Grupa: Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2

Pe≥ny ekran Indeks Pomoc Znajdü
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A

E
K

Wyk≥ad, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 HYDROLOGIA, B•K £ukasz dr inŅ., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS

Wyk≥ad, parzysty INFRASTRUKTURA PODZIEMNA MIAST, KUBICKA Urszula dr inŅ., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS

Wyk≥ad, tydzieŮ GEOTECHNIKA, KOZ£OWSKI Tomasz dr hab.inŅ. prof. PĆk., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS

∆wiczenia, tydzieŮ WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
201ISA

∆wiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 HYDROLOGIA, B•K £ukasz dr inŅ., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS


projekt, Tyg. 1-19 BACHARZ Magdalena dr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
grupa poscigowa z mechaniki i wytrzymalosci materialow 2

projekt, parzysty GEOTECHNIKA, WALASZCZYK £ukasz dr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS
L01_b
W
T
O
R
E
K

Laboratorium, tydzieŮ J ZYK OBCY 3, KOPACZ Agnieszka mgr, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS

Laboratorium, tydzieŮ J ZYK OBCY 3, WOJNIAK Marta mgr, 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 WODOCI•GI 2, PARKA Anna dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS
L01_b

Wyk≥ad, tydzieŮ KANALIZACJA 1, KULICZKOWSKA, 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS

Wyk≥ad, tydzieŮ OCZYSZCZANIE WODY 1, GAWDZIK Jaros≥aw dr hab. inŅ., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 KANALIZACJA 1, LICHOSIK Dominika mgr inŅ., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L03_b
∆wiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 HYDROLOGIA, B•K £ukasz dr inŅ., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202ISLaboratorium, parzysty GEOTECHNIKA, LUDYNIA Agata dr inŅ., 4.24A, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L03_b
Wyk≥ad, parzysty TECHNIKI BEZWYKOPOWE, KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inŅ., ZWIERZCHOWSKA Agata dr inŅ., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS


Ć
R
O
D
A

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GEOTECHNIKA, LUDYNIA Agata dr inŅ., 4.24A, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L02_b

Laboratorium, parzysty TECHNIKI BEZWYKOPOWE, KUBICKA Urszula dr inŅ., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L03_b

Laboratorium, parzysty GEOTECHNIKA, LUDYNIA Agata dr inŅ., 4.24A, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS
L01_b

projekt, tydzieŮ WODOCI•GI 2, PARKA Anna dr inŅ., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L02_b

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 HYDROGEOLOGIA 2, NARTOWSKA Edyta dr inŅ., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L03_b

projekt, parzysty HYDROGEOLOGIA 2, NARTOWSKA Edyta dr inŅ., 2.21HA, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L02_b

projekt, parzysty WODOCI•GI 2, PARKA Anna dr inŅ., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS
L01_b

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 HYDROGEOLOGIA 2, NARTOWSKA Edyta dr inŅ., 4.20A, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS
L01_b

Laboratorium, parzysty TECHNIKI BEZWYKOPOWE, KUBICKA Urszula dr inŅ., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS
L01_b

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 OCZYSZCZANIE WODY 1, DA—CZUK Magdalena dr inŅ., 5.21A, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS
L01_b

∆wiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 OCZYSZCZANIE WODY 1, MUSZY—SKA Joanna mgr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202ISWyk≥ad, parzysty HYDROGEOLOGIA 2, NARTOWSKA Edyta dr inŅ., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
C
Z
W
A
R
T
E
K

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GEOTECHNIKA, WALASZCZYK £ukasz dr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L03_b

projekt, nieparzysty KANALIZACJA 1, LICHOSIK Dominika mgr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L02_b

projekt, parzysty HYDROLOGIA, G”RSKI Jaros≥aw dr inŅ., 1.08HA, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L03_b

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 HYDROLOGIA, G”RSKI Jaros≥aw dr inŅ., 1.08HA, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L02_b

projekt, parzysty HYDROLOGIA, G”RSKI Jaros≥aw dr inŅ., 1.08HA, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS
L01_b

projekt, tydzieŮ WODOCI•GI 2, PARKA Anna dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L03_b

Wyk≥ad, tydzieŮ MYTYCH-KUMA—SKA ELIZA dr inŅ., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
grupa poscigowa z mechaniki i wytrzymalosci materialow 2


∆wiczenia, parzysty OCZYSZCZANIE WODY 1, MUSZY—SKA Joanna mgr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 OCZYSZCZANIE WODY 1, DA—CZUK Magdalena dr inŅ., 5.21A, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L03_b

Laboratorium, parzysty OCZYSZCZANIE WODY 1, DA—CZUK Magdalena dr inŅ., 5.21A, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L02_b

Laboratorium, parzysty MIERNICTWO CIEPLNO-PRZEP£YWOWE, KACZAN Anna mgr inŅ., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L03_b

P
I
Ļ
T
E
K

Wyk≥ad, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 WODOCI•GI 2, LISOWSKA Justyna dr inŅ., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TECHNIKI BEZWYKOPOWE, KUBICKA Urszula dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L02_b

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 KANALIZACJA 1, LICHOSIK Dominika mgr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS
L01_b

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MIERNICTWO CIEPLNO-PRZEP£YWOWE, WCIĆLIK Sylwia dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L02_b
projekt, parzysty GEOTECHNIKA, WALASZCZYK £ukasz dr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L02_b

Wyk≥ad, parzysty MIERNICTWO CIEPLNO-PRZEP£YWOWE, TYBURCZYK Anna dr inŅ., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS

Laboratorium, parzysty MIERNICTWO CIEPLNO-PRZEP£YWOWE, KACZAN Anna mgr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS
L01_b


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17