IuA

Laboratorium, parzyste PODSTAWY AUTOMATYZACJI, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L03_a
302A

Laboratorium, parzyste FIZYKA, JAGODZIŃSKI Paweł dr inż., 5.18C, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 L02_a
101IuB

Laboratorium, parzyste FIZYKA II, WOLAK WOJCIECH mgr, 5.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L04_a
102B

Laboratorium, parzyste FIZYKA 2, KĘCZKOWSKA Justyna dr inż., 2.21D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E L02_a
1ED11B

Laboratorium, parzyste PROGRAMOWANIE INTERNETOWE, MIĘSIKOWSKA Marzena dr inż., 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD

Laboratorium, parzyste Metody diagnostyczne w technice uzbroj., MŁYNARCZYK Piotr mgr inż., 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Laboratorium, parzyste Podstawy elektroniki II, MYCZUDA Zynowij prof.dr hab.inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L01_a
201AA

Laboratorium, parzyste Podstawy konstrukcji maszyn III, LIPIEC Seb. mgr inż., 2.12bHC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW

Laboratorium, Tyg. 3-14 E-BAZY DANYCH, SZCZEPAŃSKA Maria dr, 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L01_a
201A

Laboratorium, Tyg. 3-14 L-PODSTAWY INFORMATYKI, KRZESIMOWSKI Damian dr inż., 3.09C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L01_a
101A

Laboratorium, Tyg. 8-11 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH W SYSTEMACH KOMP., BĘBEN Karolina mgr inż., SENDER Zbigniew dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L02_a
201B

Laboratorium, Tyg. 8-15 STOPY METALI NIEŻELAZNYCH, DZIADOŃ Andrzej prof.dr hab.inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Laboratorium, Tyd. 15 L-PODSTAWY INFORMATYKI, PAJĘCKI Michał mgr inż., 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L02_a
101B

Ćwiczenia, nieparzyste PRAWO GOSPODARCZE, WOJCIESZAK Łukasz dr hab.prof. PŒK, 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Ćwiczenia, nieparzyste TEORIA MASZYN I MECHANIZMÓW, KANIOWSKI Robert dr inż., 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 202A

Ćwiczenia, nieparzyste PODSTAWY METROLOGII, GORYCKI Łukasz mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK

Ćwiczenia, nieparzyste MECHANIKA GRUNTÓW, LUDYNIA Agata dr inż., 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 205BU

Ćwiczenia, nieparzyste METROLOGIA PRODUKCYJNA, STĘPIEŃ Krzysztof dr hab. inż., 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW

Ćwiczenia, nieparzyste Historia sztuki, architektury i wzornic., DOROZ-TUREK Małgorzata dr inż, 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

Ćwiczenia, tydzień MECHANIKA TEORETYCZNA, OBARA PAULINA dr inż., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 101BU

Ćwiczenia, tydzień RACHUNEK KOSZTÓW DLA INŻYNIERÓW, MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301

Ćwiczenia, tydzień JĘZYK OBCY 4, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I

Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Ćwiczenia, parzyste PRAWO GOSPODARCZE, WOJCIESZAK Łukasz dr hab.prof. PŒK, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101

Ćwiczenia, parzyste Bezp. w eksp. urz. mech. i inst. inż., KURP Piotr dr inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Ćwiczenia, parzyste METODYKA TRIZ W INŻYNIERII, LIS Zbigniew dr inż., 2.12CHC, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D 301

Ćwiczenia, parzyste MECHANIKA GRUNTÓW, KURPIAS-WARIANEK Katarzyna dr inż., 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 204BU

Ćwiczenia, parzyste INFRASTRUKTURA TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, FRANKOWSKI Jerzy dr inż., 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS

Ćwiczenia, Tyd. 11 ZARZĽDZANIE PRODUKCJĽ, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202
zaj#cia w dniu 22 maja (odrabianie za 30 kwietnia)

Ćwiczenia, Tyd. 12 FINANSE, Żyła Anna dr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202
UWAGA! 29 maja 2018 r. (12 tydzien zajec) zajecia odrabiane za 17 maja 2018 r. tj. czwartek w 10 tygodniu zajec.

Wykład, nieparzyste FIZYKA II, OKNIŃSKI Andrzej prof.dr hab., Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Wykład, nieparzyste E-PODSTAWY INFORMATYKI, KRZESIMOWSKI Damian dr inż., 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Wykład, nieparzyste ZARZĽDZANIE USŁUGAMI, MIŁEK Dorota dr, 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Wykład, nieparzyste SELECTED ISSUES IN TRAFFIC ENG., STĘPIEŃ JUSTYNA dr inż, 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 203BU

Wykład, nieparzyste HYDRAULIKA 1, SZELĽG Bartosz dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ

Wykład, nieparzyste LOGISTYKA DYSTRYBUCJI, PAWEŁCZYK Marek dr hab.inż. prof. PŒk, Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Wykład, nieparzyste MECHANIKA PŁYNÓW, PASTUSZKO Robert dr hab. inż., prof. PŒk, 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M

Wykład, nieparzyste SOME ASPECTS OF MATERIALS STRENGHT, TRĽMPCZYŃSKI Wiesław prof.dr hab.inż., 1.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 204BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 205BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/2 301GI

Wykład, nieparzyste PODSTAWY METROLOGII, STĘPIEŃ Krzysztof dr hab. inż., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK

Wykład, Tyg. 1-10 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE W PRZEDSIĘB., MACIĽG Artur dr hab. prof. PŒk, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D 301

Wykład, tydzień ROBOTY PRZEMYSŁOWE, PŁONECKI Leszek dr hab.inż.prof.PŒk, 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A

Wykład, tydzień POJAZDY SAMOCHODOWE, JURECKI Rafał dr hab.inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T

Wykład, tydzień KONSTRUKCJE BETONOWE 2, ŒLUSARCZYK Jacek dr inż., 1.03A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 301TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 302TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 303BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 304BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 305KB

Wykład, tydzień SYSTEMY TRANSPORTOWE, JAŒKIEWICZ Marek dr hab.inż., prof.PŒk, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T

Wykład, tydzień BAZY DANYCH, SITEK Paweł dr inż., 2.30D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED12

Wykład, tydzień PODSTAWY METROLOGII, AUGUSTYN Jerzy dr hab.inż.,prof. PŒk, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11

Wykład, tydzień Podstawy programowania 2, CHROBOT Arkadiusz dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I

Wykład, Tyg. 2, 4 OCHRONA WŁASNOŒCI INTELEKTUALNEJ, OSSOWSKA Katarzyna dr, 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK
4 godziny

Wykład, parzyste MECHANIKA GRUNTÓW, KOZŁOWSKI Tomasz prof. dr hab.inż., 1.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 203BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 204BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 205BU

Wykład, parzyste L-PODSTAWY INFORMATYKI, KRZESIMOWSKI Damian dr inż., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Wykład, parzyste STOPY ŻELAZA, BOLANOWSKI Kazimierz dr inż., 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Wykład, parzyste PODSTAWY ZARZĽDZANIA, KOT Janusz dr hab. prof.PŒk, Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Wykład, parzyste Historia architektury polskiej, DOROZ-TUREK Małgorzata dr inż, 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Wykład, Tyg. 6, 8, 10, 12 PODSTAWY NORMALIZACJI, GRABAS Bogusław dr inż., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK
8 godzin

Laboratorium, nieparzyste ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, ZABRZESKA GĽSIOREK Barbara mgr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L05_a
L05_b

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY MIERNICTWA ELEKTRYCZNEGO, WOLAK WOJCIECH mgr, 5.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L02_a
301B

Laboratorium, nieparzyste WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW 2, ORDYSIŃSKI Grzegorz mgr inż., 1.12HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L03_a
203BUA zaj#cia od 12.03.2018

Laboratorium, Tyg. 1-12 INFORMATYCZ. SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI, LUCIŃSKA Małgorzata dr, 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L01_a
301A

Laboratorium, Tyg. 1-12 NEGOCJACJE, SZTORC Małgorzata dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L03_a
302A

Laboratorium, Tyg. 1-12 INFORMATYCZ. SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI, PIASTA Zdzisław dr, 2.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L03_a
302A

Laboratorium, tydzień Metrologia II, GOGOLEWSKI Damian Dr inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L03_a
202AA

Laboratorium, tydzień Technika wysokich napięć 2, PAWLAK Agnieszka mgr inż., 1.31DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L03_a
2ED12A

Laboratorium, tydzień Sieci i zabezpieczenia, Nowak Katarzyna M mgr. inż.., 5.01D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L01_a
3ED11A

Laboratorium, tydzień Gospodarka elektroenergetyczna, SZYMONIAK TADEUSZ mgr inż., 1.18DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11
2ND11A

Laboratorium, tydzień Wprowadzenie do komunik. człow.-komputer, KUŁAKOWSKI Andrzej dr inż., 2.22DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L07_a
3ID14A

Laboratorium, tydzień Informatyczne systemy zarzšdzania, SITEK Paweł dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L02_a
3ID11B

Laboratorium, tydzień GEODEZJA 2, BOREK Kamil mgr inż., NAWROT Aleksandra mgr inż, 18A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L05_a
103BUA

Laboratorium, tydzień MECHANIKA GRUNTÓW, LUDYNIA Agata dr inż., 4.24A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L08_a
205BUB

Laboratorium, parzyste WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, SEMANIAK Piotr mgr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L02_a
L02_b

Laboratorium, parzyste PODSTAWY AUTOMATYKI, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 5.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N L01_a
1ND11A

Laboratorium, parzyste WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW 2, ORDYSIŃSKI Grzegorz mgr inż., 1.12HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L07_a
205BUA

Laboratorium, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11, 13 E-PODSTAWY INFORMATYKI, KRZESIMOWSKI Damian dr inż., 3.09C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E L01_a
101A

projekt, 17:50-19:20, tydzień Grupa powtarzajšca - Fundamentowanie, WALASZCZYK Łukasz dr inż., 1.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 301TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 302TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 303BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 304BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 305KB

Laboratorium, nieparzyste GEODEZJA 4, GIL Marcin mgr inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L05_a
202GKA

Laboratorium, parzyste KARTOGRAFIA I WIZUALIZACJE TEMATYCZNE, GIL Marcin mgr inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L04_a
202GKB

Laboratorium, nieparzyste Makietowanie i budowa modeli fizycznych, WIJAS Małgorzata mgr inż. arch., 107HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Laboratorium, nieparzyste TELEDETEKCJA I FOTOINTERPRETACJA, ZABRZESKA GĽSIOREK Barbara mgr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L02_a
202GKA

Laboratorium, nieparzyste MECHANIKA PŁYNÓW, PIASECKA Magdalena dr hab.inż.,prof. PŒk, 1.20HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M
L02_b

Laboratorium, nieparzyste FIZYKA 2, WOLAK WOJCIECH mgr, 5.18C, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L06_a
103GKB

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY GEOFIZYKI, CZAPIK Przemysław dr inż., 4.20A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/2 301GI

Laboratorium, nieparzyste Komp. wspom. proc. technologicznych II, MAJ Piotr mgr inż., 104HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY ELEKTRONIKI, SZCZEŒNIAK Adam dr inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

Laboratorium, nieparzyste TWORZYWA SZTUCZNE, BRACKA Anna mgr inż., 5.30A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L06_a
103BUB

Laboratorium, nieparzyste CHEMIA, WIDŁAK Małgorzata dr, 5.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L05_a
103BUA

Laboratorium, nieparzyste WYBRANE ZAGADN.Z MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, SKOWERA Karol mgr inż., 2.14HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L02_a
301TBB

Laboratorium, nieparzyste Bazy danych 2, WIKAREK Jarosław dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L02_a
2ID11B

Laboratorium, nieparzyste Informatyka 2, SŁOŃ Grzegorz dr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E L01_a
1ED11A

Laboratorium, tydzień STEROWNIKI CYFROWE I SIECI PRZEMYSŁOWE, WIŒNIEWSKI Hubert mgr inż., 206HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, KOPACZ Agnieszka mgr, 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L02_a
201OZB

Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI IV, JĘZYK EKONOMIA, 1.07C, 2.31C, 5.28C, 5.29C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202

Laboratorium, tydzień Metrologia 2, DETKA Małgorzata dr inż., 5.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E L03_a
1ED12A

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, SZMIDT Piotr, 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T
L03_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, WOJNIAK Marta mgr, 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L01_a
201OZA

Laboratorium, tydzień Sieci komputerowe, PŁAZA Mirosław dr inż., CISCO, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L08_a
2ID14B

Laboratorium, tydzień Metrologia II, ZMARZŁY Paweł dr inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L01_a
201AA

Laboratorium, tydzień GEODEZJA 2, BOREK Kamil mgr inż., NAWROT Aleksandra mgr inż, 18A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L04_a
102BUB

Laboratorium, parzyste TELEDETEKCJA I FOTOINTERPRETACJA, ZABRZESKA GĽSIOREK Barbara mgr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L05_a
203GKA

Laboratorium, parzyste FIZYKA II, WOLAK WOJCIECH mgr, 5.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L03_a
102A

Laboratorium, parzyste PODSTAWY WIERTNICTWA, CZAPIK Przemysław dr inż., 5.02A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/2 301GI

Laboratorium, parzyste FIZYKA 2, KĘCZKOWSKA Justyna dr inż., 2.21D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E L01_a
1ED11A

Laboratorium, parzyste ORGAN. I ZARZ. PRZEDS. TRANSP.-SPEDYC., SZUMSKA Emilia mgr inż., 2.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS

Laboratorium, parzyste Komp. wspom. proc. technologicznych II, MAJ Piotr mgr inż., 104HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 32SiC

Laboratorium, parzyste Bezpieczeństwo instalacji przemysłowych, SIKORA Krzysztof dr inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

Laboratorium, parzyste STOPY ŻELAZA, BOLANOWSKI Kazimierz dr inż., 112HB, 5.28B, 5.36B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Laboratorium, parzyste Podstawy elektroniki II, MYCZUDA Zynowij prof.dr hab.inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L02_a
201AB

Laboratorium, parzyste TWORZYWA SZTUCZNE, BRACKA Anna mgr inż., 5.30A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L05_a
103BUA

Laboratorium, parzyste WYBRANE ZAGADN.Z MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, SKOWERA Karol mgr inż., 2.14HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L01_a
301TBA

Laboratorium, parzyste Bazy danych 2, WIKAREK Jarosław dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L01_a
2ID11A

Laboratorium, parzyste GEOMETRIA WYKREŒLNA I RYS.TECHN.2, GRZMIL Wioletta dr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L03_a
102BUA

Laboratorium, parzyste Informatyka 2, SŁOŃ Grzegorz dr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E L02_a
1ED11B

Laboratorium, Tyg. 4-7 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH W SYSTEMACH KOMP., SENDER Zbigniew dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L01_a
201A

Laboratorium, Tyg. 8-11 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH W SYSTEMACH KOMP., BĘBEN Karolina mgr inż., SENDER Zbigniew dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L02_a
201B

Laboratorium, nieparzyste TELEDETEKCJA I FOTOINTERPRETACJA, ZABRZESKA GĽSIOREK Barbara mgr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L06_a
203GKB

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY MIERNICTWA ELEKTRYCZNEGO, WOLAK WOJCIECH mgr, 5.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L03_a
302A

Laboratorium, nieparzyste WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, SEMANIAK Piotr mgr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L01_a
L01_b

Laboratorium, nieparzyste NEGOCJACJE, SZTORC Małgorzata dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z L01_a
201A

Laboratorium, Tyg. 1-12 INFORMATYCZ. SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI, LUCIŃSKA Małgorzata dr, 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L02_a
301B

Laboratorium, tydzień Metody optymalizacji w elektroen.przem., FILIPIAK Sylwester dr hab.inż., 2.24DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L01_a
3ED11A

Laboratorium, tydzień Metrologia II, GOGOLEWSKI Damian Dr inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L02_a
201AB

Laboratorium, tydzień PROGRAMOWANIE BAZ DANYCH W ŒROD. RAD C++, KOCZUBIEJ Sławomir dr inż., 3.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L02_a
201B

Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI II, JĘZYK ANGIELSKI ID, 5.28C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101
101A

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, KOPACZ Agnieszka mgr, 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 L02_a
101OZB

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, SZMIDT Piotr, 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L02_c

Laboratorium, tydzień Wprowadzenie do komunik. człow.-komputer, KUŁAKOWSKI Andrzej dr inż., 2.22DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L08_a
3ID14B

Laboratorium, tydzień RACHUNKOWOŒĆ KOMPUTEROWA, MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr, 2.04C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L03_a
202A

Laboratorium, tydzień PROGRAMOWANIE W JĘZYKU C ++, BORKOWSKI Krzysztof mgr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L04_a
202AB

Laboratorium, tydzień GEODEZJA 2, BOREK Kamil mgr inż., 18A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L01_a
101BUA

Laboratorium, tydzień Programowanie komputerów 1, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 4.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L03_a
2ED12A

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, PLIŻGA Dorota mgr, 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 L01_a
101OZA

Laboratorium, parzyste KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻ., KURDZIEL Jerzy dr inż., 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L02_a
301B

Laboratorium, parzyste TELEDETEKCJA I FOTOINTERPRETACJA, ZABRZESKA GĽSIOREK Barbara mgr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L01_a
202GKB

Laboratorium, parzyste PODSTAWY MIERNICTWA ELEKTRYCZNEGO, WOLAK WOJCIECH mgr, 5.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L01_a
301A

Laboratorium, parzyste FIZYKA, JAGODZIŃSKI Paweł dr inż., 5.18C, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 L01_a
101IuA

Laboratorium, parzyste ORGAN. I ZARZ. PRZEDS. TRANSP.-SPEDYC., SZUMSKA Emilia mgr inż., 2.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS

Laboratorium, parzyste MATERIAŁOZNAWSTWO, MŁYNARCZYK Piotr mgr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

Laboratorium, Tyg. 4-7 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH W SYSTEMACH KOMP., SENDER Zbigniew dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L01_a
201A

Wykład, 15:20-17:40, tydzień Grupa powtarzajšca - Fundamentowanie, WALASZCZYK Łukasz dr inż., 1.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 301TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 302TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 303BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 304BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 305KBSeminarium, tydzień SEMINARIUM I PRACA DYPLOMOWA, GRZEGORZEWSKA-RAMOCKA Ewa dr hab.prof. PŒk, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 302

Seminarium, tydzień SEMINARIUM I PRACA DYPLOMOWA, BANASIK Tomasz dr, 4.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 302

Laboratorium, 15:00-17:20, tydzień RYSUNEK ODRĘCZNY 2, Niewada-Wysocki Jan mgr inż. arch., 3.21A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L03_a
102AUA
projekt, 11:40-14:40, tydzień PROJEKTOWANIE WSTĘPNE URBANISTYCZNE, GARDYŃSKA-KIELIŒ Ewelina mgr i, 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L02_a
101AUB

projekt, 11:40-14:40, tydzień PROJEKTOWANIE WSTĘPNE URBANISTYCZNE, BOJAROWICZ Agnieszka mgr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L03_a
102AUA

projekt, 11:40-14:40, tydzień PROJEKTOWANIE WSTĘPNE URBANISTYCZNE, GIL-MASTALERCZYK Joanna dr inż, 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L01_a
101AUA

projekt, tydzień PROJEKTOWANIE ARCH.- URBANISTYCZNE 2, TRACZ Włodzimierz dr inż. arch., 4.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 L01_a
201AUA

Ćwiczenia, tydzień Grupa powtarzajšca - Matematyka 1, STĘPIEŃ Marcin dr, 4.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 101BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 102BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 103BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 104BU
projekt, 11:40-15:30, tydzień PROJEKTOWANIE ARCH.- URBANISTYCZNE 2, MOCHOCKA Sylwia mgr inż. arch., 4.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 L02_a
201AUB

Laboratorium, 17:55-20:10, tydzień INFORMATYCZNE PODSTAWY PROJEKTOWANIA 1, PIEKOSZEWSKI Robert mgr, 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 L01_a
101IuA

Laboratorium, 15:30-17:50, tydzień TECHNIKI KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU 1, MOCHOCKA Sylwia mgr inż. arch., 2.07A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L02_a
101AUB

Laboratorium, 15:35-17:50, tydzień INFORMATYCZNE PODSTAWY PROJEKTOWANIA 1, PIEKOSZEWSKI Robert mgr, 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 L01_a
101OZA

Laboratorium, 15:20-17:55, Tyg. 4, 6, 8, 10, 12 TWORZYWA SZTUCZNE I MATERIAŁY KOMPOZYTOW, MADEJ Monika dr hab. inż.,prof.PŒk, 1.21HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M
L05

projekt, 13:30-16:05, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11 Tworzywa sztuczne i kompozyty, OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inż., 101HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

Ćwiczenia, parzyste NEGOCJACJE, WIŒNIEWSKI Mateusz dr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Ćwiczenia, Tyd. 14 PRAWO GOSPODARCZE, WOJCIESZAK Łukasz dr hab.prof. PŒK, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101
Odrabianie zajec za godziny rektorskie

Laboratorium, 14:30-17:10, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11 TWORZYWA SZTUCZNE I MATERIAŁY KOMPOZYTOW, MADEJ Monika dr hab. inż.,prof.PŒk, 1.21HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M
L01_b

17:10-19:45, Tyg. 4-13 STĽPÓR Paweł dr inż., 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302
C++ - grupa wyrownawcza (3 x 45 min)

17:10-19:45, Tyg. 5, 7, 9, 11, 13, 15 MIŁEK Dorota dr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102
MIKROEKONOMIA GR.WYROWNAWCZA


Rezerwacja, Tyd. 12 Metaloznawstwo I, DZIADOŃ Andrzej prof.dr hab.inż., 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M L01_a, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M L02_a, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M L03_a
Uwaga! Wtorek 29 maja 2018 r. - jednorazowa rezerwacja! ZALICZENIE WYKLADOW


Œ
R
O
D
A

Laboratorium, nieparzyste GEOMETRIA WYKREŒLNA I RYS.TECHN.2, GRZMIL Wioletta dr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L07_a
104BUA

Laboratorium, nieparzyste TRWAŁOŒĆ I NIEZAWODNOŒĆ, MULCZYK K. mgr, Studencka1, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L02_a
201TB

Laboratorium, nieparzyste Technologia broni i amunicji, Bańkowski Damian mgr inż., 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Laboratorium, nieparzyste NAPĘDY I STEROW. HYDRAULICZNE I PNEUMAT., WOŒ Piotr dr inż., 103HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L01_a
201AA

Laboratorium, nieparzyste Podstawy energoelektroniki 2, PAWLAK Marcin mgr inż., 1.30DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L01_a
2ED11A

Laboratorium, nieparzyste Programowanie w języku C 1, Wilk-Jakubowski Jacek dr inż., 3.26D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L06_a
1ID13B

Laboratorium, nieparzyste FIZYKA 2, WĘDRYCHOWSKA-PAJEK Małgorzata mgr, 5.18C, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L01_a
101GKA

Laboratorium, nieparzyste WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW, MARKIEWICZ Ireneusz dr inż., 1.19HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L02_a
201AB

Laboratorium, nieparzyste OBRÓBKA UBYTKOWA, MAJ Piotr mgr inż., 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L04_a
202AB

Laboratorium, nieparzyste MASZYNY I URZĽDZENIA SPAWALNICZE, SZWED Bartłomiej mgr inż., 2HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Laboratorium, nieparzyste METROLOGIA, ZMARZŁY Paweł dr inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L02_a
301B

Laboratorium, nieparzyste MODELOWANIE DYNAMIKI PROCESÓW I SYMULAC., BORKOWSKI Krzysztof mgr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L03_a
202AA

Laboratorium, nieparzyste TECHNIKI INFORMACYJNE, MOCHOCKI Wojciech mgr inż., 2.02A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L04_a
102BUB

Laboratorium, nieparzyste Bazy danych 2, WIKAREK Jarosław dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L06_a
2ID13B

Laboratorium, nieparzyste Miernictwo cyfrowe, Serwicki Teodor mgr inż., 5.07D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L05_a
1ID13A

Laboratorium, tydzień Przem. sys. wiz. i arch. dan. SCADA/HMI, WIŒNIEWSKI Hubert mgr inż., 206HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A
L01_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, WOJNIAK Marta mgr, 5.27B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A L02_a
101AB

Laboratorium, tydzień GEODEZJA 4, FRĽCKIEWICZ Paweł mgr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L03_a
203GKB

Laboratorium, tydzień Programowanie obiektowe (Java), LASOTA Maciej mgr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L07_a
2ID14A

Laboratorium, tydzień TECHNIKI WYTWARZANIA II, BOCHNIA Jerzy dr inż., 107HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M
L01_b

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, PAWLIKOWSKI Rafał dr, 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T
L01_b

Laboratorium, tydzień MATERIAŁOZNAWSTWO, PAWLAK Agnieszka mgr inż., 1.33DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N L01_a
1ND11A

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, WIERUS Andrzej mgr, 1.13B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A L01_a
101AA

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, Grzyb Marta Mgr inż., 2.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IB

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, KARNAT Joanna mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A L03_a
102AA

Laboratorium, tydzień Sieci komputerowe, Płaza Małgorzata mgr inż., CISCO, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L01_a
2ID11A

Laboratorium, tydzień Wprowadzenie do komunik. człow.-komputer, TUSZYŃSKI Ludomir dr inż., 4.22D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L01_a
3ID11A

Laboratorium, tydzień GEODEZYJNY MONITORING BUDOWLI, BOREK Kamil mgr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L02_a
L02_b

Laboratorium, tydzień BAZY DANYCH, SITEK Paweł dr inż., 4.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L03_a
3ED12A

Laboratorium, tydzień MECHANIKA GRUNTÓW, LUDYNIA Agata dr inż., 4.24A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L05_a
204BUA

Laboratorium, tydzień Architektura systemów komputerowych 1, WIECZOREK KAROL mgr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L07_a
1ID14A

Laboratorium, parzyste GEOMETRIA WYKREŒLNA I RYS.TECHN.2, GRZMIL Wioletta dr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L08_a
104BUB

Laboratorium, parzyste METROLOGIA, ZMARZŁY Paweł dr inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z L02_a
201B

Laboratorium, parzyste Programowanie w języku C 1, Wilk-Jakubowski Jacek dr inż., 3.26D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L05_a
1ID13A

Laboratorium, parzyste Elementy pomiarowe automatyki, CABAJ Marek mgr inż., 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L04

Laboratorium, parzyste Podstawy energoelektroniki 2, PAWLAK Marcin mgr inż., 1.30DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L03_a
2ED12A

Laboratorium, parzyste WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW, MARKIEWICZ Ireneusz dr inż., 1.19HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L01_a
201AA

Laboratorium, parzyste PODSTAWY NAUKI O MATERIAŁACH, CIEŒLIK Michał mgr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L04_a
102B

Laboratorium, parzyste Podstawy konstrukcji maszyn III, LIPIEC Seb. mgr inż., 2.12bHC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Laboratorium, parzyste TECHNIKI INFORMACYJNE, MOCHOCKI Wojciech mgr inż., 2.02A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L03_a
102BUA

Laboratorium, parzyste Bazy danych 2, WIKAREK Jarosław dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L03_a
2ID12A

Laboratorium, parzyste Miernictwo cyfrowe, Serwicki Teodor mgr inż., 5.07D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L08_a
1ID14B

Laboratorium, Tyg. 3-9, 11-15 E-PODSTAWY INFORMATYKI, PAJĘCKI Michał mgr inż., 3.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E L02_a
101B

Laboratorium, Tyg. 3-14 Z - PODSTAWY INFORMATYKI, DETKA Marcin dr inż., 3.08C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L01_a
101A

Laboratorium, Tyg. 3-14 E-BAZY DANYCH, BĘBEN Karolina mgr inż., 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L03_a
202A

Laboratorium, Tyd. 8 TECHNIKI POMIAROWE W GEODEZJI, PUKANSKA Katarina dr hab. inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L05_a

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 9 INSTALACJE Z POMPAMI CIEPŁA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 201OZ

Wykład, nieparzyste MECHANIKA, WÓJCIK Stanisław dr inż., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Wykład, nieparzyste Projektowanie komunikacji wizualnej, KOZUB Waldemar dr hab., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Wykład, nieparzyste ARCHITEKTURA WSPÓŁCZESNA, GIL-MASTALERCZYK Joanna dr inż, Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU

Wykład, nieparzyste Czynniki i skutki zagrożeń akustycznych, RADZISZEWSKI Leszek dr hab.inż.prof.PŒk, 3.22B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

Wykład, nieparzyste METROLOGIA PRODUKCYJNA, STĘPIEŃ Krzysztof dr hab. inż., 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW

Wykład, nieparzyste PODSTAWY MIERNICTWA GÓRNICZEGO I TUNELI, SZEWCZYK Jacek prof. dr hab. inż., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 303PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L05_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L06_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L07_a

Wykład, tydzień GEOMORFOLOGIA I GEOL. CZWARTORZĘDU, WIATRAK Małgorzata dr, 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI

Wykład, tydzień BUDOWA SAMOCHODÓW I CIĽGNIKÓW II, JURECKI Rafał dr hab.inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 32SiC

Wykład, tydzień Podstawy robotyki i mechanizacji, SZCZEŒNIAK Zbigniew dr hab.inż.,prof. PŒk, 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED12

Wykład, tydzień Algorytmy i struktury danych, ŁUKAWSKA Barbara dr inż., Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I

Wykład, tydzień HISTORIA ARCHITEKTURY POLSKIEJ 2, DOROZ-TUREK Małgorzata dr inż, 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 201AU

Wykład, tydzień PODSTAWY GEOFIZYKI, CZAPIK Przemysław dr inż., 5.32A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/2 301GI

Wykład, tydzień Podstawy grafiki komputerowej, CHODOREK Agnieszka dr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T 3TD11

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ZARZĽDZANIE JAKOŒCIĽ, BORKOWSKI STANISŁAW prof.dr hab.inż., Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 302

Wykład, parzyste Theory of machines, KURP Piotr dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

Wykład, parzyste Systemy kontrolno-pomiarowe, WOŒ Piotr dr inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

Wykład, parzyste HISTORIA MUZYKI, BANASIŃSKA-BARSZCZ Małgorzata mgr, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Wykład, parzyste Historia malarstwa i rzeŸby, KOZUB Waldemar dr hab., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Wykład, parzyste Bezpieczeństwo obiektów publicznych, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Wykład, parzyste ROZWÓJ WYROBÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Wykład, parzyste AKADEMICKIE DOBRE WYCHOWANIE, Maj-Malinowska Barbara mgr, Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU

Wykład, parzyste Systemy CAD w układach mechatronicznych, GAWĘCKI Zbigniew dr inż., 2.27DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED11

Wykład, Tyg. 9, 15 BADANIA SILNIKÓW SAMOCHODOWYCH, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS
Zaj#cia w dniu 09.05.2018

projekt, Tyg. 1, 3 Podstawy programowania 2, Pięta Paweł mgr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID13

projekt, nieparzyste KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 2, TWORZEWSKA Justyna mgr inż., 18A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU
L03_b

projekt, nieparzyste Instalacje elektryczne, PAWLAK Agnieszka mgr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L01_a
2ED11A

projekt, nieparzyste TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH 2, STĘPIEŃ Anna dr inż., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L04_a
302TBB

projekt, nieparzyste Bezpieczeństwo instalacji przemysłowych, SIKORA Krzysztof dr inż., 103HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

projekt, nieparzyste KONSTRUKCJE METALOWE 2, MALEC Maciej dr inż., 2.15HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L02_a
301TBB

projekt, nieparzyste Algorytmy i struktury danych, Kaczmarski Daniel mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID14

projekt, nieparzyste KONSTRUKCJE BETONOWE 2, MICHAŁOWSKA-MAZIEJUK Dorota mgr inż., 17A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L03_a
302TBA

projekt, nieparzyste PODSTAWY PROJEKTOWANIA DRÓG, CHOLEWIŃSKA Małgorzata mgr inż., 2.09A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L05_a
303BDA

projekt, tydzień EKONOMIKA I KOSZTORYSOWANIE, MARCZEWSKA Julia dr inż, 2.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L07_a
304BDA

projekt, tydzień AUTOMATYZACJA TECHNIK WYTWARZANIA, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A
L01_b

projekt, tydzień OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE, SKRZYNIARZ Michał mgr inż., 104HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW

projekt, parzyste KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 2, TWORZEWSKA Justyna mgr inż., 18A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU
L02_b

projekt, parzyste Projektowanie komunikacji wizualnej, KOZUB Waldemar dr hab., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

projekt, parzyste TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN, BOCHNIA Jerzy dr inż., 107HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M
L01_b

projekt, parzyste GEOMATICS AND VOCABULARY, CIENCIAŁA Agnieszka dr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L01_a
L01_b

projekt, parzyste ROZWÓJ WYROBÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L01_a
301A

projekt, parzyste PRACA PRZEJŒCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W L02_a
31PFPB

projekt, parzyste PRACA PRZEJŒCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T L02_a
31LiSB

projekt, parzyste PRACA PRZEJŒCIOWA, WARIANEK Michał mgr inż., ŁAGOWSKI Piotr dr inż., Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T L01_a
31LiSA

projekt, parzyste TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH, KOZUBEK Paweł dr inż., 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L01_a
301A

projekt, parzyste Podstawy programowania 2, Kaczmarski Daniel mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID11

projekt, parzyste KONSTRUKCJE METALOWE 2, MALEC Maciej dr inż., 2.15HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L09_a
305KBA

projekt, parzyste PODSTAWY PROJEKTOWANIA DRÓG, CHOLEWIŃSKA Małgorzata mgr inż., 2.09A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L06_a
303BDB

Ćwiczenia, nieparzyste MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŒĆ MAT., BACHARZ Magdalena dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Ćwiczenia, nieparzyste Podstawy konstrukcji maszyn III, GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŒk, LIS Zbigniew dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 32SiC

Ćwiczenia, tydzień Modelowanie i analiza procesów biznesow., Poczęta Katarzyna dr inż., 2.22DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID12

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18 PRAWO GOSPODARCZE, WOJCIESZAK Łukasz dr hab.prof. PŒK, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101

Ćwiczenia, parzyste MECHANIKA PŁYNÓW, PASTUSZKO Robert dr hab. inż., prof. PŒk, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M

Wykład, Tyg. 1, 3 Wstęp do ochrony własn. intelektualnej, OSSOWSKA Katarzyna dr, Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N

Wykład, Tyg. 1, 3, 5 Ratownictwo techniczne i medyczne, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 9 TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Wykład, nieparzyste PRAWO GOSPODARCZE, WOJCIESZAK Łukasz dr hab.prof. PŒK, Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Wykład, nieparzyste Sieci bezprzewodowe, KACZMAREK Tomasz dr inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T 3TD11

Wykład, tydzień PODSTAWY AUTOMATYKI, PŁONECKI Leszek dr hab.inż.prof.PŒk, 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M

Wykład, tydzień Grupa powtarzajšca - Mechanika budowli 2, DUDZIK Agnieszka dr inż., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 301TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 302TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 303BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 304BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 305KB

Wykład, tydzień PLANOWANIE PRZESTRZENNE, HAJDOROWICZ Artur mgr inż. arch., 1.03A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 203BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 204BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 205BU

Wykład, tydzień MATERIAŁOZNAWSTWO, MAKRENEK Medard dr, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Wykład, Tyg. 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ZARZĽDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, PIOTROWSKA- PIĽTEK Agnieszka dr, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Wykład, Tyg. 2, 4, 6 ZARZĽDZANIE JAKOŒCIĽ, BORKOWSKI STANISŁAW prof.dr hab.inż., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 302

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8, 14 Rysunek techniczny maszynowy, MOLASY Robert dr inż., Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M

Wykład, parzyste WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, PIASTA Zdzisław dr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101

Wykład, parzyste DATABASE SOLUTIONS, NOWAKOWSKA Marzena dr hab., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, parzyste Akademickie dobre wychowanie 2, Maj-Malinowska Barbara mgr, Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14-18 Historia techniki i wynalazków, OSSOWSKA Katarzyna dr, Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N

Wykład, Tyd. 8 SAMOCHODOWE SILNIKI SPALINOWE, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T
Zaj#cia w dniu 25.04.2018

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko

Laboratorium, nieparzyste WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, SEMANIAK Piotr mgr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L05_a
L05_b

Laboratorium, parzyste WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, SEMANIAK Piotr mgr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L06_a
L06_b

Wykład, nieparzyste PODSTAWY MARKETINGU, GRZEGORZEWSKA-RAMOCKA Ewa dr hab.prof. PŒk, Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Wykład, nieparzyste LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA, GONTARSKI Dariusz dr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS

Wykład, nieparzyste MATEMATYKA 2, SĘKALSKI Maciej dr, 1.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 102AU

Wykład, nieparzyste KONSTRUKCJE SPRĘŻONE, ŒLUSARCZYK Jacek dr inż., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 305KB

Wykład, Tyg. 1-6, 8-15 BADANIA SILNIKÓW SAMOCHODOWYCH, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS

Wykład, Tyg. 1-7 MASZYNY TECHNOL. DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ, PACANOWSKI Jarosław dr inż., 102HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW

Wykład, tydzień Metody optymalizacji w elektroen.przem., FILIPIAK Sylwester dr hab.inż., 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Wykład, tydzień Metodyka prac służb BHP, RADZISZEWSKI Leszek dr hab.inż.prof.PŒk, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

Wykład, tydzień HISTORIA BUDOWY MIAST 1, SZOT- RADZISZEWSKA Elżbieta dr hab., Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 201AU

Wykład, tydzień Programowanie grafiki komputerowej, PAWIŃSKI Grzegorz Mgr inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID14, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID15

Wykład, parzyste TECHNIKI WYTWARZANIA I, MOLA Renata dr hab.inż., PACANOWSKI Jarosław dr inż., SKRZYPCZYK Andrzej dr inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

Wykład, parzyste LOGISTYKA ZAOPATRZENIA, GONTARSKI Dariusz dr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS

Wykład, parzyste HISTORIA MUZYKI, BANASIŃSKA-BARSZCZ Małgorzata mgr, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101

Wykład, parzyste AKADEMICKIE DOBRE WYCHOWANIE, Maj-Malinowska Barbara mgr, Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 302

Wykład, parzyste EKONOMIKA I KOSZTORYSOWANIE, TELEJKO MAREK dr inż., 1.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 301TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 302TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 303BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 304BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 305KB

Wykład, parzyste WODOCIĽGI 2, LISOWSKA Justyna dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 201IŒ

Wykład, parzyste Projektowanie wnętrz, TRACZ Włodzimierz dr inż. arch., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Wykład, Tyg. 5, 9 INSTALACJE Z POMPAMI CIEPŁA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 201OZ

Laboratorium, nieparzyste MATERIAŁOZNAWSTWO, Bańkowski Damian mgr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A
L04_c

Laboratorium, nieparzyste Bezp. pracy z urz. laserow. i plazm., MULCZYK K. mgr, 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Laboratorium, nieparzyste TECHNIKI INFORMACYJNE, MOCHOCKI Wojciech mgr inż., 2.02A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L07_a
104BUA

Laboratorium, nieparzyste GEOMATICS AND VOCABULARY, CIENCIAŁA Agnieszka dr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L02_a
L02_b

Laboratorium, nieparzyste FIZYKA 2, WOLAK WOJCIECH mgr, 5.18C, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L05_a
103GKA

Laboratorium, nieparzyste CHEMIA, SAŁATA Aleksandra mgr inż, 5.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L01_a
101BUA

Laboratorium, nieparzyste WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW, MARKIEWICZ Ireneusz dr inż., 1.19HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L03_a
202AA

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY ELEKTRONIKI, BRACHA Gabriel mgr inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M
L01_b

Laboratorium, nieparzyste TWORZYWA SZTUCZNE, SKOWERA Karol mgr inż., 5.30A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L02_a
101BUB

Laboratorium, nieparzyste Systemy CAD w układach mechatronicznych, GAWĘCKI Zbigniew dr inż., 2.27DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L01_a
2ED11A

Laboratorium, Tyg. 1-15 Elementy wykonawcze automatyki, PIETRALA Dawid mgr inż., 207CLTM, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L04

Laboratorium, tydzień Przem. sys. wiz. i arch. dan. SCADA/HMI, WIŒNIEWSKI Hubert mgr inż., 206HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L02_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI II, JĘZYK ANGIELSKI ID, 5.28C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101
101B

Laboratorium, tydzień Metody komputerowe w mechatronice, PAWLAK Marcin mgr inż., 2.29D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L01_a
3ED11A

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, KRYCZKA Anna mgr, 5.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 203BU
L03_b

Laboratorium, tydzień KOMPUTEROWE OBLICZENIA GEODEZYJNE, FRONT DĽBROWSKA Teresa mgr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L03_a
102GKB

Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI II, JĘZYK ZIP, 2.31C, 2.32C, 5.29C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, WIERUS Andrzej mgr, 1.13B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, KOPACZ Agnieszka mgr, 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK
L05_b

Laboratorium, tydzień CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW, KAZAŁA Robert dr inż., 4.22D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L07_a
3ID14A

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, DZIOPA Zbigniew dr hab.inż. prof. PŒk, Grzyb Marta Mgr inż., 2.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M
L03_b

Laboratorium, tydzień Elektrotechnika 2, DETKA Małgorzata dr inż., 5.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N L01_a
1ND11A

Laboratorium, tydzień Informatyczne systemy zarzšdzania, WIKAREK Jarosław dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L06_a
3ID13B

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, SZMIDT Piotr, 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A
L03_c

Laboratorium, tydzień GEOMETRIA WYKREŒLNA 2, DOBOSZ Piotr dr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L01_a
101AUA

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, KARNAT Joanna mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, SUSŁO-WILCZYŃSKA Mirosława mgr, 4.17aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 203BU
L02_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, WOJNIAK Marta mgr, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK
L01_b

Laboratorium, tydzień Programowanie grafiki komputerowej, PAWIŃSKI Grzegorz Mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L08_a
3ID14B

Laboratorium, tydzień Wprowadzenie do komunik. człow.-komputer, KUŁAKOWSKI Andrzej dr inż., 2.22DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L05_a
3ID13A

Laboratorium, tydzień SYSTEMY CZASU RZECZYWISTEGO, KEKEZ Michał dr inż., 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A
L01_b

Laboratorium, tydzień GEODEZYJNY MONITORING BUDOWLI, GRANEK Grzegorz mgr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L04_a
L04_b

Laboratorium, tydzień Metrologia II, ZMARZŁY Paweł dr inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L01_a
201TA

Laboratorium, tydzień PROGRAMOWANIE W JĘZYKU C ++, BORKOWSKI Krzysztof mgr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L02_a
201AB

Laboratorium, tydzień Metrologia 2, GINTER MARIUSZ dr inż., 5.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E L02_a
1ED11B

Laboratorium, tydzień BIOLOGIA ŒRODOWISKOWA, STOIŃSKA Renata mgr, 2.08HA, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 L01_a
101OZA

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIA BUDOWY DRÓG, IWAŃSKI Mateusz mgr inż., 2.13A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L07_a
304BDA

Laboratorium, parzyste MECHANIKA RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, GRABSKI Paweł mgr inż., 10MDšbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L02_a
201TB

Laboratorium, parzyste Metaloznawstwo I, KONIECZNY Marek dr hab. inż., 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M
L04_b

Laboratorium, parzyste TECHNIKI INFORMACYJNE, MOCHOCKI Wojciech mgr inż., 2.02A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L08_a
104BUB

Laboratorium, parzyste CHEMIA, SAŁATA Aleksandra mgr inż, 5.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L02_a
101BUB

Laboratorium, parzyste WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW, MARKIEWICZ Ireneusz dr inż., 1.19HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L04_a
202AB

Laboratorium, parzyste PODSTAWY ELEKTRONIKI, BRACHA Gabriel mgr inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M
L02_b

Laboratorium, parzyste OCZYSZCZANIE WODY 1, DAŃCZUK Magdalena dr inż., 5.21A, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 L02_a
201IuB

Laboratorium, parzyste TWORZYWA SZTUCZNE, SKOWERA Karol mgr inż., 5.30A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L01_a
101BUA

Laboratorium, Tyg. 3-9, 11-14 L-PODSTAWY INFORMATYKI, PAJĘCKI Michał mgr inż., 3.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L02_a
101B

Laboratorium, Tyg. 3-14 E-BAZY DANYCH, BĘBEN Karolina mgr inż., 3.09C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L04_a
202B

Laboratorium, Tyd. 8 TECHNIKI POMIAROWE W GEODEZJI, PUKANSKA Katarina dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L04_a

Laboratorium, nieparzyste GEOMETRIA WYKREŒLNA I RYS.TECHN.2, GRZMIL Wioletta dr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L06_a
103BUB

Laboratorium, nieparzyste Technologie szybkiego prototypowania, KOZIOR Tomasz mgr inż., 107HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Laboratorium, nieparzyste FIZYKA II, WĘDRYCHOWSKA-PAJEK Małgorzata mgr, 5.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L01_a
101A

Laboratorium, nieparzyste Ratownictwo techniczne i medyczne, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Laboratorium, nieparzyste FIZYKA II, WOLAK WOJCIECH mgr, 5.21C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D L01_a
101A

Laboratorium, nieparzyste KOMPUTEROWE OBLICZENIA GEODEZYJNE, FRONT DĽBROWSKA Teresa mgr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L05_a
103GKA

Laboratorium, nieparzyste GEOMATICS AND VOCABULARY, CIENCIAŁA Agnieszka dr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L01_a
L01_b

Laboratorium, nieparzyste MECHANIKA PŁYNÓW, SZELĽG Bartosz dr inż., 1.07HA, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 L02_a
101IuB

Laboratorium, nieparzyste OBRÓBKA UBYTKOWA, NOWAK Krzysztof, 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L01_a
201AA

Laboratorium, nieparzyste TWORZYWA SZTUCZNE, SKOWERA Karol mgr inż., 5.30A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L04_a
102BUB

Laboratorium, Tyg. 1-12 INFORMATYCZ. SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI, PIASTA Zdzisław dr, 2.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L04_a
302B

Laboratorium, Tyg. 1-15 Przem. sys. wiz. i arch. dan. SCADA/HMI, WIŒNIEWSKI Hubert mgr inż., 206HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L0_4

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, KACPERCZYK Nina mgr, 4.29A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 204BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 205BU
L01_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, LACZEK Małgorzata mgr, 5.27B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M L03_a
102MA

Laboratorium, tydzień Napęd elektryczny i automatyka napędu, ROLEK Jarosław dr inż., 1.29DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L03_a
3ED12A

Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI II, JĘZYK LOGISTYKA, 2.31C, 2.32C, 5.28C, 5.29C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, KRYCZKA Anna mgr, 5.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 204BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 205BU
L04_b

Laboratorium, tydzień Przesyłanie energii elektrycznej, Nowak Katarzyna M mgr. inż.., 5.01D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11
2ND11A

Laboratorium, tydzień Podstawy programowania 2, PADUCH Paweł dr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L04_a
1ID12B

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, WIERUS Andrzej mgr, 1.13B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M L01_a
101MA

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, KOPACZ Agnieszka mgr, 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK
L04_b

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, Grzyb Marta Mgr inż., SZMIDT Piotr, 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L01_c

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, KARNAT Joanna mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M L02_a
101MB

Laboratorium, tydzień KOMPUTEROWE TECHN. PROJ. KONSTR. MET., BIJAK Roman dr inż., 2.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L10_a
305KBB

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, SUSŁO-WILCZYŃSKA Mirosława mgr, 4.17aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 204BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 205BU
L05_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, WOJNIAK Marta mgr, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK
L02_b

Laboratorium, tydzień Podstawy programowania 2, CIOSMAK JÓZEF dr inż., 2.28DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L03_a
1ID12A

Laboratorium, tydzień SYSTEMY CZASU RZECZYWISTEGO, KEKEZ Michał dr inż., 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L02_b

Laboratorium, tydzień Metrologia II, ZMARZŁY Paweł dr inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L02_a
201TB

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, PLIŻGA Dorota mgr, 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK
L03_b

Laboratorium, tydzień MECHANIKA GRUNTÓW, LUDYNIA Agata dr inż., 4.24A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L04_a
203BUB

Laboratorium, parzyste GEOMETRIA WYKREŒLNA I RYS.TECHN.2, GRZMIL Wioletta dr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L05_a
103BUA

Laboratorium, parzyste TRWAŁOŒĆ I NIEZAWODNOŒĆ, MULCZYK K. mgr, Studencka1, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L01_a
201TA

Laboratorium, parzyste PROJEKTOWANIE PROCESÓW, DUBAJ Krzysztof mgr inż., 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L04_a
302B

Laboratorium, parzyste WSPÓŁCZESNE SYSTEMY KOMPUTEROWE, KOCZUBIEJ Sławomir dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D L01_a
101A

Laboratorium, parzyste Ratownictwo techniczne i medyczne, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

Laboratorium, parzyste FIZYKA II, WOLAK WOJCIECH mgr, 5.21C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D L02_a
101B

Laboratorium, parzyste KOMPUTEROWE OBLICZENIA GEODEZYJNE, FRONT DĽBROWSKA Teresa mgr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L03_a
102GKB

Laboratorium, parzyste PODSTAWY ELEKTRONIKI, BRACHA Gabriel mgr inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M
L03_b

Laboratorium, parzyste INŻYNIERIA ELEKTRYCZNA, Stawczyk Paweł mgr inż., 1.28DH, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 L01_a
101IuA

Laboratorium, parzyste OBRÓBKA UBYTKOWA, NOWAK Krzysztof, 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L02_a
201AB

Laboratorium, parzyste TWORZYWA SZTUCZNE, SKOWERA Karol mgr inż., 5.30A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L03_a
102BUA

Laboratorium, parzyste CHEMIA, STOIŃSKA Renata mgr, 5.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L06_a
103BUB

Laboratorium, Tyg. 3-14 Z - PODSTAWY INFORMATYKI, STĽPÓR Paweł dr inż., 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L02_a
101B

Laboratorium, Tyd. 8 TECHNIKI POMIAROWE W GEODEZJI, PUKANSKA Katarina dr hab. inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L06_a

Laboratorium, Tyg. 9-14 Z - BAZY DANYCH, BĘBEN Karolina mgr inż., 3.09C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z L01_a
201A

Wykład, nieparzyste TEORIA MASZYN I MECHANIZMÓW, BĽKOWSKI Andrzej dr inż., 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 202A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M

Wykład, nieparzyste ASPEKTY PRAWNE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH, WOJCIESZAK Łukasz dr hab.prof. PŒK, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, nieparzyste Modelowanie i budowa maszyn, KUNDERA Czesław prof.dr hab.inż., 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Wykład, nieparzyste ORG. I ZARZ. PROCESAMI INWESTYCYJNYMI, MARCZEWSKA Julia dr inż, 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU

Wykład, nieparzyste MATEMATYKA 3, SĘKALSKI Maciej dr, 1.03A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 101BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 102BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 103BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 104BU

Wykład, nieparzyste MECHANIKA PŁYNÓW, PASTUSZKO Robert dr hab. inż., prof. PŒk, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

Wykład, Tyg. 1-10, 15 METROLOGIA, STĘPIEŃ Krzysztof dr hab. inż., Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D 301
Uwaga! Dodatkowe zajecia w dniu 6 czerwca 2018r.

Wykład, tydzień PODSTAWY AUTOMATYKI, PŁONECKI Leszek dr hab.inż.prof.PŒk, 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T

Wykład, tydzień Teoria pola elektromagnetycznego, WŁODARCZYK Maciej dr hab.inż.,prof PŒk, 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Wykład, tydzień MATEMATYKA 2, DUDKIEWICZ Jadwiga dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK
grupa poscigowa

Wykład, tydzień Komputerowe wspomaganie projektowania, KAZAŁA Robert dr inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED12

Wykład, tydzień Przedmioty humanistyczne 2, TUSZYŃSKI Ludomir dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I

Wykład, tydzień Algorytmy grafiki komputerowej, ŁUKAWSKA Barbara dr inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID14, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID15

Wykład, tydzień KONSTRUKCJE METALOWE 2, MALEC Maciej dr inż., 117B, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 301TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 302TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 303BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 304BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 305KB

Wykład, tydzień GEOLOGIA ZŁÓŻ, TRELA Wiesław dr hab., 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/2 301GI

Wykład, tydzień MECHANIKA PŁYNÓW, SZELĽG Bartosz dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ

Wykład, tydzień INSTALACJE BUDOWLANE, LISOWSKA Justyna dr inż., ROLEK Jarosław dr inż., 1.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 203BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 204BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 205BU

Wykład, tydzień GOSPODARKA NIERUCHOMOSCIAMI, MIELNIK Jerzy mgr inż., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 303PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L07_a

Wykład, parzyste GEOMETRIA WYKREŒLNA I RYS.TECHN.2, GRZMIL Wioletta dr inż., 1.03A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 101BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 102BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 103BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 104BU

Wykład, parzyste TECHNOLOGIE ZAAWANSOWANE, KUNDERA Czesław prof.dr hab.inż., 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW

Wykład, parzyste PSYCH. UCZENIA SIĘ i PODNOSZ.KOMPETENCJI, KOPACZ Agnieszka mgr, 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Wykład, Tyg. 6, 8 WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW, BOJCZUK Dariusz dr hab.inż.prof.PŒk, 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Wykład, Tyg. 7, 9, 11, 13, 15 Ratownictwo techniczne i medyczne, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I

Laboratorium, nieparzyste WSPÓŁCZESNE SYSTEMY KOMPUTEROWE, KOCZUBIEJ Sławomir dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D L02_a
101B

Laboratorium, nieparzyste KOMPUTEROWY ZAPIS KONSTRUKCJI, DZIOBA Ihor dr hab., prof. PŒk, 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T
L01_b

Laboratorium, tydzień SYSTEMY CZASU RZECZYWISTEGO, KEKEZ Michał dr inż., 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L03_b

Laboratorium, tydzień PROGRAMOWANIE W JĘZYKU C ++, BORKOWSKI Krzysztof mgr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L03_a
202AA

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIA BUDOWY DRÓG, RAMIĽCZEK Piotr mgr inż., 2.13A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L06_a
303BDB

Laboratorium, tydzień GEODEZJA 2, MICHAŁEK Anna mgr inż, NAWROT Aleksandra mgr inż, 17A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L03_a
102BUA

Laboratorium, 15:35-17:10, tydzień INFORMATYCZNE PODSTAWY PROJEKTOWANIA 2, PIEKOSZEWSKI Robert mgr, 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L01_a
201OZA

Laboratorium, parzyste METALOZNAWSTWO, BOROWIECKA-JAMROZEK Joanna dr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IB

Laboratorium, Tyg. 3-8 Z - BAZY DANYCH, BĘBEN Karolina mgr inż., 3.09C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z L01_a
201A

Laboratorium, Tyg. 3-14 E-PODSTAWY INFORMATYKI, STĽPÓR Paweł dr inż., 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E L04_a
102B

Laboratorium, Tyg. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 E-PODSTAWY INFORMATYKI, PAJĘCKI Michał mgr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E L03_a
102A


Wykład, Tyd. 6 EKOLOGIA I ZARZĽDZANIE ŒRODOWISKIEM, RYBACZEWSKA-BŁAŻEJOWSKA M. dr inż., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

projekt, nieparzyste PODSTAWY MOSTOWNICTWA, BAKALARZ Michał mgr inż., 17A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L01_a
301TBA

projekt, nieparzyste PROJEKTOWANIE SIECI LOGISTYCZNEJ, ŒCIANA Artur mgr inż., 2.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L04_a
302B

projekt, nieparzyste KOMPUTEROWY ZAPIS KONSTRUKCJI, LIPIEC Seb. mgr inż., 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

projekt, nieparzyste PROJEKTOWANIE PROCESÓW, WÓJCIK Stanisław dr inż., 4.30C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L02_a
301B

projekt, nieparzyste INSTALACJE BUDOWLANE, SITARSKI Michał mgr inż., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L08_a
205BUB

projekt, nieparzyste KONSTRUKCJE BETONOWE 2, MICHAŁOWSKA-MAZIEJUK Dorota mgr inż., 18A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L04_a
302TBB

projekt, nieparzyste PODSTAWY PROJEKTOWANIA DRÓG, ŻEBROWSKI Wojciech mgr inż, 2.09A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L07_a
304BDA

projekt, tydzień Podstawy konstrukcji maszyn III, PAŁA Tadeusz mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 32SiC

projekt, tydzień Projektow.aplikacji internetowych 2, WIŒNIEWSKI Mariusz dr inż., 3.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID13

projekt, parzyste Systemy kontrolno-pomiarowe, WOŒ Piotr dr inż., 4.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

projekt, parzyste WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, ZENDER-ŒWIERCZ Ewa dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L02_a
201OZB

projekt, parzyste MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH, 2.32C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L02_a
201B

projekt, parzyste WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW 2, MYTYCH-KUMAŃSKA ELIZA dr inż., 5.37A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L08_a
205BUB

projekt, parzyste INSTALACJE BUDOWLANE, SITARSKI Michał mgr inż., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L07_a
205BUA

projekt, Tyg. 3-12 ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĽDZANIA, DUBAJ Krzysztof mgr inż., 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L01_a
301A

projekt, nieparzyste MECHANIKA TEORETYCZNA, NOWAK Katarzyna mgr inż., 4.29aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L04_a
102BUB

projekt, nieparzyste WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW 2, CZAJKOWSKA Agnieszka dr inż., 5.37A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L05_a
204BUA

projekt, nieparzyste PROJEKTOWANIE SIECI LOGISTYCZNEJ, ŒCIANA Artur mgr inż., 2.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L01_a
301A

projekt, nieparzyste KONSTRUKCJE SPRĘŻONE, ŒLUSARCZYK Jacek dr inż., 4.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L09_a
305KBA

projekt, nieparzyste GEOTECHNIKA, KURPIAS-WARIANEK Katarzyna dr inż., 4.20A, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 L02_a
201IuB

projekt, nieparzyste PODSTAWY PREFABRYKACJI, KNAP Monika mgr inż., 17A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L05_a
303BDA

projekt, nieparzyste Inżynieria systemów informacyjnych, WIECZOREK KAROL mgr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID11

projekt, nieparzyste HYDROGEOLOGIA 1, LUDYNIA Agata dr inż., 4.24A, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 L02_a
101IuB

projekt, tydzień EKONOMIKA I KOSZTORYSOWANIE, MARCZEWSKA Julia dr inż, 2.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L06_a
303BDB

projekt, tydzień WYBRANE ZAGADNIENIA ROBÓT BUDOWLANYCH, STĘPIEŃ Anna dr inż., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L04_a
302TBB

projekt, tydzień EKONOMIKA I KOSZTORYSOWANIE, KOTWA Anna dr inż., 2.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L10_a
305KBB

projekt, parzyste PODSTAWY LOGISTYKI, KOZUBEK Paweł dr inż., 4.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L04_a
102B

projekt, parzyste MECHANIKA TEORETYCZNA, NOWAK Katarzyna mgr inż., 4.29aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L07_a
104BUA

projekt, parzyste Bezp. pracy z urz. laserow. i plazm., DANIELEWSKI Hubert mgr inż., 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

projekt, parzyste PODSTAWY MOSTOWNICTWA, BAKALARZ Michał mgr inż., 17A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L02_a
301TBB

projekt, parzyste TECHNOLOGIE ZAAWANSOWANE, BŁASIAK Sławomir dr hab. inż., 107HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW

projekt, parzyste GEOMATICS AND VOCABULARY, CIENCIAŁA Agnieszka dr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L02_a
L02_b

projekt, parzyste WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW 2, MYTYCH-KUMAŃSKA ELIZA dr inż., 5.37A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L07_a
205BUA

projekt, parzyste PODSTAWY PREFABRYKACJI, KNAP Monika mgr inż., 18A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L09_a
305KBA

projekt, parzyste KONSTRUKCJE METALOWE 2, MALEC Maciej dr inż., 2.15HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L01_a
301TBA

projekt, parzyste Inżynieria systemów informacyjnych, WIECZOREK KAROL mgr inż., 3.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID12

projekt, parzyste HYDROGEOLOGIA 1, LUDYNIA Agata dr inż., 4.24A, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 L01_a
101IuA

projekt, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 RACHUNKOWOŒĆ ZARZĽDCZA, KOZUBEK Paweł dr inż., 4.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L01_a
201A

projekt, Tyg. 3-12 ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĽDZANIA, DUBAJ Krzysztof mgr inż., 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L04_a
302B

projekt, Tyg. 3-12 Rysunek techniczny maszynowy, JANUS GAŁKIEWICZ Urszula mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M
L01_b

projekt, Tyg. 5-15 Podstawy konstrukcji maszyn III, LIS Zbigniew dr inż., 2.12CHC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Ćwiczenia, nieparzyste LOGISTYKA, PAWELEC Artur mgr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301

Ćwiczenia, tydzień MECHANIKA TEORETYCZNA, NOWAK Katarzyna mgr inż., 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 104BU

Ćwiczenia, tydzień GOSPODARKA NIERUCHOMOSCIAMI, MIELNIK Jerzy mgr inż., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 303PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L05_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L06_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L07_a

Ćwiczenia, tydzień MECHANIKA BUDOWLI 1, DUDZIK Agnieszka dr inż., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 101AU

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 3, SĘKALSKI Maciej dr, 4.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 101BU

Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 201AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI

Ćwiczenia, tydzień JĘZYK OBCY 4, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I

Ćwiczenia, parzyste Teoria pola elektromagnetycznego, BUGAJSKA Aneta dr inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, JANUS GAŁKIEWICZ Urszula mgr inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 202A

Ćwiczenia, parzyste TEORIA SYGNAŁÓW I SYSTEMÓW, CABAJ Marek mgr inż., 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A

Ćwiczenia, parzyste Podstawy elektroniki 1, Piekoszewski Jakub dr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED12

Ćwiczenia, Tyg. 15-16 ZARZĽDZANIE PRODUKCJĽ, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201
zaj#cia w dniu 20 czerwca (odrabianie za 22 czerwca)

Laboratorium, nieparzyste Inżynieria systemów informacyjnych, Wilk-Jakubowski Jacek dr inż., 3.26D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L06_a
3ID13B

Laboratorium, nieparzyste KOMPUTEROWY ZAPIS KONSTRUKCJI, DZIOBA Ihor dr hab., prof. PŒk, 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T
L02_b

Laboratorium, tydzień Programowanie obiektowe (Java), Krechowicz Adam dr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L03_a
2ID12A

Laboratorium, tydzień Sieci komunikac. w ukł. automat. przem., WITKOWSKI Grzegorz mgr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L03_b

Laboratorium, tydzień KOMPUTEROWE OBLICZENIA GEODEZYJNE, FRONT DĽBROWSKA Teresa mgr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L05_a
103GKA

Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI SPECJALISTYCZNY II, JĘZYK ZIP, 2.31C, 5.28C, 5.29C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Laboratorium, tydzień Maszyny elektryczne, Stawczyk Paweł mgr inż., 1.28DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N L01_a
1ND11A

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, SZMIDT Piotr, 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M
L02_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, KARNAT Joanna mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IB

Laboratorium, tydzień Informatyczne systemy zarzšdzania, SITEK Paweł dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L01_a
3ID11A

Laboratorium, tydzień Sieci komputerowe, Płaza Małgorzata mgr inż., CISCO, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L06_a
2ID13B

Laboratorium, tydzień Systemy operacyjne 2, CHROBOT Arkadiusz dr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L01_a
2ID11A

Laboratorium, tydzień Miernictwo energetyczne, Serwicki Teodor mgr inż., 2.12DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11
3ND11A

Laboratorium, tydzień Systemy operacyjne 2, Kaczmarski Daniel mgr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L05_a
2ID13A

Laboratorium, parzyste Podstawy inżynierii odwrotnej, BOCHNIA Jerzy dr inż., 107HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Laboratorium, parzyste Inżynieria systemów informacyjnych, Wilk-Jakubowski Jacek dr inż., 3.26D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L05_a
3ID13A

Laboratorium, Tyd. 8 TECHNIKI POMIAROWE W GEODEZJI, PUKANSKA Katarina dr hab. inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L03_a

projekt, nieparzyste Komputerowe wspomaganie projektowania, Stršczyński Paweł mgr inż., 4.21D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L03_a
3ED12A

projekt, nieparzyste PROJEKTOWANIE SIECI LOGISTYCZNEJ, ŒCIANA Artur mgr inż., 2.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L03_a
302A

projekt, nieparzyste WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, SEMANIAK Piotr mgr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L05_a
L05_b

projekt, nieparzyste Bazy danych 2, SITEK Paweł dr inż., 4.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L02_a
2ID11B

projekt, tydzień BUDOWNICTWO PASYWNE I AUTONOMICZNE, ZABOREK Radosław mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L02_a
201OZB

projekt, tydzień WYBRANE ZAGADNIENIA ROBÓT BUDOWLANYCH, STĘPIEŃ Anna dr inż., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L01_a
301TBA

projekt, parzyste WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, SEMANIAK Piotr mgr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L06_a
L06_b

projekt, parzyste Bazy danych 2, SITEK Paweł dr inż., 4.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L01_a
2ID11A

projekt, Tyg. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 Podstawy programowania 2, Pięta Paweł mgr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID13Ćwiczenia, nieparzyste ZARZĽDZANIE USŁUGAMI, MIŁEK Dorota dr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301

Ćwiczenia, nieparzyste OCZYSZCZANIE WODY 1, MUSZYŃSKA Joanna mgr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 201IŒ

Ćwiczenia, tydzień Algorytmy i struktury danych, ŁUKAWSKA Barbara dr inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID12

Ćwiczenia, tydzień Elektroenergetyka, Banasik Kornelia mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED12

Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 203BU

Ćwiczenia, tydzień JĘZYK OBCY 4, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T

Ćwiczenia, parzyste Mechanika techniczna II, KYZIOŁ Jan dr inż., 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY AUTOMATYZACJI, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Ćwiczenia, parzyste ZARZĽDZANIE USŁUGAMI, MIŁEK Dorota dr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201

Ćwiczenia, parzyste MATEMATYKA 2, SĘKALSKI Maciej dr, 4.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 101AU

Ćwiczenia, Tyd. 9 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW, BOCHNACKA Dorota mgr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Ćwiczenia, Tyd. 13 FINANSE, Żyła Anna dr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201
UWAGA! 6 czerwca 2018 r. realizacja przelozonych zajec z 26.06.2018 r. (tj. wt. wg. planu pt. a dot. 12 tyg. zajec).

Ćwiczenia, nieparzyste Bezpieczeństwo obiektów publicznych, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Ćwiczenia, nieparzyste ZARZĽDZANIE USŁUGAMI, MIŁEK Dorota dr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Ćwiczenia, nieparzyste PODSTAWY AUTOMATYZACJI, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301

Ćwiczenia, nieparzyste Bezpieczeństwo maszyn i urzšdzeń, SIKORA Krzysztof dr inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

Ćwiczenia, nieparzyste PODSTAWY METROLOGII, Serwicki Teodor mgr inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11

Ćwiczenia, nieparzyste Teoria sterowania i systemów 1, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Ćwiczenia, tydzień MECHANIKA OGÓLNA, KYZIOŁ Jan dr inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IB

Ćwiczenia, tydzień Teoria obwodów 2, BUGAJSKA Aneta dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED12

Ćwiczenia, tydzień Język obcy II, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I

Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 POLITYKA GOSPODARCZA UE, NOWAK Paulina dr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201

Ćwiczenia, parzyste LOGISTYKA ZAOPATRZENIA, MULCZYK K. mgr, 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS

Ćwiczenia, parzyste WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW, RĘBOSZ-KURDEK Anna dr inż., 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Ćwiczenia, parzyste Układy cyfrowe 1, Piekoszewski Jakub dr inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Ćwiczenia, Tyd. 15 PRAWO GOSPODARCZE, WOJCIESZAK Łukasz dr hab.prof. PŒK, 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102
odrabianie zajec - 19.06.2018

Wykład, nieparzyste WSPOM. KOMPUT. W TECHNICE SAMOCHODOWEJ, JURECKI Rafał dr hab.inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS

Wykład, nieparzyste PODSTAWY WIERTNICTWA, CZAPIK Przemysław dr inż., 5.32A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/2 301GI

Wykład, nieparzyste TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH, KOZUBEK Paweł dr inż., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Wykład, nieparzyste STALE KONSTRUKCYJNE, BOLANOWSKI Kazimierz dr inż., 5.12B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Wykład, nieparzyste Tworzywa sztuczne i kompozyty, OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inż., 101HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

Wykład, Tyg. 1-6, 8 L-BAZY DANYCH, NOWAKOWSKA Marzena dr hab., 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Wykład, Tyg. 1-10 PODSTAWY PRAWA, WOJCIESZAK Łukasz dr hab.prof. PŒK, Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Wykład, Tyg. 1-10 POLITYKA GOSPODARCZA UE, NOWAK Paulina dr, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202

Wykład, tydzień Bezpieczeństwo transportu samoch. II, ZUSKA Andrzej dr inż., 4.23B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Wykład, tydzień OGRZEWNICTWO, ZENDER-ŒWIERCZ Ewa dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 201OZ

Wykład, tydzień Programowanie obiektowe (Java), BEDLA Mariusz dr inż., Krechowicz Adam dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I

Wykład, tydzień Podstawy projektowania, GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŒk, 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N

Wykład, tydzień Techniki audiowizyjne, KACZMAREK Tomasz dr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T 3TD11

Wykład, tydzień Sieci i zabezpieczenia, Paduszyński Kamil mgr inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 OCHRONA ŒRODOWISKA W TRANSPORCIE, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T

Wykład, parzyste Inżynieria warstwy wierzchniej, KONIECZNY Marek dr hab. inż., 5.12B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Wykład, parzyste METODYKA TRIZ W INŻYNIERII, LIS Zbigniew dr inż., 2.12CHC, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D 301

Wykład, parzyste WYBRANE ZAGADNIENIA ROBÓT BUDOWLANYCH, STĘPIEŃ Anna dr inż., Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 301TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 302TB

Wykład, parzyste MECHANIKA PŁYNÓW, SZELĽG Bartosz dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Wykład, Tyg. 2-4, 6, 9, 11, 14 KOMPUTEROWE WSPOMAG. ZARZĽDZ. PRODUKCJĽ, FILATOVA Darya dr hab.inż.prof.PŒk., 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, Tyd. 7 WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW, BOJCZUK Dariusz dr hab.inż.prof.PŒk, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Wykład, Tyg. 9-16 BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, JAŒKIEWICZ Marek dr hab.inż., prof.PŒk, 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

Wykład, Tyd. 15 KOMPUTEROWE WSPOMAG. ZARZĽDZ. PRODUKCJĽ, FILATOVA Darya dr hab.inż.prof.PŒk., 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

projekt, nieparzyste Podstawy inżynierii odwrotnej, BOCHNIA Jerzy dr inż., 107HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

projekt, nieparzyste CENTRA LOGISTYCZNE, ŒCIANA Artur mgr inż., 2.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L02_a
301B

projekt, nieparzyste BUDOWNICTWO OGÓLNE 1, RUSIN Ilona mgr inż., 4.29aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L01_a
101AUA

projekt, Tyg. 1-4 Podstawy konstrukcji maszyn III, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

projekt, tydzień BUDOWNICTWO PASYWNE I AUTONOMICZNE, ZABOREK Radosław mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L01_a
201OZA

projekt, tydzień AUTOMATYZACJA TECHNIK WYTWARZANIA, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A
L02_b

projekt, tydzień Stacje elektroenergetyczne, Banasik Kornelia mgr inż., 2.23DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L01_a
3ED11A

projekt, tydzień INSTALACJE Z POMPAMI CIEPŁA, FAŁDZIŃSKA WIOLETTA mgr inż., SŁOWAK Anna mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L02_a
201OZB

projekt, parzyste Modelowanie 3D, DZIOBA Ihor dr hab., prof. PŒk, 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

projekt, parzyste PRACA PRZEJŒCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I L04_a
32IBWB

projekt, parzyste PRACA PRZEJŒCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I L03_a
32IBWA

projekt, parzyste PRACA PRZEJŒCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I L02_a
31PSBB

projekt, parzyste PRACA PRZEJŒCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I L01_a
31PSBA

Ćwiczenia, tydzień GOSPODARKA NIERUCHOMOSCIAMI, MIELNIK Jerzy mgr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L07_a

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 2, DUDKIEWICZ Jadwiga dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK
grupa poscigowaRezerwacja, parzyste KARTOGRAFIA GEOL. i GEOLOG-INŻYNIERSKA, WIATRAK Małgorzata dr, 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI
23, 05.2018

Laboratorium, 09:50-12:10, tydzień TECHNIKI KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU 1, BOJAROWICZ Agnieszka mgr inż. arch., PIĽTEK Tomasz mgr inż. arch., 2.07A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L03_a
102AUA

Laboratorium, 13:30-15:45, tydzień RYSUNEK ODRĘCZNY 2, BOJAROWICZ Agnieszka mgr inż. arch., PIOTROWICZ Dariusz dr inż.arch., 3.21A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L02_a
101AUB

Laboratorium, parzyste Modelowanie i symulacja komputerowa, Suchenia Karol mgr inż., 4.22D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11
2ND11A

Laboratorium, 13:30-16:05, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11 TWORZYWA SZTUCZNE I MATERIAŁY KOMPOZYTOW, OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inż., 1.21HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M
L04_bWykład, 16:30-18:00, tydzień MATEMATYKA, DUDKIEWICZ Jadwiga dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 303PI
grupa poscigowa z Matematyki 1, termin uzgodniony z prowadzacym zajecia

Wykład, 16:50-17:35, Tyg. 6, 8 ZARZĽDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, PIOTROWSKA- PIĽTEK Agnieszka dr, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302


Rezerwacja, parzyste JĘZYK OBCY 1, LISOWSKA-GIERCZAK Elżbieta mgr, 4.29A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2
13,06,2018C
Z
W
A
R
T
E
K

Wykład, Tyg. 1, 3, 6-7, 9-10, 12-13 GEODEZJA 2, ROMANYSZYN Ihor dr inż., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK

Wykład, nieparzyste MECHANIKA, WÓJCIK Stanisław dr inż., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Wykład, nieparzyste Bezpieczeństwo transportu wewnętrznego, GRABAS Bogusław dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Wykład, nieparzyste Przem. sys. wiz. i arch. dan. SCADA/HMI, WIŒNIEWSKI Hubert mgr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A

Wykład, nieparzyste Wzornictwo przemysłowe i unikatowe, GRABA Marcin dr inż., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Wykład, Tyg. 1-10 KONSTRUKCJE SPAWANE, SKRZYPCZYK Andrzej dr inż., 5.12B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Wykład, Tyg. 1-10 TECHNOLOGIE W OCHRONIE ŒRODOWISKA, SĘK Andrzej dr inż., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Wykład, tydzień ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, HAJDUKIEWICZ Maciej dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 303PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L07_a

Wykład, tydzień MATEMATYKA, KRUK Barbara dr, 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A

Wykład, tydzień MECHANIKA OGÓLNA, RADZISZEWSKI Leszek dr hab.inż.prof.PŒk, 3.22B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IB

Wykład, tydzień Bazy danych 2, SITEK Paweł dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I

Wykład, tydzień Przesyłanie energii elektrycznej, Paduszyński Kamil mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11

Wykład, tydzień GEOLOGIA INŻYNIERSKA, PRZYBYŁOWICZ Wiktor dr inż, 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI

Wykład, tydzień Grupa powtarzajšca - Prawo budowlane, KRONER Andrzej dr inż., 1.03A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 203BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 204BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 205BU

Wykład, parzyste Elektrotechnika 2, WŁODARCZYK Maciej dr hab.inż.,prof PŒk, 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

Wykład, parzyste HISTORIA MUZYKI, BANASIŃSKA-BARSZCZ Małgorzata mgr, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Wykład, parzyste Podstawy projektow. form przemysłowych, GRABA Marcin dr inż., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

Wykład, parzyste AKADEMICKIE DOBRE WYCHOWANIE, Maj-Malinowska Barbara mgr, Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Wykład, parzyste PROGRAMOWANIE INTERNETOWE, MIĘSIKOWSKA Marzena dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD

Wykład, Tyg. 2, 4-5, 8, 11, 14-15 TECHNIKI POMIAROWE W GEODEZJI, PUKANSKA Katarina dr hab. inż., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK

Wykład, Tyg. 5, 9, 13 INSTALACJE Z POMPAMI CIEPŁA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 201OZ

Wykład, Tyd. 1 GEOPRZESTRZENNE BAZY DANYCH GIS, SOKAŁA Małgorzata dr inż., 2.31C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17 MATEMATYKA FINANSOWA, GRYSA Krzysztof prof. dr hab., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Wykład, nieparzyste PODSTAWY NORMALIZACJI-8 GODZ. W SEM., GRABAS Bogusław dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ
termin zajec do ustalenia z prowadzacym

Wykład, nieparzyste PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŒCI, GĽSIOROWSKA-MĽCZNIK Edyta dr, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Wykład, nieparzyste GEODEZJA 2, PIETRUSZKA Krzysztof dr inż., 1.03A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 101BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 102BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 103BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 104BU

Wykład, nieparzyste ANTROPOLOGIA KULTURY WSI I MIAST, SZOT- RADZISZEWSKA Elżbieta dr hab., Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 201AU

Wykład, tydzień FINANSE, Żyła Anna dr, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Wykład, tydzień Teoria obwodów 2, WŁODARCZYK Maciej dr hab.inż.,prof PŒk, 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E

Wykład, tydzień CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW, KAZAŁA Robert dr inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID14, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID15

Wykład, tydzień Mechanika ogólna I, KYZIOŁ Jan dr inż., 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M

Wykład, tydzień Metody diagnostyczne w technice uzbroj., BOLANOWSKI Kazimierz dr inż., 5.12B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Wykład, tydzień Sieci komputerowe, PŁAZA Mirosław dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I

Wykład, tydzień Modelowanie i symulacja komputerowa, WCIŒLIK Mirosław prof. dr hab. inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11

Wykład, tydzień MATEMATYKA 2, LENARCIK Andrzej dr, 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

Wykład, parzyste STEROWNIKI CYFROWE I SIECI PRZEMYSŁOWE, WIŒNIEWSKI Hubert mgr inż., 206HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD

Wykład, parzyste SEMANTYCZNE BAZY DANYCH, DOBROWOLSKI Dariusz dr inż., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D 301

Wykład, parzyste Bezp. w eksp. urz. mech. i inst. inż., KURP Piotr dr inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Wykład, parzyste SOCJOLOGIA MIAST, SZOT- RADZISZEWSKA Elżbieta dr hab., Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 201AU

Wykład, parzyste GEODEZJA 4, PIETRUSZKA Krzysztof dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK

Wykład, parzyste FIZYKA BUDOWLI, PIOTROWSKI Jerzy Zb. prof. dr hab.inż., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 203BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 204BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 205BU

Wykład, parzyste Teoria sterowania, STEFAŃSKI Tadeusz dr hab.inż.,prof PŒk, 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E

Wykład, parzyste ADMINISTROWANIE ZASOBAMI ŒRODOWISKA, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 201OZ

Wykład, parzyste TECHNIKI INFORMACYJNE, SZANIEC Waldemar dr inż., 1.03A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 101BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 102BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 103BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 104BU

Wykład, Tyd. 7 MATEMATYKA FINANSOWA, GRYSA Krzysztof prof. dr hab., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102
Zmiana jednorazowa w dniu 19.04.2018 r.

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 PODSTAWY NAUKI O MATERIAŁACH, KARGUL Marcin mgr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L01_a
101A

Laboratorium, nieparzyste Bezpieczeństwo systemów sterowania, WOŒ Piotr dr inż., 103HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

Laboratorium, nieparzyste Ratownictwo techniczne i medyczne, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Laboratorium, nieparzyste Czynniki i skutki zagrożeń akustycznych, KANIOWSKI Robert dr inż., 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

Laboratorium, nieparzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SOBURA Szymon mgr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L02_a
L02_b

Laboratorium, nieparzyste KOMPUTEROWE WSPOMAG. ZARZĽDZ. PRODUKCJĽ, DUBAJ Krzysztof mgr inż., 4.30C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L01_a
201A

Laboratorium, nieparzyste AKWIZYCJA DANYCH POMIAROWYCH, WOJTYNIAK Tomasz mgr inż., 0.35C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L02_a
201B

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY ELEKTRONIKI, SZCZEŒNIAK Adam dr inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L01_a
201TA

Laboratorium, nieparzyste CHEMIA, WIDŁAK Małgorzata dr, 5.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L04_a
102BUB

Laboratorium, Tyg. 1-6 GRAFIKA INŻYNIERSKA, TUŒNIO Janusz dr hab. inż., 2.32C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L02_a
101B

Laboratorium, tydzień Przem. sys. wiz. i arch. dan. SCADA/HMI, WIŒNIEWSKI Hubert mgr inż., 206HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L03_b

Laboratorium, tydzień KARTOGRAFIA I WIZUALIZACJE TEMATYCZNE, HAJDUKIEWICZ Maciej dr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L01_a
201GKA

Laboratorium, tydzień GEODEZJA 2, MICHAŁEK Anna mgr inż, 18A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L07_a
104BUA

Laboratorium, tydzień SAMOCHODOWE SILNIKI SPALINOWE, WARIANEK Michał mgr inż., ŁAGOWSKI Piotr dr inż., 27DDšbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L02_a
201TB

Laboratorium, tydzień Programowanie obiektowe (Java), Krechowicz Adam dr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L02_a
2ID11B

Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI IV, JĘZYK LOGISTYKA, 1.07C, 4.11C, 5.28C, 5.29C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Laboratorium, tydzień Sieci komunikac. w ukł. automat. przem., WITKOWSKI Grzegorz mgr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L02_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, KRYCZKA Anna mgr, 5.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 L02_a
201AUB

Laboratorium, tydzień CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW, KAZAŁA Robert dr inż., 4.22D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L08_a
3ID14B

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, KOPACZ Agnieszka mgr, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK
L04_b

Laboratorium, tydzień GEOMETRIA WYKREŒLNA 2, DOBOSZ Piotr dr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L02_a
101AUB

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, SUSŁO-WILCZYŃSKA Mirosława mgr, 4.17aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 L01_a
201AUA

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, WOJNIAK Marta mgr, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK
L02_b

Laboratorium, tydzień EKPLOATACJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, GRABSKI Paweł mgr inż., 15MDšbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 32SiC

Laboratorium, tydzień GEODEZJA 4, PIETRUSZKA Krzysztof dr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L02_a
201GKB

Laboratorium, tydzień Sieci komputerowe, BELKA Radosław dr inż., CISCO, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L05_a
2ID13A

Laboratorium, tydzień OCENA JAKOŒCI BETONÓW KONSTRUKCYJNYCH, ZAPAŁA-SŁAWETA Justyna dr inż., 5.30A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L01_a
301TBA

Laboratorium, tydzień Elementy wykonawcze automatyki, PIETRALA Dawid mgr inż., 207CLTM, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A
L01_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, PLIŻGA Dorota mgr, 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK
L05_b

Laboratorium, parzyste PODSTAWY AUTOMATYKI, WOŒ Piotr dr inż., 4.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M
L02_b

Laboratorium, parzyste GEOMATICS AND VOCABULARY, Sajkiewicz Bartłomiej mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L05_a
L05_b

Laboratorium, parzyste MECHANIKA RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, ZUSKA Andrzej dr inż., 10MDšbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L01_a
201TA

Laboratorium, parzyste BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, SZUMSKA Emilia mgr inż., 12MDšbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS
L05_b

Laboratorium, parzyste Metaloznawstwo I, Dudek Dominik dr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M
L05

Laboratorium, parzyste AKWIZYCJA DANYCH POMIAROWYCH, WOJTYNIAK Tomasz mgr inż., 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L02_a
201B

Laboratorium, parzyste Podstawy konstrukcji maszyn III, LIPIEC Seb. mgr inż., 2.12bHC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD

Laboratorium, parzyste CHEMIA, WIDŁAK Małgorzata dr, 5.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L03_a
102BUA

Laboratorium, Tyg. 3-14 BAZY DANYCH, SZCZEPAŃSKA Maria dr, 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D L02_a
101B

Laboratorium, Tyd. 11 E-PODSTAWY INFORMATYKI, PAJĘCKI Michał mgr inż., 3.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E L03_a
102A

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17 PODSTAWY MIERNICTWA ELEKTRYCZNEGO, MAKRENEK Medard dr, 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 KOMPUTEROWY ZAPIS KONSTRUKCJI, MOLASY Robert dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M

Wykład, nieparzyste NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PRODUKCYJNE, GRABAS Bogusław dr inż., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Wykład, nieparzyste PROGRAMOWANIE W JĘZYKU C ++, STAMIROWSKI Jerzy dr hab. inż. prof.PŒk, 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 202A

Wykład, nieparzyste BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, PAWLIKOWSKI Rafał dr, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Wykład, Tyg. 1-5, 7-8 BAZY DANYCH, NOWAKOWSKA Marzena dr hab., 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202

Wykład, tydzień GEOTECHNIKA, PRZYBYŁOWICZ Wiktor dr inż, 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/2 301GI

Wykład, tydzień TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH 2, DACHOWSKI Ryszard dr hab. inż. prof. PŒk., 1.03A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 301TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 302TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 303BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 304BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 305KB

Wykład, tydzień Maszyny elektryczne 1, NADOLSKI Roman prof.dr hab.inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E

Wykład, tydzień HISTORIA BUDOWY MIAST, SZOT- RADZISZEWSKA Elżbieta dr hab., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 101BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 102BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 103BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 104BU

Wykład, tydzień Informatyczne systemy zarzšdzania, SITEK Paweł dr inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID12, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID13

Wykład, tydzień BUDOWNICTWO OGÓLNE, PIOTROWSKI Jerzy Zb. prof. dr hab.inż., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK

Wykład, tydzień METALOZNAWSTWO, BOROWIECKA-JAMROZEK Joanna dr inż., 5.12B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IB

Wykład, tydzień Telekomunikacja optyczna, KACZMAREK Tomasz dr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T 3TD11

Wykład, tydzień INSTALACJE FOTOTERMICZNE iFOTOWOLTAICZNE, KUNICKI, POROWSKI Rafał dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 201OZ

Wykład, parzyste FIZYKA 2, SUCHAŃSKA Małgorzata dr hab.,prof PŒK, Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E

Wykład, parzyste PODSTAWY MARKETINGU, LYPCHUK Vasyl prof. dr hab., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Wykład, Tyg. 5, 9, 13 TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Wykład, Tyd. 7 PODSTAWY MIERNICTWA ELEKTRYCZNEGO, MAKRENEK Medard dr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302
Zmiana jednorazowa w dniu 19.04.2018 r.

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 6-7, 9-10, 12-13 GEODEZJA 2, ROMANYSZYN Ihor dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L01_a
101GKA

Laboratorium, nieparzyste Podstawy grafiki komputerowej, CHODOREK Agnieszka dr inż., 116HD, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T L01_a
3TD11A

Laboratorium, nieparzyste Maszyny elektryczne 1, GAWĘCKI Zbigniew dr inż., 1.28DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L01_a
2ED11A

Laboratorium, 15:35-17:50, tydzień INFORMATYCZNE PODSTAWY PROJEKTOWANIA 1, PIEKOSZEWSKI Robert mgr, 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 L02_a
101OZB

Laboratorium, parzyste Maszyny elektryczne 1, GAWĘCKI Zbigniew dr inż., 1.28DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L03_a
2ED12A

Laboratorium, Tyg. 2, 4-5, 8, 11, 14-15 KOMPUTEROWE OBLICZENIA GEODEZYJNE, BLISTAN Peter dr hab. inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L04_a
102GKA

Laboratorium, Tyg. 2, 4-5, 8, 11, 14-15 GEODEZJA 2, ROMANYSZYN Ihor dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L03_a
102GKA

Laboratorium, Tyg. 6, 9, 12-13 KOMPUTEROWE OBLICZENIA GEODEZYJNE, BLISTAN Peter dr hab. inż., FRĽCKIEWICZ Paweł mgr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L04_a

Laboratorium, Tyg. 8, 10, 12, 14 GEODEZJA 4, PIETRUSZKA Krzysztof dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L04_a

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 RACHUNKOWOŒĆ KORPORACYJNA, PIĽTEK Edyta dr, 2.32C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L03_a
302A

projekt, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 RACHUNKOWOŒĆ KORPORACYJNA, PIĽTEK Edyta dr, 2.32C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L01_a
301A

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 ZARZĽDZANIE STRATEGICZNE, WALCZYK Anna dr, 2.32C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L03_a
302A

projekt, nieparzyste Kryteria bezp. w proj. urz. przemysłow., WOŒ Piotr dr inż., 4.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

projekt, nieparzyste PROJEKTOWANIE PROCESÓW, DUBAJ Krzysztof mgr inż., 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L04_a
302B

projekt, nieparzyste Podstawy programowania 2, Pięta Paweł mgr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID14

projekt, nieparzyste MECHANIKA TEORETYCZNA, OBARA PAULINA dr inż., 4.17aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L01_a
101BUA

projekt, nieparzyste PROJEKTOWANIE SIECI LOGISTYCZNEJ, ŒCIANA Artur mgr inż., 2.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L02_a
301B

projekt, nieparzyste TECHNOLOGIA BUDOWY DRÓG, MACIEJEWSKI Krzysztof mgr inż., 2.09A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L06_a
303BDB

projekt, nieparzyste PODSTAWY MOSTOWNICTWA, ADAMCZAK-BUGNO Anna mgr inż, 5.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L05_a
303BDA

projekt, Tyg. 1-3, 5-11 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE W PRZEDSIĘB., BRZOZOWSKA-RUP Katarzyna dr, 2.31C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L02_a
301B

projekt, tydzień PODSTAWY DYNAMIKI I STATECZNOŒĆ BUD., SZCZECINA Michał mgr inż., 5.02A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L10_a
305KBB

projekt, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 ZARZĽDZANIE STRATEGICZNE, WALCZYK Anna dr, 4.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L04_a
302B

projekt, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 EKOLOGIA I ZARZĽDZANIE ŒRODOWISKIEM, RYBACZEWSKA-BŁAŻEJOWSKA M. dr inż., 4.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z L01_a
201A

projekt, parzyste Podstawy programowania 2, Pięta Paweł mgr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID12

projekt, parzyste KANALIZACJA 1, BĽBA Katarzyna mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 L01_a
201IuA

projekt, parzyste GEOTECHNIKA DROGOWA, MACIEJEWSKI Krzysztof mgr inż., 2.09A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L06_a
303BDB

projekt, parzyste PODSTAWY MOSTOWNICTWA, ADAMCZAK-BUGNO Anna mgr inż, 5.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L07_a
304BDA

projekt, Tyg. 3-12 Rysunek techniczny maszynowy, LIS Zbigniew dr inż., PAŁA Robert mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M
L02_b

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 ANALIZA MATEMATYCZNA II, MACIEJEWSKA BEATA dr hab., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101

Ćwiczenia, nieparzyste ZARZĽDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301

Ćwiczenia, nieparzyste MECHANIKA, WÓJCIK Stanisław dr inż., 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201

Ćwiczenia, nieparzyste MECHANIKA PŁYNÓW, KANIOWSKI Robert dr inż., 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

Ćwiczenia, nieparzyste MAKROEKONOMIA, ANDRUSZKO Lubow dr inż., 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Ćwiczenia, nieparzyste WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW 2, CZAJKOWSKA Agnieszka dr inż., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 203BU

Ćwiczenia, nieparzyste MECHANIKA BUDOWLI, PAWLAK Urszula dr inż., 4.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 204BU

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA, KRUK Barbara dr, 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A

Ćwiczenia, tydzień JĘZYK OBCY 4, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E

Ćwiczenia, tydzień SYSTEMY TRANSPORTOWE, FREJ Damian, 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 TECHNOLOGIE W OCHRONIE ŒRODOWISKA, SĘK Andrzej dr inż., 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 POLITYKA GOSPODARCZA UE, NOWAK Paulina dr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY MARKETINGU, LYPCHUK Vasyl prof. dr hab., 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101

Ćwiczenia, parzyste LOGISTYKA ZAOPATRZENIA, SOKAŁA Małgorzata dr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Ćwiczenia, parzyste MECHANIKA OGÓLNA, KANIOWSKI Robert dr inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, JANUS GAŁKIEWICZ Urszula mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 201A

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY NAUKI O MATERIAŁACH, MAKRENEK Medard dr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Ćwiczenia, nieparzyste ZARZĽDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Ćwiczenia, nieparzyste MECHANIKA, WÓJCIK Stanisław dr inż., 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Ćwiczenia, nieparzyste OGRZEWNICTWO, STARZOMSKA Mariola mgr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 201OZ

Ćwiczenia, nieparzyste TEORIA MASZYN I MECHANIZMÓW, BĽKOWSKI Andrzej dr inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 201A

Ćwiczenia, nieparzyste Napęd elektryczny i automatyka napędu, ROLEK Jarosław dr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED12

Ćwiczenia, nieparzyste Mechanika techniczna II, KYZIOŁ Jan dr inż., 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T

Ćwiczenia, nieparzyste TEORIA SYGNAŁÓW I SYSTEMÓW, CABAJ Marek mgr inż., 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A

Ćwiczenia, Tyg. 1-10 ANALIZA MATEMATYCZNA II, HOŻEJOWSKI Leszek dr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Ćwiczenia, tydzień MECHANIKA TEORETYCZNA, NOWAK Katarzyna mgr inż., 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 103BU

Ćwiczenia, tydzień RACHUNEK WYRÓW. I MODELE STAT. W GEOMAT., FRĽCKIEWICZ Paweł mgr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK

Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202

Ćwiczenia, tydzień Język obcy II, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N

Ćwiczenia, parzyste Napęd i automatyka napędu elektrycznego, ROLEK Jarosław dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Ćwiczenia, parzyste MAKROEKONOMIA, ANDRUSZKO Lubow dr inż., 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101

Ćwiczenia, parzyste FIZYKA 2, SUCHAŃSKA Małgorzata dr hab.,prof PŒK, 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED12

Ćwiczenia, parzyste MECHANIKA OGÓLNA, BŁASIAK Małgorzata dr, 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A

Ćwiczenia, parzyste GEOLOGIA INŻYNIERSKA, PRZYBYŁOWICZ Wiktor dr inż, 4.20A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 ANALIZA MATEMATYCZNA II, MACIEJEWSKA BEATA dr hab., 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Ćwiczenia, nieparzyste MECHANIKA BUDOWLI, NOWAK Katarzyna mgr inż., 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 205BU

Ćwiczenia, nieparzyste MATEMATYKA FINANSOWA, GRYSA Krzysztof prof. dr hab., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Ćwiczenia, nieparzyste ORG. I ZARZ. PROCESAMI INWESTYCYJNYMI, MARCZEWSKA Julia dr inż, 5.32A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU

Ćwiczenia, nieparzyste Wzornictwo przemysłowe i unikatowe, GRABA Marcin dr inż., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Ćwiczenia, Tyg. 1-10 ANALIZA MATEMATYCZNA II, HOŻEJOWSKI Leszek dr, 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101

Ćwiczenia, tydzień RACHUNEK WYRÓW. I MODELE STAT. W GEOMAT., FRĽCKIEWICZ Paweł mgr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK

Ćwiczenia, tydzień Metody probablistyczne i statystyka, Kubuœ Łukasz mgr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID14

Ćwiczenia, tydzień Algorytmy i struktury danych, ŁUKAWSKA Barbara dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID13

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 EKOLOGIA I ZARZĽDZANIE ŒRODOWISKIEM, RYBACZEWSKA-BŁAŻEJOWSKA M. dr inż., 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Ćwiczenia, parzyste FINANSE, Żyła Anna dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Ćwiczenia, parzyste MECHANIKA BUDOWLI, NOWAK Katarzyna mgr inż., 2.15HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 203BU

Ćwiczenia, parzyste MATEMATYKA FINANSOWA, GRYSA Krzysztof prof. dr hab., 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101

Ćwiczenia, parzyste ORG. I ZARZ. PROCESAMI INWESTYCYJNYMI, MARCZEWSKA Julia dr inż, 5.32A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU

Ćwiczenia, parzyste MECHANIKA OGÓLNA, BŁASIAK Małgorzata dr, 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A

Ćwiczenia, parzyste WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW 2, MYTYCH-KUMAŃSKA ELIZA dr inż., 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 205BU

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 MATERIAŁOZNAWSTWO, MAKRENEK Medard dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101

Ćwiczenia, tydzień Metody probablistyczne i statystyka, Kubuœ Łukasz mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID13

Ćwiczenia, parzyste FIZYKA 2, SUCHAŃSKA Małgorzata dr hab.,prof PŒK, 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED11

Ćwiczenia, parzyste Przesyłanie energii elektrycznej, Nowak Katarzyna M mgr. inż.., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY NAUKI O MATERIAŁACH, MAKRENEK Medard dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101

Laboratorium, nieparzyste Inżynieria systemów informacyjnych, Wilk-Jakubowski Jacek dr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L02_a
3ID11B

Laboratorium, tydzień Systemy operacyjne 2, LASOTA Maciej mgr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L03_a
2ID12A

Laboratorium, parzyste Inżynieria systemów informacyjnych, Wilk-Jakubowski Jacek dr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L01_a
3ID11A

Laboratorium, Tyg. 2, 4-5, 8, 11, 14-15 TECHNIKI POMIAROWE W GEODEZJI, PUKANSKA Katarina dr hab. inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L02_a
101GKB

Laboratorium, Tyg. 6-15 Język angielski, KARNAT Joanna mgr, 5.27B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W
gr. wyrównawczej z j. angielskiego


Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 MATERIAŁOZNAWSTWO, Dudek Dominik dr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L02_a
101B

Laboratorium, nieparzyste BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, GRABSKI Paweł mgr inż., 12MDšbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS
L02_b

Laboratorium, nieparzyste TELEDETEKCJA I FOTOINTERPRETACJA, SOBURA Szymon mgr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L04_a
201GKA

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY AUTOMATYZACJI, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L01_a
301A

Laboratorium, nieparzyste KARTOGRAFIA I WIZUALIZACJE TEMATYCZNE, GIL Marcin mgr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L06_a

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, PAŁA Tadeusz mgr inż., 2.12bHC, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 L02_a
101OZB

Laboratorium, nieparzyste RYSUNEK TECHNICZNY, WDOWIK Sylwia mgr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L01_a
101AUA

Laboratorium, nieparzyste Teoria sterowania, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 5.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L03_a
2ED12A

Laboratorium, tydzień GEODEZJA 2, MICHAŁEK Anna mgr inż, 17A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L06_a
103BUB

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, PAWLIKOWSKI Rafał dr, 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M
L04_b

Laboratorium, tydzień BADANIA SILNIKÓW SAMOCHODOWYCH, WARIANEK Michał mgr inż., ŁAGOWSKI Piotr dr inż., 27DDšbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS

Laboratorium, tydzień Podstawy programowania 2, PADUCH Paweł dr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L05_a
1ID13A

Laboratorium, tydzień Metrologia II, GORYCKI Łukasz mgr inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L04_a
202AB

Laboratorium, tydzień GEODEZJA 2, BOREK Kamil mgr inż., 18A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L08_a
104BUB

Laboratorium, tydzień Telekomunikacja optyczna, KACZMAREK Tomasz dr inż., 116HD, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T L01_a
3TD11A

Laboratorium, tydzień Architektura systemów komputerowych 1, WIECZOREK KAROL mgr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L06_a
1ID13B

Laboratorium, parzyste NAPĘDY I STEROW. HYDRAULICZNE I PNEUMAT., WOŒ Piotr dr inż., 103HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L02_a
201AB

Laboratorium, parzyste BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, GRABSKI Paweł mgr inż., 12MDšbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS
L01_b

Laboratorium, parzyste TELEDETEKCJA I FOTOINTERPRETACJA, SOBURA Szymon mgr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L03_a
201GKB

Laboratorium, parzyste Elementy pomiarowe automatyki, CABAJ Marek mgr inż., 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L03_b

Laboratorium, parzyste Towaroznawstwo materiałów niemetalowych, KARGUL Marcin mgr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Laboratorium, parzyste OBRÓBKA UBYTKOWA, MAJ Piotr mgr inż., 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L03_a
202AA

Laboratorium, parzyste Teoria sterowania, ZAWARCZYŃSKI Łukasz mgr inż., 5.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L01_a
2ED11A

Laboratorium, parzyste KOMPUTEROWE WSPOMAG. ZARZĽDZ. PRODUKCJĽ, DUBAJ Krzysztof mgr inż., 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L02_a
201B

Laboratorium, parzyste Badania mechanoskopijne, Dudek Dominik dr inż., 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Laboratorium, parzyste RYSUNEK TECHNICZNY, WDOWIK Sylwia mgr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L02_a
101AUB

Laboratorium, parzyste Miernictwo cyfrowe, Serwicki Teodor mgr inż., 5.07D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L07_a
1ID14A

Laboratorium, Tyg. 3-14 ZARZĽDZANIE BAZAMI DANYCH - SQL, DETKA Marcin dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L01_a
201A

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 PODSTAWY NAUKI O MATERIAŁACH, KARGUL Marcin mgr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L02_a
101B

Laboratorium, nieparzyste Systemy kontrolno-pomiarowe, WOŒ Piotr dr inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

Laboratorium, nieparzyste ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, SOBURA Szymon mgr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L02_a
L02_b

Laboratorium, nieparzyste BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, SZUMSKA Emilia mgr inż., 12MDšbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS
L04_b

Laboratorium, nieparzyste TECHNIKI BEZWYKOPOWE, KUBICKA Urszula dr inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 L01_a
201IuA

Laboratorium, nieparzyste AKWIZYCJA DANYCH POMIAROWYCH, BARTOSIK Artur dr hab. inż. prof. PŒk, 0.35C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L01_a
201A

Laboratorium, nieparzyste DIAGNOSTYKA MASZYN, DANIELEWSKI Hubert mgr inż., Studencka1, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Laboratorium, nieparzyste Elementy pomiarowe automatyki, CABAJ Marek mgr inż., 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A
L01_b

Laboratorium, nieparzyste Technol. wykończ. w wzornictw. przemysł., Dudek Dominik dr inż., 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Laboratorium, nieparzyste Programowanie w języku C 1, CIOSMAK JÓZEF dr inż., 2.28DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L03_a
1ID12A

Laboratorium, nieparzyste Podstawy elektroniki II, SZCZEŒNIAK Adam dr inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L04_a
202AB

Laboratorium, nieparzyste Programowanie w języku C 1, KACZMAREK Tomasz dr inż., 116HD, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L07_a
1ID14A

Laboratorium, nieparzyste Miernictwo cyfrowe, Serwicki Teodor mgr inż., 5.07D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L06_a
1ID13B

Laboratorium, Tyg. 1-15 Sieci komunikac. w ukł. automat. przem., MIĘSIKOWSKA Marzena dr inż., 2.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L0_4

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, KACPERCZYK Nina mgr, 4.29A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 102AU

Laboratorium, tydzień SAMOCHODOWE SILNIKI SPALINOWE, WARIANEK Michał mgr inż., ŁAGOWSKI Piotr dr inż., 27DDšbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L01_a
201TA

Laboratorium, tydzień Podstawy programowania 2, Pięta Paweł mgr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L08_a
1ID14B

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, KOPACZ Agnieszka mgr, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK
L03_b

Laboratorium, tydzień TECHNIKI WYTWARZANIA II, BŁASIAK Sławomir dr hab. inż., 107HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M
L02_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, SUSŁO-WILCZYŃSKA Mirosława mgr, 4.17aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 102AU

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, WOJNIAK Marta mgr, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK
L01_b

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, GAPIŃSKI Daniel dr inż., 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A
L05_c

Laboratorium, tydzień BUDOWA SAMOCHODÓW I CIĽGNIKÓW II, ZUSKA Andrzej dr inż., 10MDšbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 32SiC

Laboratorium, tydzień GEODEZYJNY MONITORING BUDOWLI, GRANEK Grzegorz mgr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L03_a
L03_b

Laboratorium, tydzień OCENA JAKOŒCI BETONÓW KONSTRUKCYJNYCH, ZAPAŁA-SŁAWETA Justyna dr inż., 5.30A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L02_a
301TBB

Laboratorium, tydzień Elementy wykonawcze automatyki, PIETRALA Dawid mgr inż., 207CLTM, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L03_b

Laboratorium, tydzień GEOLOGIA INŻYNIERSKA, PRZYBYŁOWICZ Wiktor dr inż, 4.20A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI

Laboratorium, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 MATERIAŁOZNAWSTWO, Dudek Dominik dr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L01_a
101A

Laboratorium, parzyste PODSTAWY AUTOMATYKI, WOŒ Piotr dr inż., 4.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M
L01_b

Laboratorium, parzyste AKWIZYCJA DANYCH POMIAROWYCH, BARTOSIK Artur dr hab. inż. prof. PŒk, 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L01_a
201A

Laboratorium, parzyste BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, SZUMSKA Emilia mgr inż., 12MDšbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS
L03_b

Laboratorium, parzyste Elementy pomiarowe automatyki, CABAJ Marek mgr inż., 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L02_b

Laboratorium, parzyste Programowanie w języku C 1, CIOSMAK JÓZEF dr inż., 2.28DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L01_a
1ID11A

Laboratorium, parzyste Podstawy elektroniki II, SZCZEŒNIAK Adam dr inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L03_a
202AA

Laboratorium, parzyste MODELOWANIE DYNAMIKI PROCESÓW I SYMULAC., BORKOWSKI Krzysztof mgr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L04_a
202AB

Laboratorium, parzyste OCZYSZCZANIE WODY 1, DAŃCZUK Magdalena dr inż., 5.21A, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 L01_a
201IuA

Laboratorium, parzyste PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, PAŁA Tadeusz mgr inż., 2.12bHC, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 L01_a
101OZA

Laboratorium, parzyste Miernictwo cyfrowe, Serwicki Teodor mgr inż., 5.07D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L04_a
1ID12B

Laboratorium, Tyg. 3-14 ZARZĽDZANIE BAZAMI DANYCH - SQL, DETKA Marcin dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L02_a
201B

Laboratorium, Tyg. 3-14 BAZY DANYCH, SZCZEPAŃSKA Maria dr, 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D L01_a
101A

projekt, nieparzyste GEOMATICS AND VOCABULARY, Sajkiewicz Bartłomiej mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L05_a
L05_b

projekt, nieparzyste TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN, KOZIOR Tomasz mgr inż., 107HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M
L02_b

projekt, nieparzyste WPROWADZENIE DO UCZENIA MASZYNOWEGO, LUCIŃSKA Małgorzata dr, 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L01_a
301A

projekt, nieparzyste PODSTAWY PROJEKTOWANIA ARCH., JURUŒ JAGODA mgr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L02_a
101BUB

projekt, nieparzyste CENTRA LOGISTYCZNE, ŒCIANA Artur mgr inż., 2.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L01_a
301A

projekt, nieparzyste PODSTAWY PREFABRYKACJI, KNAP Monika mgr inż., 17A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L06_a
303BDB

projekt, nieparzyste BUDOWNICTWO OGÓLNE 1, RUSIN Ilona mgr inż., 4.29aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L03_a
102AUA

projekt, nieparzyste KONSTRUKCJE METALOWE 2, MALEC Maciej dr inż., 2.15HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L04_a
302TBB

projekt, nieparzyste Bazy danych 2, SITEK Paweł dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L08_a
2ID14B

projekt, nieparzyste Inżynieria systemów informacyjnych, WIECZOREK KAROL mgr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID13

projekt, nieparzyste GEOTECHNIKA, PRZYBYŁOWICZ Wiktor dr inż, 4.20A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/2 301GI

projekt, Tyg. 1-15 AUTOMATYZACJA TECHNIK WYTWARZANIA, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L04_b

projekt, tydzień Programowanie obiektowe (Java), LASOTA Maciej mgr inż., 3.24D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I 2ID12

projekt, tydzień WYBRANE ZAGADNIENIA ROBÓT BUDOWLANYCH, STĘPIEŃ Anna dr inż., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L02_a
301TBB

projekt, tydzień Podstawy projektow. form przemysłowych, GRABA Marcin dr inż., 1.09B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

projekt, tydzień SEMANTYCZNE BAZY DANYCH, DOBROWOLSKI Dariusz dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L02_a
301B

projekt, tydzień PODSTAWY DYNAMIKI I STATECZNOŒĆ BUD., SZCZECINA Michał mgr inż., 5.37A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L09_a
305KBA

projekt, parzyste BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, PAWLIKOWSKI Rafał dr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

projekt, parzyste MECHANIKA TEORETYCZNA, OBARA PAULINA dr inż., 4.29aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L02_a
101BUB

projekt, parzyste PODSTAWY PROJEKTOWANIA ARCH., JURUŒ JAGODA mgr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L01_a
101BUA

projekt, parzyste PRACA PRZEJŒCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M L02_a
31KWWB

projekt, parzyste PRACA PRZEJŒCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M L01_a
31KWWA

projekt, parzyste PODSTAWY PREFABRYKACJI, KNAP Monika mgr inż., 17A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L04_a
302TBB

projekt, parzyste KONSTRUKCJE METALOWE 2, PIOTROWSKI Rafał dr inż., 2.15HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L03_a
302TBA

projekt, parzyste Bazy danych 2, SITEK Paweł dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L07_a
2ID14A

projekt, Tyg. 4, 6, 8, 10, 12 PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, JANUS GAŁKIEWICZ Urszula mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 INŻYNIERIA FINANSOWA, BRZOZOWSKA-RUP Katarzyna dr, 4.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L01_a
301A

projekt, nieparzyste CENTRA LOGISTYCZNE, ŒCIANA Artur mgr inż., 2.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L03_a
302A

projekt, nieparzyste BUDOWNICTWO OGÓLNE 1, RUSIN Ilona mgr inż., 4.29aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L02_a
101AUB

projekt, nieparzyste INSTALACJE BUDOWLANE, LISOWSKA Justyna dr inż., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L05_a
204BUA

projekt, tydzień AUTOMATYZACJA TECHNIK WYTWARZANIA, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L03_b

projekt, tydzień Programowanie obiektowe (Java), LASOTA Maciej mgr inż., 3.24D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I 2ID14

projekt, tydzień SEMANTYCZNE BAZY DANYCH, DOBROWOLSKI Dariusz dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L01_a
301A

projekt, tydzień Projekt zespołowy, ŁUKAWSKI Grzegorz dr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID14

projekt, Tyg. 2, 6, 8, 10-11 INŻYNIERIA FINANSOWA, BRZOZOWSKA-RUP Katarzyna dr, 1.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L03_a
302A

projekt, parzyste INSTALACJE BUDOWLANE, LISOWSKA Justyna dr inż., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L06_a
204BUB

projekt, Tyd. 3 ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĽDZANIA, FILATOVA Darya dr hab.inż.prof.PŒk., 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L02_a
301B

projekt, Tyd. 12 RACHUNKOWOŒĆ ZARZĽDCZA, KOZUBEK Paweł dr inż., 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L01_a
Rezerwacja sali 2.07C dnia 25 czerwca 2018 r. godzina 13.30-15.00 dr Pawee Kozubek

projekt, nieparzyste GEOMATICS AND VOCABULARY, Sajkiewicz Bartłomiej mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L06_a
L06_b

projekt, nieparzyste Bazy danych 2, SITEK Paweł dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L06_a
2ID13B

projekt, tydzień Programowanie obiektowe (Java), Krechowicz Adam dr inż., 3.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I 2ID11

projekt, tydzień WYBRANE ZAGADNIENIA ROBÓT BUDOWLANYCH, STĘPIEŃ Anna dr inż., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L03_a
302TBA

projekt, tydzień PLANOWANIE PRZESTRZENNE I URBANISTYKA, HAJDOROWICZ Artur mgr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU
L01_b

projekt, tydzień INSTALACJE FOTOTERMICZNE iFOTOWOLTAICZNE, PASZKIEWICZ Michał mgr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L02_a
201OZB

projekt, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 EKOLOGIA I ZARZĽDZANIE ŒRODOWISKIEM, RYBACZEWSKA-BŁAŻEJOWSKA M. dr inż., 2.32C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z L02_a
201B

projekt, parzyste Bazy danych 2, SITEK Paweł dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L05_a
2ID13A

projekt, Tyg. 3, 5, 7 RACHUNKOWOŒĆ ZARZĽDCZA, SZYMCZYK Bartłomiej mgr, 4.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L04_a
202B

projekt, Tyg. 15-16 ROZWÓJ WYROBÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L03_a
zaj#cia w dniu 21 czerwca

projekt, 17:10-19:30, nieparzyste Grupa powtarzajšca - Wytrzymałoœć materiałów 1, CZAJKOWSKA Agnieszka dr inż., 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 203BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 204BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 205BU

Ćwiczenia, nieparzyste PODSTAWY ZARZĽDZANIA, KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 2, DUDKIEWICZ Jadwiga dr, 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED12

Ćwiczenia, tydzień Metody probablistyczne i statystyka, Kubuœ Łukasz mgr inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID11

Ćwiczenia, tydzień RACHUNEK WYRÓW. I MODELE STAT. W GEOMAT., FRĽCKIEWICZ Paweł mgr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK

Ćwiczenia, tydzień MECHANIKA TEORETYCZNA, NOWAK Katarzyna mgr inż., 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 102BU

Ćwiczenia, tydzień MECHANIKA BUDOWLI 1, DUDZIK Agnieszka dr inż., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 102AU

Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED12, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Ćwiczenia, tydzień JĘZYK OBCY 4, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA, HOŻEJOWSKI Leszek dr, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T

Ćwiczenia, parzyste LOGISTYKA ZAOPATRZENIA, SOKAŁA Małgorzata dr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201

Ćwiczenia, parzyste ORGANIZACJA I ZARZĽDZANIE, LYPCHUK Vasyl prof. dr hab., 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY SYSTEMU OZE, SŁOWAK Anna mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Ćwiczenia, parzyste ROBOTY PRZEMYSŁOWE, PIETRALA Dawid mgr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 INŻYNIERIA FINANSOWA, BRZOZOWSKA-RUP Katarzyna dr, 2.32C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L04_a
302B

projekt, nieparzyste FIZYKA BUDOWLI, STARZOMSKA Mariola mgr inż., 2.07A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L08_a
205BUB

projekt, nieparzyste MECHANIKA BUDOWLI, NOWAK Katarzyna mgr inż., 4.29aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L07_a
205BUA

projekt, nieparzyste WPROWADZENIE DO UCZENIA MASZYNOWEGO, LUCIŃSKA Małgorzata dr, 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L02_a
301B

projekt, nieparzyste TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH 2, STĘPIEŃ Anna dr inż., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L06_a
303BDB

projekt, nieparzyste CENTRA LOGISTYCZNE, ŒCIANA Artur mgr inż., 2.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L04_a
302B

projekt, nieparzyste SERWIS POJAZDÓW, TOFIL Szymon mgr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS

projekt, nieparzyste KONSTRUKCJE METALOWE 2, MALEC Maciej dr inż., 2.15HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L10_a
305KBB

projekt, nieparzyste PODSTAWY MOSTOWNICTWA, ADAMCZAK-BUGNO Anna mgr inż, 5.02A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L09_a
305KBA

projekt, tydzień WODOCIĽGI 2, PARKA Anna dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 L02_a
201IuB

projekt, tydzień EKONOMIKA I KOSZTORYSOWANIE, TELEJKO MAREK dr inż., 2.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L05_a
303BDA

projekt, Tyg. 2, 6, 8, 10-11 INŻYNIERIA FINANSOWA, BRZOZOWSKA-RUP Katarzyna dr, 2.32C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L02_a
301B

projekt, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 ZARZĽDZANIE STRATEGICZNE, WALCZYK Anna dr, 4.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L01_a
301A

projekt, parzyste ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, SOBURA Szymon mgr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L02_a
L02_b

projekt, parzyste PROJEKTOWANIE PROCESÓW, DUBAJ Krzysztof mgr inż., 4.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L03_a
302A

projekt, parzyste METEOROLOGIA KLIMATOLOGIA I OCHR.POWIET., SAŁATA Aleksandra mgr inż, 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 L01_a
101IuA

projekt, parzyste TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH 2, STĘPIEŃ Anna dr inż., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L01_a
301TBA

projekt, parzyste PRACA PRZEJŒCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M L08_a
34IMMB

projekt, parzyste PRACA PRZEJŒCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M L07_a
34IMMA

projekt, parzyste PODSTAWY PREFABRYKACJI, MARCZEWSKA Julia dr inż, 5.37A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L10_a
305KBB

projekt, parzyste PODSTAWY MOSTOWNICTWA, ADAMCZAK-BUGNO Anna mgr inż, 5.02A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L06_a
303BDB

projekt, Tyg. 11, 13, 15, 17 RACHUNKOWOŒĆ ZARZĽDCZA, SZYMCZYK Bartłomiej mgr, 4.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L04_a
202B

projekt, Tyd. 12 RACHUNKOWOŒĆ ZARZĽDCZA, KOZUBEK Paweł dr inż., 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L02_a
Rezerwacja sali 2.07C dnia 25 czerwca 2018 r. godzina 9.50-11.40. dr Pawee Kozubek

Wykład, nieparzyste TECHNOLOGIA ROBÓT BETONOWYCH, WAWRZEŃCZYK Jerzy dr hab.inż. prof. PŒk., 1.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 203BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 204BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 205BU

Wykład, nieparzyste KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 2, RACZKIEWICZ WIOLETTA dr inż., 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU

Wykład, nieparzyste Badania mechanoskopijne, Dudek Dominik dr inż., 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Wykład, Tyg. 1-2 GEOPRZESTRZENNE BAZY DANYCH GIS, SOKAŁA Małgorzata dr inż., 2.31C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101

Wykład, Tyg. 1-3, 5-18 INŻYNIERIA FINANSOWA, BRZOZOWSKA-RUP Katarzyna dr, Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 302

Wykład, Tyg. 1-6, 8-10 ANALIZA MATEMATYCZNA II, MACIEJEWSKA BEATA dr hab., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Wykład, tydzień PODSTAWY AUTOMATYZACJI, PŁONECKI Leszek dr hab.inż.prof.PŒk, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Wykład, tydzień SPEDYCJA, GONTARSKI Dariusz dr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS

Wykład, tydzień Programowanie w języku C 1, ŁUKAWSKI Grzegorz dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I

Wykład, tydzień Systemy bezpieczeństwa, MIĘSIKOWSKA Marzena dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IB

Wykład, tydzień Miernictwo energetyczne, AUGUSTYN Jerzy dr hab.inż.,prof. PŒk, 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Wykład, tydzień KANALIZACJA 1, PARKA Anna dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 201IŒ

Wykład, tydzień Cyfrowe sieci teletransmisyjne, CHODOREK Agnieszka dr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T 3TD11

Wykład, tydzień PODSTAWY AUTOMATYKI, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

Wykład, tydzień BUDOWNICTWO I FIZYKA BUDOWLI, PIOTROWSKI Jerzy Zb. prof. dr hab.inż., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Wykład, parzyste NEGOCJACJE, RADOWICZ Joanna dr, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Wykład, parzyste INŻYNIERIA POWIERZCHNI, SĘK Piotr dr inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Wykład, parzyste MASZYNY I URZĽDZENIA SPAWALNICZE, SKRZYPCZYK Andrzej dr inż., 5.12B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Wykład, parzyste PODSTAWY METODYKI BADAŃ NAUKOWYCH, GIERULSKI Wacław dr hab.inż. prof.PŒK, Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Wykład, parzyste KOMPUTEROWY ZAPIS KONSTRUKCJI, MOLASY Robert dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T

Wykład, parzyste WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW 2, MYTYCH-KUMAŃSKA ELIZA dr inż., 1.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 203BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 204BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 205BU

Wykład, parzyste BUDOWNICTWO PASYWNE I AUTONOMICZNE, POROWSKI Rafał dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 201OZ

Wykład, parzyste ETYKA ZAWODU ARCHITEKTA, GWIZDAK Wojciech mgr inż. arch., 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU

Wykład, Tyd. 7 ANALIZA MATEMATYCZNA II, MACIEJEWSKA BEATA dr hab., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102
Zmiana jednorazowa w dniu 19.04.2018 r.

Laboratorium, nieparzyste Drgania mechaniczne - zagr. i profilak., BĽKOWSKI Andrzej dr inż., 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

Laboratorium, nieparzyste Komputerowe wspomaganie projektowania, Stršczyński Paweł mgr inż., 4.21D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L03_a
3ED12A

Laboratorium, nieparzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SOBURA Szymon mgr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L04_a
L04_b

Laboratorium, nieparzyste INŻYNIERIA POWIERZCHNI, DANIELEWSKI Hubert mgr inż., Studencka1, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Laboratorium, nieparzyste PROJEKTOWANIE PROCESÓW, DUBAJ Krzysztof mgr inż., 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L01_a
301A

Laboratorium, tydzień KARTOGRAFIA I WIZUALIZACJE TEMATYCZNE, HAJDUKIEWICZ Maciej dr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L02_a
201GKB

Laboratorium, tydzień WSPOM. KOMPUT. W TECHNICE SAMOCHODOWEJ, ZUSKA Andrzej dr inż., 10MDšbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS

Laboratorium, tydzień Programowanie obiektowe (Java), Krechowicz Adam dr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L01_a
2ID11A

Laboratorium, tydzień Napęd i automatyka napędu elektrycznego, ROLEK Jarosław dr inż., 1.29DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L01_a
3ED11A

Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI IV, JĘZYK ANGIELSKI ID, 5.28C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI IV, JĘZYK ZIP, 2.31C, 5.29C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201
201A

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, KOPACZ Agnieszka mgr, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ

Laboratorium, tydzień NEGOCJACJE, GĽSIOROWSKA-MĽCZNIK Edyta dr, 4.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L04_a
302B

Laboratorium, tydzień GEOMETRIA WYKREŒLNA 2, DOBOSZ Piotr dr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L03_a
102AUA

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, WOJNIAK Marta mgr, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 L02_a
201IuB

Laboratorium, tydzień Sieci komputerowe, BELKA Radosław dr inż., CISCO, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L03_a
2ID12A

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, GAPIŃSKI Daniel dr inż., 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A
L04_c

Laboratorium, tydzień Sieci komunikac. w ukł. automat. przem., MIĘSIKOWSKA Marzena dr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A
L01_b

Laboratorium, tydzień SAMOCHODOWE SILNIKI SPALINOWE II, WARIANEK Michał mgr inż., ŁAGOWSKI Piotr dr inż., 27DDšbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 32SiC

Laboratorium, tydzień GEODEZJA 4, PIETRUSZKA Krzysztof dr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L01_a
201GKA

Laboratorium, tydzień Podstawy programowania 2, Pięta Paweł mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L01_a
1ID11A

Laboratorium, tydzień GEODEZYJNY MONITORING BUDOWLI, GRANEK Grzegorz mgr inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L05_a
L05_b

Laboratorium, tydzień Elementy wykonawcze automatyki, PIETRALA Dawid mgr inż., 207CLTM, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L02_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, PLIŻGA Dorota mgr, 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 L01_a
201IuA

Laboratorium, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 MATERIAŁOZNAWSTWO, Dudek Dominik dr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L03_a
102A

Laboratorium, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 Inżynieria warstwy wierzchniej, KONIECZNY Marek dr hab. inż., 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Laboratorium, parzyste Modelowanie i budowa maszyn, KOZIOR Tomasz mgr inż., 107HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Laboratorium, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SOBURA Szymon mgr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L01_a
L01_b

Laboratorium, parzyste PODSTAWY AUTOMATYKI, BRACHA Gabriel mgr inż., 106CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L01_a
201TA

Laboratorium, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10-15 KOMPUTEROWY ZAPIS KONSTRUKCJI, MOLASY Robert dr inż., 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M
L01_b

Laboratorium, Tyg. 3-9, 11-15 L-PODSTAWY INFORMATYKI, PAJĘCKI Michał mgr inż., 3.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L03_a
102A

Laboratorium, nieparzyste WPROWADZENIE DO UCZENIA MASZYNOWEGO, LUCIŃSKA Małgorzata dr, 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L01_a
301A

Laboratorium, nieparzyste Inżynieria systemów informacyjnych, Wilk-Jakubowski Jacek dr inż., 3.26D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L04_a
3ID12B

Laboratorium, nieparzyste WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW 2, ORDYSIŃSKI Grzegorz mgr inż., 1.12HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L06_a
204BUB

Laboratorium, Tyg. 1-6 GRAFIKA INŻYNIERSKA, TUŒNIO Janusz dr hab. inż., 1.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L03_a
102A

Laboratorium, tydzień Systemy operacyjne 2, LASOTA Maciej mgr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L04_a
2ID12B

Laboratorium, tydzień SYSTEMY INFORMACJI O TERENIE, KULESZA Łukasz dr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L04_a
L04_b

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIA BUDOWY DRÓG, RAMIĽCZEK Piotr mgr inż., 2.13A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L05_a
303BDA

Laboratorium, tydzień GEODEZJA 2, MICHAŁEK Anna mgr inż, 18A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 L02_a
101BUB

Laboratorium, parzyste GEOMATICS AND VOCABULARY, Sajkiewicz Bartłomiej mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L06_a
L06_b

Laboratorium, parzyste Inżynieria systemów informacyjnych, Wilk-Jakubowski Jacek dr inż., 3.26D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L03_a
3ID12A

Laboratorium, parzyste WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW 2, ORDYSIŃSKI Grzegorz mgr inż., 1.12HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L05_a
204BUA

Laboratorium, parzyste GEOTECHNIKA, PRZYBYŁOWICZ Wiktor dr inż, 4.24A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/2 301GI

Laboratorium, Tyg. 2, 4-5, 8, 11, 14-15 TECHNIKI POMIAROWE W GEODEZJI, PUKANSKA Katarina dr hab. inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L01_a
101GKA

Laboratorium, nieparzyste SYSTEMY INFORMACJI O TERENIE, KULESZA Łukasz dr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L05_a
L05_b

Laboratorium, 17:55-20:10, tydzień INFORMATYCZNE PODSTAWY PROJEKTOWANIA 1, PIEKOSZEWSKI Robert mgr, 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 L02_a
101IuB

Laboratorium, parzyste SYSTEMY INFORMACJI O TERENIE, KULESZA Łukasz dr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L06_a
L06_b

projekt, 08:20-11:20, tydzień PROJ. ARCH. I OSADNICTWA WIEJSKIEGO, GARDYŃSKA-KIELIŒ Ewelina mgr i, Niewada-Wysocki Jan mgr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU
L02_b

Laboratorium, 11:40-14:00, tydzień RYSUNEK ODRĘCZNY 2, BANACHOWSKA Edyta mgr inż. arch., 3.21A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L01_a
101AUA

Laboratorium, 11:40-14:15, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 TWORZYWA SZTUCZNE I MATERIAŁY KOMPOZYTOW, KOWALCZYK Joanna mgr inż., 1.21HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M
L03_b

Laboratorium, parzyste Sterowniki PLC, Suchenia Karol mgr inż., 2.15DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L03_a
3ED12A

Wykład, nieparzyste PODSTAWY GEODEZYJNEJ OBŁ. INWESTYCJI, PIETRUSZKA Krzysztof dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK

Wykład, Tyg. 1-9, 14 PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, MOLASY Robert dr inż., 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T

Wykład, Tyg. 1-10 ZARZĽDZANIE STRATEGICZNE, WALCZYK Anna dr, Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 302

Wykład, tydzień OBRÓBKA BEZUBYTKOWA, MIŁEK Tomasz dr inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A

Wykład, tydzień Zastosowanie odnawialnych Ÿródeł energii, KAPŁON Andrzej dr hab.inż ,prof PŒk, ROLEK Jarosław dr inż., 2.30D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Wykład, parzyste CENTRA LOGISTYCZNE, PAWEŁCZYK Marek dr hab.inż. prof. PŒk, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Wykład, parzyste ORGANIZACJA I ZARZĽDZANIE, LYPCHUK Vasyl prof. dr hab., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202

Wykład, Tyg. 12, 14 EKOLOGIA I ZARZĽDZANIE ŒRODOWISKIEM, RYBACZEWSKA-BŁAŻEJOWSKA M. dr inż., Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Wykład, Tyg. 1-10 HISTORIA GOSPODARCZA, OSSOWSKA Katarzyna dr, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Wykład, Tyg. 1-10 RACHUNKOWOŒĆ KORPORACYJNA, PIĽTEK Edyta dr, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 302

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 EKOLOGIA I ZARZĽDZANIE ŒRODOWISKIEM, RYBACZEWSKA-BŁAŻEJOWSKA M. dr inż., Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Wykład, parzyste ORGANIZACJA I ZARZĽDZANIE, LYPCHUK Vasyl prof. dr hab., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202Laboratorium, 09:50-12:25, tydzień Rysunek odręczny, WIJAS Małgorzata mgr inż. arch., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Laboratorium, 14:00-16:15, tydzień TECHNIKI KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU 1, JURUŒ JAGODA mgr inż. arch., 2.07A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L01_a
101AUA

Laboratorium, 14:00-16:15, tydzień RYSUNEK ODRĘCZNY I MALARSTWO, KOZUB Waldemar dr hab., 3.21A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 L01_a
201AUA

projekt, tydzień PLANOWANIE PRZESTRZENNE I URBANISTYKA, HAJDOROWICZ Artur mgr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU
L02_b

projekt, tydzień Projektow.aplikacji internetowych 2, WIŒNIEWSKI Mariusz dr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID12
Wykład, parzyste MODELOWANIE DYNAMIKI PROCESÓW I SYMULAC., FARANA Radim prof. dr hab. inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 202A

Wykład, 15:20-18:15, tydzień Zagad.bezpiecz.ekspl.urzšdz.elektryczn., Mieczkowski Grzegorz mgr inż., 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E

Wykład, Tyd. 14 OCHRONA ŒRODOWISKA W TRANSPORCIE, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T
odrabianie zaj#a - godziny rektorskie

Wykład, 17:10-19:30, parzyste Grupa powtarzajšca - Wytrzymałoœć materiałów 1, CZAJKOWSKA Agnieszka dr inż., 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 203BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 204BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 205BU
Rezerwacja, Tyd. 15 JĘZYK ANGIELSKI IV, JĘZYK ANGIELSKI ID, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201
Rezerwacja jednorazowa w dniu 21.06.2018


Ćwiczenia, Tyd. 7 FINANSE, BOCHNACKA Dorota mgr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201


P
I
š
T
E
K

Ćwiczenia, nieparzyste FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW, Żyła Anna dr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201

Ćwiczenia, nieparzyste WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW 2, CZAJKOWSKA Agnieszka dr inż., 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 204BU

Ćwiczenia, nieparzyste Systemy inteligentne 1, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I 2ID11

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 2, DUDKIEWICZ Jadwiga dr, 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED11

Ćwiczenia, tydzień MAKROEKONOMIA, WITCZAK-ROSZKOWSKA Danuta dr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID12, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID13

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA, PAWIŃSKA Anna dr, 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ZARZĽDZANIE PRODUKCJĽ, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201

Ćwiczenia, nieparzyste MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW 1, CZAJKOWSKA Agnieszka dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ

Ćwiczenia, nieparzyste TEORIA REGULACJI I, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 202A

Ćwiczenia, nieparzyste Systemy inteligentne 1, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I 2ID14

Ćwiczenia, tydzień TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, KARYŒ Sławomir dr hab inż.prof. PŒK, 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA, WIJAS Małgorzata mgr inż. arch., 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

Ćwiczenia, tydzień Grupa powtarzajšca - Mechanika budowli 1, SZCZECINA Michał mgr inż., 5.37A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 301TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 302TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 303BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 304BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 305KB

Ćwiczenia, tydzień MAKROEKONOMIA, WITCZAK-ROSZKOWSKA Danuta dr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101

Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID14, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID15, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T 3TD11

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 ZARZĽDZANIE PRODUKCJĽ, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Ćwiczenia, parzyste ZARZĽDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI, KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY AUTOMATYKI, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M

Ćwiczenia, Tyd. 6 FINANSE I BANKOWOŒĆ, BOCHNACKA Dorota mgr, 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Ćwiczenia, Tyd. 13 FINANSE, BOCHNACKA Dorota mgr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 SYSTEM POŒREDNICTWA FINANSOWEGO, BANASIK Tomasz dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 301

Ćwiczenia, nieparzyste FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW, Żyła Anna dr, 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202

Ćwiczenia, nieparzyste MATEMATYKA, PAWIŃSKA Anna dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 303PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L07_a
grupa poscigowa z Matematyki 1, termin uzgodniony z prowadzacym zajecia

Ćwiczenia, nieparzyste PODSTAWY AUTOMATYKI, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M

Ćwiczenia, nieparzyste Systemy inteligentne 1, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I 2ID13

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA, SĘKALSKI Maciej dr, 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M

Ćwiczenia, parzyste ZARZĽDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI, KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Ćwiczenia, parzyste COACHING KARIERY, NAWROTEK Dorota mgr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101

Ćwiczenia, parzyste FIZYKA II, WĘDRYCHOWSKA-PAJEK Małgorzata mgr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Ćwiczenia, parzyste TEORIA MASZYN I MECHANIZMÓW, KANIOWSKI Robert dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M

Ćwiczenia, parzyste MATEMATYKA, PAWIŃSKA Anna dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 303PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L07_a
grupa poscigowa z Matematyki 1, termin uzgodniony z prowadzacym zajecia

Ćwiczenia, parzyste ORGANIZACJA I ZARZĽDZANIE, LYPCHUK Vasyl prof. dr hab., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201

Ćwiczenia, parzyste Systemy inteligentne 1, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I 2ID12

Ćwiczenia, Tyd. 6 FINANSE I BANKOWOŒĆ, BOCHNACKA Dorota mgr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101

Ćwiczenia, nieparzyste HYDROGEOLOGIA 2, NARTOWSKA Edyta dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 201IŒ

Ćwiczenia, tydzień Grupa powtarzajšca - Konstrukcje betonowe 1, MICHAŁOWSKA-MAZIEJUK Dorota mgr inż., 4.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 301TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 302TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 303BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 304BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 305KB

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY MARKETINGU, LYPCHUK Vasyl prof. dr hab., 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Ćwiczenia, parzyste FINANSE, Żyła Anna dr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201

Ćwiczenia, parzyste TEORIA REGULACJI I, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 201A

Laboratorium, tydzień GEODEZJA 2, KAPUSTA Łukasz dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L06_a
103GKB

Laboratorium, Tyg. 2, 4-5, 11, 14-15 TECHNIKI POMIAROWE W GEODEZJI, PUKANSKA Katarina dr hab. inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L04_a
103GKAWykład, nieparzyste MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŒĆ MAT., BACHARZ Magdalena dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Wykład, nieparzyste SERWIS POJAZDÓW, KURP Piotr dr inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS

Wykład, nieparzyste LOGISTYKA, LUŒCIŃSKI Sławomir dr inż., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Wykład, tydzień METEOROLOGIA KLIMATOLOGIA I OCHR.POWIET., DĽBEK Lidia dr hab.prof.PŒk, 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ

Wykład, tydzień Architektura procesów graficznych, DENIZIAK Roman Stanisław dr hab.inż,prof PŒK, 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID14, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID15

Wykład, tydzień Technologia broni i amunicji, SPADŁO Sławomir dr hab.inż., prof. PŒk, 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Wykład, tydzień MATEMATYKA 2, PŁOSKI Arkadiusz prof.dr hab., ŁABĘDZKI PAWEŁ dr inż., 117B, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 103GK

Wykład, tydzień RACHUNEK WYRÓW. I MODELE STAT. W GEOMAT., WOLSKI Bogdan prof. dr hab. inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK

Wykład, tydzień Eksploatacja urzšdzeń i instalacji, KARYŒ Sławomir dr hab inż.prof. PŒK, 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Wykład, parzyste KONSTRUKCJE DREWNIANE, WÓJCICKI Artur dr inż., 1.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 203BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 204BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 205BU

Wykład, parzyste Nowoczesne powłoki w silnikach spalinow., ANTOSZEWSKI Bogdan prof. dr hab.inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS

Wykład, parzyste SOME ASPECTS OF MATERIALS STRENGTH, ZAJAC Jozef prof. dr hab. inż., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Wykład, parzyste SKUTKI ZAGROŻEŃ CHEMICZNYCH, MADEJ Monika dr hab. inż.,prof.PŒk, 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IB

Wykład, parzyste LOGISTYKA ZAOPATRZENIA, LUŒCIŃSKI Sławomir dr inż., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Wykład, parzyste PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŒk, 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Wykład, Tyg. 2-6 MAKROEKONOMIA, OKSANYCH Oleksander prof. dr hab. inż., 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Wykład, Tyg. 9, 11 STRATEGIC MANAGEMENT, STORONYANSKA IRYNA prof., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 302

projekt, nieparzyste FIZYKA BUDOWLI, STARZOMSKA Mariola mgr inż., 2.07A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L06_a
204BUB

projekt, nieparzyste WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW 2, BACHARZ Magdalena dr inż., 5.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L03_a
203BUA

projekt, nieparzyste Theory of machines, TOFIL Szymon mgr inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

projekt, nieparzyste DIAGNOSTYKA I UTRZYMANIE BUDOWLI, KRONER Andrzej dr inż., 4.17aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L04_a
302TBB

projekt, nieparzyste SPECJALNE TECHNOLOGIE W DROGOWNICTWIE, IWAŃSKI Mateusz mgr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L07_a
205BUA

projekt, nieparzyste TECHNOLOGIA ROBÓT BETONOWYCH, KŁAK Adam mgr inż., 1.14HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L04_a
203BUB

projekt, nieparzyste TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH, KOZUBEK Paweł dr inż., 2.31C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L02_a
301B

projekt, nieparzyste KONSTRUKCJE DREWNIANE, WÓJCICKI Adam mgr inż., 17A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L05_a
204BUA

projekt, nieparzyste PODSTAWY MOSTOWNICTWA, ADAMCZAK-BUGNO Anna mgr inż, 5.02A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L10_a
305KBB

projekt, tydzień Zastosowanie odnawialnych Ÿródeł energii, PAWLAK Marcin mgr inż., Stawczyk Paweł mgr inż., 2.29D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

projekt, tydzień Projektow.aplikacji internetowych 2, BEDLA Mariusz dr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID11

projekt, Tyg. 2, 15 ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĽDZANIA, FILATOVA Darya dr hab.inż.prof.PŒk., 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L03_a
302A

projekt, parzyste FIZYKA BUDOWLI, STARZOMSKA Mariola mgr inż., 2.07A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L05_a
204BUA

projekt, parzyste Nowoczesne powłoki w silnikach spalinow., MULCZYK K. mgr, 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS

projekt, parzyste METEOROLOGIA KLIMATOLOGIA I OCHR.POWIET., SAŁATA Aleksandra mgr inż, 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 L02_a
101IuB

projekt, parzyste TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH 2, STĘPIEŃ Anna dr inż., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L07_a
304BDA

projekt, parzyste SPECJALNE TECHNOLOGIE W DROGOWNICTWIE, IWAŃSKI Mateusz mgr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L04_a
203BUB

projekt, parzyste TECHNOLOGIA ROBÓT BETONOWYCH, KŁAK Adam mgr inż., 1.14HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L06_a
204BUB

projekt, parzyste KONSTRUKCJE DREWNIANE, WÓJCICKI Adam mgr inż., 17A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L08_a
205BUB

projekt, parzyste Projekt zespołowy, SŁOŃ Grzegorz dr inż., 2.22DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID12

projekt, Tyg. 3-12 ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĽDZANIA, DUBAJ Krzysztof mgr inż., 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L03_a
302A

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ROZWÓJ WYROBÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 4.30C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L03_a
302A

projekt, nieparzyste FIZYKA BUDOWLI, STARZOMSKA Mariola mgr inż., 2.07A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L07_a
205BUA

projekt, nieparzyste Zintegrowane systemy projektowania, ŁASKI Paweł dr inż., 2.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

projekt, nieparzyste TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH 2, STĘPIEŃ Anna dr inż., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L02_a
301TBB

projekt, nieparzyste WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW 2, CZAJKOWSKA Agnieszka dr inż., 5.02A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L04_a
203BUB

projekt, nieparzyste SPECJALNE TECHNOLOGIE W DROGOWNICTWIE, IWAŃSKI Mateusz mgr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L08_a
205BUB

projekt, nieparzyste KANALIZACJA 1, BĽBA Katarzyna mgr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 L02_a
201IuB

projekt, nieparzyste Programowanie grafiki komputerowej, PAWIŃSKI Grzegorz Mgr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID14

projekt, nieparzyste TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH, KOZUBEK Paweł dr inż., 2.31C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L04_a
302B

projekt, nieparzyste KONSTRUKCJE DREWNIANE, WÓJCICKI Adam mgr inż., 17A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L06_a
204BUB

projekt, nieparzyste Algorytmy i struktury danych, ŁUKAWSKI Grzegorz dr inż., 3.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID11

projekt, nieparzyste KONSTRUKCJE BETONOWE 2, MICHAŁOWSKA-MAZIEJUK Dorota mgr inż., 5.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L05_a
303BDA

projekt, tydzień GEOMORFOLOGIA I GEOL. CZWARTORZĘDU, WIATRAK Małgorzata dr, 4.20A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI

projekt, tydzień Grupa powtarzajšca - Wytrzymałoœć materiałów 2, BACHARZ Magdalena dr inż., 5.37A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 301TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 302TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 303BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 304BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 305KB

projekt, tydzień KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA II, SPYRA Marcin mgr inż., 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD

projekt, tydzień WODOCIĽGI 2, PARKA Anna dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 L01_a
201IuA

projekt, Tyg. 2, 15 ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĽDZANIA, FILATOVA Darya dr hab.inż.prof.PŒk., 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L01_a
301A

projekt, parzyste FIZYKA BUDOWLI, STARZOMSKA Mariola mgr inż., 2.07A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L04_a
203BUB

projekt, parzyste TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH 2, STĘPIEŃ Anna dr inż., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L03_a
302TBA

projekt, parzyste SPECJALNE TECHNOLOGIE W DROGOWNICTWIE, IWAŃSKI Mateusz mgr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L05_a
204BUA

projekt, parzyste WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW 2, CZAJKOWSKA Agnieszka dr inż., 5.02A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L06_a
204BUB

projekt, parzyste KONSTRUKCJE DREWNIANE, WÓJCICKI Adam mgr inż., 17A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L07_a
205BUA

projekt, parzyste Projekt zespołowy, ŁUKAWSKI Grzegorz dr inż., 3.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID14

projekt, Tyg. 3-12 ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĽDZANIA, DUBAJ Krzysztof mgr inż., 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L02_a
301B

projekt, nieparzyste SPECJALNE TECHNOLOGIE W DROGOWNICTWIE, IWAŃSKI Mateusz mgr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L06_a
204BUB

projekt, Tyg. 1-10 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE W PRZEDSIĘB., BRZOZOWSKA-RUP Katarzyna dr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L01_a
301A

projekt, parzyste TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH 2, STĘPIEŃ Anna dr inż., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L05_a
303BDA
projekt, nieparzyste SPECJALNE TECHNOLOGIE W DROGOWNICTWIE, IWAŃSKI Mateusz mgr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L03_a
203BUA

projekt, nieparzyste TECHNOLOGIA ROBÓT BETONOWYCH, KŁAK Adam mgr inż., 1.14HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L07_a
205BUA

projekt, nieparzyste PODSTAWY MOSTOWNICTWA, ADAMCZAK-BUGNO Anna mgr inż, 5.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L04_a
302TBB

projekt, nieparzyste KONSTRUKCJE BETONOWE 2, MICHAŁOWSKA-MAZIEJUK Dorota mgr inż., 5.37A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L01_a
301TBA

projekt, tydzień Programowanie obiektowe (Java), PAWIŃSKI Grzegorz Mgr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I 2ID13

projekt, tydzień Podstawy konstrukcji maszyn III, PAŁA Robert mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD

projekt, parzyste Projektowanie wnętrz, WIJAS Małgorzata mgr inż. arch., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

projekt, parzyste PRACA PRZEJŒCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T L03_a
32TSA

projekt, parzyste PODSTAWY PREFABRYKACJI, KNAP Monika mgr inż., 17A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L07_a
304BDA

projekt, parzyste PODSTAWY MOSTOWNICTWA, ADAMCZAK-BUGNO Anna mgr inż, 5.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L03_a
302TBA

projekt, parzyste KONSTRUKCJE BETONOWE 2, MICHAŁOWSKA-MAZIEJUK Dorota mgr inż., 5.37A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 L02_a
301TBB

projekt, Tyd. 15 ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĽDZANIA, FILATOVA Darya dr hab.inż.prof.PŒk., 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L02_a
301B

Laboratorium, nieparzyste ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, Sajkiewicz Bartłomiej mgr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L03_a
L03_b

Laboratorium, nieparzyste MATERIAŁOZNAWSTWO, CIEŒLIK Michał mgr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A
L03_c

Laboratorium, tydzień UNIX I SIECI KOMPUTEROWE, BĽKOWSKI Andrzej dr inż., 2.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD

Laboratorium, tydzień PODSTAWY HURTOWNI DANYCH, DETKA Marcin dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L01_a
301A

Laboratorium, tydzień Sieci komputerowe, BELKA Radosław dr inż., CISCO, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L04_a
2ID12B

Laboratorium, tydzień Metrologia II, GORYCKI Łukasz mgr inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M
L03_b

Laboratorium, tydzień Architektura systemów komputerowych 1, WIECZOREK KAROL mgr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L01_a
1ID11A

Laboratorium, tydzień Podstawy programowania 2, CIOSMAK JÓZEF dr inż., 2.28DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L02_a
1ID11B

Laboratorium, tydzień GEODEZJA 2, KAPUSTA Łukasz dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L02_a
101GKB

Laboratorium, tydzień PROGNOZOWANIE I SYMULACJE W PRZEDSIĘB., BRZOZOWSKA-RUP Katarzyna dr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L02_a
301B

Laboratorium, tydzień Systemy operacyjne 2, Tomaszewski Karol dr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L06_a
2ID13B

Laboratorium, parzyste GEOPRZESTRZENNE BAZY DANYCH GIS, SOKAŁA Małgorzata dr inż., 4.30C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D L02_a
101B

Laboratorium, parzyste FIZYKA II, WĘDRYCHOWSKA-PAJEK Małgorzata mgr, 5.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L02_a
101B

Laboratorium, parzyste OCHRONA ŒRODOWISKA W TRANSPORCIE, WARIANEK Michał mgr inż., ŁAGOWSKI Piotr dr inż., 32DDšbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T
L03_b

Laboratorium, parzyste MATERIAŁOZNAWSTWO, DEPCZYŃSKI Wojciech dr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L01_c

Laboratorium, parzyste MECHANIKA PŁYNÓW, SZELĽG Bartosz dr inż., 1.07HA, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 L01_a
101IuA

Laboratorium, parzyste Podstawy elektroniki i elektrotechniki, SZCZEŒNIAK Adam dr inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Laboratorium, parzyste Podstawy konstrukcji maszyn III, LIPIEC Seb. mgr inż., 2.12bHC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 32SiC

Laboratorium, Tyg. 2, 4-5, 11, 14-15 TECHNIKI POMIAROWE W GEODEZJI, PUKANSKA Katarina dr hab. inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L05_a
102GKB

Laboratorium, Tyg. 7-12 GRAFIKA INŻYNIERSKA, MICHTA Dagmara mgr inż., 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L03_a
102A

Laboratorium, nieparzyste MATERIAŁOZNAWSTWO, DEPCZYŃSKI Wojciech dr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T
L02_b

Laboratorium, nieparzyste Programowanie w języku C 1, CIOSMAK JÓZEF dr inż., 2.28DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L04_a
1ID12B

Laboratorium, tydzień KARTOGRAFIA I WIZUALIZACJE TEMATYCZNE, HAJDUKIEWICZ Maciej dr inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L03_a
202GKA

Laboratorium, tydzień GEODEZYJNY MONITORING BUDOWLI, GRANEK Grzegorz mgr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L01_a

Laboratorium, tydzień MECHANIKA GRUNTÓW, NARTOWSKA Edyta dr inż., 4.24A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L03_a
203BUA

Laboratorium, tydzień SYSTEMY INFORMACJI O TERENIE, KULESZA Łukasz dr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L02_a
L02_b

Laboratorium, tydzień GEODEZJA 2, KAPUSTA Łukasz dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L05_a
103GKA

Laboratorium, tydzień PROGNOZOWANIE I SYMULACJE W PRZEDSIĘB., BRZOZOWSKA-RUP Katarzyna dr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L01_a
301A

Laboratorium, tydzień Systemy operacyjne 2, Tomaszewski Karol dr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L07_a
2ID14A

Laboratorium, parzyste OCHRONA ŒRODOWISKA W TRANSPORCIE, WARIANEK Michał mgr inż., ŁAGOWSKI Piotr dr inż., 32DDšbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T
L01_b

Laboratorium, parzyste Programowanie w języku C 1, CIOSMAK JÓZEF dr inż., 2.28DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L02_a
1ID11B

Laboratorium, Tyg. 2, 4-5, 11, 14-15 TECHNIKI POMIAROWE W GEODEZJI, PUKANSKA Katarina dr hab. inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L03_a
102GKA

Laboratorium, Tyg. 7-12 GRAFIKA INŻYNIERSKA, MICHTA Dagmara mgr inż., 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L01_a
101A

Wykład, nieparzyste PROJEKTOWANIE SIECI LOGISTYCZNEJ, PAWEŁCZYK Marek dr hab.inż. prof. PŒk, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Wykład, tydzień TECHNIKI WYTWARZANIA I, MOLA Renata dr hab.inż., PACANOWSKI Jarosław dr inż., SKRZYPCZYK Andrzej dr inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

Wykład, tydzień PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŒk, 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M

Wykład, parzyste MANAGEMENT OF INDUSTRIAL INNOVATIONS, ZAJAC Jozef prof. dr hab. inż., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Wykład, parzyste HYDROGEOLOGIA 2, NARTOWSKA Edyta dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 201IŒ

Wykład, Tyd. 11 ZARZĽDZANIE PRODUKCJĽ, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202
zaj#cia w dniu 25 maja
Laboratorium, nieparzyste MATERIAŁOZNAWSTWO, DEPCZYŃSKI Wojciech dr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L02_c

Laboratorium, nieparzyste BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, GRABSKI Paweł mgr inż., 15MDšbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

Laboratorium, nieparzyste MIERNICTWO CIEPLNO-PRZEPŁYWOWE, LESIAK Paweł mgr inż, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 L01_a
201IuA

Laboratorium, Tyg. 1-10 KOMPUTEROWY ZAPIS KONSTRUKCJI, LIS Zbigniew dr inż., PAŁA Tadeusz mgr inż., 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M
L03_b

Laboratorium, tydzień PODSTAWY HURTOWNI DANYCH, DETKA Marcin dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L02_a
301B

Laboratorium, tydzień KARTOGRAFIA GEOL. i GEOLOG-INŻYNIERSKA, WIATRAK Małgorzata dr, 4.20A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI

Laboratorium, tydzień GEODEZYJNY MONITORING BUDOWLI, GRANEK Grzegorz mgr inż., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L06_a
L06_b

Laboratorium, tydzień SYSTEMY INFORMACJI O TERENIE, KULESZA Łukasz dr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L01_a
L01_b

Laboratorium, tydzień Cyfrowe sieci teletransmisyjne, CHODOREK Agnieszka dr inż., 116HD, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T L01_a
3TD11A

Laboratorium, tydzień Systemy operacyjne 2, Tomaszewski Karol dr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L08_a
2ID14B

Laboratorium, tydzień Podstawy programowania 2, Ciopiński Leszek mgr inż., 3.26D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L06_a
1ID13B

Laboratorium, tydzień Architektura systemów komputerowych 1, WIECZOREK KAROL mgr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L08_a
1ID14B

Laboratorium, parzyste GEOPRZESTRZENNE BAZY DANYCH GIS, SOKAŁA Małgorzata dr inż., 4.30C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D L01_a
101A

Laboratorium, parzyste PROJEKTOWANIE PROCESÓW, DUBAJ Krzysztof mgr inż., 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L03_a
302A

Laboratorium, parzyste FIZYKA II, WĘDRYCHOWSKA-PAJEK Małgorzata mgr, 5.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L03_a
102A

Laboratorium, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SOBURA Szymon mgr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L05_a
L05_b

Laboratorium, parzyste OCHRONA ŒRODOWISKA W TRANSPORCIE, WARIANEK Michał mgr inż., ŁAGOWSKI Piotr dr inż., 32DDšbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T
L02_b

Laboratorium, parzyste Metaloznawstwo I, DEPCZYŃSKI Wojciech dr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M
L01_b

Laboratorium, parzyste MIERNICTWO CIEPLNO-PRZEPŁYWOWE, LESIAK Paweł mgr inż, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 L02_a
201IuB

Laboratorium, Tyg. 7-12 GRAFIKA INŻYNIERSKA, MICHTA Dagmara mgr inż., 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L02_a
101B

Wykład, nieparzyste Technol. wykończ. w wzornictw. przemysł., SPADŁO Sławomir dr hab.inż., prof. PŒk, 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Wykład, nieparzyste Mechanika techniczna II, RADZISZEWSKI Leszek dr hab.inż.prof.PŒk, 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T

Wykład, nieparzyste BIOLOGIA ŒRODOWISKOWA, PARKA Barbara dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Wykład, Tyg. 1-8 Metaloznawstwo I, DZIADOŃ Andrzej prof.dr hab.inż., 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M

Wykład, tydzień MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, Żyła Anna dr, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202

Wykład, tydzień TELEDETEKCJA I FOTOINTERPRETACJA, HAJDUKIEWICZ Maciej dr inż., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 203GK

Wykład, tydzień MATEMATYKA 2, DUDKIEWICZ Jadwiga dr, 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E

Wykład, tydzień KARTOGRAFIA GEOL. i GEOLOG-INŻYNIERSKA, WIATRAK Małgorzata dr, 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI

Wykład, tydzień OCZYSZCZANIE WODY 1, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 201IŒ

Wykład, tydzień PODSTAWY LOGISTYKI, PAWEŁCZYK Marek dr hab.inż. prof. PŒk, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Wykład, parzyste METODYKA PRACY RZECZOZNAWCY SAMOCHODOW., Więckowski Dariusz dr hab. inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS

Wykład, parzyste Kryteria bezp. w proj. urz. przemysłow., DINDORF Ryszard prof.dr hab.inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Wykład, parzyste PODST. PRAWNE W ENERGETYCE ODNAWIALNEJ, PURGAŁ Paweł prof. dr hab. inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Wykład, parzyste GEODEZYJNY MONITORING BUDOWLI, WOLSKI Bogdan prof. dr hab. inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 303PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L07_a

Wykład, Tyg. 4, 6, 8-9, 11, 15 STRATEGIC MANAGEMENT, STORONYANSKA IRYNA prof., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 302

Wykład, Tyg. 5-10 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻ., MOLASY Robert dr inż., 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Wykład, nieparzyste Informatyka 2, SŁOŃ Grzegorz dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED12

Wykład, tydzień PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŒk, 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 202A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Wykład, tydzień ANALIZA MATEMATYCZNA II, HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab., 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Wykład, tydzień Sieci teleinformatyczne, BELKA Radosław dr inż., CISCO, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T 3TD11

Wykład, tydzień MECHANIKA OGÓLNA, MARKIEWICZ Ireneusz dr inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8, 12, 14 ZARZĽDZANIE PRODUKCJĽ, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Wykład, parzyste Zintegrowane systemy projektowania, ŁASKI Paweł dr inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Wykład, parzyste Projektow.aplikacji internetowych 2, BEDLA Mariusz dr inż., 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID12, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID13

Wykład, parzyste PODSTAWY SYSTEMU OZE, PURGAŁ Paweł prof. dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Wykład, Tyg. 5, 9 TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Laboratorium, nieparzyste Zintegrowane systemy projektowania, PIETRALA Dawid mgr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Laboratorium, Tyg. 1-8 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA II, SPYRA Marcin mgr inż., 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD

Laboratorium, tydzień Sieci teleinformatyczne, BELKA Radosław dr inż., CISCO, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T L01_a
3TD11A

Laboratorium, tydzień Programowanie obiektowe (Java), Tomaszewski Karol dr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L08_a
2ID14B

Laboratorium, tydzień SYSTEMY INFORMACJI O TERENIE, KULESZA Łukasz dr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L03_a
L03_b

Laboratorium, tydzień GEODEZJA 2, KAPUSTA Łukasz dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L04_a
102GKB

Laboratorium, Tyg. 2, 4-5, 11, 14-15 TECHNIKI POMIAROWE W GEODEZJI, PUKANSKA Katarina dr hab. inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L06_a
103GKB
projekt, 08:00-11:45, tydzień PROJ.ARCH-URB.4 proj.strukt.miejskich, MOCHOCKA Sylwia mgr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU
L02_b

projekt, 08:00-11:45, tydzień PROJ. ARCH-URB. 4 proj.strukt. œródmiejskich, PIOTROWICZ Dariusz dr inż.arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU
L01_b

Laboratorium, Tyg. 2, 4-5, 8, 11, 14-15 KOMPUTEROWE OBLICZENIA GEODEZYJNE, BLISTAN Peter dr hab. inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L02_a
101GKBWykład, parzyste TEORIA REGULACJI I, FARANA Radim prof. dr hab. inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 202A

projekt, 12:00-15:45, tydzień PROJ. ARCH-URB. 4 proj.strukt. œródmiejskich, PIOTROWICZ Dariusz dr inż.arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU
L03_b
Laboratorium, 09:50-12:25, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 SKUTKI ZAGROŻEŃ CHEMICZNYCH, MADEJ Monika dr hab. inż.,prof.PŒk, 101HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IB

Laboratorium, Tyg. 2, 4-5, 8, 11, 14-15 KOMPUTEROWE OBLICZENIA GEODEZYJNE, BLISTAN Peter dr hab. inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L01_a
101GKA

Tyg. 5, 7, 9, 11, 13, 15 MIŁEK Dorota dr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102
MIKROEKONOMIA GR.WYROWNAWCZA


projekt, 12:45-15:20, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 SKUTKI ZAGROŻEŃ CHEMICZNYCH, MADEJ Monika dr hab. inż.,prof.PŒk, 101HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IB


Wykład, parzyste EKPLOATACJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Więckowski Dariusz dr hab. inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 32SiC

Wykład, 10:00-14:00, Tyg. 6, 8 PODSTAWY NORMALIZACJI 8h/sem, GRABAS Bogusław dr inż., 1.03A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 102AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 101BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 102BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 103BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 104BU
8 godz/sem

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18