Grupa: Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 20:50
P
N

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TWORZYWA SZTUCZNE W INŻYNIERII ŒROD., KUBICKA Urszula dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI

Wykład, parzysty SIECI i INSTALACJE GAZOWE, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI

projekt, tydzień OCZYSZCZANIE ŒCIEKÓW 2, BARTKIEWICZ Lidia dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 L03_a
302SIA

projekt, parzysty SIECI i INSTALACJE GAZOWE, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 L04_a
302SIB

Wykład, tydzień GOSPODARKA WOD-ŒCIEK.W ZAKŁAD.PRZEMYSŁ., DAŃCZUK Magdalena dr inż., GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI

projekt, tydzień WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., WCIŒLIK Sylwia dr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 L04_a
302SIB


W
T

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 AKADEMICKIE DOBRE WYCHOWANIE, Maj-Malinowska Barbara mgr, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 OCZYSZCZANIE ŒCIEKÓW 2, BARTKIEWICZ Lidia dr inż., DAŃCZUK Magdalena dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GOSPODARKA WOD-ŒCIEK.W ZAKŁAD.PRZEMYSŁ., DAŃCZUK Magdalena dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 L04_a
302SIB

projekt, parzysty GOSPODARKA WOD-ŒCIEK.W ZAKŁAD.PRZEMYSŁ., DAŃCZUK Magdalena dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 L03_a
302SIA

projekt, tydzień USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 L03_a
302SIA


Œ
R

projekt, tydzień USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 L04_a
302SIB

Wykład, tydzień PRAWODASTWO BUDOWL.WODNE I W OCHR.ŒRODOW, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI

projekt, tydzień OCZYSZCZANIE ŒCIEKÓW 2, BARTKIEWICZ Lidia dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 L04_a
302SIB

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, TYBURCZYK Anna dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI

Wykład, parzysty KOSZTORYSOWANIE, TELEJKO MAREK dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI


C
Z
W
A
R
T
E
K

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 SIECI i INSTALACJE GAZOWE, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 L03_a
302SIA

Wykład, tydzień USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 KOSZTORYSOWANIE, KOTWA Anna dr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 L03_a
302SIA

projekt, parzysty KOSZTORYSOWANIE, KOTWA Anna dr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 L04_a
302SIB

projekt, tydzień WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, WCIŒLIK Sylwia dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 L03_a
302SIA


Wykład, parzysty INSTALACJE CO I WENTYLACJI, CIENCIAŁA Krzysztof dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI

P
T

Wykład, parzysty INSTALACJE SANITARNE 2, LISOWSKA Justyna dr inż., ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI

Wykład, parzysty ENGINEERING THERMODYNAMICS, WCIŒLIK Sylwia dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17