Grupa: Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ

Pe≥ny ekran Indeks Pomoc Znajdü
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A

E
K

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, SZTELEBLAK Wojciech dr inŅ., 2.12bHC, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ
L02_b

Laboratorium, parzysty PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, SZTELEBLAK Wojciech dr inŅ., 2.12bHC, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ
L01_b

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MECHANIKA P£YN”W, B•K £ukasz dr inŅ., 1.07HA, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ
L02_b

Laboratorium, parzysty MECHANIKA P£YN”W, B•K £ukasz dr inŅ., 1.07HA, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ
L01_b

Laboratorium, tydzieŮ J ZYK OBCY I, WOJNIAK Marta mgr, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I 101IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ

Laboratorium, tydzieŮ J ZYK OBCY I, KOPACZ Agnieszka mgr, 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I 101IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ

Wyk≥ad, parzysty PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, GA£KIEWICZ Jaros≥aw dr hab.inŅ., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ

Wyk≥ad, Tyg. 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19 OCHRONA W£ASNOĆCI INTEL. - 4 GODZ. W SEM, OSSOWSKA Katarzyna dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I 101IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ
termin do ustalenia z prowadzacym

Wyk≥ad, tydzieŮ TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inŅ., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ
zajecia:13.03; 03.04; 08.05; 05.06

∆wiczenia, Tyg. 1-19 MATEMATYKA, ST PIE— Marcin dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ
grupa poscigowa OZ MATEMATYKA 1
Wyk≥ad, 13:30-15:45, Tyd. 11 PODSTAWY EKONOMII, MI£EK Dorota dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ
zaj#cia 15.05.2017 blok 3godzinny,W
T

Wyk≥ad, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MECHANIKA P£YN”W, B•K £ukasz dr inŅ., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ

Wyk≥ad, parzysty GOSPODARKA ODPADAMI, LATOSI—SKA Jolanta dr inŅ., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ

Laboratorium, tydzieŮ J ZYK OBCY I, WOJNIAK Marta mgr, 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I 101IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ

Laboratorium, tydzieŮ J ZYK OBCY I, PLIĮGA Dorota mgr, 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I 101IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ

projekt, parzysty TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, ORMAN £ukasz dr hab. inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ
L02_b

Wyk≥ad, tydzieŮ TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inŅ., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ
zajecia: 14.03; 04.04; 09.05;
Ć
R

projekt, tydzieŮ TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inŅ., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ
L01_b; zajecia: 15.03; 05.04; 10.05; 07.06

Laboratorium, tydzieŮ BIOLOGIA ĆRODOWISKOWA, STOI—SKA Renata mgr, 2.08HA, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ
L02_b

projekt, parzysty BUDOWNICTWO I FIZYKA BUDOWLI, STARZOMSKA Mariola mgr inŅ., ZENDER-ĆWIERCZ Ewa dr inŅ., 2.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ
L02_b

Laboratorium, tydzieŮ BIOLOGIA ĆRODOWISKOWA, STOI—SKA Renata mgr, 2.08HA, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ
L01_b

Laboratorium, 15:45-18:00, tydzieŮ INFORMATYCZNE PODSTAWY PROJEKTOWANIA 1, PIEKOSZEWSKI Robert mgr, 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ
L01_b


C
Z
W

Wyk≥ad, tydzieŮ BUDOWNICTWO I FIZYKA BUDOWLI, PIOTROWSKI Jerzy Zb. prof. dr hab.inŅ., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ

∆wiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MECHANIKA I WYTRZYMA£OĆ∆ MATERIA£”W 1, MYTYCH-KUMA—SKA ELIZA dr inŅ., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ

∆wiczenia, parzysty PODSTAWY ENERGETYKI/PODSTAWY SYSTEMU OZE, ZENDER-ĆWIERCZ Ewa dr inŅ., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ

Wyk≥ad, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 HISTORIA TECHNIKI I WYNALAZKU, OSSOWSKA Katarzyna dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I 101IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ

Wyk≥ad, parzysty MATEMATYKA 2, S KALSKI Maciej dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ

Laboratorium, 15:35-17:50, tydzieŮ INFORMATYCZNE PODSTAWY PROJEKTOWANIA 1, PIEKOSZEWSKI Robert mgr, 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ
L02_b


P
I
Ļ
T
E
K

projekt, tydzieŮ TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inŅ., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ
L01_b; zajecia:17,03; 07.04; 12.05;

Wyk≥ad, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 PODST. PRAWNE W ENERGETYCE ODNAWIALNEJ, PURGA£ Pawe≥ prof. dr hab. inŅ., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ

Wyk≥ad, parzysty PODSTAWY ENERGETYKI/PODSTAWY SYSTEMU OZE, PURGA£ Pawe≥ prof. dr hab. inŅ., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 BUDOWNICTWO I FIZYKA BUDOWLI, STARZOMSKA Mariola mgr inŅ., ZENDER-ĆWIERCZ Ewa dr inŅ., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ
L01_b

∆wiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MATEMATYKA 2, S KALSKI Maciej dr, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ


Wyk≥ad, parzysty BIOLOGIA ĆRODOWISKOWA, PARKA Barbara dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ

Wyk≥ad, parzysty MECHANIKA I WYTRZYMA£OĆ∆ MATERIA£”W 1, WCIĆLIK Wiktor mgr inŅ., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17