Grupa: Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K
Laboratorium, nieparzyste METODY BADAŃ RUROCIĽGÓW, ZIĘBA Krzysztof mgr inż., 00.12 ENER, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222WŒ

Laboratorium, parzyste METODY BADAŃ RUROCIĽGÓW, ZIĘBA Krzysztof mgr inż., 00.12 ENER, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221SI

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko

Laboratorium, 13:30-15:45, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224OZW
T
O
R
E
K

Wykład, nieparzyste TUNELOWANIE I METODY TARCZOWE, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221SI


projekt, nieparzyste OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŒRODOWISKO, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.07HA, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221SI

Laboratorium, 13:30-15:45, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221SI
Laboratorium, 11:00-13:15, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 2.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222WŒ

projekt, parzyste OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŒRODOWISKO, MUSZYŃSKA Joanna mgr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222WŒ
Œ
R

Laboratorium, nieparzyste ZASTOSOWANIE GIS w INŻ. ŒRODOWISKA, GIL Marcin mgr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW

Laboratorium, parzyste ZASTOSOWANIE GIS w INŻ. ŒRODOWISKA, GIL Marcin mgr inż., 2.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222WŒ

Wykład, nieparzyste SIECI GAZOWE, KUBICKA Urszula dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224OZ

Wykład, parzyste METODY BADAŃ RUROCIĽGÓW, KUBICKA Urszula dr inż., LISOWSKA Justyna dr inż., PARKA Anna dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222WŒ


Laboratorium, 13:30-15:45, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inż.prof.PŒk, 2.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


C
Z
W
A
R
T
E
K

Laboratorium, nieparzyste ZASTOSOWANIE GIS w INŻ. ŒRODOWISKA, FRĽCKIEWICZ Paweł mgr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224OZ

Laboratorium, parzyste ZASTOSOWANIE GIS w INŻ. ŒRODOWISKA, FRĽCKIEWICZ Paweł mgr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221SI


projekt, nieparzyste OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŒRODOWISKO, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224OZ

projekt, parzyste OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŒRODOWISKO, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW

Wykład, parzyste BUDOWNICTWO AUTONOMICZNE, POROWSKI Rafał dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224OZ


P
T

Wykład, parzyste ETYKA INŻYNIERSKA, RADOWICZ Joanna dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224OZ

Wykład, nieparzyste AUTOMATYKA I SYSTEMY SCADA, GORYCA Zbigniew prof. dr hab. inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222WŒ

Wykład, nieparzyste UŻYTKOWANIE I OSZCZĘDNOŒĆ ENERGII, PURGAŁ Paweł prof. dr hab. inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224OZ

Wykład, parzyste NIEZAWODNOŒĆ I BEZPIECZ.SYSTEMÓW INŻYNIE, PARKA Anna dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224OZ

Wykład, parzyste OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŒRODOWISKO, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224OZ


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18