Grupa: Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L01_a

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
N

Laboratorium, nieparzysty IDENTYFIKACJA OBIEKTÓW STEROWANIA, CEDRO Leszek Dr hab. inż,, 208CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
101AC

Wykład, tydzień METODY SZTUCZ. INTELIGENCJI W UKŁ.STER., TAKOSOGLU Jakub dr, 113HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A

projekt, parzysty AUTOMAT. I ROBOT. PROD. NA OBRAB. CNC, MIKO Edward dr hab.inż.prof.PŒk, 104HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
101AC
W
T

Wykład, parzysty AUTOMAT. I ROBOT. PROD. NA OBRAB. CNC, MIKO Edward dr hab.inż.prof.PŒk, 105aB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A

projekt, Tyg. 1-16 PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE, STAMIROWSKI Jerzy dr hab. inż. prof.PŒk, 106CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
101AC

projekt, tydzień PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE, STAMIROWSKI Jerzy dr hab. inż. prof.PŒk, 106CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L01_a
101AA

Laboratorium, tydzień PROGRAMY CAD/CAE W PRAKTYCE INŻYNIERSK., ŁASKI Paweł dr inż., 2.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L01_a
101AA

projekt, tydzień Architekt., program. i zast. mikrokontr., PIETRALA Dawid mgr inż., 208CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L01_a
101AA

projekt, Tyg. 1-16 Architekt., program. i zast. mikrokontr., PIETRALA Dawid mgr inż., 208CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
101AC


Œ
R
O
D
A

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 PODSTAWY MECHATRONIKI, ŁASKI Paweł dr inż., 4CLTM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L01_a
101AA

Laboratorium, parzysty PODSTAWY MECHATRONIKI, ŁASKI Paweł dr inż., 4CLTM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
101AC

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 IDENTYFIKACJA OBIEKTÓW STEROWANIA, CEDRO Leszek Dr hab. inż,, 208CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L01_a
101AA

Laboratorium, parzysty METODY SZTUCZ. INTELIGENCJI W UKŁ.STER., BRACHA Gabriel mgr inż., 106CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L01_a
101AA

Wykład, tydzień IDENTYFIKACJA OBIEKTÓW STEROWANIA, CEDRO Leszek Dr hab. inż,, 1.07B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A

Wykład, tydzień CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW, JANECKI Dariusz dr hab.inż.prof.PŒk, 1.07B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A

Laboratorium, Tyg. 1-16 Zaawans. techn. prog. sterowników PLC, WIŒNIEWSKI Hubert mgr inż., 206HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
101ACprojekt, parzysty AUTOMAT. I ROBOT. PROD. NA OBRAB. CNC, MIKO Edward dr hab.inż.prof.PŒk, 104HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L01_a
101AAC
Z
W
A
R
T
E
K

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Zaawans. techn. prog. sterowników PLC, WIŒNIEWSKI Hubert mgr inż., 1.07B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A

Wykład, parzysty PROGRAMY CAD/CAE W PRAKTYCE INŻYNIERSK., ŁASKI Paweł dr inż., 114CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE, STAMIROWSKI Jerzy dr hab. inż. prof.PŒk, 1.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A

Laboratorium, parzysty AUTOMAT. I ROBOT. PROD. NA OBRAB. CNC, NOWAKOWSKI Łukasz dr inż., 104HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L01_a
101AA

Laboratorium, parzysty AUTOMAT. I ROBOT. PROD. NA OBRAB. CNC, NOWAKOWSKI Łukasz dr inż., 104HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
101AC

projekt, parzysty PODSTAWY MECHATRONIKI, ŁASKI Paweł dr inż., 4CLTM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L01_a
101AA


P
I
č
T
E
K

projekt, nieparzysty PODSTAWY MECHATRONIKI, ŁASKI Paweł dr inż., 4CLTM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
101AC

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 PODSTAWY MECHATRONIKI, ŁASKI Paweł dr inż., 105aB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A

Laboratorium, nieparzysty METODY SZTUCZ. INTELIGENCJI W UKŁ.STER., BRACHA Gabriel mgr inż., 4CLTM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
101AC

Laboratorium, Tyg. 1-16 PROGRAMY CAD/CAE W PRAKTYCE INŻYNIERSK., ŁASKI Paweł dr inż., 2.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
101AC
Laboratorium, tydzień Zaawans. techn. prog. sterowników PLC, WIŒNIEWSKI Hubert mgr inż., 206HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L01_a
101AA

Laboratorium, parzysty CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW, B„KOWSKI Andrzej dr inż., 208CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
101AC

Laboratorium, parzysty CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW, B„KOWSKI Andrzej dr inż., 208CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L01_a
101AA

Wykład, parzysty Architekt., program. i zast. mikrokontr., PIETRALA Dawid mgr inż., 102HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17