Grupa: Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Wykład, tydzień BEZWYKOPOWA BUDOWA SIECI, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, tydzień SPECJALE PROC. W TECH. WODY I SCIEKÓW, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., WONIAK Magdalena dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Wykład, nieparzyste RUROCI„GI TWORZYWOWE, KUBICKA Urszula dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, tydzień INSTALACJE CIEPLNO-PRZEPŁYWOWE, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inż.prof.PŒk, 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

projekt, nieparzyste INSTALACJE GOSPODARKI ODPADAMI, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

projekt, nieparzyste THE CONWERSION OF BIOMASS TO ENERGY, WONIAK Magdalena dr, 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

projekt, nieparzyste KOTŁOWNIE WODNE NISKOTEMPERATUROWE, KOTRYS_DZIAŁAK DAGMARA mgr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW

projekt, nieparzyste BUDOWNICTWO SANITARNE, PARKA Anna dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Laboratorium, 13:30-15:45, nieparzyste TECHNOL. POZYSKIWANIA I ZAGOSP. BIOMASY, WONIAK Magdalena dr, 5.21A, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

Laboratorium, 13:30-15:45, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224OZ

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
WojskoÆwiczenia, nieparzyste ZAGROŻENIA ŒRODOWISKA, GÓRSKI Jarosław dr inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Wykład, parzyste OCHRONA WŁASNOŒCI INTELEKTUALNEJ, KOTULSKA Magdalena dr, 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

projekt, tydzień ODNOWA SIECI 1, B„BA Katarzyna mgr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, parzyste SPECJALE PROC. W TECH. WODY I SCIEKÓW, MUSZYŃSKA Joanna mgr inż., WONIAK Magdalena dr, 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

projekt, parzyste SYSTEMY CHŁODNICZE, KOTRYS_DZIAŁAK DAGMARA mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW

Laboratorium, nieparzyste METODY BADAŃ RUROCI„GÓW, ZIÊBA Krzysztof mgr inż., 00.12 ENER, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222WŒ

Laboratorium, parzyste METODY BADAŃ RUROCI„GÓW, ZIÊBA Krzysztof mgr inż., 00.12 ENER, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221SI
projekt, parzyste BEZWYKOPOWA BUDOWA SIECI, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, parzyste ZAGROŻENIA ŒRODOWISKA, B„K Łukasz dr inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ


W
T
O
R
E
K

Wykład, nieparzyste TUNELOWANIE I METODY TARCZOWE, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221SI

Wykład, parzyste TECHNOL. POZYSKIWANIA I ZAGOSP. BIOMASY, WONIAK Magdalena dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

Wykład, nieparzyste MATERIAŁY INSTALACYJNE, OZIMINA Ewa dr, 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

Wykład, nieparzyste OPERATY DO DOCHODZEŃ WODNOPRAWNYCH, BARTKIEWICZ Lidia dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Wykład, parzyste SYSTEMY CHŁODNICZE, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inż.prof.PŒk, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW

Wykład, parzyste NEW TECHNIQUES AND MATERIALS IN ..., KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, nieparzyste OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŒRODOWISKO, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.07HA, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221SI

projekt, parzyste RUROCI„GI TWORZYWOWE, KUBICKA Urszula dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, nieparzyste KOTŁOWNIE WODNE NISKOTEMPERATUROWE, ORMAN Łukasz dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

Wykład, parzyste TECHNIKI OCHRONY ATMOSFERY, D„BEK Lidia dr hab.prof.PŒk, 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ
projekt, nieparzyste ODNOWA SIECI 1, B„BA Katarzyna mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, tydzień ODNOWA SIECI 1, SITARSKI Michał mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Laboratorium, nieparzyste JÊZYK OBCY SPECJALISTYCZNY, WOJNIAK Marta mgr, 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Laboratorium, parzyste JÊZYK OBCY SPECJALISTYCZNY, KOPACZ Agnieszka mgr, 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

Wykład, nieparzyste OGRZEWNICTWO II, ORMAN Łukasz dr hab. inż., 4.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

Wykład, nieparzyste PRINCIPLES OF WASTE MENAGMENT, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Wykład, parzyste ZAGROŻENIA ŒRODOWISKA, OZIMINA Ewa dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Wykład, parzyste TECHNIKA CIEPLNA, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inż.prof.PŒk, 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

Laboratorium, 13:30-15:45, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221SI

Laboratorium, 13:30-15:45, Tyg. 7, 9, 11, 13, 15, 17 SPECJALE PROC. W TECH. WODY I SCIEKÓW, MUSZYŃSKA Joanna mgr inż., 5.21A, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒÆwiczenia, parzyste BEZWYKOPOWA BUDOWA SIECI, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, parzyste OPERATY DO DOCHODZEŃ WODNOPRAWNYCH, BARTKIEWICZ Lidia dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Æwiczenia, nieparzyste NEW TECHNIQUES AND MATERIALS IN ..., KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, parzyste OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŒRODOWISKO, MUSZYŃSKA Joanna mgr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222WŒ

projekt, parzyste PRINCIPLES OF WASTE MENAGMENT, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Laboratorium, 11:00-13:15, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 2.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222WŒ

Œ
R
O
D
A

Wykład, nieparzyste ODNOWA SIECI 1, KUBICKA Urszula dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Wykład, parzyste BUDOWNICTWO SANITARNE, KUBICKA Urszula dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, nieparzyste GOSPODARKA WODNO-ŒCIEKOWA 1, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Wykład, nieparzyste SIECI GAZOWE, KUBICKA Urszula dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224OZ

Wykład, parzyste ODNAWIALNE RÓDŁA ENERGII, ZENDER-ŒWIERCZ Ewa dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

Wykład, parzyste METODY BADAŃ RUROCI„GÓW, KUBICKA Urszula dr inż., LISOWSKA Justyna dr inż., PARKA Anna dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222WŒ

projekt, nieparzyste GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

projekt, nieparzyste ZARZ„DZANIE ŒRODOWISKIEM, STOIŃSKA Renata mgr, 2.08HA, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, tydzień INSTALACJE CIEPLNO-PRZEPŁYWOWE, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW

projekt, parzyste GOSPODARKA WODNO-ŒCIEKOWA 1, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.07HA, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

projekt, parzyste KOTŁOWNIE WODNE NISKOTEMPERATUROWE, KOTRYS_DZIAŁAK DAGMARA mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

projekt, parzyste INSTALACJE SANITARNE, PARKA Anna dr inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Laboratorium, nieparzyste JÊZYK OBCY SPECJALISTYCZNY, WOJNIAK Marta mgr, 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW

Laboratorium, parzyste JÊZYK OBCY SPECJALISTYCZNY, PLIŻGA Dorota mgr, 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ


Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


Æwiczenia, nieparzyste TECHNIKI OCHRONY ATMOSFERY, SAŁATA Aleksandra mgr inż, 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

projekt, nieparzyste INSTALACJE Z POMPAMI CIEPŁA, FAŁDZIŃSKA WIOLETTA mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

projekt, tydzień INSTALACJE CWU, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW

projekt, parzyste MODERNIZACJA INSTALACJI, NOGAJ STANISŁAW mgr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, parzyste ODNOWA SIECI 1, SITARSKI Michał mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ


projekt, nieparzyste ZARZ„DZANIE ŒRODOWISKIEM, STOIŃSKA Renata mgr, 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

projekt, tydzień INSTALACJE CIEPLNO-PRZEPŁYWOWE, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ
Laboratorium, nieparzyste ZASTOSOWANIE GIS w INŻ. ŒRODOWISKA, GIL Marcin mgr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW

Laboratorium, parzyste ZASTOSOWANIE GIS w INŻ. ŒRODOWISKA, GIL Marcin mgr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222WŒLaboratorium, 13:30-15:45, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inż.prof.PŒk, 2.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW

Laboratorium, 13:30-15:45, parzyste WODA DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH, MUSZYŃSKA Joanna mgr inż., 5.21A, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OWprojekt, parzyste TECHNIKA CIEPLNA, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

projekt, parzyste MODERNIZACJA INSTALACJI, NOGAJ STANISŁAW mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒWykład, parzyste INSTALACJE SANITARNE, PARKA Anna dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI
C
Z
W
A
R
T
E
K

Wykład, nieparzyste URZ„DZENIA I INSTALACJE GRZEWCZE, CIENCIAŁA Krzysztof dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW

Wykład, parzyste MODERNIZACJA INSTALACJI, LISOWSKA Justyna dr inż., ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Laboratorium, nieparzyste ZASTOSOWANIE GIS w INŻ. ŒRODOWISKA, FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224OZ

Laboratorium, parzyste ZASTOSOWANIE GIS w INŻ. ŒRODOWISKA, FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221SI

projekt, nieparzyste REFRIGENERATION AND AIR CONDITIONING DEV, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW

projekt, nieparzyste INSTALACJE GOSPODARKI ODPADAMI, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, parzyste TECHNIKI OCHRONY ATMOSFERY, SAŁATA Aleksandra mgr inż, 2.16 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

projekt, parzyste TECHNIKA CIEPLNA, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW

projekt, nieparzyste OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŒRODOWISKO, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224OZ

projekt, tydzień OGRZEWNICTWO II, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW

projekt, parzyste OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŒRODOWISKO, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW

projekt, parzyste ZARZ„DZANIE ŒRODOWISKIEM, STOIŃSKA Renata mgr, 2.08HA, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ
projekt, tydzień OGRZEWNICTWO II, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

projekt, nieparzyste GOSPODARKA WODNO-ŒCIEKOWA 1, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, parzyste URZ„DZENIA I INSTALACJE GRZEWCZE, CIENCIAŁA Krzysztof dr inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW

Laboratorium, 11:40-13:55, nieparzyste WODA DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH, MUSZYŃSKA Joanna mgr inż., 5.21A, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

Wykład, nieparzyste INSTALACJE Z POMPAMI CIEPŁA, POROWSKI Rafał dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

Wykład, parzyste GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Wykład, parzyste BUDOWNICTWO AUTONOMICZNE, POROWSKI Rafał dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224OZ

Wykład, parzyste INSTALACJE GOSPODARKI ODPADAMI, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ


Æwiczenia, parzyste RUROCI„GI TWORZYWOWE, KUBICKA Urszula dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI


P
I
č
T
E
K

Wykład, nieparzyste KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, RADOWICZ Joanna dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

Wykład, parzyste ETYKA INŻYNIERSKA, RADOWICZ Joanna dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224OZ

Wykład, parzyste WODA DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

Æwiczenia, nieparzyste KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Æwiczenia, nieparzyste KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ


projekt, nieparzyste TECHNIKI OCHRONY ATMOSFERY, SAŁATA Aleksandra mgr inż, 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW

projekt, nieparzyste ODNAWIALNE RÓDŁA ENERGII, PAWELEC Artur mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

Wykład, parzyste OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŒRODOWISKO, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224OZ


Wykład, nieparzyste AUTOMATYKA I SYSTEMY SCADA, GORYCA Zbigniew prof. dr hab. inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222WŒ

Wykład, nieparzyste UŻYTKOWANIE I OSZCZÊDNOŒÆ ENERGII, PURGAŁ Paweł prof. dr hab. inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224OZ

Wykład, parzyste NIEZAWODNOŒÆ I BEZPIECZ.SYSTEMÓW INŻYNIE, PARKA Anna dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224OZ

Wykład, parzyste ZARZ„DZANIE ŒRODOWISKIEM, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

projekt, parzyste ZARZ„DZANIE ŒRODOWISKIEM, STOIŃSKA Renata mgr, 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18