Grupa: Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Wykład, Tyg. 1-10 FINANSE I BANKOWOŚĆ, BEDNARCZYK Jan dr hab. prof.PŚk, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI, MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI, MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Wykład, tydzień MAKROEKONOMIA, WITCZAK-ROSZKOWSKA Danuta dr, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Wykład, Tyg. 1-10 PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI, KOTOWSKA-JELONEK Marianna dr hab. prof.PŚk, 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko




Laboratorium, Tyg. 3, 5, 9, 13, 15 E-PODSTAWY INFORMATYKI, PAJĘCKI Michał mgr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E L03_a
102A





W
T
O
R
E
K

Wykład, Tyg. 1-10 PODSTAWY MARKETINGU, GRZEGORZEWSKA-RAMOCKA Ewa dr hab.prof. PŚk, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI II, JĘZYK EKONOMIA, 2.31C, 5.28C, 5.29C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Wykład, Tyg. 1-10 MATEMATYKA FINANSOWA, MACIĄG Artur dr hab. prof. PŚk, Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Wykład, nieparzyste E-PODSTAWY INFORMATYKI, KRZESIMOWSKI Damian dr inż., 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 8, 10 FINANSE I BANKOWOŚĆ, BOCHNACKA Dorota mgr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101

Laboratorium, Tyg. 4, 6, 8, 10, 12, 14 E-PODSTAWY INFORMATYKI, KRZESIMOWSKI Damian dr inż., 3.09C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E L01_a
101A





Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 8, 10 FINANSE I BANKOWOŚĆ, BOCHNACKA Dorota mgr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Laboratorium, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11, 13 E-PODSTAWY INFORMATYKI, KRZESIMOWSKI Damian dr inż., 3.09C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E L01_a
101A

17:10-19:45, Tyg. 5, 7, 9, 11, 13, 15 MIŁEK Dorota dr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102
MIKROEKONOMIA GR.WYROWNAWCZA

Ś
R

Laboratorium, Tyg. 3-9, 11-15 E-PODSTAWY INFORMATYKI, PAJĘCKI Michał mgr inż., 3.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E L02_a
101B

Wykład, parzyste HISTORIA MUZYKI, BANASIŃSKA-BARSZCZ Małgorzata mgr, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Wykład, Tyg. 1-10 PODSTAWY PRAWA, WOJCIESZAK Łukasz dr hab.prof. PŚK, Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102


Laboratorium, Tyg. 3-14 E-PODSTAWY INFORMATYKI, STĄPÓR Paweł dr inż., 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E L04_a
102B

Laboratorium, Tyg. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 E-PODSTAWY INFORMATYKI, PAJĘCKI Michał mgr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E L03_a
102A

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko

Wykład, Tyd. 6 EKOLOGIA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, RYBACZEWSKA-BŁAŻEJOWSKA M. dr inż., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

C
Z
W
A
R
T
E
K

Wykład, Tyg. 1-10 TECHNOLOGIE W OCHRONIE ŚRODOWISKA, SĘK Andrzej dr inż., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 ANALIZA MATEMATYCZNA II, MACIEJEWSKA BEATA dr hab., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 TECHNOLOGIE W OCHRONIE ŚRODOWISKA, SĘK Andrzej dr inż., 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Wykład, Tyg. 1-6, 8-10 ANALIZA MATEMATYCZNA II, MACIEJEWSKA BEATA dr hab., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Wykład, Tyd. 7 ANALIZA MATEMATYCZNA II, MACIEJEWSKA BEATA dr hab., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102
Zmiana jednorazowa w dniu 19.04.2018 r.

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 ANALIZA MATEMATYCZNA II, MACIEJEWSKA BEATA dr hab., 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 EKOLOGIA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, RYBACZEWSKA-BŁAŻEJOWSKA M. dr inż., 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Wykład, Tyg. 12, 14 EKOLOGIA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, RYBACZEWSKA-BŁAŻEJOWSKA M. dr inż., Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 EKOLOGIA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, RYBACZEWSKA-BŁAŻEJOWSKA M. dr inż., Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201




Laboratorium, Tyd. 11 E-PODSTAWY INFORMATYKI, PAJĘCKI Michał mgr inż., 3.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E L03_a
102A





P
T

Ćwiczenia, tydzień MAKROEKONOMIA, WITCZAK-ROSZKOWSKA Danuta dr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Ćwiczenia, tydzień MAKROEKONOMIA, WITCZAK-ROSZKOWSKA Danuta dr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101

Ćwiczenia, Tyd. 6 FINANSE I BANKOWOŚĆ, BOCHNACKA Dorota mgr, 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Ćwiczenia, Tyd. 6 FINANSE I BANKOWOŚĆ, BOCHNACKA Dorota mgr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101

Tyg. 5, 7, 9, 11, 13, 15 MIŁEK Dorota dr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102
MIKROEKONOMIA GR.WYROWNAWCZA





Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18