Grupa: Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Wykład, tydzień SPECJALE PROC. W TECH. WODY I SCIEKÓW, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., WONIAK Magdalena dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Æwiczenia, nieparzyste ZAGROŻENIA ŒRODOWISKA, GÓRSKI Jarosław dr inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

projekt, nieparzyste INSTALACJE GOSPODARKI ODPADAMI, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

projekt, parzyste SPECJALE PROC. W TECH. WODY I SCIEKÓW, MUSZYŃSKA Joanna mgr inż., WONIAK Magdalena dr, 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ


Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojskoprojekt, parzyste ZAGROŻENIA ŒRODOWISKA, B„K Łukasz dr inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Wykład, parzyste OCHRONA WŁASNOŒCI INTELEKTUALNEJ, KOTULSKA Magdalena dr, 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

W
T
O
R
E
K

projekt, tydzień ODNOWA SIECI 1, SITARSKI Michał mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Wykład, nieparzyste OPERATY DO DOCHODZEŃ WODNOPRAWNYCH, BARTKIEWICZ Lidia dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Wykład, nieparzyste PRINCIPLES OF WASTE MENAGMENT, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Wykład, parzyste ZAGROŻENIA ŒRODOWISKA, OZIMINA Ewa dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

projekt, parzyste PRINCIPLES OF WASTE MENAGMENT, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

projekt, parzyste OPERATY DO DOCHODZEŃ WODNOPRAWNYCH, BARTKIEWICZ Lidia dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ


Laboratorium, 13:30-15:45, Tyg. 7, 9, 11, 13, 15, 17 SPECJALE PROC. W TECH. WODY I SCIEKÓW, MUSZYŃSKA Joanna mgr inż., 5.21A, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒŒ
R
O
D
A

Wykład, nieparzyste ODNOWA SIECI 1, KUBICKA Urszula dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Wykład, nieparzyste GOSPODARKA WODNO-ŒCIEKOWA 1, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

projekt, nieparzyste GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

projekt, parzyste GOSPODARKA WODNO-ŒCIEKOWA 1, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.07HA, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

projekt, nieparzyste ZARZ„DZANIE ŒRODOWISKIEM, STOIŃSKA Renata mgr, 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ


Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


projekt, parzyste MODERNIZACJA INSTALACJI, NOGAJ STANISŁAW mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

projekt, parzyste ODNOWA SIECI 1, SITARSKI Michał mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ


Laboratorium, parzyste JÊZYK OBCY SPECJALISTYCZNY, PLIŻGA Dorota mgr, 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ
C
Z
W

Wykład, parzyste MODERNIZACJA INSTALACJI, LISOWSKA Justyna dr inż., ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Wykład, parzyste GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

Wykład, parzyste INSTALACJE GOSPODARKI ODPADAMI, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ

P
I
č
T
E
K

Wykład, nieparzyste KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, RADOWICZ Joanna dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZ

Æwiczenia, nieparzyste KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒWykład, parzyste ZARZ„DZANIE ŒRODOWISKIEM, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 124OZUtworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18