Grupa: Stacjonarne II stopnia WMiBM

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Laboratorium, tydzień DIAGNOSTYKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, JURECKI Rafał dr inż., 15MDąbrowa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 11TS
L01_b

Laboratorium, parzysty INŻYNIERIA EKSPLOATACJI SYSTEMÓW, DANIELEWSKI Hubert mgr, 114HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 22IMM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M L03_a

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 STRUKTURA I WŁASNOŚCI ODLEWÓW, MOLA Renata dr inż., 106HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 12IMM

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 Mechanika lotu, DZIOPA Zbigniew dr hab.inż. prof. PŚk, 1.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M UTI

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TECHNOLOGIA NAPRAW POJ.SAMOCH., ZUSKA Andrzej dr inż., 12MDąbrowa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T L01_a
11TSA

Laboratorium, tydzień DIAGNOSTYKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, JURECKI Rafał dr inż., 15MDąbrowa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 12LiS
L03_b

Laboratorium, parzysty TECHNOLOGIA NAPRAW POJ.SAMOCH., MARCINIEWSKI Mateusz mgr inż., 12MDąbrowa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T L02_a
11TSB

Laboratorium, nieparzysty METODY SZTUCZ. INTELIGENCJI W UKŁ.STER., BRACHA Gabriel mgr inż., 106CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L02_a
101AB

Laboratorium, tydzień DIAGNOSTYKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, JURECKI Rafał dr inż., MARCINIEWSKI Mateusz mgr inż., 15MDąbrowa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 13LiS
L05_b

Laboratorium, Tyg. 1-16 Obróbka laserowa i plazmowa, GRABAS Bogusław dr inż., 102HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M KWTLiP

Laboratorium, tydzień DIAGNOSTYKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, JURECKI Rafał dr inż., 15MDąbrowa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 12LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 13LiS
L04_b

Laboratorium, Tyg. 6-15 POJAZDY SAMOCHODOWE, Jaskólski Jacek Mgr inż., 12MDąbrowa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T
Uzupeenienie efektów ksztaecenia L03PS

Laboratorium, Tyg. 6-15 POJAZDY SAMOCHODOWE, Jaskólski Jacek Mgr inż., 12MDąbrowa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T
Uzupeenienie efektów ksztaecenia L01PS


Wykład, tydzień MECHANIKA OŚR. CIĄGŁYCH I MECH.CIAŁA ST., NEIMITZ Andrzej prof.dr hab.inż., 1.06B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 11KWW, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 12IMM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M KWTLiP, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M UTI

Laboratorium, nieparzysty IDENTYFIKACJA OBIEKTÓW STEROWANIA, CEDRO Leszek Dr hab. inż,, 208CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
101AC

Laboratorium, tydzień DIAGNOSTYKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, JURECKI Rafał dr inż., 15MDąbrowa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 12LiS
L02_b

Laboratorium, Tyg. 6-15 POJAZDY SAMOCHODOWE, Jaskólski Jacek Mgr inż., 12MDąbrowa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T
Uzupeenienie efektów ksztaecenia L02PS

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TERMODYNAMIKA II, PASTUSZKO Robert dr hab. inż., 105aB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 11KWW, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 12IMM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M KWTLiP, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M UTI

Wykład, tydzień METODY SZTUCZ. INTELIGENCJI W UKŁ.STER., TAKOSOGLU Jakub dr, 113HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12 STRUKTURA I WŁASNOŚCI ODLEWÓW, MOLA Renata dr inż., 102HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 12IMM

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Termiczne aspekty obróbki laserowej i plazmowej, Zowczak Włodzimierz Dr hab.inż, 114CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M KWTLiP

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TERMODYNAMIKA II, PASTUSZKO Robert dr hab. inż., 3.04B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 11KWW, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M KWTLiP

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Termiczne aspekty obróbki laserowej i plazmowej, Zowczak Włodzimierz Dr hab.inż, 106CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M KWTLiP

projekt, tydzień Architekt., program. i zast. mikrokontr., PIETRALA Dawid mgr inż., 208CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L02_a
101AB
Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MECHANIKA OŚR. CIĄGŁYCH I MECH.CIAŁA ST., NEIMITZ Andrzej prof.dr hab.inż., 3.04B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 11KWW, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M KWTLiP

Ćwiczenia, parzysty MECHANIKA OŚR. CIĄGŁYCH I MECH.CIAŁA ST., NEIMITZ Andrzej prof.dr hab.inż., 3.04B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 12IMM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M UTI

Ćwiczenia, parzysty MECHANIKA OŚR. CIĄGŁYCH I MECH.CIAŁA ST., NEIMITZ Andrzej prof.dr hab.inż., 4.15B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M
grupa wyrównawcza

Wykład, Tyg. 1-16 Systemy mechatroniczne w uzbrojeniu, PAWLIKOWSKI Rafał dr inż., STEFAŃSKI Konrad dr inż., 4.15B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M UTI

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 LOGISTYKA PRZEMYSŁOWA, RADEK Norbert dr hab. inż.PrPś, 103CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T L06_a
13LiSB

projekt, Tyg. 9-15 SEMINARIUM DYPLOMOWE, DZIADOŃ Andrzej Prof. dr hab., 102HB, 5.05B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 22IMM

projekt, parzysty LOGISTYKA PRZEMYSŁOWA, RADEK Norbert dr hab. inż.PrPś, 103CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T L05_a
13LiSA

projekt, parzysty LOGISTYKA PRZEMYSŁOWA, RADEK Norbert dr hab. inż.PrPś, 103CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T L03_a
12LiSA

projekt, parzysty AUTOMAT. I ROBOT. PROD. NA OBRAB. CNC, MIKO Edward dr hab.inż.prof.PŚk, 104HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
101AC
Tyg. 1-16 2.27DH, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 A

W
T
O
R
E
K

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 STEROWANIE I ZARZ. W SYST. TRANSPORTU, JAŚKIEWICZ Marek Dr hab.inż, 1.06B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 12LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 13LiS

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Badania hałasu w transporcie, RADZISZEWSKI Leszek dr hab.inż.prof.PŚk, 105aB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 21TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 22LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 23LiS

Wykład, Tyg. 1-16 Budowa i sterowanie bezzałogowymi aparatami latającymi, KORUBA Zbigniew prof.dr hab.inż., 4.15B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M UTI

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Prawo cywilne, WOJCIESZAK Łukasz dr hab., 1.06B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 12LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 13LiS

Wykład, parzysty AUTOMAT. I ROBOT. PROD. NA OBRAB. CNC, MIKO Edward dr hab.inż.prof.PŚk, 105aB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A

Laboratorium, nieparzysty Badania hałasu w transporcie, KEKEZ Michał dr inż., WRÓBEL-KNYSAK Anna dr inż., 3.14B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 23LiS
L04_b

Laboratorium, tydzień METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH, ROKACH Igor dr hab.prof.PŚk, 2.06B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M UTI

Laboratorium, parzysty OBRÓBKI POWIERZCHNIOWE, Dudek Dominik dr inż., 102HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 12IMM

Laboratorium, parzysty Badania hałasu w transporcie, KEKEZ Michał dr inż., WRÓBEL-KNYSAK Anna dr inż., 3.14B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 22LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 23LiS
L03_b

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 Mechanika lotu, DZIOPA Zbigniew dr hab.inż. prof. PŚk, 4.14B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M UTI

Ćwiczenia, parzysty PRZEMIANY FAZOWE I PODST. OBR. CIEPLN., BOROWIECKA-JAMROZEK Joanna dr inż., 5.12B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 12IMM

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 STEROWANIE I ZARZ. W SYST. TRANSPORTU, JAŚKIEWICZ Marek Dr hab.inż, 10MDąbrowa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 12LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 13LiS
L04_b

Laboratorium, tydzień PROGRAMY CAD/CAE W PRAKTYCE INŻYNIERSK., ŁASKI Paweł dr inż., 2.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L01_a
101AA

Laboratorium, tydzień MODELOWANIE PROCESÓW TRANSPORTOWYCH, SKROBACKI Zbigniew dr inż., 1.10B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 12LiS
L03_b

Laboratorium, parzysty STEROWANIE I ZARZ. W SYST. TRANSPORTU, JAŚKIEWICZ Marek Dr hab.inż, 10MDąbrowa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 13LiS
L05_b

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 STEROWANIE I ZARZ. W SYST. TRANSPORTU, JAŚKIEWICZ Marek Dr hab.inż, 10MDąbrowa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 12LiS
L02_b

Laboratorium, tydzień METODY MATEMATYCZNE W TRANSPORCIE, SZUMSKA Emilia mgr inż., 3.09C, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 12LiS
L03_b

Laboratorium, tydzień METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH, ROKACH Igor dr hab.prof.PŚk, 2.06B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 12IMM

Laboratorium, parzysty AUTOMAT. I ROBOT. PROD. NA OBRAB. CNC, NOWAKOWSKI Łukasz dr inż., 104HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L02_a
101AB

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 Historia Kielc i regionu świętokrzysk., GŁÓWKA Jan dr, 3.04B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 21TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 22LiS

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 Historia Kielc i regionu świętokrzysk., GŁÓWKA Jan dr, 3.04B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 22LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 23LiS


Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW, BORKOWSKI Krzysztof mgr inż., 208CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L02_a
101AB

Laboratorium, Tyg. 1-16 Strukturalne aspekty obróbki laserowej i plazmowej, MŁYNARCZYK Piotr mgr inż., 112HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M KWTLiP

Laboratorium, tydzień METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH, ROKACH Igor dr hab.prof.PŚk, 2.06B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 11KWW

Laboratorium, parzysty Badania hałasu w transporcie, KEKEZ Michał dr inż., WRÓBEL-KNYSAK Anna dr inż., 3.14B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 21TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 22LiS
L02_b

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 PODSTAWY MECHATRONIKI, ŁASKI Paweł dr inż., 4CLTM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L02_a
101AB

projekt, Tyg. 1-16 PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE, STAMIROWSKI Jerzy dr hab. inż. prof.PŚk, 106CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
101AC

projekt, tydzień NARZĘDZIA DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ, PACANOWSKI Jarosław dr inż., 1.16B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 11KWW

projekt, parzysty AUTOMAT. I ROBOT. PROD. NA OBRAB. CNC, MIKO Edward dr hab.inż.prof.PŚk, 104HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L02_a
101AB

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 STEROWANIE I ZARZ. W SYST. TRANSPORTU, JAŚKIEWICZ Marek Dr hab.inż, 10MDąbrowa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 12LiS
L03_b

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 IDENTYFIKACJA OBIEKTÓW STEROWANIA, CEDRO Leszek Dr hab. inż,, 208CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L02_a
101AB

Laboratorium, parzysty STEROWANIE I ZARZ. W SYST. TRANSPORTU, JAŚKIEWICZ Marek Dr hab.inż, 10MDąbrowa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 11TS
L01_b

Laboratorium, parzysty Mechanika lotu, DZIOPA Zbigniew dr hab.inż. prof. PŚk, 3.14B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M UTI

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 PROGRAMOW. OBRAB. CNC I CENTRÓW OBRÓBK., MAJ Piotr mgr inż., 104HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 11KWW

projekt, Tyg. 1-16 Praca dyplomowa, GONTARSKI Dariusz dr inż., Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 22LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 23LiS

projekt, tydzień PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE, STAMIROWSKI Jerzy dr hab. inż. prof.PŚk, 106CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L02_a
101AB

Wykład, Tyg. 1-10 Historia Kielc i regionu świętokrzysk., GŁÓWKA Jan dr, 117B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 A, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 A 201A, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 21KWW, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 22IMM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 21TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 22LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 23LiS

projekt, Tyg. 1-16 Architekt., program. i zast. mikrokontr., PIETRALA Dawid mgr inż., 208CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
101ACWykład, Tyg. 1-15 DIAGNOSTYKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, JAŚKIEWICZ Marek Dr hab.inż, 1.06B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 12LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 13LiS

Wykład, Tyg. 1-16 Strukturalne aspekty obróbki laserowej i plazmowej, DEPCZYŃSKI Wojciech dr inż., 5.12B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M KWTLiP

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 PRZYRZĄDY I UCHWYTY OBRÓBKOWE, KOZIOR Tomasz mgr inż., 107HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 11KWW

projekt, tydzień PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE, STAMIROWSKI Jerzy dr hab. inż. prof.PŚk, 106CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L01_a
101AA

Wykład, Tyg. 1-13 PRZEMIANY FAZOWE I PODST. OBR. CIEPLN., BOROWIECKA-JAMROZEK Joanna dr inż., 5.12B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 12IMM

Wykład, tydzień INŻYNIERIA EKSPLOATACJI SYSTEMÓW, KURP Piotr dr inż., 1.06B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 21KWW, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 22IMM

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Projektowanie amunicji i zapalników, TUŚNIO Janusz dr hab. inż., 4.15B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M UTI

projekt, tydzień Architekt., program. i zast. mikrokontr., PIETRALA Dawid mgr inż., 208CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L01_a
101AA

Wykład, Tyg. 6-10 BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, JAŚKIEWICZ Marek Dr hab.inż, 1.06B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T
Uzupeenienie efektów ksztaeceniaSeminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, JANECKI Dariusz dr hab.inż.prof.PŚk, 102HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 A 201A

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, KUNDERA Czesław prof.dr hab.inż., 2.21B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 21KWW

Wykład, parzysty Przedmiot humanistyczno-społeczny, RADOWICZ Joanna dr, 117B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 A, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 A 201A, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 21KWW, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 22IMM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 21TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 22LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 23LiS

Wykład, parzysty NARZĘDZIA DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ, PACANOWSKI Jarosław dr inż., 102HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 11KWW

Ćwiczenia, Tyd. 13 SAMOCHODY SPECJALNE I SPECJALIZOWANE, STRACHOWSKI Piotr mgr inż., 115HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 12LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 13LiS
30 maj 2017 r. - REZERWACJA / ZAJECIA wg USTALEN Z PROWADZACYM !

Ś
R
O
D
A

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 WYBRANE ZAGAD.OBRÓBKI UBYTKOWEJ, MIKO Edward dr hab.inż.prof.PŚk, 109HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 11KWW

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 METODY ILOŚCIOWE W DZIAŁ. PRZEDSIĘB., GONTARSKI Dariusz dr inż., 1.07B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 12LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 13LiS

Wykład, Tyg. 1-16 Wybrane zagadnienia inżynierii powierzchni, ŻÓRAWSKI W.Dr hab.inż.Prof.PŚk, 102HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M KWTLiP

Wykład, parzysty EKOLOGIA, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., 1.06B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 12LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 13LiS

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 Systemy mechatroniczne w uzbrojeniu, GRZYB Marta mgr inż., 2.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M UTI

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 METODY ILOŚCIOWE W DZIAŁ. PRZEDSIĘB., TOFIL Szymon mgr inż., 114CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 13LiS

Ćwiczenia, parzysty TERMODYNAMIKA II, PASTUSZKO Robert dr hab. inż., 5.21B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 12IMM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M UTI

Ćwiczenia, parzysty EKOLOGIA, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., 3.04B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 12LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 13LiS
L01+L02+L04

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 PRZYRZĄDY I UCHWYTY OBRÓBKOWE, BOCHNIA Jerzy dr inż., 109HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 11KWW

Wykład, tydzień IDENTYFIKACJA OBIEKTÓW STEROWANIA, CEDRO Leszek Dr hab. inż,, 1.07B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A

Wykład, parzysty NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE, NOWAKOWSKI Łukasz dr inż., 109HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 11KWW

Wykład, Tyg. 1-8 METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH, ROKACH Igor dr hab.prof.PŚk, 1.06B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 11KWW, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 12IMM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M KWTLiP, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M UTI

Wykład, tydzień CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW, JANECKI Dariusz dr hab.inż.prof.PŚk, 1.07B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A

Wykład, tydzień ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA SAMOCHOD., ZAWADZKI Andrzej dr inż., 1.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 11TS

Wykład, Tyg. 1-15 LOGISTYKA PRZEMYSŁOWA, GRABAS Bogusław dr inż., 1.07B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 12LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 13LiS

Wykład, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11 Prawo handlowe, WOJCIESZAK Łukasz dr hab., 1.06B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T


Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 SPIEKI I KOMPOZYTY, Bańkowski Damian mgr inż., 112HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 12IMM

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 PODSTAWY MECHATRONIKI, ŁASKI Paweł dr inż., 4CLTM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L01_a
101AA

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA SAMOCHOD., ZAWADZKI Andrzej dr inż., 2.20DH, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T L02_a
11TSB

Laboratorium, parzysty PODSTAWY MECHATRONIKI, ŁASKI Paweł dr inż., 4CLTM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
101AC

Laboratorium, parzysty STRUKTURA I WŁASNOŚCI ODLEWÓW, MOLA Renata dr inż., 106HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 12IMM

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA SAMOCHOD., ZAWADZKI Andrzej dr inż., 2.20DH, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T L01_a
11TSA

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 IDENTYFIKACJA OBIEKTÓW STEROWANIA, CEDRO Leszek Dr hab. inż,, 208CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L01_a
101AA

Laboratorium, Tyg. 1-16 Wybrane zagadnienia inżynierii powierzchni, MULCZYK K. Mgr inż., Studencka1, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M KWTLiP

Laboratorium, tydzień PROGRAMY CAD/CAE W PRAKTYCE INŻYNIERSK., ŁASKI Paweł dr inż., 2.06B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L02_a
101AB

Laboratorium, parzysty METODY SZTUCZ. INTELIGENCJI W UKŁ.STER., BRACHA Gabriel mgr inż., 106CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L01_a
101AA

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 METODY ILOŚCIOWE W DZIAŁ. PRZEDSIĘB., TOFIL Szymon mgr inż., 114CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 12LiS

Ćwiczenia, parzysty EKOLOGIA, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., 3.04B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T

Ćwiczenia, parzysty Budowa i sterowanie bezzałogowymi aparatami latającymi, GRZYB Marta mgr inż., 2.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M UTI

Laboratorium, tydzień MODELOWANIE PROCESÓW TRANSPORTOWYCH, SKROBACKI Zbigniew dr inż., 2.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 12LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 13LiS
L04_b

projekt, Tyg. 1-16 Projektowanie amunicji i zapalników, GAPIŃSKI Daniel dr inż., 2.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M UTI

projekt, tydzień NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE, NOWAKOWSKI Łukasz dr inż., 104HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 11KWW

Wykład, Tyg. 6, 8, 10, 12, 14 MECHANIKA RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, ZUSKA Andrzej dr inż., 1.06B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T
Uzupeenienie efektów ksztaecenia

projekt, parzysty AUTOMAT. I ROBOT. PROD. NA OBRAB. CNC, MIKO Edward dr hab.inż.prof.PŚk, 104HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L01_a
101AA

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MATERIAŁY NARZĘDZIOWE, BOROWIECKA-JAMROZEK Joanna dr inż., 5.12B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 12IMM

Wykład, tydzień PROGRAMOW. OBRAB. CNC I CENTRÓW OBRÓBK., MIKO Edward dr hab.inż.prof.PŚk, 109HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 11KWW

Laboratorium, tydzień METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH, ROKACH Igor dr hab.prof.PŚk, 2.06B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M KWTLiP


Laboratorium, Tyg. 1-16 Zaawans. techn. prog. sterowników PLC, WIŚNIEWSKI Hubert mgr inż., 206HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
101AC

Laboratorium, tydzień METODY MATEMATYCZNE W TRANSPORCIE, SZUMSKA Emilia mgr inż., 3.17C, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 11TS
L02_b

Laboratorium, tydzień MODELOWANIE PROCESÓW TRANSPORTOWYCH, SKROBACKI Zbigniew dr inż., 1.10B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 11TS
L01_b

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, JAŚKIEWICZ Marek Dr hab.inż, 4.23B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 21TS
C
Z
W
A
R
T
E
K

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Zaawans. techn. prog. sterowników PLC, WIŚNIEWSKI Hubert mgr inż., 1.07B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A

Wykład, Tyg. 1-15 SAMOCHODY SPECJALNE I SPECJALIZOWANE, JURECKI Rafał dr inż., 105aB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 12LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 13LiS

Wykład, Tyg. 1-16 Fizyka laserów i generowanie energii promienistej, MUCHA Zygmunt dr hab. prof.PŚk, 102HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M KWTLiP

Wykład, parzysty PROGRAMY CAD/CAE W PRAKTYCE INŻYNIERSK., ŁASKI Paweł dr inż., 114CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE, STAMIROWSKI Jerzy dr hab. inż. prof.PŚk, 1.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A

Wykład, Tyg. 1-13 TECHNOLOGIA SPAWALNICTWA, SKRZYPCZYK Andrzej dr inż., 5.12B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 12IMM

Wykład, parzysty TECHNOLOGIA NAPRAW POJ.SAMOCH., ZUSKA Andrzej dr inż., 1.07B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 11TS

Wykład, parzysty Historia techniki i wynalazków, OSSOWSKA Katarzyna dr, Aula Gł 3, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 A, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 A 201A, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 21KWW, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 22IMM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 21TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 22LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 23LiS

Wykład, nieparzysty MODELOWANIE PROCESÓW TRANSPORTOWYCH, SKROBACKI Zbigniew dr inż., 1.06B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 12LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 13LiS

Wykład, parzysty OCHRONA PATENTOWA I PRAWO AUTORSKIE, OSSOWSKA Katarzyna dr, Aula Gł 3, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 A, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 A 201A, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 21KWW, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 22IMM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 21TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 22LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 23LiS

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 METODY MATEMATYCZNE W TRANSPORCIE, NOWAKOWSKA Marzena dr hab., 105aB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 12LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 13LiS

Wykład, parzysty Analytical mechanics, BĄKOWSKI Andrzej dr inż., 105aB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 11KWW, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 12IMM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M KWTLiP, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M UTI

Wykład, Tyg. 1-16 Obróbka laserowa i plazmowa, GRABAS Bogusław dr inż., 114CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M KWTLiP

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 Historia Kielc i regionu świętokrzysk., GŁÓWKA Jan dr, 5.21B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 A


Laboratorium, parzysty TECHNOLOGIA SPAWALNICTWA, BOLANOWSKI Paweł mgr inż., 2HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 12IMM

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 INŻYNIERIA EKSPLOATACJI SYSTEMÓW, TOFIL Szymon mgr inż., 114HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 21KWW, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 22IMM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M L02_a

Laboratorium, tydzień METODY MATEMATYCZNE W TRANSPORCIE, SZUMSKA Emilia mgr inż., 3.17C, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 12LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 13LiS
L04_b

Laboratorium, tydzień MODELOWANIE PROCESÓW TRANSPORTOWYCH, SKROBACKI Zbigniew dr inż., 1.10B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 13LiS
L05_b

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 OBRÓBKA EROZYJNA, MŁYNARCZYK Piotr mgr inż., 102HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 11KWW

Laboratorium, parzysty OBRÓBKA WYKOŃCZENIOWA, Dudek Dominik dr inż., 102HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 11KWW

Laboratorium, parzysty AUTOMAT. I ROBOT. PROD. NA OBRAB. CNC, NOWAKOWSKI Łukasz dr inż., 104HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L01_a
101AA

Laboratorium, parzysty MATERIAŁY NARZĘDZIOWE, BOROWIECKA-JAMROZEK Joanna dr inż., 112HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 12IMM

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Analytical mechanics, BĄKOWSKI Andrzej dr inż., 3.04B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 11KWW, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M KWTLiP

Laboratorium, tydzień METODY MATEMATYCZNE W TRANSPORCIE, NOWAKOWSKA Marzena dr hab., 3.08C, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 11TS
L01_b

Laboratorium, tydzień MODELOWANIE PROCESÓW TRANSPORTOWYCH, SKROBACKI Zbigniew dr inż., 1.10B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 12LiS
L02_b

Laboratorium, tydzień METODY MATEMATYCZNE W TRANSPORCIE, SZUMSKA Emilia mgr inż., 3.17C, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 13LiS
L05_b

Wykład, Tyg. 6-15 ORGAN. I ZARZ. PRZEDS. TRANSP.-SPEDYC., ŚRENIAWSKA Elżbieta mgr, 1.06B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T
Uzupeenienie efektów ksztaeceniaĆwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Fizyka laserów i generowanie energii promienistej, MUCHA Zygmunt dr hab. prof.PŚk, 102HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M KWTLiP

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TECHNOLOGIA SPAWALNICTWA, BOLANOWSKI Paweł mgr inż., 2HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 12IMM

projekt, parzysty Systemy mechatroniczne w uzbrojeniu, GAPIŃSKI Daniel dr inż., 1.10B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M UTI

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, ANTOSZEWSKI Bogdan prof. dr hab.inż., 102HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 22LiS

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, ANTOSZEWSKI Bogdan prof. dr hab.inż., 102HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 23LiS
projekt, parzysty PODSTAWY MECHATRONIKI, ŁASKI Paweł dr inż., 4CLTM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L01_a
101AA

projekt, parzysty Budowa i sterowanie bezzałogowymi aparatami latającymi, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 3.14B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M UTI


Laboratorium, parzysty AUTOMAT. I ROBOT. PROD. NA OBRAB. CNC, NOWAKOWSKI Łukasz dr inż., 104HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
101AC

Laboratorium, parzysty Badania hałasu w transporcie, KEKEZ Michał dr inż., 3.14B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 21TS
L01_b

Laboratorium, parzysty INŻYNIERIA EKSPLOATACJI SYSTEMÓW, TOFIL Szymon mgr inż., 114HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 21KWW, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M L01_a

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 Historia Kielc i regionu świętokrzysk., GŁÓWKA Jan dr, 3.04B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 21KWW

Ćwiczenia, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11 Historia Kielc i regionu świętokrzysk., GŁÓWKA Jan dr, 3.04B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 22IMM


Wykład, parzysty Selected Prob. of Control Theory and Ap., FARANA Radim prof. dr hab. inż., 1.07B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 A 201A

Wykład, Tyg. 6, 8, 10, 12, 14 POJAZDY SAMOCHODOWE, JURECKI Rafał dr inż., 1.06B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T
Uzupeenienie efektów ksztaeceniaprojekt, Tyg. 9-15 SEMINARIUM DYPLOMOWE, DZIADOŃ Andrzej Prof. dr hab., 102HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 22IMM
P
I
ą
T
E
K

projekt, nieparzysty PODSTAWY MECHATRONIKI, ŁASKI Paweł dr inż., 4CLTM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
101AC

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 OBRÓBKI POWIERZCHNIOWE, SPADŁO Sławomir dr hab.inż., prof. PŚk, 5.12B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 12IMM

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 PODSTAWY MECHATRONIKI, ŁASKI Paweł dr inż., 105aB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A

Wykład, parzysty OBRÓBKA EROZYJNA, SPADŁO Sławomir dr hab.inż., prof. PŚk, 5.12B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 11KWW

Laboratorium, nieparzysty METODY SZTUCZ. INTELIGENCJI W UKŁ.STER., BRACHA Gabriel mgr inż., 4CLTM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
101AC

Laboratorium, Tyg. 1-16 PROGRAMY CAD/CAE W PRAKTYCE INŻYNIERSK., ŁASKI Paweł dr inż., 2.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
101AC

Laboratorium, tydzień Zaawans. techn. prog. sterowników PLC, WIŚNIEWSKI Hubert mgr inż., 206HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L02_a
101AB
Laboratorium, tydzień Zaawans. techn. prog. sterowników PLC, WIŚNIEWSKI Hubert mgr inż., 206HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L01_a
101AA

Laboratorium, parzysty CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW, BĄKOWSKI Andrzej dr inż., 208CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
101AC

projekt, parzysty Balistyka końcowa, RADZISZEWSKI Leszek dr hab.inż.prof.PŚk, 4.15B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M UTI

Wykład, parzysty OBRÓBKA WYKOŃCZENIOWA, SPADŁO Sławomir dr hab.inż., prof. PŚk, 5.12B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 11KWW

Wykład, parzysty Architekt., program. i zast. mikrokontr., PIETRALA Dawid mgr inż., 102HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A

Wykład, parzysty SPIEKI I KOMPOZYTY, KONIECZNY Marek Dr hab.inż, 5.05B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 12IMM
Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Balistyka końcowa, RADZISZEWSKI Leszek dr hab.inż.prof.PŚk, 4.15B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M UTI

Ćwiczenia, parzysty SAMOCHODY SPECJALNE I SPECJALIZOWANE, STRACHOWSKI Piotr mgr inż., 3.04B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 12LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 13LiS

Ćwiczenia, parzysty Analytical mechanics, BĄKOWSKI Andrzej dr inż., 3.04B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 12IMM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M UTI

Ćwiczenia, parzysty SAMOCHODY SPECJALNE I SPECJALIZOWANE, STRACHOWSKI Piotr mgr inż., 3.04B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T

Laboratorium, parzysty PODSTAWY MECHATRONIKI, ŁASKI Paweł dr inż., 4CLTM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L02_a
101AB

Laboratorium, parzysty PRZEMIANY FAZOWE I PODST. OBR. CIEPLN., BOROWIECKA-JAMROZEK Joanna dr inż., 5.05B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M 12IMM

Laboratorium, parzysty CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW, BĄKOWSKI Andrzej dr inż., 208CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A L01_a
101AA

Wykład, 12:00-15:45, Tyg. 5, 7, 9, 11, 13, 15 PRZEWOZY MIĘDZYNARODOWE TRANSPORTEM SAM., Poliak Milos Prof., 4.15B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 12LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 13LiSWykład, 08:00-11:45, Tyg. 5, 7, 9, 11, 13, 15 PRZEWOZY MIĘDZYNARODOWE TRANSPORTEM SAM., Poliak Milos Prof., 4.15B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 11TSWykład, Tyg. 6, 8, 10, 12, 14 POJAZDY SAMOCHODOWE, JURECKI Rafał dr inż., 4.15B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T
Uzupeenienie efektów ksztaecenia

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17