Grupa: Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 121AU

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
N

Wykład, parzyste AKUSTYKA ARCH. I URBANISTYCZNA, RADZISZEWSKI Leszek dr hab.inż.prof.PŒk, Aula Gł 2, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 121AU

projekt, nieparzyste AKUSTYKA ARCH. I URBANISTYCZNA, KEKEZ Michał dr inż., WRÓBEL-KNYSAK Anna dr inż., 2.04A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 L02_a
121AUB

projekt, parzyste AKUSTYKA ARCH. I URBANISTYCZNA, KEKEZ Michał dr inż., 2.04A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 L01_a
121AUA

Wykład, tydzień KONSERWACJA I OCHRONA ZABYTKÓW, BARAŃSKI Marek dr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 121AU

projekt, 13:30-16:30, tydzień KONSERWACJA I OCHRONA ZABYTKÓW, Abyzov Vadym Prof.dr hab.inż. arch., DOROZ-TUREK Małgorzata dr inż, JURUŒ JAGODA mgr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 L02_a
121AUB

projekt, 13:30-16:30, tydzień KONSERWACJA I OCHRONA ZABYTKÓW, Abyzov Vadym Prof.dr hab.inż. arch., BARAŃSKI Marek dr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 L01_a
121AUA

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


W
TŒ
R
O
D
A

Laboratorium, nieparzyste KOMP. WSPOM. PROJ. ARCHITEKTONICZNEGO, CHYB Angelika mrg inż. arch., 2.07A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 L02_a
121AUB

Laboratorium, parzyste KOMP. WSPOM. PROJ. ARCHITEKTONICZNEGO, CHYB Angelika mrg inż. arch., 2.07A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 L01_a
121AUA

projekt, tydzień TEORIA PLANOWANIA MIAST I OSIEDLI, HECIAK Jakub dr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 L01_a
121AUA

projekt, tydzień BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE, CHOLEWIŃSKA Małgorzata mgr inż., 2.09A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 L02_a
121AUB

projekt, tydzień TEORIA PLANOWANIA MIAST I OSIEDLI, WOJNOWSKA-HECIAK Magdalena mgr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 L02_a
121AUB

projekt, 13:30-16:30, tydzień PROJ. ARCH. URB. OB. SPORT. I REKREAC., GIL-MASTALERCZYK Joanna dr inż, Niewada-Wysocki Jan mgr inż. arch., PROSKURYAKOV Viktor prof. dr hab. inż. arch., 3.19A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 121AU
121AUA

projekt, 13:30-16:30, tydzień PROJ. ARCH. URB. BUD. UZYTECZNOŒCI PUBL., Abyzov Vadym Prof.dr hab.inż. arch., JURUŒ JAGODA mgr inż. arch., KAMIONKA Lucjan dr hab. inż. arch, prof.PŒK, 3.27A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 121AU
121AUA

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


projekt, parzyste BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE, CHOLEWIŃSKA Małgorzata mgr inż., 2.09A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 L02_a
121AUBC
Z
W

projekt, parzyste KONSTRUKCJE BUDOWLANE, WÓJCICKI Artur dr inż., 4.17aA, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 L02_a
121AUB

Wykład, nieparzyste TEORIA PLANOWANIA MIAST I OSIEDLI, HECIAK Jakub dr inż. arch., 1.05A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 121AU

Wykład, parzyste TEORIA I Z. PROJ. ARCH. URBANISTYCZNEGO, KAMIONKA Lucjan dr hab. inż. arch, prof.PŒK, 1.05A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 121AU


Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI I, SUSŁO-WILCZYŃSKA Mirosława mgr, 4.17aA, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 121AU
121AUB 8 tygodni

Wykład, tydzień PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA I AUTOPREZENTACJA, KALETA-WITUSIAK Małgorzata dr, 1.03A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 121AU, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 121TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 122TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 123BD, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 124KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 125KBP
I
š
T
E
K

Wykład, nieparzyste KONSTRUKCJE BUDOWLANE, WÓJCICKI Artur dr inż., 1.05A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 121AU

projekt, tydzień BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE, LINEK Małgorzata dr inż., NITA PIOTR prof dr hab inż, 2.09A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 L01_a
121AUA

projekt, tydzień KONSTRUKCJE BUDOWLANE, WÓJCICKI Artur dr inż., 4.29A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 L02_a
121AUB

projekt, tydzień KONSTRUKCJE BUDOWLANE, WÓJCICKI Artur dr inż., 4.29A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 L01_a
121AUA

projekt, nieparzyste KONSTRUKCJE BUDOWLANE, WÓJCICKI Artur dr inż., 4.29A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 L01_a
121AUA
projekt, parzyste BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE, LINEK Małgorzata dr inż., NITA PIOTR prof dr hab inż, 2.09A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 L01_a
121AUAWykład, parzyste BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE, NITA PIOTR prof dr hab inż, 1.04A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 121AU

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18