Grupa: Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221SI

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
N
Laboratorium, parzyste METODY BADAŃ RUROCI„GÓW, ZIÊBA Krzysztof mgr inż., 00.12 ENER, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221SI

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


W
T

Wykład, nieparzyste TUNELOWANIE I METODY TARCZOWE, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221SI


projekt, nieparzyste OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŒRODOWISKO, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.07HA, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221SI

Laboratorium, 13:30-15:45, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221SIŒ
R

Wykład, parzyste METODY BADAŃ RUROCI„GÓW, KUBICKA Urszula dr inż., LISOWSKA Justyna dr inż., PARKA Anna dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222WŒ
Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


C
Z
W

Laboratorium, parzyste ZASTOSOWANIE GIS w INŻ. ŒRODOWISKA, FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221SI


P
T

Wykład, parzyste ETYKA INŻYNIERSKA, RADOWICZ Joanna dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224OZ

Wykład, parzyste NIEZAWODNOŒÆ I BEZPIECZ.SYSTEMÓW INŻYNIE, PARKA Anna dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224OZ

Wykład, parzyste OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŒRODOWISKO, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224OZ


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18