Grupa: Stacjonarne I stopnia WZiMK

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 HISTORIA GOSPODARCZA, OSSOWSKA Katarzyna dr, 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

projekt, nieparzyste PODSTAWY LOGISTYKI, KOZUBEK Paweł dr inż., 4.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L01_a
101A

projekt, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE, WALCZYK Anna dr, 4.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L02_a
301B

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI, MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101

Ćwiczenia, nieparzyste LOGISTYKA, PAWELEC Artur mgr inż., 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Ćwiczenia, nieparzyste FIZYKA II, WĘDRYCHOWSKA-PAJEK Małgorzata mgr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101

Ćwiczenia, nieparzyste LOGISTYKA DYSTRYBUCJI, JAWORSKA Beata mgr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 8, 10, 12 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW, BOCHNACKA Dorota mgr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI, MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Ćwiczenia, parzyste FIZYKA II, WĘDRYCHOWSKA-PAJEK Małgorzata mgr, 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 ŁADUNKOZNAWSTWO, TUŚNIO Janusz dr hab. inż., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Wykład, nieparzyste OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, JAWORSKA Beata mgr inż., Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Wykład, nieparzyste FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW, BANASIK Tomasz dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, tydzień MAKROEKONOMIA, WITCZAK-ROSZKOWSKA Danuta dr, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 ŁADUNKOZNAWSTWO, TUŚNIO Janusz dr hab. inż., 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Wykład, parzyste BEZPIECZEŃSTWO DANYCH W SYSTEMACH KOMP., SENDER Zbigniew dr inż., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, Tyd. 14 DATABASE SOLUTIONS, NOWAKOWSKA Marzena dr hab., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201
Odrabianie zajec za godziny rektorskie

Wykład, nieparzyste PROTOTYPOWANIE NOWYCH WYROBÓW, SZMIDT Artur dr inż., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Wykład, nieparzyste LOGIKA, MACIEJEWSKA BEATA dr hab., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101

Wykład, Tyg. 1-10 PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI, KOTOWSKA-JELONEK Marianna dr hab. prof.PŚk, 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Wykład, Tyg. 1-10 SYSTEM POŚREDNICTWA FINANSOWEGO, SOBOL Marzena dr, Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 302

Wykład, Tyd. 7 L-BAZY DANYCH, NOWAKOWSKA Marzena dr hab., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201
Zmiana jednorazowa

Wykład, Tyd. 8 WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, BOJCZUK Dariusz dr hab.inż.prof.PŚk, 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201
Zmiana jednorazowa w dniu 23.04.2018 r.

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


Wykład, nieparzyste PRAWO GOSPODARCZE, KOTULSKA Magdalena dr, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101

Wykład, nieparzyste BADANIA OPERACYJNE, SKÓRA Monika dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, nieparzyste PROJEKTOWANIE PROCESÓW, WÓJCIK Stanisław dr inż., 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Wykład, tydzień FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW, SOBOL Marzena dr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 BAZY DANYCH TYPU BIG DATA, KAMIŃSKI Sebastian mgr inż., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D 301

Wykład, parzyste MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH, WÓJCIK Stanisław dr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, parzyste Z - PODSTAWY INFORMATYKI, STĄPÓR Paweł dr inż., 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Wykład, parzyste RACHUNEK KOSZTÓW DLA INŻYNIERÓW, MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Wykład, nieparzyste PROGRAMOWANIE BAZ DANYCH W ŚROD. RAD C++, KOCZUBIEJ Sławomir dr inż., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, nieparzyste ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202

Wykład, Tyg. 1-10 FINANSE I BANKOWOŚĆ, BEDNARCZYK Jan dr hab. prof.PŚk, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Wykład, tydzień MAKROEKONOMIA, WITCZAK-ROSZKOWSKA Danuta dr, Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Wykład, Tyg. 2, 4 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻ., LIS Zbigniew dr inż., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Wykład, parzyste OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, JAWORSKA Beata mgr inż., Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202

Wykład, Tyg. 7, 9 WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, BOJCZUK Dariusz dr hab.inż.prof.PŚk, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201
Zmiana jednorazowa w dniach: 16.04.2018 r. i 07.05.2018 r.

projekt, nieparzyste MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH, WÓJCIK Stanisław dr inż., 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L01_a
201A

projekt, nieparzyste PODSTAWY LOGISTYKI, KOZUBEK Paweł dr inż., 4.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L03_a
102A

projekt, nieparzyste ROZWÓJ WYROBÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 4.30C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L02_a
301B

projekt, parzyste TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH, KOZUBEK Paweł dr inż., 2.31C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L03_a
302A

projekt, parzyste PROJEKTOWANIE PROCESÓW, WÓJCIK Stanisław dr inż., 4.30C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L01_a
301A

Ćwiczenia, Tyg. 1-10 MAKROEKONOMIA, ANDRUSZKO Lubow dr inż., 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101

Ćwiczenia, tydzień RACHUNEK KOSZTÓW DLA INŻYNIERÓW, MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr, 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI, JAWORSKA Beata mgr inż., 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202

Ćwiczenia, parzyste ANALIZA MATEMATYCZNA II, PŁOSKI Arkadiusz prof.dr hab., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101

Laboratorium, Tyg. 1-6 GRAFIKA INŻYNIERSKA, TUŚNIO Janusz dr hab. inż., 2.31C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L01_a
101A

Laboratorium, tydzień RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA, MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr, 2.04C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L02_a
201B

Laboratorium, parzyste BAZY DANYCH TYPU BIG DATA, KAMIŃSKI Sebastian mgr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L01_a
301A

Laboratorium, parzyste BADANIA OPERACYJNE, SKÓRA Monika dr, 2.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L02_a
201BLaboratorium, Tyg. 1-12 NEGOCJACJE, SZTORC Małgorzata dr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L02_a
301B

Laboratorium, Tyg. 1-12 RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA, SZYMCZYK Bartłomiej mgr, 2.04C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z L02_a
201B

Laboratorium, parzyste FIZYKA II, WĘDRYCHOWSKA-PAJEK Małgorzata mgr, 5.21C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L01_a
101A

Laboratorium, Tyg. 3-14 L-BAZY DANYCH, BĘBEN Karolina mgr inż., 3.09C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L L04_a
202B

Laboratorium, nieparzyste FIZYKA II, WĘDRYCHOWSKA-PAJEK Małgorzata mgr, 5.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L02_a
101B

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY NAUKI O MATERIAŁACH, CIEŚLIK Michał mgr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L03_a
102A

Laboratorium, nieparzyste PROJEKTOWANIE PROCESÓW, WÓJCIK Stanisław dr inż., 4.30C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L02_a
301B

Laboratorium, Tyg. 1-12 NEGOCJACJE, SZTORC Małgorzata dr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L01_a
301A

Laboratorium, Tyg. 1-12 NEGOCJACJE, GĄSIOROWSKA-MĄCZNIK Edyta dr, 2.32C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L04_a
302B

Laboratorium, parzyste BAZY DANYCH TYPU BIG DATA, KAMIŃSKI Sebastian mgr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L02_a
301B

Laboratorium, parzyste BADANIA OPERACYJNE, SKÓRA Monika dr, 2.04C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L01_a
201A

Laboratorium, Tyg. 3-14 L-BAZY DANYCH, BĘBEN Karolina mgr inż., 3.09C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L L02_a
201B

Wykład, Tyg. 1-10 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, KOTOWSKA-JELONEK Marianna dr hab. prof.PŚk, 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202

Wykład, tydzień FINANSE, BEDNARCZYK Jan dr hab. prof.PŚk, Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Wykład, parzyste GRAFIKA INŻYNIERSKA, TUŚNIO Janusz dr hab. inż., Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Wykład, parzyste ANALIZA MATEMATYCZNA II, PŁOSKI Arkadiusz prof.dr hab., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101

Wykład, parzyste PODSTAWY METODOLOGII BADAŃ NAUKOWYCH, GIERULSKI Wacław dr hab.inż. prof.PŚK, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Seminarium, tydzień SEMINARIUM I PRACA DYPLOMOWA, BEDNARCZYK Jan dr hab. prof.PŚk, SOBOL Marzena dr, 4.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 302

Ćwiczenia, Tyg. 1-10 MAKROEKONOMIA, ANDRUSZKO Lubow dr inż., 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Ćwiczenia, parzyste LOGIKA, MACIEJEWSKA BEATA dr hab., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101
Ćwiczenia, nieparzyste FIZYKA II, JAGODZIŃSKI Paweł dr inż., 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101

Ćwiczenia, nieparzyste BADANIA OPERACYJNE, SKÓRA Monika dr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Ćwiczenia, nieparzyste LOGISTYKA DYSTRYBUCJI, JAWORSKA Beata mgr inż., 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 8, 10, 12 FINANSE, BOCHNACKA Dorota mgr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 HISTORIA GOSPODARCZA, OSSOWSKA Katarzyna dr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101

Ćwiczenia, parzyste MECHANIKA, WÓJCIK Stanisław dr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Ćwiczenia, parzyste FIZYKA II, WĘDRYCHOWSKA-PAJEK Małgorzata mgr, 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Laboratorium, Tyg. 1-12 NEGOCJACJE, SZTORC Małgorzata dr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L01_a
301A

Laboratorium, Tyg. 1-12 NEGOCJACJE, GĄSIOROWSKA-MĄCZNIK Edyta dr, 2.32C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L03_a
302A

Laboratorium, Tyg. 1-12 RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA, SZYMCZYK Bartłomiej mgr, 2.04C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z L01_a
201A

Laboratorium, parzyste BAZY DANYCH TYPU BIG DATA, KAMIŃSKI Sebastian mgr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L02_a
301B

Laboratorium, parzyste METROLOGIA, ZMARZŁY Paweł dr inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L01_a
301A

Laboratorium, Tyg. 3, 5, 9, 13, 15 E-PODSTAWY INFORMATYKI, PAJĘCKI Michał mgr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E L03_a
102A

Laboratorium, Tyg. 3-14 L-PODSTAWY INFORMATYKI, STĄPÓR Paweł dr inż., 3.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L04_a
102B

Laboratorium, Tyg. 3-14 Z - BAZY DANYCH, BĘBEN Karolina mgr inż., 3.09C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z L02_a
201B

projekt, parzyste PODSTAWY LOGISTYKI, KOZUBEK Paweł dr inż., 1.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L02_a
101B

projekt, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, KOZUBEK Paweł dr inż., 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L02_a
201B

projekt, parzyste PROTOTYPOWANIE NOWYCH WYROBÓW, SZMIDT Artur dr inż., 2.12C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L03_a
302A


Laboratorium, parzyste METROLOGIA, ZMARZŁY Paweł dr inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z L01_a
201A

Laboratorium, parzyste BAZY DANYCH TYPU BIG DATA, KAMIŃSKI Sebastian mgr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L01_a
301A

Laboratorium, parzyste NEGOCJACJE, SZTORC Małgorzata dr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z L02_a
201B

Laboratorium, Tyg. 3-14 Z - PODSTAWY INFORMATYKI, KOCZUBIEJ Sławomir dr inż., 3.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L03_a
102A

Laboratorium, Tyg. 3-14 L-BAZY DANYCH, SZCZEPAŃSKA Maria dr, 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L L01_a
201A

Laboratorium, Tyg. 3-14 L-BAZY DANYCH, BĘBEN Karolina mgr inż., 3.09C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L L03_a
202ARezerwacja, Tyd. 13 ROZWÓJ WYROBÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 4.30C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L01_a
odrabianie zaj#a, rezerwacaja jednorazowa w dniu 4 czerwca
W
T
O
R
E
K

Laboratorium, nieparzyste KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻ., KURDZIEL Jerzy dr inż., 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L01_a
301A

Laboratorium, Tyg. 1-5 NEGOCJACJE, SZTORC Małgorzata dr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L02_a
301B

Laboratorium, tydzień D-PODSTAWY INFORMATYKI, LACHOWSKI Jan dr, 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D L01_a
101A

Laboratorium, tydzień RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA, MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr, 2.04C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L01_a
201A

Laboratorium, tydzień D-PODSTAWY INFORMATYKI, KRZESIMOWSKI Damian dr inż., 3.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D L02_a
101B

Laboratorium, parzyste KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻ., KURDZIEL Jerzy dr inż., 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L03_a
302A

Laboratorium, parzyste PODSTAWY AUTOMATYZACJI, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L02_a
301B

Laboratorium, Tyg. 3-14 E-BAZY DANYCH, SZCZEPAŃSKA Maria dr, 3.08C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L02_a
201B

Laboratorium, Tyg. 6-12 NEGOCJACJE, GĄSIOROWSKA-MĄCZNIK Edyta dr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L02_a
301B

Ćwiczenia, nieparzyste WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, RĘBOSZ-KURDEK Anna dr inż., 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Ćwiczenia, nieparzyste BADANIA OPERACYJNE, SKÓRA Monika dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 METROLOGIA, GOGOLEWSKI Damian Dr inż., 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Ćwiczenia, parzyste WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, RĘBOSZ-KURDEK Anna dr inż., 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201

Ćwiczenia, parzyste ZARZĄDZANIE USŁUGAMI, MIŁEK Dorota dr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Ćwiczenia, Tyd. 12 FINANSE, BOCHNACKA Dorota mgr, 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Wykład, nieparzyste FIZYKA II, OKNIŃSKI Andrzej prof.dr hab., Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Wykład, nieparzyste WSPÓŁCZESNE SYSTEMY KOMPUTEROWE, KOCZUBIEJ Sławomir dr inż., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101

Wykład, nieparzyste WPROWADZENIE DO UCZENIA MASZYNOWEGO, LUCIŃSKA Małgorzata dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D 301

Wykład, nieparzyste ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI, SZTORC Małgorzata dr, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Wykład, Tyg. 1-10 MATEMATYKA FINANSOWA, MACIĄG Artur dr hab. prof. PŚk, Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Wykład, Tyg. 1-10, 14-18 WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, BOJCZUK Dariusz dr hab.inż.prof.PŚk, 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Wykład, parzyste EKOLOGISTYKA, STADNICKI Jerzy prof.dr hab. inż., Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Wykład, parzyste FIZYKA II, JAGODZIŃSKI Paweł dr inż., 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 SYSTEM POŚREDNICTWA FINANSOWEGO, BANASIK Tomasz dr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 302

Ćwiczenia, Tyg. 1-10 ANALIZA MATEMATYCZNA II, HOŻEJOWSKI Leszek dr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 8, 10 FINANSE I BANKOWOŚĆ, BOCHNACKA Dorota mgr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI, JAWORSKA Beata mgr inż., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 MATERIAŁOZNAWSTWO, MAKRENEK Medard dr, 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Ćwiczenia, parzyste EKOLOGISTYKA, STADNICKI Jerzy prof.dr hab. inż., 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Ćwiczenia, Tyd. 12 FINANSE, Żyła Anna dr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202
UWAGA! 29 maja 2018 r. realizacja przelozonych zajec z 25.06.2018 r. (tj. pn. wg. planu czw. a dot. 12 tyg. zajec).

projekt, Tyg. 1, 9 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, SZYMCZYK Bartłomiej mgr, 4.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L04_a
202B

projekt, nieparzyste PROTOTYPOWANIE NOWYCH WYROBÓW, SZMIDT Artur dr inż., 2.12C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L01_a
301A

projekt, Tyg. 2, 15 ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, FILATOVA Darya dr hab.inż.prof.PŚk., 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L04_a
302B

projekt, parzyste PROTOTYPOWANIE NOWYCH WYROBÓW, SZMIDT Artur dr inż., 2.12C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L02_a
301B

projekt, parzyste ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, WIŚNIEWSKI Mateusz dr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D 301

projekt, parzyste RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, Konat-Staniek Magdalena mgr, 4.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L03_a
202A

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 RACHUNKOWOŚĆ KORPORACYJNA, PIĄTEK Edyta dr, 4.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L04_a
302B

projekt, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 RACHUNKOWOŚĆ KORPORACYJNA, PIĄTEK Edyta dr, 2.31C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L02_a
301B


Wykład, nieparzyste PODSTAWY HURTOWNI DANYCH, DETKA Marcin dr inż., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D 301

Wykład, nieparzyste OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, JAWORSKA Beata mgr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, nieparzyste BADANIA OPERACYJNE, SKÓRA Monika dr, Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Wykład, Tyg. 1-10 PODSTAWY MARKETINGU, GRZEGORZEWSKA-RAMOCKA Ewa dr hab.prof. PŚk, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Wykład, Tyg. 1-10, 14-15 WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, BOJCZUK Dariusz dr hab.inż.prof.PŚk, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Wykład, parzyste ZARZĄDZANIE BAZAMI DANYCH - SQL, DETKA Marcin dr inż., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, Tyd. 15 DATABASE SOLUTIONS, NOWAKOWSKA Marzena dr hab., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201
Odrabianie zajec za godziny rektorskie

Wykład, nieparzyste ZARZĄDZANIE USŁUGAMI, MIŁEK Dorota dr, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Wykład, Tyg. 1-12 D-PODSTAWY INFORMATYKI, LACHOWSKI Jan dr, 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101

Wykład, tydzień ANALIZA MATEMATYCZNA II, HOŻEJOWSKI Leszek dr, Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Wykład, Tyg. 2, 4, 6-7, 10-11, 14-15 ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, FILATOVA Darya dr hab.inż.prof.PŚk., Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Ćwiczenia, nieparzyste PRAWO GOSPODARCZE, WOJCIESZAK Łukasz dr hab.prof. PŚK, 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Ćwiczenia, tydzień RACHUNEK KOSZTÓW DLA INŻYNIERÓW, MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301

Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Ćwiczenia, parzyste PRAWO GOSPODARCZE, WOJCIESZAK Łukasz dr hab.prof. PŚK, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101

Ćwiczenia, parzyste METODYKA TRIZ W INŻYNIERII, LIS Zbigniew dr inż., 2.12CHC, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D 301

Ćwiczenia, Tyd. 11 ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202
zaj#cia w dniu 22 maja (odrabianie za 30 kwietnia)

Ćwiczenia, Tyd. 12 FINANSE, Żyła Anna dr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202
UWAGA! 29 maja 2018 r. (12 tydzien zajec) zajecia odrabiane za 17 maja 2018 r. tj. czwartek w 10 tygodniu zajec.

Wykład, nieparzyste FIZYKA II, OKNIŃSKI Andrzej prof.dr hab., Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Wykład, nieparzyste E-PODSTAWY INFORMATYKI, KRZESIMOWSKI Damian dr inż., 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Wykład, nieparzyste ZARZĄDZANIE USŁUGAMI, MIŁEK Dorota dr, 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Wykład, nieparzyste LOGISTYKA DYSTRYBUCJI, PAWEŁCZYK Marek dr hab.inż. prof. PŚk, Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Wykład, Tyg. 1-10 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE W PRZEDSIĘB., MACIĄG Artur dr hab. prof. PŚk, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D 301

Wykład, parzyste L-PODSTAWY INFORMATYKI, KRZESIMOWSKI Damian dr inż., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Wykład, parzyste PODSTAWY ZARZĄDZANIA, KOT Janusz dr hab. prof.PŚk, Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Wykład, Tyg. 1, 3, 5 MAKROEKONOMIA, OKSANYCH Oleksander prof. dr hab. inż., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Wykład, nieparzyste ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, WIŚNIEWSKI Mateusz dr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D 301

Wykład, nieparzyste Rynek usług logistycznych, PAWEŁCZYK Marek dr hab.inż. prof. PŚk, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Wykład, parzyste PRAWO GOSPODARCZE, WOJCIESZAK Łukasz dr hab.prof. PŚK, Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Wykład, parzyste PODSTAWY NAUKI O MATERIAŁACH, MAKRENEK Medard dr, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Wykład, parzyste PODSTAWY ZARZĄDZANIA, KOT Janusz dr hab. prof.PŚk, Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Wykład, Tyd. 7 BAZY DANYCH, NOWAKOWSKA Marzena dr hab., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202
Zmiana jednorazowa

Laboratorium, nieparzyste WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, PIASTA Zdzisław dr, 2.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D L02_a
101B

Laboratorium, parzyste WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, PIASTA Zdzisław dr, 2.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D L01_a
101A

Laboratorium, Tyg. 4, 6, 8, 10, 12, 14 E-PODSTAWY INFORMATYKI, KRZESIMOWSKI Damian dr inż., 3.09C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E L01_a
101A


Ćwiczenia, Tyg. 1-10 ANALIZA MATEMATYCZNA II, HOŻEJOWSKI Leszek dr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 METROLOGIA, GOGOLEWSKI Damian Dr inż., 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D 301

Ćwiczenia, Tyd. 15 PRAWO GOSPODARCZE, WOJCIESZAK Łukasz dr hab.prof. PŚK, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101
Odrabianie zajec za godziny rektorskie

Laboratorium, tydzień PROGRAMOWANIE BAZ DANYCH W ŚROD. RAD C++, KOCZUBIEJ Sławomir dr inż., 3.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L01_a
201A

Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI II, JĘZYK EKONOMIA, 2.31C, 5.28C, 5.29C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Laboratorium, tydzień RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA, MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr, 2.04C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L04_a
202B

Laboratorium, parzyste WPROWADZENIE DO UCZENIA MASZYNOWEGO, LUCIŃSKA Małgorzata dr, 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L02_a
301B

Laboratorium, parzyste PODSTAWY AUTOMATYZACJI, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L03_a
302A

Laboratorium, parzyste FIZYKA II, WOLAK WOJCIECH mgr, 5.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L04_a
102B

Laboratorium, Tyg. 3-14 E-BAZY DANYCH, SZCZEPAŃSKA Maria dr, 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L01_a
201A

Laboratorium, Tyg. 3-14 L-PODSTAWY INFORMATYKI, KRZESIMOWSKI Damian dr inż., 3.09C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L01_a
101A

Laboratorium, Tyg. 8-11 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH W SYSTEMACH KOMP., BĘBEN Karolina mgr inż., SENDER Zbigniew dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L02_a
201B

Laboratorium, Tyd. 15 L-PODSTAWY INFORMATYKI, PAJĘCKI Michał mgr inż., 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L02_a
101B

Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI IV, JĘZYK EKONOMIA, 1.07C, 2.31C, 5.28C, 5.29C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202

Laboratorium, parzyste FIZYKA II, WOLAK WOJCIECH mgr, 5.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L03_a
102A

Laboratorium, Tyg. 4-7 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH W SYSTEMACH KOMP., SENDER Zbigniew dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L01_a
201A

Laboratorium, Tyg. 8-11 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH W SYSTEMACH KOMP., BĘBEN Karolina mgr inż., SENDER Zbigniew dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L02_a
201B

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY MIERNICTWA ELEKTRYCZNEGO, WOLAK WOJCIECH mgr, 5.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L03_a
302A

Laboratorium, nieparzyste NEGOCJACJE, SZTORC Małgorzata dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z L01_a
201A

Laboratorium, Tyg. 1-12 INFORMATYCZ. SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI, LUCIŃSKA Małgorzata dr, 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L02_a
301B

Laboratorium, tydzień PROGRAMOWANIE BAZ DANYCH W ŚROD. RAD C++, KOCZUBIEJ Sławomir dr inż., 3.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L02_a
201B

Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI II, JĘZYK ANGIELSKI ID, 5.28C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101
101A

Laboratorium, tydzień RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA, MOSKWA-BĘCZKOWSKA Daria dr, 2.04C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L03_a
202A

Laboratorium, parzyste KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻ., KURDZIEL Jerzy dr inż., 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L02_a
301B

Laboratorium, parzyste PODSTAWY MIERNICTWA ELEKTRYCZNEGO, WOLAK WOJCIECH mgr, 5.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L01_a
301A

Laboratorium, Tyg. 4-7 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH W SYSTEMACH KOMP., SENDER Zbigniew dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L01_a
201A

Ćwiczenia, nieparzyste PRAWO GOSPODARCZE, WOJCIESZAK Łukasz dr hab.prof. PŚK, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 8, 10 FINANSE I BANKOWOŚĆ, BOCHNACKA Dorota mgr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101

Ćwiczenia, parzyste EKOLOGISTYKA, STADNICKI Jerzy prof.dr hab. inż., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301

Ćwiczenia, Tyg. 13-14 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW, BOCHNACKA Dorota mgr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, nieparzyste NEGOCJACJE, WIŚNIEWSKI Mateusz dr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, Tyg. 4, 6 ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202Seminarium, tydzień SEMINARIUM I PRACA DYPLOMOWA, GRZEGORZEWSKA-RAMOCKA Ewa dr hab.prof. PŚk, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 302

Seminarium, tydzień SEMINARIUM I PRACA DYPLOMOWA, BANASIK Tomasz dr, 4.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 302


Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY MIERNICTWA ELEKTRYCZNEGO, WOLAK WOJCIECH mgr, 5.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L02_a
301B

Laboratorium, Tyg. 1-12 INFORMATYCZ. SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI, LUCIŃSKA Małgorzata dr, 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L01_a
301A

Laboratorium, Tyg. 1-12 NEGOCJACJE, SZTORC Małgorzata dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L03_a
302A

Laboratorium, Tyg. 1-12 INFORMATYCZ. SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI, PIASTA Zdzisław dr, 2.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L03_a
302A

Laboratorium, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11, 13 E-PODSTAWY INFORMATYKI, KRZESIMOWSKI Damian dr inż., 3.09C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E L01_a
101A

Ćwiczenia, parzyste NEGOCJACJE, WIŚNIEWSKI Mateusz dr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Ćwiczenia, Tyd. 14 PRAWO GOSPODARCZE, WOJCIESZAK Łukasz dr hab.prof. PŚK, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101
Odrabianie zajec za godziny rektorskie17:10-19:45, Tyg. 4-13 STĄPÓR Paweł dr inż., 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302
C++ - grupa wyrownawcza (3 x 45 min)

17:10-19:45, Tyg. 5, 7, 9, 11, 13, 15 MIŁEK Dorota dr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102
MIKROEKONOMIA GR.WYROWNAWCZA

Ś
R
O
D
A

Wykład, nieparzyste PODSTAWY MARKETINGU, GRZEGORZEWSKA-RAMOCKA Ewa dr hab.prof. PŚk, Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Wykład, parzyste HISTORIA MUZYKI, BANASIŃSKA-BARSZCZ Małgorzata mgr, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101

Wykład, parzyste AKADEMICKIE DOBRE WYCHOWANIE, Maj-Malinowska Barbara mgr, Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 302

Wykład, nieparzyste MECHANIKA, WÓJCIK Stanisław dr inż., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, BORKOWSKI STANISŁAW prof.dr hab.inż., Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 302

Wykład, parzyste HISTORIA MUZYKI, BANASIŃSKA-BARSZCZ Małgorzata mgr, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Wykład, parzyste ROZWÓJ WYROBÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Ćwiczenia, nieparzyste LOGISTYKA, PAWELEC Artur mgr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301

Ćwiczenia, Tyg. 15-16 ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201
zaj#cia w dniu 20 czerwca (odrabianie za 22 czerwca)

Wykład, nieparzyste ASPEKTY PRAWNE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH, WOJCIESZAK Łukasz dr hab.prof. PŚK, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, Tyg. 1-10, 15 METROLOGIA, STĘPIEŃ Krzysztof dr hab. inż., Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D 301
Uwaga! Dodatkowe zajecia w dniu 6 czerwca 2018r.

Wykład, Tyg. 6, 8 WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, BOJCZUK Dariusz dr hab.inż.prof.PŚk, 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Laboratorium, nieparzyste WSPÓŁCZESNE SYSTEMY KOMPUTEROWE, KOCZUBIEJ Sławomir dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D L02_a
101B

Laboratorium, Tyg. 3-8 Z - BAZY DANYCH, BĘBEN Karolina mgr inż., 3.09C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z L01_a
201A

Laboratorium, Tyg. 3-14 E-PODSTAWY INFORMATYKI, STĄPÓR Paweł dr inż., 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E L04_a
102B

Laboratorium, Tyg. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 E-PODSTAWY INFORMATYKI, PAJĘCKI Michał mgr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E L03_a
102A

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko

Wykład, Tyd. 6 EKOLOGIA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, RYBACZEWSKA-BŁAŻEJOWSKA M. dr inż., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Ćwiczenia, nieparzyste ZARZĄDZANIE USŁUGAMI, MIŁEK Dorota dr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY AUTOMATYZACJI, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Ćwiczenia, parzyste ZARZĄDZANIE USŁUGAMI, MIŁEK Dorota dr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201

Ćwiczenia, Tyd. 9 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW, BOCHNACKA Dorota mgr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Ćwiczenia, Tyd. 13 FINANSE, Żyła Anna dr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201
UWAGA! 6 czerwca 2018 r. realizacja przelozonych zajec z 26.06.2018 r. (tj. wt. wg. planu pt. a dot. 12 tyg. zajec).

Ćwiczenia, nieparzyste ZARZĄDZANIE USŁUGAMI, MIŁEK Dorota dr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Ćwiczenia, nieparzyste PODSTAWY AUTOMATYZACJI, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301

Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 POLITYKA GOSPODARCZA UE, NOWAK Paulina dr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201

Ćwiczenia, parzyste WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, RĘBOSZ-KURDEK Anna dr inż., 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Ćwiczenia, Tyd. 15 PRAWO GOSPODARCZE, WOJCIESZAK Łukasz dr hab.prof. PŚK, 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102
odrabianie zajec - 19.06.2018

Laboratorium, nieparzyste FIZYKA II, WĘDRYCHOWSKA-PAJEK Małgorzata mgr, 5.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L01_a
101A

Laboratorium, nieparzyste FIZYKA II, WOLAK WOJCIECH mgr, 5.21C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D L01_a
101A

Laboratorium, Tyg. 1-12 INFORMATYCZ. SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI, PIASTA Zdzisław dr, 2.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L04_a
302B

Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI II, JĘZYK LOGISTYKA, 2.31C, 2.32C, 5.28C, 5.29C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Laboratorium, parzyste PROJEKTOWANIE PROCESÓW, DUBAJ Krzysztof mgr inż., 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L04_a
302B

Laboratorium, parzyste WSPÓŁCZESNE SYSTEMY KOMPUTEROWE, KOCZUBIEJ Sławomir dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D L01_a
101A

Laboratorium, parzyste FIZYKA II, WOLAK WOJCIECH mgr, 5.21C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D L02_a
101B

Laboratorium, Tyg. 3-14 Z - PODSTAWY INFORMATYKI, STĄPÓR Paweł dr inż., 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L02_a
101B

Laboratorium, Tyg. 9-14 Z - BAZY DANYCH, BĘBEN Karolina mgr inż., 3.09C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z L01_a
201A

projekt, nieparzyste CENTRA LOGISTYCZNE, ŚCIANA Artur mgr inż., 2.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L02_a
301B

Wykład, nieparzyste PRAWO GOSPODARCZE, WOJCIESZAK Łukasz dr hab.prof. PŚK, Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Wykład, tydzień MATERIAŁOZNAWSTWO, MAKRENEK Medard dr, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Wykład, Tyg. 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, PIOTROWSKA- PIĄTEK Agnieszka dr, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Wykład, Tyg. 2, 4, 6 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, BORKOWSKI STANISŁAW prof.dr hab.inż., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 302

Wykład, parzyste WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, PIASTA Zdzisław dr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101

Wykład, parzyste DATABASE SOLUTIONS, NOWAKOWSKA Marzena dr hab., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201projekt, nieparzyste PROJEKTOWANIE SIECI LOGISTYCZNEJ, ŚCIANA Artur mgr inż., 2.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L04_a
302B

projekt, nieparzyste PROJEKTOWANIE PROCESÓW, WÓJCIK Stanisław dr inż., 4.30C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L02_a
301B

projekt, parzyste MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH, 2.32C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L02_a
201B

projekt, Tyg. 3-12 ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, DUBAJ Krzysztof mgr inż., 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L01_a
301A

projekt, nieparzyste PROJEKTOWANIE SIECI LOGISTYCZNEJ, ŚCIANA Artur mgr inż., 2.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L01_a
301A

projekt, parzyste PODSTAWY LOGISTYKI, KOZUBEK Paweł dr inż., 4.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L04_a
102B

projekt, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, KOZUBEK Paweł dr inż., 4.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L01_a
201A

projekt, Tyg. 3-12 ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, DUBAJ Krzysztof mgr inż., 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L04_a
302B

Wykład, nieparzyste TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH, KOZUBEK Paweł dr inż., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Wykład, Tyg. 1-6, 8 L-BAZY DANYCH, NOWAKOWSKA Marzena dr hab., 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Wykład, Tyg. 1-10 PODSTAWY PRAWA, WOJCIESZAK Łukasz dr hab.prof. PŚK, Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Wykład, Tyg. 1-10 POLITYKA GOSPODARCZA UE, NOWAK Paulina dr, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202

Wykład, parzyste METODYKA TRIZ W INŻYNIERII, LIS Zbigniew dr inż., 2.12CHC, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D 301

Wykład, Tyg. 2-4, 6, 9, 11, 14 KOMPUTEROWE WSPOMAG. ZARZĄDZ. PRODUKCJĄ, FILATOVA Darya dr hab.inż.prof.PŚk., 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Wykład, Tyd. 7 WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, BOJCZUK Dariusz dr hab.inż.prof.PŚk, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Wykład, Tyd. 15 KOMPUTEROWE WSPOMAG. ZARZĄDZ. PRODUKCJĄ, FILATOVA Darya dr hab.inż.prof.PŚk., 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI SPECJALISTYCZNY II, JĘZYK ZIP, 2.31C, 5.28C, 5.29C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

projekt, nieparzyste PROJEKTOWANIE SIECI LOGISTYCZNEJ, ŚCIANA Artur mgr inż., 2.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L03_a
302ALaboratorium, nieparzyste METROLOGIA, ZMARZŁY Paweł dr inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L02_a
301B

Laboratorium, parzyste METROLOGIA, ZMARZŁY Paweł dr inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z L02_a
201B

Laboratorium, parzyste PODSTAWY NAUKI O MATERIAŁACH, CIEŚLIK Michał mgr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L04_a
102B

Laboratorium, Tyg. 3-9, 11-15 E-PODSTAWY INFORMATYKI, PAJĘCKI Michał mgr inż., 3.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E L02_a
101B

Laboratorium, Tyg. 3-14 Z - PODSTAWY INFORMATYKI, DETKA Marcin dr inż., 3.08C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L01_a
101A

Laboratorium, Tyg. 3-14 E-BAZY DANYCH, BĘBEN Karolina mgr inż., 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L03_a
202A

Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI II, JĘZYK ANGIELSKI ID, 5.28C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101
101B

Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI II, JĘZYK ZIP, 2.31C, 2.32C, 5.29C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Laboratorium, Tyg. 3-9, 11-14 L-PODSTAWY INFORMATYKI, PAJĘCKI Michał mgr inż., 3.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L02_a
101B

Laboratorium, Tyg. 3-14 E-BAZY DANYCH, BĘBEN Karolina mgr inż., 3.09C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L04_a
202B

projekt, parzyste ROZWÓJ WYROBÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L01_a
301A

projekt, parzyste TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH, KOZUBEK Paweł dr inż., 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L01_a
301A

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18 PRAWO GOSPODARCZE, WOJCIESZAK Łukasz dr hab.prof. PŚK, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101

Wykład, 16:50-17:35, Tyg. 6, 8 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, PIOTROWSKA- PIĄTEK Agnieszka dr, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302


C
Z
W
A
R
T
E
K

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE, WALCZYK Anna dr, 2.32C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L03_a
302A

projekt, nieparzyste PROJEKTOWANIE PROCESÓW, DUBAJ Krzysztof mgr inż., 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L04_a
302B

projekt, nieparzyste PROJEKTOWANIE SIECI LOGISTYCZNEJ, ŚCIANA Artur mgr inż., 2.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L02_a
301B

projekt, Tyg. 1-3, 5-11 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE W PRZEDSIĘB., BRZOZOWSKA-RUP Katarzyna dr, 2.31C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L02_a
301B

projekt, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE, WALCZYK Anna dr, 4.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L04_a
302B

projekt, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 EKOLOGIA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, RYBACZEWSKA-BŁAŻEJOWSKA M. dr inż., 4.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z L01_a
201A

Wykład, Tyd. 1 GEOPRZESTRZENNE BAZY DANYCH GIS, SOKAŁA Małgorzata dr inż., 2.31C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17 MATEMATYKA FINANSOWA, GRYSA Krzysztof prof. dr hab., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Wykład, nieparzyste PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, GĄSIOROWSKA-MĄCZNIK Edyta dr, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Wykład, tydzień FINANSE, Żyła Anna dr, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Wykład, parzyste SEMANTYCZNE BAZY DANYCH, DOBROWOLSKI Dariusz dr inż., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D 301

Wykład, Tyd. 7 MATEMATYKA FINANSOWA, GRYSA Krzysztof prof. dr hab., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102
Zmiana jednorazowa w dniu 19.04.2018 r.

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 PODSTAWY NAUKI O MATERIAŁACH, KARGUL Marcin mgr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L01_a
101A

Laboratorium, nieparzyste KOMPUTEROWE WSPOMAG. ZARZĄDZ. PRODUKCJĄ, DUBAJ Krzysztof mgr inż., 4.30C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L01_a
201A

Laboratorium, nieparzyste AKWIZYCJA DANYCH POMIAROWYCH, WOJTYNIAK Tomasz mgr inż., 0.35C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L02_a
201B

Laboratorium, Tyg. 1-6 GRAFIKA INŻYNIERSKA, TUŚNIO Janusz dr hab. inż., 2.32C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L02_a
101B

Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI IV, JĘZYK LOGISTYKA, 1.07C, 4.11C, 5.28C, 5.29C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Laboratorium, parzyste AKWIZYCJA DANYCH POMIAROWYCH, WOJTYNIAK Tomasz mgr inż., 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L02_a
201B

Laboratorium, Tyg. 3-14 BAZY DANYCH, SZCZEPAŃSKA Maria dr, 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D L02_a
101B

Laboratorium, Tyd. 11 E-PODSTAWY INFORMATYKI, PAJĘCKI Michał mgr inż., 3.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E L03_a
102A

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17 PODSTAWY MIERNICTWA ELEKTRYCZNEGO, MAKRENEK Medard dr, 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Wykład, nieparzyste NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PRODUKCYJNE, GRABAS Bogusław dr inż., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Wykład, Tyg. 1-5, 7-8 BAZY DANYCH, NOWAKOWSKA Marzena dr hab., 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202

Wykład, Tyd. 7 PODSTAWY MIERNICTWA ELEKTRYCZNEGO, MAKRENEK Medard dr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302
Zmiana jednorazowa w dniu 19.04.2018 r.

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 MATERIAŁOZNAWSTWO, MAKRENEK Medard dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY NAUKI O MATERIAŁACH, MAKRENEK Medard dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101

Wykład, Tyg. 1-10 HISTORIA GOSPODARCZA, OSSOWSKA Katarzyna dr, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Wykład, Tyg. 1-10 RACHUNKOWOŚĆ KORPORACYJNA, PIĄTEK Edyta dr, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 302

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 EKOLOGIA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, RYBACZEWSKA-BŁAŻEJOWSKA M. dr inż., Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Wykład, parzyste ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, LYPCHUK Vasyl prof. dr hab., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 RACHUNKOWOŚĆ KORPORACYJNA, PIĄTEK Edyta dr, 2.32C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L03_a
302A

projekt, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 RACHUNKOWOŚĆ KORPORACYJNA, PIĄTEK Edyta dr, 2.32C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L01_a
301A

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 MATERIAŁOZNAWSTWO, Dudek Dominik dr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L02_a
101B

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY AUTOMATYZACJI, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L01_a
301A

Laboratorium, parzyste KOMPUTEROWE WSPOMAG. ZARZĄDZ. PRODUKCJĄ, DUBAJ Krzysztof mgr inż., 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L02_a
201B

Laboratorium, Tyg. 3-14 ZARZĄDZANIE BAZAMI DANYCH - SQL, DETKA Marcin dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L01_a
201A

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 ANALIZA MATEMATYCZNA II, MACIEJEWSKA BEATA dr hab., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101

Ćwiczenia, nieparzyste ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301

Ćwiczenia, nieparzyste MECHANIKA, WÓJCIK Stanisław dr inż., 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201

Ćwiczenia, nieparzyste MAKROEKONOMIA, ANDRUSZKO Lubow dr inż., 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 TECHNOLOGIE W OCHRONIE ŚRODOWISKA, SĘK Andrzej dr inż., 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 POLITYKA GOSPODARCZA UE, NOWAK Paulina dr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY MARKETINGU, LYPCHUK Vasyl prof. dr hab., 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101

Ćwiczenia, parzyste LOGISTYKA ZAOPATRZENIA, SOKAŁA Małgorzata dr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY NAUKI O MATERIAŁACH, MAKRENEK Medard dr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Ćwiczenia, nieparzyste ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Ćwiczenia, nieparzyste MECHANIKA, WÓJCIK Stanisław dr inż., 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Ćwiczenia, Tyg. 1-10 ANALIZA MATEMATYCZNA II, HOŻEJOWSKI Leszek dr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202

Ćwiczenia, parzyste MAKROEKONOMIA, ANDRUSZKO Lubow dr inż., 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 ANALIZA MATEMATYCZNA II, MACIEJEWSKA BEATA dr hab., 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Ćwiczenia, nieparzyste MATEMATYKA FINANSOWA, GRYSA Krzysztof prof. dr hab., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Ćwiczenia, Tyg. 1-10 ANALIZA MATEMATYCZNA II, HOŻEJOWSKI Leszek dr, 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 EKOLOGIA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, RYBACZEWSKA-BŁAŻEJOWSKA M. dr inż., 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Ćwiczenia, parzyste FINANSE, Żyła Anna dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Ćwiczenia, parzyste MATEMATYKA FINANSOWA, GRYSA Krzysztof prof. dr hab., 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101

Laboratorium, nieparzyste WPROWADZENIE DO UCZENIA MASZYNOWEGO, LUCIŃSKA Małgorzata dr, 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L01_a
301A

Laboratorium, Tyg. 1-6 GRAFIKA INŻYNIERSKA, TUŚNIO Janusz dr hab. inż., 1.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L03_a
102A

Ćwiczenia, Tyd. 7 FINANSE, BOCHNACKA Dorota mgr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201


Wykład, nieparzyste MECHANIKA, WÓJCIK Stanisław dr inż., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Wykład, Tyg. 1-10 TECHNOLOGIE W OCHRONIE ŚRODOWISKA, SĘK Andrzej dr inż., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Wykład, parzyste HISTORIA MUZYKI, BANASIŃSKA-BARSZCZ Małgorzata mgr, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Wykład, parzyste AKADEMICKIE DOBRE WYCHOWANIE, Maj-Malinowska Barbara mgr, Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 PODSTAWY NAUKI O MATERIAŁACH, KARGUL Marcin mgr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L02_a
101B

Laboratorium, nieparzyste AKWIZYCJA DANYCH POMIAROWYCH, BARTOSIK Artur dr hab. inż. prof. PŚk, 0.35C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L01_a
201A

Laboratorium, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 MATERIAŁOZNAWSTWO, Dudek Dominik dr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L01_a
101A

Laboratorium, parzyste AKWIZYCJA DANYCH POMIAROWYCH, BARTOSIK Artur dr hab. inż. prof. PŚk, 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L01_a
201A

Laboratorium, Tyg. 3-14 ZARZĄDZANIE BAZAMI DANYCH - SQL, DETKA Marcin dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D L02_a
201B

Laboratorium, Tyg. 3-14 BAZY DANYCH, SZCZEPAŃSKA Maria dr, 3.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D L01_a
101A

projekt, nieparzyste WPROWADZENIE DO UCZENIA MASZYNOWEGO, LUCIŃSKA Małgorzata dr, 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L01_a
301A

projekt, nieparzyste CENTRA LOGISTYCZNE, ŚCIANA Artur mgr inż., 2.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L01_a
301A

projekt, tydzień SEMANTYCZNE BAZY DANYCH, DOBROWOLSKI Dariusz dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L02_a
301B

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 INŻYNIERIA FINANSOWA, BRZOZOWSKA-RUP Katarzyna dr, 4.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L01_a
301A

projekt, nieparzyste CENTRA LOGISTYCZNE, ŚCIANA Artur mgr inż., 2.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L03_a
302A

projekt, tydzień SEMANTYCZNE BAZY DANYCH, DOBROWOLSKI Dariusz dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L01_a
301A

projekt, Tyg. 2, 6, 8, 10-11 INŻYNIERIA FINANSOWA, BRZOZOWSKA-RUP Katarzyna dr, 1.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L03_a
302A

projekt, Tyd. 3 ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, FILATOVA Darya dr hab.inż.prof.PŚk., 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L02_a
301B

projekt, Tyd. 12 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, KOZUBEK Paweł dr inż., 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L01_a
Rezerwacja sali 2.07C dnia 25 czerwca 2018 r. godzina 13.30-15.00 dr Pawee Kozubek

Wykład, Tyg. 1-10 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE, WALCZYK Anna dr, Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 302

Wykład, parzyste CENTRA LOGISTYCZNE, PAWEŁCZYK Marek dr hab.inż. prof. PŚk, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Wykład, parzyste ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, LYPCHUK Vasyl prof. dr hab., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202

Wykład, Tyg. 12, 14 EKOLOGIA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, RYBACZEWSKA-BŁAŻEJOWSKA M. dr inż., Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201Ćwiczenia, nieparzyste PODSTAWY ZARZĄDZANIA, KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Ćwiczenia, parzyste LOGISTYKA ZAOPATRZENIA, SOKAŁA Małgorzata dr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201

Ćwiczenia, parzyste ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, LYPCHUK Vasyl prof. dr hab., 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 INŻYNIERIA FINANSOWA, BRZOZOWSKA-RUP Katarzyna dr, 2.32C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L04_a
302B

projekt, nieparzyste WPROWADZENIE DO UCZENIA MASZYNOWEGO, LUCIŃSKA Małgorzata dr, 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L02_a
301B

projekt, nieparzyste CENTRA LOGISTYCZNE, ŚCIANA Artur mgr inż., 2.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L04_a
302B

projekt, Tyg. 2, 6, 8, 10-11 INŻYNIERIA FINANSOWA, BRZOZOWSKA-RUP Katarzyna dr, 2.32C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L02_a
301B

projekt, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE, WALCZYK Anna dr, 4.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E L01_a
301A

projekt, parzyste PROJEKTOWANIE PROCESÓW, DUBAJ Krzysztof mgr inż., 4.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L03_a
302A

projekt, Tyg. 11, 13, 15, 17 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, SZYMCZYK Bartłomiej mgr, 4.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L04_a
202B

projekt, Tyd. 12 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, KOZUBEK Paweł dr inż., 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L02_a
Rezerwacja sali 2.07C dnia 25 czerwca 2018 r. godzina 9.50-11.40. dr Pawee Kozubek

Wykład, Tyg. 1-2 GEOPRZESTRZENNE BAZY DANYCH GIS, SOKAŁA Małgorzata dr inż., 2.31C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101

Wykład, Tyg. 1-3, 5-18 INŻYNIERIA FINANSOWA, BRZOZOWSKA-RUP Katarzyna dr, Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 302

Wykład, Tyg. 1-6, 8-10 ANALIZA MATEMATYCZNA II, MACIEJEWSKA BEATA dr hab., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Wykład, tydzień PODSTAWY AUTOMATYZACJI, PŁONECKI Leszek dr hab.inż.prof.PŚk, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Wykład, parzyste NEGOCJACJE, RADOWICZ Joanna dr, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Wykład, parzyste PODSTAWY METODYKI BADAŃ NAUKOWYCH, GIERULSKI Wacław dr hab.inż. prof.PŚK, Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Wykład, Tyd. 7 ANALIZA MATEMATYCZNA II, MACIEJEWSKA BEATA dr hab., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102
Zmiana jednorazowa w dniu 19.04.2018 r.

Laboratorium, nieparzyste PROJEKTOWANIE PROCESÓW, DUBAJ Krzysztof mgr inż., 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L01_a
301A

Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI IV, JĘZYK ANGIELSKI ID, 5.28C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201

Laboratorium, tydzień JĘZYK ANGIELSKI IV, JĘZYK ZIP, 2.31C, 5.29C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201
201A

Laboratorium, tydzień NEGOCJACJE, GĄSIOROWSKA-MĄCZNIK Edyta dr, 4.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L04_a
302B

Laboratorium, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 MATERIAŁOZNAWSTWO, Dudek Dominik dr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L03_a
102A

Laboratorium, Tyg. 3-9, 11-15 L-PODSTAWY INFORMATYKI, PAJĘCKI Michał mgr inż., 3.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L L03_a
102A

projekt, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 EKOLOGIA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, RYBACZEWSKA-BŁAŻEJOWSKA M. dr inż., 2.32C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z L02_a
201B

projekt, Tyg. 3, 5, 7 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, SZYMCZYK Bartłomiej mgr, 4.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E L04_a
202B

projekt, Tyg. 15-16 ROZWÓJ WYROBÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L03_a
zaj#cia w dniu 21 czerwca


Rezerwacja, Tyd. 15 JĘZYK ANGIELSKI IV, JĘZYK ANGIELSKI ID, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 D 201
Rezerwacja jednorazowa w dniu 21.06.2018
P
I
ą
T
E
K

Ćwiczenia, nieparzyste FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW, Żyła Anna dr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201

Ćwiczenia, tydzień MAKROEKONOMIA, WITCZAK-ROSZKOWSKA Danuta dr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201

Ćwiczenia, tydzień MAKROEKONOMIA, WITCZAK-ROSZKOWSKA Danuta dr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Ćwiczenia, parzyste ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI, KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301

Ćwiczenia, Tyd. 6 FINANSE I BANKOWOŚĆ, BOCHNACKA Dorota mgr, 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102

Ćwiczenia, Tyd. 13 FINANSE, BOCHNACKA Dorota mgr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 Z 201

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 SYSTEM POŚREDNICTWA FINANSOWEGO, BANASIK Tomasz dr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 301

Ćwiczenia, nieparzyste FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW, Żyła Anna dr, 3.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202

Ćwiczenia, parzyste ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI, KILIAŃSKA Katarzyna mgr, 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Ćwiczenia, parzyste COACHING KARIERY, NAWROTEK Dorota mgr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D 101

Ćwiczenia, parzyste FIZYKA II, WĘDRYCHOWSKA-PAJEK Małgorzata mgr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102

Ćwiczenia, parzyste ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, LYPCHUK Vasyl prof. dr hab., 3.10C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201

Ćwiczenia, Tyd. 6 FINANSE I BANKOWOŚĆ, BOCHNACKA Dorota mgr, 1.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101

Wykład, nieparzyste PROJEKTOWANIE SIECI LOGISTYCZNEJ, PAWEŁCZYK Marek dr hab.inż. prof. PŚk, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Wykład, parzyste MANAGEMENT OF INDUSTRIAL INNOVATIONS, ZAJAC Jozef prof. dr hab. inż., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L 302

Wykład, Tyd. 11 ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202
zaj#cia w dniu 25 maja
Wykład, nieparzyste LOGISTYKA, LUŚCIŃSKI Sławomir dr inż., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Wykład, parzyste SOME ASPECTS OF MATERIALS STRENGTH, ZAJAC Jozef prof. dr hab. inż., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Wykład, parzyste LOGISTYKA ZAOPATRZENIA, LUŚCIŃSKI Sławomir dr inż., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Wykład, Tyg. 2-6 MAKROEKONOMIA, OKSANYCH Oleksander prof. dr hab. inż., 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Wykład, Tyg. 9, 11 STRATEGIC MANAGEMENT, STORONYANSKA IRYNA prof., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 302

projekt, nieparzyste TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH, KOZUBEK Paweł dr inż., 2.31C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L02_a
301B

projekt, Tyg. 2, 15 ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, FILATOVA Darya dr hab.inż.prof.PŚk., 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L03_a
302A

projekt, Tyg. 3-12 ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, DUBAJ Krzysztof mgr inż., 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L03_a
302A

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ROZWÓJ WYROBÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 4.30C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z L03_a
302A

projekt, nieparzyste TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH, KOZUBEK Paweł dr inż., 2.31C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L04_a
302B

projekt, Tyg. 2, 15 ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, FILATOVA Darya dr hab.inż.prof.PŚk., 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L01_a
301A

projekt, Tyg. 3-12 ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, DUBAJ Krzysztof mgr inż., 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L02_a
301B

projekt, Tyg. 1-10 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE W PRZEDSIĘB., BRZOZOWSKA-RUP Katarzyna dr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L01_a
301A
Laboratorium, tydzień PODSTAWY HURTOWNI DANYCH, DETKA Marcin dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L02_a
301B

Laboratorium, parzyste GEOPRZESTRZENNE BAZY DANYCH GIS, SOKAŁA Małgorzata dr inż., 4.30C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D L01_a
101A

Laboratorium, parzyste PROJEKTOWANIE PROCESÓW, DUBAJ Krzysztof mgr inż., 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L03_a
302A

Laboratorium, parzyste FIZYKA II, WĘDRYCHOWSKA-PAJEK Małgorzata mgr, 5.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L03_a
102A

Laboratorium, Tyg. 7-12 GRAFIKA INŻYNIERSKA, MICHTA Dagmara mgr inż., 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L02_a
101B

Wykład, tydzień MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, Żyła Anna dr, 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 E 202

Wykład, tydzień PODSTAWY LOGISTYKI, PAWEŁCZYK Marek dr hab.inż. prof. PŚk, 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Wykład, Tyg. 4, 6, 8-9, 11, 15 STRATEGIC MANAGEMENT, STORONYANSKA IRYNA prof., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 E 302

Wykład, Tyg. 5-10 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻ., MOLASY Robert dr inż., 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 Z 302

Wykład, tydzień ANALIZA MATEMATYCZNA II, HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab., 117B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8, 12, 14 ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ, MASTERNAK-JANUS Aneta dr inż., 1.15C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 202

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY MARKETINGU, LYPCHUK Vasyl prof. dr hab., 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102

Ćwiczenia, parzyste FINANSE, Żyła Anna dr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/2 L 201
projekt, Tyd. 15 ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, FILATOVA Darya dr hab.inż.prof.PŚk., 5.01C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 L L02_a
301B

Laboratorium, tydzień PODSTAWY HURTOWNI DANYCH, DETKA Marcin dr inż., 3.16C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L01_a
301A

Laboratorium, tydzień PROGNOZOWANIE I SYMULACJE W PRZEDSIĘB., BRZOZOWSKA-RUP Katarzyna dr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L02_a
301B

Laboratorium, parzyste GEOPRZESTRZENNE BAZY DANYCH GIS, SOKAŁA Małgorzata dr inż., 4.30C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 D L02_a
101B

Laboratorium, parzyste FIZYKA II, WĘDRYCHOWSKA-PAJEK Małgorzata mgr, 5.18C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L02_a
101B

Laboratorium, Tyg. 7-12 GRAFIKA INŻYNIERSKA, MICHTA Dagmara mgr inż., 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L03_a
102A

Laboratorium, tydzień PROGNOZOWANIE I SYMULACJE W PRZEDSIĘB., BRZOZOWSKA-RUP Katarzyna dr, 4.17C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/2 D L01_a
301A

Laboratorium, Tyg. 7-12 GRAFIKA INŻYNIERSKA, MICHTA Dagmara mgr inż., 4.25C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z L01_a
101A

Tyg. 5, 7, 9, 11, 13, 15 MIŁEK Dorota dr, 2.06C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 E 102, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 L 102, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/2 Z 102
MIKROEKONOMIA GR.WYROWNAWCZA

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18