Grupa: Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED22

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N

Ćwiczenia, tydzień Język angielski specjalistyczny, Janowska Agnieszka mgr, 1.20D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED22

Laboratorium, tydzień Aparaty elektryczne, DELĄG Mariusz mgr inż., 1.19DH, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E L03_a
1ED22A

projekt, tydzień Elektroenergetyka zakładów przemysłowych, CHOJNACKI Andrzej dr hab inż., 2.23DH, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E L03_a
1ED22A

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Zakłócenia w układach elektroenerget., ZAWADZKI Andrzej dr inż., 1.18D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E

Wykład, parzysty Metody numeryczne w technice, ŁASKAWSKI Michał dr inż., 1.18D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E


W
T

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Aparaty elektryczne, RÓŻOWICZ Sebastian dr inż., 2.21DH, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED21, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED22

Wykład, parzysty Zarządzanie własnością intelektualną, KOTULSKA Magdalena dr, 1.14D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E

Wykład, tydzień Elektroenergetyka zakładów przemysłowych, CHOJNACKI Andrzej dr hab inż., 1.10D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED21, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED22

Laboratorium, tydzień Analog.i cyfr.podzespoły ukł.reg.masz.el, RADOMSKI Grzegorz dr hab. inż., 1.30DH, 2.29D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E L03_a
1ED22A
Ś
R

Wykład, tydzień Analog.i cyfr.podzespoły ukł.reg.masz.el, LUDWINEK Krzysztof dr inż., 2.27DH, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED21, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED22


Laboratorium, nieparzysty Metody numeryczne w technice, Suchenia Karol mgr inż., 4.22D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E L03_a
1ED22A

Laboratorium, parzysty Pomiary elektryczne wielkości nieelektr., GINTER MARIUSZ dr inż., 2.14DH, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E L03_a
1ED22A


Wykład, parzysty Pomiary elektryczne wielkości nieelektr., AUGUSTYN Jerzy dr hab.inż.,prof. PŚk, 1.18D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E


C
Z
W
A
R
T
E
K

Ćwiczenia, nieparzysty Zakłócenia w układach elektroenerget., PAWLAK AGNIESZKA mgr inż., 1.20D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED22

Laboratorium, tydzień Zagadnienia wybrane maszyn elektrycznych, STASZAK Jan dr hab. inż., 1.28DH, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E L03_a
1ED22A

Wykład, parzysty Aparaty elektryczne, RÓŻOWICZ Sebastian dr inż., 1.10D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED21, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED22

P
TWykład, parzysty Przedmiot humanistyczny, TUSZYŃSKI Ludomir dr inż., 1.14D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17