Grupa: Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Wykład, nieparzyste BADANIA OPERACYJNE, SKÓRA Monika dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, parzyste MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH, WÓJCIK Stanisław dr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, nieparzyste PROGRAMOWANIE BAZ DANYCH W ŚROD. RAD C++, KOCZUBIEJ Sławomir dr inż., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

projekt, nieparzyste MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH, WÓJCIK Stanisław dr inż., 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L01_a
201A

Wykład, nieparzyste FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW, BANASIK Tomasz dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, parzyste BEZPIECZEŃSTWO DANYCH W SYSTEMACH KOMP., SENDER Zbigniew dr inż., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, Tyd. 14 DATABASE SOLUTIONS, NOWAKOWSKA Marzena dr hab., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201
Odrabianie zajec za godziny rektorskie

Laboratorium, parzyste BADANIA OPERACYJNE, SKÓRA Monika dr, 2.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L02_a
201B

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
WojskoLaboratorium, parzyste BADANIA OPERACYJNE, SKÓRA Monika dr, 2.04C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L01_a
201A

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 8, 10, 12 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW, BOCHNACKA Dorota mgr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

W
T
O
R
E
K

Wykład, nieparzyste OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, JAWORSKA Beata mgr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, parzyste ZARZĄDZANIE BAZAMI DANYCH - SQL, DETKA Marcin dr inż., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, Tyd. 15 DATABASE SOLUTIONS, NOWAKOWSKA Marzena dr hab., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201
Odrabianie zajec za godziny rektorskie

Laboratorium, tydzień PROGRAMOWANIE BAZ DANYCH W ŚROD. RAD C++, KOCZUBIEJ Sławomir dr inż., 3.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L01_a
201A

Laboratorium, Tyg. 8-11 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH W SYSTEMACH KOMP., BĘBEN Karolina mgr inż., SENDER Zbigniew dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L02_a
201B

Laboratorium, Tyg. 4-7 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH W SYSTEMACH KOMP., SENDER Zbigniew dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L01_a
201A

Laboratorium, Tyg. 8-11 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH W SYSTEMACH KOMP., BĘBEN Karolina mgr inż., SENDER Zbigniew dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L02_a
201B

Laboratorium, tydzień PROGRAMOWANIE BAZ DANYCH W ŚROD. RAD C++, KOCZUBIEJ Sławomir dr inż., 3.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L02_a
201B

Laboratorium, Tyg. 4-7 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH W SYSTEMACH KOMP., SENDER Zbigniew dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L01_a
201A

Ćwiczenia, Tyg. 13-14 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW, BOCHNACKA Dorota mgr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, nieparzyste NEGOCJACJE, WIŚNIEWSKI Mateusz dr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201Ćwiczenia, parzyste NEGOCJACJE, WIŚNIEWSKI Mateusz dr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201


Ś
R
O
D
A

projekt, parzyste MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH, 2.32C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L02_a
201B

Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Wykład, Tyg. 2-4, 6, 9, 11, 14 KOMPUTEROWE WSPOMAG. ZARZĄDZ. PRODUKCJĄ, FILATOVA Darya dr hab.inż.prof.PŚk., 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, Tyd. 15 KOMPUTEROWE WSPOMAG. ZARZĄDZ. PRODUKCJĄ, FILATOVA Darya dr hab.inż.prof.PŚk., 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, nieparzyste ASPEKTY PRAWNE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH, WOJCIESZAK Łukasz dr hab.prof. PŚK, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, parzyste DATABASE SOLUTIONS, NOWAKOWSKA Marzena dr hab., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


Ćwiczenia, Tyd. 9 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW, BOCHNACKA Dorota mgr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201C
Z
W
A
R
T
E
K

Laboratorium, parzyste KOMPUTEROWE WSPOMAG. ZARZĄDZ. PRODUKCJĄ, DUBAJ Krzysztof mgr inż., 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L02_a
201B

Laboratorium, Tyg. 3-14 ZARZĄDZANIE BAZAMI DANYCH - SQL, DETKA Marcin dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L01_a
201A

Laboratorium, nieparzyste AKWIZYCJA DANYCH POMIAROWYCH, BARTOSIK Artur dr hab. inż. prof. PŚk, 0.35C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L01_a
201A

Laboratorium, parzyste AKWIZYCJA DANYCH POMIAROWYCH, BARTOSIK Artur dr hab. inż. prof. PŚk, 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L01_a
201A

Laboratorium, Tyg. 3-14 ZARZĄDZANIE BAZAMI DANYCH - SQL, DETKA Marcin dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L02_a
201B

Laboratorium, nieparzyste KOMPUTEROWE WSPOMAG. ZARZĄDZ. PRODUKCJĄ, DUBAJ Krzysztof mgr inż., 4.30C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L01_a
201A

Laboratorium, nieparzyste AKWIZYCJA DANYCH POMIAROWYCH, WOJTYNIAK Tomasz mgr inż., 0.35C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L02_a
201B

Laboratorium, parzyste AKWIZYCJA DANYCH POMIAROWYCH, WOJTYNIAK Tomasz mgr inż., 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L02_a
201B

Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI IV, JĘZYK ANGIELSKI ID, 5.28C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201Rezerwacja, Tyd. 15 JĘZYK ANGIELSKI IV, JĘZYK ANGIELSKI ID, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201
Rezerwacja jednorazowa w dniu 21.06.2018
P
T
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18