Grupa: Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Wykład, parzyste Z - PODSTAWY INFORMATYKI, STĽPÓR Paweł dr inż., 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Wykład, tydzień MAKROEKONOMIA, WITCZAK-ROSZKOWSKA Danuta dr, Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Ćwiczenia, nieparzyste FIZYKA II, WĘDRYCHOWSKA-PAJEK Małgorzata mgr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101

Ćwiczenia, Tyg. 1-10 MAKROEKONOMIA, ANDRUSZKO Lubow dr inż., 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101

Laboratorium, Tyg. 1-6 GRAFIKA INŻYNIERSKA, TUŒNIO Janusz dr hab. inż., 2.31C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L01_a
101A

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko
Wykład, parzyste GRAFIKA INŻYNIERSKA, TUŒNIO Janusz dr hab. inż., Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Laboratorium, Tyg. 3-14 Z - PODSTAWY INFORMATYKI, KOCZUBIEJ Sławomir dr inż., 3.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L03_a
102A

Ćwiczenia, Tyg. 1-10 MAKROEKONOMIA, ANDRUSZKO Lubow dr inż., 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102W
T
O
R
E
K

Ćwiczenia, Tyg. 1-10 ANALIZA MATEMATYCZNA II, HOŻEJOWSKI Leszek dr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Ćwiczenia, Tyd. 15 PRAWO GOSPODARCZE, WOJCIESZAK Łukasz dr hab.prof. PŒK, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101
Odrabianie zajec za godziny rektorskie

Wykład, tydzień ANALIZA MATEMATYCZNA II, HOŻEJOWSKI Leszek dr, Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Wykład, nieparzyste FIZYKA II, OKNIŃSKI Andrzej prof.dr hab., Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Ćwiczenia, Tyg. 1-10 ANALIZA MATEMATYCZNA II, HOŻEJOWSKI Leszek dr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 MATERIAŁOZNAWSTWO, MAKRENEK Medard dr, 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Ćwiczenia, nieparzyste PRAWO GOSPODARCZE, WOJCIESZAK Łukasz dr hab.prof. PŒK, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

17:10-19:45, Tyg. 5, 7, 9, 11, 13, 15 MIŁEK Dorota dr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102
MIKROEKONOMIA GR.WYROWNAWCZA

Wykład, parzyste PRAWO GOSPODARCZE, WOJCIESZAK Łukasz dr hab.prof. PŒK, Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Ćwiczenia, Tyd. 14 PRAWO GOSPODARCZE, WOJCIESZAK Łukasz dr hab.prof. PŒK, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101
Odrabianie zajec za godziny rektorskie


Œ
R

Laboratorium, Tyg. 3-14 Z - PODSTAWY INFORMATYKI, DETKA Marcin dr inż., 3.08C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L01_a
101A

Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI II, JĘZYK ZIP, 2.31C, 2.32C, 5.29C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Laboratorium, nieparzyste FIZYKA II, WĘDRYCHOWSKA-PAJEK Małgorzata mgr, 5.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L01_a
101A

Laboratorium, Tyg. 3-14 Z - PODSTAWY INFORMATYKI, STĽPÓR Paweł dr inż., 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L02_a
101B

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18 PRAWO GOSPODARCZE, WOJCIESZAK Łukasz dr hab.prof. PŒK, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101

Wykład, tydzień MATERIAŁOZNAWSTWO, MAKRENEK Medard dr, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


C
Z
W
A
R
T
E
K

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 MATERIAŁOZNAWSTWO, Dudek Dominik dr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L02_a
101B

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17 MATEMATYKA FINANSOWA, GRYSA Krzysztof prof. dr hab., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Wykład, Tyd. 7 MATEMATYKA FINANSOWA, GRYSA Krzysztof prof. dr hab., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102
Zmiana jednorazowa w dniu 19.04.2018 r.

Laboratorium, Tyg. 1-6 GRAFIKA INŻYNIERSKA, TUŒNIO Janusz dr hab. inż., 2.32C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L02_a
101B

Ćwiczenia, nieparzyste MATEMATYKA FINANSOWA, GRYSA Krzysztof prof. dr hab., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Ćwiczenia, parzyste MATEMATYKA FINANSOWA, GRYSA Krzysztof prof. dr hab., 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 MATERIAŁOZNAWSTWO, MAKRENEK Medard dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101Wykład, parzyste HISTORIA MUZYKI, BANASIŃSKA-BARSZCZ Małgorzata mgr, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Laboratorium, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 MATERIAŁOZNAWSTWO, Dudek Dominik dr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L01_a
101A


Laboratorium, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 MATERIAŁOZNAWSTWO, Dudek Dominik dr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L03_a
102A

Laboratorium, Tyg. 1-6 GRAFIKA INŻYNIERSKA, TUŒNIO Janusz dr hab. inż., 1.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L03_a
102AP
I
š
T
E
K

Laboratorium, parzyste FIZYKA II, WĘDRYCHOWSKA-PAJEK Małgorzata mgr, 5.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L03_a
102A

Laboratorium, Tyg. 7-12 GRAFIKA INŻYNIERSKA, MICHTA Dagmara mgr inż., 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L02_a
101B

Laboratorium, parzyste FIZYKA II, WĘDRYCHOWSKA-PAJEK Małgorzata mgr, 5.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L02_a
101B

Laboratorium, Tyg. 7-12 GRAFIKA INŻYNIERSKA, MICHTA Dagmara mgr inż., 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L03_a
102A

Ćwiczenia, parzyste FIZYKA II, WĘDRYCHOWSKA-PAJEK Małgorzata mgr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Tyg. 5, 7, 9, 11, 13, 15 MIŁEK Dorota dr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102
MIKROEKONOMIA GR.WYROWNAWCZA


Laboratorium, Tyg. 7-12 GRAFIKA INŻYNIERSKA, MICHTA Dagmara mgr inż., 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L01_a
101A


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18